Mizele secrete ale „regionalizării”


General Br. (r) Aurel Rogojan

Semnatarii declaratiei de la Budapesta - 1989 -1

România cu Moldova de la Nistru la Siret, dar fără Transilvania, ori Valahia… şi fără una şi fără alta

Dizlocarea Transilvaniei. Doctrina românismului agresiv”, promovat de politica ruso-maghiară!

În 1980, la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa, de la Madrid, o delegaţie a imigraţiei maghiare s-a prezentat cu documente prin care revendica independenţa Transilvaniei, în numele unui pretins partid socialist transilvănean în exil. Nu putine delegaţii prezente la Conferinţă au luat problema Transilvaniei în serios. Anual, după „momentul Madrid”, în Congresul S.U.A. apărea câte o rezoluţie în susţinerea ideii că, în România, indiferent de regim, indiferent dacă a fost republică sau monarhie, ungurii au fost întotdeauna persecutaţi şi supuşi deznaţionalizării.Acelaşi text, an de an, era repus pe tapet, dar semnat şi iniţiat mereu de „alţii”.

16 iunie 1989 – Declaraţia de la Budapesta

Documentul trădării

Ex-regele Mihai, Vladimir Tismăneanu, Neagu Juvara, Eugen Ionesco, Paul Goma, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, Bujor Nedelcovici… au semnat Declaraţia de la Budapesta pentru Autonomia Transilvaniei.

Declaraţia de la Budapesta

Astăzi, 16 iunie 1989, odată cu celebrarea funeraliilor victimelor represiunii revoluţiei maghiare din 1956, eveniment de o deosebită importanţă pentru popoarele Europei şi, în special, pentru cele care trăiesc încă sub dictaturi comuniste, a avut loc o întâlnire între membrii Forumului Democratic Maghiar şi Români, semnatari ai următoarei declaraţii.

Noi, români şi unguri,

Considerăm că libertatea şi propasirea celor doua popoare pot fi realizate şi garantate numai într-un cadru politic pluralist de respectare integrala a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. O acţiune comună a forţelor democratice maghiare şi române se impune pentru atingerea acestui scop. Regimurile comuniste şi în special politica dusă de dictatura ceauşistă a creat o situaţie de criză acută care împiedică comunicarea dintre români şi maghiari. Dialogul început astăzi între noi doreşte să învingă aceste piedici şi să stabilească bazele unor relaţii normale între cele două naţiuni care s-au format în acelaşi spaţiu geografic.

Dată fiind configuraţia hărţii etnice, soluţionarea conflictelor nu poate veni în nici un caz din revizuirea frontierelor, ci din schimbarea rolului lor în sensul liberei circulaţii a persoanelor, a informaţiei şi a ideilor, în conformitate cu acordurile de la Helsinki. Situăm deci îmbunătăţirea relaţiilor româno-maghiare în perspectiva procesului de restructurare democratică general-europeană, care singur va fi în stare să rezolve problemele acumulate de-a lungul istoriei între popoarele continentului într-un mod care să satisfacă interesele legitime ale fiecăruia în parte. Transilvania a fost şi este un spaţiu de complementaritate şi trebuie să devină un model de pluralism cultural şi religios. Este în folosul popoarelor noastre ca diversitatea culturală, religioasă şi de tradiţii care a făcut specificul Transilvaniei să fie prezervată. Dreptul la o reprezentare politică autonomă şi la autonomie culturală a fiecărei naţiuni trebuie garantat. Realizarea sa implică, printre altele, asigurarea unei şcolarităţi de toate gradele în limba maghiară, inclusiv reînfiinţarea universităţii maghiare din Cluj.

Principiile enunţate mai sus vor sta la baza tuturor acţiunilor comune pe care semnatarii înteleg să le ducă în viitor.

Apelăm la organizaţiile democratice precum şi la acele persoane care împărtăşesc aceste principii să se alăture acestei acţiuni.

Budapesta, 16 iunie 1989”

Semnatari:

Antal G. Laszlo, Antall Jozsef, Balogh Julia, Biro Gaspar, Csoori Sandor, Fur Lajos, Illzes Maria, Jeszensky Geza, Keszthelyi Gyula, Kodolanyi Gyula, Molnar Gusztav, Stelian Balanescu, din partea Cercului Român din R.F.G., Mihnea Berindei, vicepreşedinte al Ligii pentru Apararea Drepturilor Omului în România (L.D.H.R.), Ariadna Combes, vicepreşedinte al L.D.H.R., Mihai Korne, director al revistei „Lupta”, Ion Vianu, reprezentant al Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului în România din Elveţia, Dinu Zamfirescu, membru al Biroului L.D.H.R., membru al Partidului Naţional Liberal. Ulterior şi alte persoane şi organizatii s-au alăturat acestei declaraţii: Rockenbauer Zoltan si Vagvolgyi Andras, din partea Federaţiei Tineretului Democrat (FIDESZ), Partidul Liber Democrat, Asociaţia Maghiarilor din Transilvania, prin preşedintele Kiss Bela şi secretarul Spaller Arpad, întregul colectiv redacţional al revistei „2000”, Bojtar Endre, şeful secţiei pentru Europa răsăriteana a Institutului de Istorie Literară, prof. Bela Kallman, Dan Alexe, Daniel Boc, Theodor Cazaban, Matei Cazacu, Antonia Constantinescu, Sofia Cesianu, Florica Dimitrescu, Neagu Djuvara, Paul Goma, Virgil Ierunca, Eugen Ionescu, Marie-France Ionescu, Monica Lovinescu, Bujor Nedelcovici, Adrian Niculescu, Alexandru Niculescu, Alain Paruit, Alex. Sincu, Sanda Stolojan, Vlad Stolojan, Vladimir Tismaneanu, Ileana Vrancea. Declaraţia a mai fost semnată şi de: George Barbul, Doru Braia, Dina Bratianu-Missirliu, Alexandru Missirliu, Ileana Verzea.

„Majestatea sa a aprobat întrutotul conţinutul declaraţiei care exprimă convingerile sale privind relaţiile dintre popoarele român şi maghiar”

„Marţi, 4 iulie 1989, Majestatea Sa regele Mihai a primit la reşedinţa sa de lângă Geneva o delegaţie din grupul românilor care au redactat la Budapesta o declaraţie comună împreuna cu Forumul Democratic Maghiar. Aceasta delegaţie compusă din Ariadna Combes, dr. Ion Vianu şi Dinu Zamfirescu a înmânat Majestatii sale textul declaraţiei de la Budapesta. Majestatea sa a aprobat întrutotul conţinutul declaraţiei care exprimă convingerile sale privind relaţiile dintre popoarele român şi maghiar”.

Cronologia mişcărilor de revendicare a TransilvanieiSemnatarii declaratiei de la Budapesta,1989 -2

– În 22 decembrie 1989 la Timişoara, printre numeroasele revendicări care au animat evenimentele străzii, a trecut ca neobservată scandarea „Vrem unirea cu Ungaria!”.

– În ianuarie 1990, în prima redactare a draftului “Proclamaţiei de la Timişoara”, a apărut strecurată ideea întregirii şi autonomizării Banatului de România.

– În martie 1990, cu câteva zile înainte de criza interetnică de la Târgu Mureş, corespondenţi ai presei occidentale, în tema cu cele ce aveau să urmeze (de unde?, de la cine?, cum?), erau prezenţi la faţa locului, ca parte a planificării operaţionale a conflictului.

– La 21 mai 1990, săptămânalul francez „Le Point” reonstituie, în liniile sale generale, ceea ce numeşte „complotul bicefal sovietio-maghiar” de la Timişoara. În acelaşi an, geograful şef al Departamentului de Stat a dat publicităţii estimarea tendinţelor de multiplicare a entităţilor statale până la jumătatea viitorului secol, în care se afirma ca în anul 2050 vor exista peste 300 de state.

– La 21 octombrie 1991, au fost remise agenţiilor de presă (From The Desk of Dan Andersen P.O. Box 1971, Los Angeles CA 90078) „Declaraţia de Independenţă a Republicii Transilvania”, cu capitala la Cluj, şi decupajul viitorului nou stat din harta României. Presa din România, care a observat declaraţia, a tratat gestul ca inepţie a unui excentric, Dan Andersen-Voda, care semnase documentul în calitate de „Preşedinte interimar în exil al Republicii Transilvania”. Urmează apoi publicarea unei ample lucrări de anticipaţie „Future Wars” (Războaiele viitoare), în care autorul, Trevor Nevitt Dupuy (3 mai 1916-5 iunie 1995, colonel U.S. Army în retragere, considerat un geniu militar), detalia şi scenariul războiului pentru Transilvania. Desigur, în astfel de simulări încap şi multe fantezii. Şi, totuşi, iată că nu mai demult decât la începutul anului 2013, un studiu publicat la Belgrad sugerează că […] Ungaria s-ar putea extinde cu Transilvania românească şi partea de nord a Banatului din Serbia. În compensaţie pentru teritoriul pierdut în favoarea Ungariei, România ar putea obţine reîntregirea Moldovei, dar fără Transnistria şi judeţele date de Stalin Ucrainei. Aproape concomitent, de la Budapesta, dintr-o sursă „gri” ni se dă de ştire: „Chiar şi C.I.A. consideră necesară abrogarea dictaturii teroriste de la Trianon”. În susţinerea aserţiunii se dă ca argument că C.I.A., G.R.U. şi un Institut de Cercetare au întocmit o hartă a Europei care arată că anul 2035, Ungaria va alipi o parte a Transilvaniei şi Voivodina. În comentariul la hartă se spune că „[…] vor aparţine din nou Ungariei teritoriile din România, unde românii sunt în majoritate, în schimb Tinutul Secuiesc rămâne parte a României. […] România se poate consola cu Republica Moldova”.

O necesară paranteză. Entuziasmul inţial al unioniştilor de la Chişinău a fost bine temperat de la Budapesta, Mircea Snegur fiind convins să nu se grăbească, deoarece viitorul statului unitar român este sub semnul unei dezmembrări, context în care se vor desface şi reface ţinuturile istorice pe criteriile regionalizărilor transfrontaliere şi a cedărilor de suveranitate.

„României i se pregătește un nou Diktat de la Viena”

Concomitent cu deteriorarea relaţiilor „româno – române” dintre Bucureşti şi Chişinău, a fost repusă pe tapet şi revigorata doctrină academicianului A. Lazarev, privind „poporaţia moldovenească trăitoare în cadrul Rusiei”, dinainte de octombrie 1917, ca „naţiune burgheză de sine stătătoare”. Iată ce afirma A. Lazarev în 1984: „În urma intervenţioniştilor străini în Moldova şi cotropirii forţate a Basarabiei sovietice de către România regală, naţiunea burgheză moldovenească […] a fost fărâmiţată şi marea ei majoritate se trezi în condiţiile unei crunte asupriri sociale şi naţionale străine; cealaltă parte, cea mică a naţiunii, din raioanele de pe malul stâng al Nistrului se află sub asuprirea intervenţioniştilor germane-austrieci şi albgardiştilor. […] După februarie 1920, pe malul stâng al Nistrului a continuat procesul de formare a naţiunii socialiste moldoveneşti”. Ulterior, afirmă A. Lazarev, „procesul de constituire a poporuluimoldovenesc într-o nouă comunitate etnico-socială, naţiunea socialistă, s-a încheiat în prima jumătate a anilor 1950”. 

Că ni se pregăteşte ceva este dincolo de evidenţe. Deja dictatul, sufocant pentru demnitatea naţională, al unor interese economice străine cu identitatea incertă, face şi desface jocurile politice în România, cheamă la ordine, rând pe rând, Parlamentul, Preşedinţia Republicii, Guvernul, Justiţia, Presa, Agenţiile Speciale. În tot acest timp, noi nu putem să nu observăm semnele prevestitoare de vremuri grele care vin din est. Acolo sunt lansate cu obstinaţia şi perseverenţa picăturii chinezeşti tezele unei doctrine a „românismului agresiv”, după cum urmează:

7 octombrie 2010 – Agenţia de ştiri: „Regnum” (Rusia): „[…] Este necesar un bloc antiromânesc, a cărui politică să aibă ca obiectiv final distrugerea statului român şi încetarea existenţei sale în graniţele actuale. România se pronunţă împotriva reglementării conflictului moldo-transnistrean prin formarea unei federaţii sau confederaţii, lăsând Republica Moldovenească Nistreană fără bază juridică pentru a se opune unei noi încercări de refacere a «României Mari» în graniţele din 1941-1944. […]. Dacă nu vom opri expansionismul românesc pe Prut, pe Nistru va fi deja prea târziu să o mai facem. […] Duşmanul trebuie bătut pe teritoriul lui. Iar România, la nivelul politicii ei de stat, este un duşman neîndoielnic pentru Republica Moldova şi Republica Moldovenească Nistreană. De aceea, este necesar un bloc antiromânesc, a cărui politică să aibă ca obiectiv final distrugerea statului român şi încetarea existenţei sale în graniţele actuale. Transilvania, oare, nu a fost ruptă din Ungaria? Oare este totul în regulă cu ruşii şi ucrainenii din România? Bucureştiul nu ar trebui să arunce cu pietre în vecini, având propria casă de sticlă fragilă. […]”

17 ianuarie 2011 – Agenţia de ştiri: „Lenta P.M.R.” (Republica Moldova) „Asalt asupra Estului: românismul agresiv îndreptat împotriva Transnistriei, Moldovei şi Ucrainei în secolul al XX-lea”. „Uniunea Moldovenilor şi o serie de alte asociaţii naţionale din Republica Moldovenească Nistreană pregătesc, în vederea publicării, o carte care „va demasca planurile expansioniste ale României, concepute încă din 1914, în legătură cu Moldova, Transnistria şi Ucraina”. Titlul provizoriu al cărţii este „Asalt asupra Estului: românismul agresiv îndreptat împotriva Transnistriei, Moldovei şi Ucrainei în secolul al XX-lea”.

31 mai 2011 – Agenţia de ştiri: „Regnum” (Rusia): „Dacă «potaia» românească va fi bolnavă, UE o va arunca afară, o va da pe mâna hingherilor sau, în cel mai bun caz, o va eutanasia”

– Deschiderea în Parlamentul European a unei reprezentanţe a Ţinutului Secuiesc, nerecunoscut de Bucureşti, a fost comentată pentru Agenţia „Regnum” (31.05.2011) de către politologul şi istoricul transnistrean Nikolai Babilungă: „[…] Mi se pare că acest fapt demonstrează, încă o dată, cât de slabă şi cât de instabilă este unitatea internă din unele state precum România. Clasa politică din această ţară nu ar trebui să se mai gândească, înainte de toate, la extinderea teritoriului spre est, pe baza Republicii Moldova, şi cu atât mai mult a autoproclamatei republici transnistrene şi Ucrainei. Ar trebui să se ocupe, cu adevărat, de consolidarea stabilităţii în propria ţară, poate chiar prin intermediul federalizării şi extinderii drepturilor şi împuternicirilor acelor teritorii, pe care România le-a invadat la începutul secolului al XX-lea […]. Însă este puţin probabil ca vreun politician român să fie capabil să se ocupe serios şi în mod obiectiv de problemele ţării sale […]. Toţi sunt atât de orbiţi de miturile, de fabricaţie proprie, privind «marea naţiune română» şi «România Mare», […] încât nu sunt capabili, pur şi simplu, să aibă o percepţie adecvată a realităţii. Aceştia vor continua […] să predice dogma românismului agresiv, vor pretinde teritoriile vecinilor lor din est şi vor construi intrigi împotriva autorităţilor legitime din aceste state […]. Şi propria lor casă se surpă. Şi o dovadă în acest sens este deschiderea, la Bruxelles, a unei reprezentanţe a Ţinutului Secuiesc pe lângă Parlamentul European’. […]”.

24 ianuarie 2012 – Agenţia de ştiri: „Mediafax”: Miting împotriva Unirii, din 1859, în faţa Ambasadei României din Chişinău: „Mai multe persoane s-au adunat în faţa Ambasadei României din Chişinău, denunţând Unirea din 24 ianuarie 1859. Simpatizanţii Partidului « Patrioţii Moldovei » au scandat„Trăiască Moldova Mare! », exprimând nemulţumirea faţă de Unirea din 24 ianuarie 1859.[…]”

2 mai 2012 Publicaţia: „YAM.MD” (Republica Moldova): „Frontul lui Putin cere imperativ Chişinăului « să nu joace după cum îi cântă Bucureştiul »”. Frontul Popular, o suprastructură politică creată de Vladimir Putin în preajma alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din Federaţia Rusă, a expediat o declaraţie pe adresa Congresului Civic organizat (29.04.2012) de Partidul Comunistilor din Republica Moldova, în care se spune: „Cetăţeni ai Republicii Moldova, fiţi adevăraţi patrioţi ai neamului. Nu permiteţi ca ţara voastră să fie condusă de la Bucureşti. Apăraţi-vă independenţa şi statalitatea voastră. […] Românizarea cu orice preţ, revanşismul istoric, transformarea Republicii Moldova într-un avanpost al N.A.T.O., aceasta este politica actualei guvernări. Poporul rus este gata să ajute populaţia din Republica Moldova în formarea unui stat cu adevărat independent, bazat pe interesele cetăţenilor din Republica Moldova’, se mai adaugă în declaraţie. […]”

17 mai 2012 – Agenţia de ştiri: „Unian” (Ucraina): „În sudul Ucrainei continuă distribuirea de paşapoarte româneşti. Înainte de recensământul populaţiei din Ucraina, România face propagandă în rândul populaţiei moldoveneşti din regiunea Cernăuţi în favoarea schimbării apartenenţei sale naţionale cu cea română. Reprezentanţii societăţilor naţional-culturale moldoveneşti din Ucraina consideră că autorităţile de la Bucureşti adoptă o politică antimoldovenească, xenofobă şi discriminatorie nedeghizată faţă de moldovenii din Ucraina. […] Liderii asociaţiilor culturale moldoveneşti din Ucraina solicită M.A.E. « să avertizeze conducerea României că distribuirea, în continuare, de paşapoarte româneşti cetăţenilor ucraineni, intensificarea altor acţiuni de românizare a moldovenilor din Ucraina pot provoca conflicte interetnice şi conduce la destabilizarea întregii arhitecturi a securităţii europene ». […]”

10 septembrie 2012 – Publicaţia „YAM.MD” (Republica Moldova): „« Patrioţii Moldovei » vor organiza un marş, sub lozinca « Moldova noastră », la Iaşi. La ambasadele şi consulatele României vor fi organizate mai multe mitinguri care se vor desfăşura sub lozinca « Pentru Moldova »”. Acestea vor fi organizate de partidul « Patrioţii Moldovei » şi vor avea loc la 16 septembrie în faţa reprezentanţelor diplomatice ale României de la Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev, Odesa şi Chişinău.” Potrivit unui comunicat de presă al formaţiunii, « mitingurile sunt organizate de cetăţeni ai Republicii Moldova, care consideră că România promovează o politică antimoldovenească agresivă în regiune ». A venit vremea să-i amintim României despre teritoriile noastre, care au fost practic luate în anul 1859, prin manipulare şi alte metode şmechere.”

10 septembrie 2012 – Cotidianul: „Magyar nemzet”, MTI (Ungaria): „« Republica Moldova este o ţară cheie ». Preşedintele Parlamentului ungar, Kover Laszlo, a afirmat în cadrul unei conferinţe de presă comune cu omologul său de la Chişinau, Marian Lupu, că Republica Moldova este « o ţară cheie » şi că Ungaria poate acorda un sprijin mare pentru realizarea integrării ei în Uniunea Europeană. […]”

10 septembrie 2012 -Publicaţia „YAM.MD” (Republica Moldova): „« Istoria românilor » serveşte scopului de lichidare a Republicii Moldova. Curtea de Apel Chişinău a respins cererea Asociaţiei Istoricilor şi Politologilor « Pro-Moldova », în care reclamanţii au solicitat anularea ordinului « Privind predarea istoriei românilor în sistemul învăţământului preuniversitar ». Membrii Asociaţiei « Pro-Moldova » nu sunt de acord nici cu conţinutul, nici cu denumirea disciplinei, calificând acest curs drept xenofob şi naţionalist. Acest manual provoacă ura interetnică şi ofensează demnitatea minorităţilor naţionale, fiind, de asemenea, unul antistatalist, deoarece nu recunoaşte poporul moldovenesc. Autorii manualelor consideră statul moldovenesc ceva întâmplător, iar Basarabia – drept pământ românesc. Însăşi denumirea – «Istoria românilor» – poartă un caracter nazist. Trebuie studiată istoria unei ţări, dar nu istoria unui popor » […] şi aceste manuale au fost publicate din mijloacele Guvernului român, iar o parte din autori sunt cetăţenii României. […]”

11 septembrie 2012 – Publicaţia: „YAM.MD” (Republica Moldova), „Patrioţii Moldovei”: 16 septembrie poate deveni o duminică sângeroasă”. „Partidul « Patrioţii Moldovei » a elaborat un plan de contracarare a acţiunilor unioniştilor care pledează pentru lichidarea suveranităţii Republicii Moldova. Astfel, vor fi create echipe de voluntari pentru apărarea patrimoniului istoric al Republicii Moldova, va fi organizat un congres internaţional istoric şi un congres naţional al forţelor promoldoveneşti. De asemenea, Partidul « Patrioţii Moldovei » intenţionează să iniţieze un proces, la un tribunal internaţional, de condamnare a României pentru distrugerea statalităţii moldoveneşti şi genocid împotriva poporului Republicii Moldova. Totodată, reprezentanţii formaţiunii consideră că organizarea pe 16 septembrie în centrul Chişinăului a marşului unioniştilor ar putea provoca vărsări de sânge. « Suntem convinşi că unioniştii au nevoie de vărsare de sânge pentru a demonstra că patrioţii duc un război agresiv şi au mers chiar până la uciderea unioniştilor în timpul confruntărilor. După aceste vărsări de sânge, Guvernul nostru se va adresa celui român cu solicitarea de a introduce forţe pentru a aplana conflictul. Guvernul nostru antipopular are toate înţelegerile necesare cu partea română privind apărarea comună a statalităţii şi intervenţia în caz de tulburări în masă şi răscoale. Insă, ştim prea bine că aici vor veni nu trupele române, dar cele ale NATO, iar americanii vor face regula, la fel cum o fac acum în Siria”, a declarat vicepreşedintele Partidului « Patrioţii Moldovei », Alexandr Dobrea.”

12 ianuarie 2012 – Publicaţia: „YAM.MD” (Republica Moldova) şi „Adevarul.md”: „Distrugerea României este o cauză nobilă”. „Andrei Safonov, analist politic de la Tiraspol şi fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, susţine într-un comentariu pe site-ul « nr2.ru » că a venit momentul potrivit pentru dezmembrarea României. « Faptul că la 13-14 ianuarie la Cernăuţi va avea loc o întâlnire a miniştrilor de externe ai Ucrainei şi Rusiei – Leonid Kozhar şi Serghei Lavrov – nu este întâmplător. România are pretenţii pentru nordul Bucovinei. Aşa că pe lângă reglementarea transnistreană nu este exclus că Moscova şi Kievul vor discuta şi despre coordonarea eforturilor de luptă contra expansionismului românesc »”, afirmă politologul de la Tiraspol. Acesta susţine că a trecut timpul paşilor mărunţi. „Chiar dacă Rusia şi Ucraina îşi vor unifica eforturile contra urmaşilor lui Ion Antonescu, aceasta nu va da niciun rezultat. Aceasta pentru că România are o diplomaţie foarte profesionistă şi aliaţi puternici în persoana U.E., S.U.A. şi N.A.T.O.. Trebuie să spunem deschis: singurul mod de a scăpa odată şi pentru totdeauna de pericolul românesc – aceasta este încetarea existenţei statului român şi dispariţia sa de pe harta politică a lumii”, declară Safonov.

„[…] Pentru « această cauză nobilă » ar trebui să-şi unească eforturile toate statele care au de suferit de pe urma Bucureştiului – Rusia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria şi Republica Moldova.” Safonov descrie pe scurt şi modul cum poate fi distrus statului roman: „Moldova de peste Prut ar putea fi stat separat sau să se unească cu Republica Moldova, dar fără Transnistria. Ucraina ar urma să-şi extindă teritoriul încorporând regiunile unde locuiesc ucraineni, iar Moscova ar putea institui un patronaj asupra minorităţii ruse din România. Ungaria are tot dreptul de a prelua « pământurile istorice », adică Transilvania, iar Bulgaria o parte din Dobrogea. Astfel se creează premise pentru restabilirea Valahiei, care poate chiar reveni la monarhie […] astfel România din vânător se transformă în vânat şi doar dispariţia de pe harta lumii a României este singura soluţie pentru o viaţă mai liniştită în regiune.”

10 ianuarie 2012 – Jurnalul Naţional 27 01.2013: „[…] Csibi Barna l-a comemorat pe Ştefan cel Mare la Chişinău”. Începutul anului 2013 l-a găsit pe Csibi la Chişinău. În data de 10 ianuarie, el l-a comemorat pe Ştefan cel Mare, alături de membrii organizaţiilor „Scutul Moldovenesc” şi „Mişcarea de Tineret Voievod”, cu ocazia împlinirii a 538 de ani de la bătălia de la Podul Înalt (judeţul Vaslui). „Am marcat 538 de ani de la lupta în care voievodul legendar al Moldovei a reuşit cu o oaste de 40.000 de suflete, printre care şi un contingent numeros de secui, să învingă oştirea otomano-valahă condusă de Suleiman Paşa”, a declarat Csibi Barna. El a depus o coroană la statuia lui Ştefan cel Mare, a oferit declaraţii şi s-a recomandat a fi un oaspete din România”. „Împotriva armatei otomane şi a valahilor au luptat patrioţii moldoveni împreună cu 5.000 de secui. Şi eu sunt secui şi am venit să îi susţin pe moldoveni”.

În loc de concluzie a acestei prime părţi a cronicii faptelor, un remember necesar, care înlătură orice îndoială că scenariul geopolitic la care ne referim ar fi lipsit de o bază cât se poate de reală, avertismentul preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Vorbind despre Kosovo la cel de al 20-lea summit Rusia-Uniunea Europeană de la Lisabona, din anul 2007, liderul de la Kremlin a făcut aluzie la posibilitatea revendicării Transilvaniei şi Dobrogei de către Ungaria şi Bulgaria. La numai o zi după ce România a fost menţionată de preşedintele S.U.A., George W. Bush, drept unul din statele aflate în ţinta Iranului, Vladimir Putin a menţionat ţara noastră pe lista ţărilor europene care se confruntă cu provocări de natură separatistă. Reiterând poziţia Moscovei în cazul Kosovo, liderul rus le-a sugerat omologilor europeni o abordare mai flexibilă, în spiritul dreptului internaţional, făcând trimitere la problema bască din Spania, respectiv la cea flamandă din Belgia şi, nu în ultimul rând, la „potenţiala problemă” a maghiarilor şi bulgarilor din România. Practic, Putin a făcut o aluzie directă la posibilitatea fragmentării României prin eventualele revendicări ale Transilvaniei şi Dobrogei.

7 iunie 2012

– „In spatele zilei de doliu Trianon, există o nouă putere, cea a solidarităţii naţionale transfrontaliere a maghiarilor din Bazinul Carpatic […]” a declarat Nemeth Zsolt, secretar de stat în cadrul Ministerului ungar al Afacerilor Externe în cadrul forumului public organizat la Miercurea-Ciuc, mentionand: „Observăm o intensificare a fenomenului de dezintegrare naţională, iar noi trebuie să-l facem reversibil.  In loc de energiile autodistrugătoare este mare nevoie de realizarea practică a noii unităţi anunţate de Partidul Popular Maghiar din Transilvania, iar noua unitate maghiară face posibilă existenţa unui viitor maghiar atât în Transilvania, cât şi în Tinutul Secuiesc.”

Noi avem o singură cauză naţională maghiară, indiferent unde trăim (Tökes  Lazslo)

„Noi avem o singură cauză naţională maghiară, indiferent unde trăim, şi este binevenit ca secretarii de stat Szatmary Kristof şi Nemeth Zsolt, ori preşedintele Parlamentului ungar, Kover Laszlo, să facă vizite în sânul comunităţii maghiare şi să intervină conform opţiunilor lor politice, în cazul acesta în campania electorală. […]”   (Agenţia de ştiri: „Mediafax” din 07.06.2012 – Kiss Edit”) 

„Este foarte clar că d-l Kover Laszlo nu este un prieten şi nu este binevenit în România”

Premierul Victor Ponta a declarat că activitatea preşedintelui Parlamentului Ungariei în România este monitorizată pentru a se vedea dacă încalcă vreo lege, fiind de părere că gestul acestuia nu este singular, ci face parte dintr-o strategie prin care minoritatea maghiară din România să fie radicalizată împotriva instituţiilor statului român. „Este foarte clar că d-l Kover Laszlo nu este un prieten şi nu este binevenit în România, este foarte clar că atitudinile sale provocatoare nu sunt întâmplătoare şi nu cred că este un gest singular, cred mai degrabă că  este o adevărată strategie prin care minoritatea maghiară  din România să fie radicalizată împotriva instituţiilor statului român şi este foarte clar că suntem toţi foarte mobilizaţi pentru a nu-l lăsa pe d-l Kover Laszlo şi pe prietenii domniei sale, care stau la Budapesta şi se fac că nu ştiu ce face în România, să-şi atingă scopurile”, a adăugat Ponta.    (Agenţia de ştiri: „Agerpres” din 07.06.2012 – Gheorghe Pietrar) 

Declaraţiile preşedintelui Parlamentului Ungariei sunt inacceptabile

Ministrul de externe Andrei Marga a afirmat (07.06.2012) că declaraţiile preşedintelui Parlamentului Ungariei Kover Laszlo sunt inacceptabile şi că acesta a depăşit limitele dreptului de a face campanie într-o altă ţară. „Domnul preşedinte al Parlamentului Ungariei şi-a legat în ultimele săptămâni numele de două acţiuni:

– reînhumarea cu ceremonii şi simbolistici pretenţioase a unor persoane implicate, cum se supune în literatura internaţională, nu numai în România, în regimul fascist al lui Szalasi;

– ofensarea autorităţilor române.”  (Agenţia de ştiri: „Agerpres” din 07.06.2012 – Florentina Peia) 

Kover şi Nemeth au încălcat (şi) Constituţia ungară    

Gyorgy Frunda, senator U.D.M.R., i-a acuzat pe Laszlo Kover, preşedintele Parlamentului ungar, şi pe Zsolt Nemeth, secretar de stat al M.A.E. ungar, de încălcarea Constituţiei Ungariei, pentru că, „în campania electorală, nu susţin U.D.M.R., ci pe celelalte două partide maghiare din Transilvania […].” Referindu-se la declaraţia premierului Orban Viktor – conform căreia Kover Laszlo doreşte ca prin vizita sa în România „să radicalizeze comunitatea maghiară împotriva instituţiilor statului român” – Veress Laszlo, şeful de Cabinet al preşedintelui Parlamentului ungar, a declarat că preşedintele Parlamentului ungar urmează aceeaşi strategie pe care o urmează şi politica românească, în cazul comunităţilor româneşti de peste hotare.

Ungaria şi România se află in stare de război rece

8 iunie 2012 – „Ungaria şi România se află în stare de război rece”. Astfel caracterizează românii relaţiile actuale cu Ungaria. Acesta este şi rezultatul acţiunilor antimaghiare întreprinse, în mai şi la începutul lunii iunie 2012, de noul Guvern român, care au dus, în cele din urmă, la deteriorarea, fără precedent, a relaţiilor româno-ungare. (Agenţia de ştiri: „Regnum” – Rusia, 08.06.2012)

Şcolile secuieşti vor avea la dispoziţie noi manuale        

16 iunie 2012 – „Incepând cu următorul an şcolar, aproape 5.500 de elevi din clasele VI-VII din judeţele Harghita, Mureş şi Covasna vor avea posibilitatea să înveţe din manualele de istorie a secuimii, editate în cadrul programului intitulat Academia Tinutului Secuiesc. Prin lansarea acestui manual vom face cunoscut acele aspecte despre care până acum nu se putea vorbi” – a declarat Birtalan Jozsef, managerul judeţului Harghita. „Pe termen lung se doreşte adaptarea manualului şi pentru elevii din clasele primare. […]”. (Cotidianul: „Udvarhelyi Hirado”, Harghita, Odorhei, 12.06.2012 – Simon Eszter) 

Politica de asimilare a maghiarimii din România se continuă de 92 de ani încoace (Laszlo Tokes)

16 iunie 2012 – Laszlo Tökes: „Politica de asimilare a maghiarimii din România se continuă de 92 de ani încoace”. Preşedintele Consiliului Naţional al Maghiarilor din Transilvania, Laszlo Tökes, a declarat la o conferinţă pe tema autonomiei organizate de C.N.M.T. şi Centrul „Maurits Coppieters” al Alianţei Libere Europene (E.F.A.), la Sovata, că în Transilvania este în derulare o „politică de asimilare”. Tökes a reluat ideea că prin Biserica Ortodoxă se face „o colonizare”, subliniind că foarte multe biserici ortodoxe s-au construit mai ales în zonele unde maghiarii sunt majoritari, deşi numărul enoriaşilor nu ar justifica acest lucru.”

Maghiarii din Baia Mare instigă la intoleranţă etnică: „Nu vă amestecaţi cu românii!”

4 august 2012 – Pe site-ul erdely.ma a fost publicat recent un manifest şocant, în care semnatarii – pedagogi, persoane civile şi publice, dar şi conducători ai bisericilor, „responsabili pentru soarta ungurimii din zona oraşului Baia Mare” – le cer maghiarilor să nu se amestece cu românii. Manifestul a fost semnat şi de viceprimarul oraşului, Ludescher Istvan. ( „Adevărul”, 04.08.2012)

8 august 2012 – „Consiliul Judeţean Harghita finanţează, pentru al patrulea an consecutiv, Tabara Asociaţiei Tineretul Maghiar Ardelean (Erdelyi Magyar Ifjak/ EMI). Consiliul Judeţean Harghita finanţează, pentru al 4-lea an consecutiv, tabăra organizată de Asociaţia Tineretul Maghiar Ardelean (Erdelyi Magyar Ifjak/ EMI), manifestarea fiind acuzată, de-a lungul timpului, că promovează mesaje extremiste şi revizioniste. Potrivit site-ului oficial al manifestării, la evenimentul care se desfăşoară în perioada 8-12 august, vor fi organizate mai multe paneluri de dezbateri unde sunt invitaţi să ţină prelegeri politicieni maghiari din România şi Ungaria, dar şi scriitori, politologi sau jurnalişti. Vona Gabor si alti reprezentanţi la vârf ai partidului « Jobbik » de extremă dreaptă din Ungaria vor fi prezzenti la eveniment. […]” (Agenţia de ştiri: „Agerpres”,08.08.2012)

Din anul de învăţământ 2012/2013 se poate preda istoria Sătmarului în limba maghiară         

La propunerea vicepreşedintelui C,J, Satu Mare, Csehi Arpad Szabolcs, profesorii maghiari de istorie pregătesc un manual auxiliar pentru elevii sătmăreni. 

C. N. C. D. s-a autosesizat cu privire la manifestul: „Noul strigăt pentru ungurimea din Baia Mare!”

„Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) anunţă că s-a autosesizat cu privire la manifestul: « Noul strigăt pentru ungurimea din Baia Mare! »”. Manifestul la care face referire C.N.C.D. a fost semnat de mai mulţi preoţi, lideri ai comunităţii maghiare din Baia Mare şi de viceprimarul oraşului şi denunţă „răspândirea unei gândiri […] care ameninţă existenţa comunităţii noastre. […]”   

Românii nu sunt prietenii noştri, ei sunt adversarii noştri pe planul politicii naţionale şi pe planul strategiei naţionale

11 august 2012 – „Românii nu sunt prietenii noştri, ei sunt adversarii noştri pe planul politicii naţionale şi pe planul strategiei naţionale”.Declaraţia a fost făcuta la  Tabara Asociaţiei Tineretului Maghiar Ardelean – E.M.I., de catre Szavay Istvan, consilierul presedintelui Jobbik pentru politica natională . (Postul de televiziune: „Realitatea TV”, 11.08.2012)

Autonomia Tinutului Secuiesc este inevitabilă

12 august 2012 – „Autonomia Tinutului Secuiesc este inevitabilă: Doresc o ţară comună, frumoasă, în Bazinul Carpatic”.    Balczo Zoltan, vicepreşedintele Parlamentului Ungarieia declarat, în cadrul  Taberei  Tineretului Maghiar Ardelean – E.M.I., că „obţinerea autonomiei Ţinutului Secuiesc este inevitabilă”. La rândul său, parlamentarul Koszegi Zoltan  a spus: „Obligaţia de a realiza autonomia este a noastră, slava este a lui Dumnezeu, dar rezultatele vor fi tot ale noastre. Doresc o ţară comună, frumoasă, în Bazinul Carpatic”. (Postul de televiziune: „România TV”, 12.08.2012, ora: 07:33)

Chemare la „eliberarea Ardealului” cu arma în mână

Controverse, mesaje extremiste şi discuţii despre autonomie la Tabăra Tinerilor Maghiari din Ardeal. Tabăra s-a promovat prin mai multe înregistrări pe Internet în care tineri se antrenează cu arme de foc într-un poligon de tragere. Mesajul în limba maghiară cheamă la eliberarea Ardealului cu arma în mână. Organizatorii, Asociaţia Tinerilor Maghiari din Ardeal, au negat orice legătură cu aceste filme. Lideri ai U.D.M.R. s-au delimitat de acţiunile extremiste. Cea mai controversată prezenţă a fost cea a preşedintelui Partidului Jobbik de extremă dreapta din Ungaria. Tinerii maghiari din Ardeal au fost chemaţi să se alăture partidului.

Szavay Istvan, responsabil cu politica naţională a Partidului Jobbik, a declarat: „Conducerea Partidului lucrează la o nouă strategie şi vrem ca de la 01.09.2012 statutul Partidului Jobbik să cuprindă şi dreptul de a fi membru de partid nu doar pentru cei care au domiciliu în Ungaria, ci şi a cetăţenilor maghiari din fostele teritorii rupte din Ungaria”.

„Istoricul Raffay Erno, care susţine revizuirea Tratatului de la Trianon, a ţinut prelegeri participanţilor,  iar formaţia rock „Karpatia » care promovează reîntregirea Ungariei Mari, a susţinut un repertoriu tematic.” (Postul de televiziune: „TVR 1”, 12.08.2012, ora: 20:02)

15 august 2012 – Parlamentarul maghiar Zoltan Koszegi, membru al partidului FIDESZ: „Dacă Ungaria îşi consolidează  poziţia, FIDESZ ar putea încerca revizuirea graniţelor în 2020”. Parlamentarul le-a transmis celor prezenţi la Tabăra Tineretului Maghiar de la Borzont, că, în cazul în care partidul FIDESZ devine mai puternic şi Ungaria îşi consolidează poziţia economică, în opt ani ar putea fi cerută oficial revizuirea graniţelor”.  

16 august 2012 – Cazul Miko constituie o problemă a maghiarilor din Ardeal”

[…] Cu ocazia Zilei Dreptăţii, în data de 1 septembrie, în faţa Colegiului « Szekely Miko » din Sf. Gheorghe, va avea loc o manifestaţie de mare amploare, la care sunt aşteptaţi să participe maghiari de pe tot cuprinsul Ardealului. La baza organizării manifestaţiei stă decizia Tribunalului Buzău referitoare la responsabilii retrocedării Colegiului « Szekely Miko »”. („Uj Magyar Szo” – cotidian de limba maghiară editat la Bucureşti, 16.08.2012). „Protestul […] este susţinut de toate cele trei partide politice maghiare (U.D.M.R., Partidul Civic Maghiar şi Partidul Popular Maghiar din Transilvania), precum şi de mai multe organizaţii civile. Liderul U.D.M.R. Covasna, Tamas Sandor, care este şi preşedinte al Consiliului Judeţean, a declarat în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă că din punctul său de vedere acest caz nu este unul juridic, ci unul politic, arătând că în joc nu e o şcoală oarecare, ci o „instituţie de învăţământ simbol al comunităţii maghiare din Tinutul Secuiesc şi chiar din Transilvania”. (Agenţia de ştiri „Agerpres”, 17septembrie 2012).

Extinderea internă a UE, cu preconizatele state noi […] va avea loc, chiar dacă domnul Barroso nu e de acord 

„Extinderea internă a Uniunii Europene cu preconizatele state noi care se vor crea în cadrul statelor membre, cum ar fi Catalonia, va avea loc, chiar dacă liderul Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso, nu este de acord, a  declarat la Târgu Mureş, preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), Izsak Balazs. (Postul de televiziune: „TVR 1”, 25.09.2012, ora: 14:22). Declaraţia liderului C.N.S. vine la câteva zile după ce s-a întors din Catalonia, unde a avut întâlniri cu reprezentanţii Partidului Naţional Basc şi cu liberalii din Convergencia Democratica de Catalunya (C.D.C.).” (Agenţia de ştiri: „Agerpres”).

Noi dorim o Românie federală, o Transilvanie regională, un Partium autonom

20 septembrie 2012 – Preşedintele P.P.M.T., Toro Tibor, a declarat într-o conferinţă de presă la Oradea (19.09.2012), că strategia electorală  a partidului este construită pe trei piloni importanţi. „Primul punct al strategiei este autonomia comunitară a maghiarilor din România, pentru care totdeauna P.P.M.T. a militat, iar prin aceasta înţelegem autonomia teritorială pentru Ţinutul Secuiesc, autonomia culturală pentru întreaga comunitate maghiară din Transilvania şi o formă specială de autonomie pentru cei care trăiesc în Partium” (Bihor, Satu Mare şi Sălaj – n.a.). De asemenea, Toro a afirmat că un al doilea „pilon” vizează  refacerea „cadrului instituţional al României”, în sensul promovării ideii de federalizare a ţării. Potrivit liderului PPMT, al treilea „pilon” al strategiei formaţiunii este „euro-transilvanismul”, pe care l-a definit ca „proiectul de gândire politică transilvanistă din secolele al XVII, XVIII, XIX-lea” şi despre care a afirmat că „o serie de idei ale acestei gândiri euro-transilvaniste sunt actuale şi acum şi ele se pot pune în interesul Transilvaniei şi al întregii ţări, pentru că Transilvania, printre altele, poate fi motorul care să tragă din criză România”.

25 septembrie 2012 – „Vot împotriva Tinutului Secuiesc” 

„Senatul a spus NU Ţinutului Secuiesc. Plenul a respins proiectul de lege referitor la autonomia acestei zone. […] Reprezentanţii U.D.M.R. care au iniţiat proiectul în 2005 nu au dorit să ia cuvântul la dezbaterea din Senat, cameră decizională în acest caz.” (Postul de televiziune: TVR 1 din 25.09.2012, ora: 14:22)

3 octombrie 2012 – Premierul Ungariei, Orban Viktor la Targu Mureş

Premierul Ungarie, Orban Viktor a participat, în calitate de invitat de onoare, la manifestarea dedicată împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea Universităţii Maghiare de Stiinţe din Ardeal „Sapientia”. Au  rostit discursuri Orban Victor, premierul Ungariei,  Kato Bela, preşedintele Fundaţiei „Sapientia”, Tokes Laszlo, preşedintele Universităţii Creştine din Partium, David Laszlo, rectorul Universităţii „Sapientia”, şi Janos-Szatmari Szabolcs, rectorul Universităţii Creştine din Partium. „Uj Magyar Szo” din 02.10. Cu acest prilej a avut loc semnarea, de către premierul Ungariei, Orban Viktor, a unui acord de principiu privind colaborarea Guvernului Ungariei, Fundaţiei „Sapientia”, Universităţii „Sapientia” şi Universităţii Creştine „Partium” „în scopul dezvoltării învăţământului superior de limba maghiară din Transilvania”. Europarlamentarul Laszlo Tokes, preşedinte al Universităţii Creştine „Partium” din Oradea, […] a declarat (03.10.2012), la Târgu Mureş, că „în societatea românească  încă nu a avut loc schimbarea de regim în ceea ce priveşte viaţa minorităţilor, arătând că ’ar fi cazul ca pentru statul român maghiarii şi tinerii din România să nu fie copiii vitregi”  (Agenţia de ştiri „Agerpres”).

 4 octombrie 2012 – Lanţ viu n jurul Colegiului „Szekely Miko” din Sfântu Gheorghe

„Câteva sute de persoane au format (04.10.2012) un lanţ viu în jurul Colegiului „Szekely Miko” din Sfântu Gheorghe, în semn de solidaritate cu trei membri ai comisiei de restituire a imobilelor naţionalizate, trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru abuz în serviciu. Printre protestatari s-au numărat elevi, dascăli, preoţi şi politicieni, iar o parte dintre ei au afişat mesaje în limba maghiară prin care au acuzat statul român că vrea să renaţionalizeze clădirea colegiului ori au cerut retrocedarea bunurilor care au aparţinut comunităţii maghiare şi au fost confiscate de comunişti. […] (Agenţia de ştiri: „Agerpres” din 04.10.2012 – Oana Mălina Negrea).

„Jobbik” protestează impotriva ridicarii statuii luiu Andrei Şaguna

Filiala „Jobbik” din Gyula (Ungaria) se opune cu fermitate împotriva ridicării statuii episcopului român Andrei Saguna. „Uimiţi, am primit vestea conform căreia cu ocazia întâlnirii dintre miniştrii de externe maghiar şi român, cele două  părţi au convenit la ridicarea statuii. Cerem conducerii oraşului Gyula, respectiv reprezentanţilor parlamentari să îşi folosească influenţele la Guvern şi să se alăture protestului nostru. (…). In cazul în care acest lucru nu se întâmplă, vom întreprinde alte acţiuni mult mai radicale” (Csengeri Lajos, preşedintele filiale „Jobbik” din Gyula) 

9 octombrie 2012 – Guvernul ungar îi susţine pe patrioţii români care cooperează cu minoritatea ungară  şi cu Budapesta          

„Premierul Ungariei, Viktor Orban, şi-a exprimat preocuparea în legătură cu riscul apariţiei unor tendinţe politice naţionaliste în România, informează „MTI”. Cu ocazia Conferinţei Rezistenţei Ungare (MAERT), desfăşurată la Budapesta, Orban a declarat că Guvernul ungar are toate motivele să fie preocupat în legătură cu evoluţiile politice din România […] Potrivit „MTI”, Orban a declarat că Guvernul ungar îi susţine pe patrioţii români care cooperează cu minoritatea ungară şi cu Budapesta.   

Conferinţa Rezistenţei Ungare (MAERT) este reuniunea anuală a politicienilor de etnie maghiară din ţările vecine cu Ungaria.” (Agenţia de ştiri: „Mediafax”).

Viktor Orban îi cere liderului Partidului Civic Maghiar din Romania să înfiinţeze un Institut pentru Strategia Naţională. „Premierul ungar, Viktor Orban, i-a cerut lui Jeno Szasz, liderul Partidului Civic Maghiar (P.C.M.) din România, să înfiinţeze şi să conducă un Institut pentru Strategia Naţională a cărui misiune să fie pregătirea conceptelor pentru decizii în cadrul politicii Guvernului ungar privind naţiunea. Discuţiile pe care Orban le-a avut cu Jeno Szasz la Budapesta s-au concentrat pe probleme privind politica naţiunii şi pe viitoarele alegeri parlamentare din România, a declarat directorul Serviciului de presă al premierului ungar, Bertalan Havasi, pentru ‘MTI’. El a declarat că noul institut ar trebui să aibă ca misiune pregătirea conceptelor pentru decizii în cadrul politicii Guvernului ungar privind naţiunea şi să funcţioneze: ca instituţie de sprijin în cadrul sistemului administrativ public din Ungaria. (Cotidianul „Adevărul” din 9 octombrie 2012).

17 octombrie 2012 – Laszlo Tokes pune federalizarea României pe agenda de lucru a celui de al XXI-lea Congres al Partidului Popular European  

Liderul Partidului Popular Maghiar din Transilvania, Laszlo Tokes,  a insistat pentru „o descentralizare” care sa aibă drept rezultat final un sistem de federalizare a Romaniei.„Consider că toată problematica minoritară, a regiunilor dezavantajate, locuite de minoritari ar trebui să fie cuprinsă în politica de coeziune a Europei Unite şi prin aceasta să se încerce depăşirea crizei generale a Europei. Între cauzele crizei se numără şi moştenirea comunistă, care ne frământă şi astăzi.Noi considerăm că problema regimurilor este o problemă genuină  europeană şi, totodată, una specific românească. România supercentralizată nu va reuşi să iasă din criză, dacă nu se va face descentralizarea şi regionalizarea ţării […]” „Partidul Popular Maghiar din Transilvania propune un astfel de program de descentralizare, de regionalizare, care va conduce la un sistem de federalism în România”. 

18 octombrie 2012 – A fost creată Comisia pentru Apărarea Drepturilor Maghiarilor”

Filiala judeţeană Bihor a Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) a fondat Comisia pentru Apărarea Drepturilor Maghiarilor din Judeţul Bihor.

Infiinţarea acestei comisii este motivată de acţiunile antimaghiare, care au avut loc în mod repetat, în ultima perioadă, respectiv de manifestările agresive. Comisia are rolul de a se documenta, de a cerceta şi de a găsi o soluţie judiciară pentru cazurile date. […] Aceasta are sarcina de a solicita respectarea drepturilor legale individuale sau ale comunităţii maghiare, cum ar fi, de exemplu, folosirea limbii maghiare în administraţia locală, sănătate, poliţie, justiţie sau în instituţiile care se subordonează administraţiei locale şi judeţene. […] Activitatea comisiei va fi sprijinită de specialişti voluntari.” (Cotidianul: „Uj Magyar Szo” – cotidian de limba maghiară editat la Bucureşti din 18.10.2012)

22 octombrie 2012 – Constituirea Consiliul Autoguvernării Regionale Partium”

– In localitatea Valea lui Mihai a avut loc, in prezenta europarlamentarului Tokes Laszlo, întâlnirea consilierilor locali şi ai preşedinţilor Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) din judeţele: Bihor, Arad, Satu Mare, Sălaj şi Cluj, […] cu scopul constituirii Consiliului Autoguvernării Regionale Partium (ROT) din cadrul PPMT.

– Zatyko Gyula, preşedintele PPMT pentru regiunea Partium l-a propus pentru funcţia de preşedinte al noii structuri pe Reszler Janos, din cadrul organizaţiei PPMT Satu Mare.     Cotidianul: „Szatmari friss ujsag” (Satu-Mare)

 Vicepremierul Ungariei, Zsolt Semjen prezent la comemorarea Revoluţiei ungare din 1956, la Sfantu Gheorghe

„In discursul rostit la Sf. Gheorghe, cu ocazia inaugurării Parcului Memorial al Revoluţiei din 1956, vicepremierul ungar, Zsolt Semjen, a afirmat că unificarea juridică a naţiunii maghiare şi acordarea cetăţeniei ungare ‘sunt cele două  mari porunci ale dăinuirii maghiarilor’. Vicepremierul ungar responsabil cu politica naţională a subliniat că naţiunea maghiară  se va perpetua doar când vor dăinui toate părţile acestei naţiuni, iar acest lucru va fi posibil doar dacă Ungaria îi va unifica din punct de vedere juridic pe maghiarii care trăiesc pretutindeni în lume, prin acordarea cetăţeniei ungare. Zsolt Semjen a susţinut că cetăţenia ungară mai presupune şi eliberarea paşapoartelor şi acordarea dreptului la vot. Din 2014, Parlamentul ungar va lua în considerare voinţa fiecărui maghiar şi va deveni astfel Legislativul comunităţilor maghiare de pretutindeni. […] (Magyar hirlap” – Ungaria, din 22 octombrie 2012)

Protest al Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania privind restituirea proprietăţilor care au aparţinut bisericilor maghiare

„Aproximativ 20 de membri ai Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania (P.P.M.T.) şi ai unei asociaţii de tineret maghiare au protestat (22.10.2012), în centrul municipiului Cluj-Napoca, faţă de tergiversarea procesului de restituire a proprietăţilor şi au cerut retrocedarea de urgenţă a unor imobile care au aparţinut bisericilor tradiţionale maghiare […]. (Agenţia de ştiri: „Mediafax” din 22.10.2012)

5 noiembrie 2012 – Regiunile din Transilvania au dobândit autonomia sub Maria Tereza.

„Senatorul Gyorgy Frunda (U.D.M.R.) afirmă că „numitorul comun al Uniunii Europene şi al Impărăţiei Mariei Tereza sunt regiunile, iar viitorul se bazează  pe aceste regiuni”, subliniind că regiuni din Transilvania au dobândit autonomia sub Maria Tereza, iar România „să o lase mai uşor cu statul naţional”. […] El a subliniat că îşi doreşte să susţină „acea regiune în care maghiarii sunt majoritari”.[…] (Agenţia de ştiri: „Mediafax” din 05.11.2012)  

Lansarea manualului „Istoria secuilor” la Sfântu Gheorghe

„Manualul alternativ „Istoria secuilor” a fost lansat şi la Sfântu Gheorghe. Este acelaşi manual prezentat, în septembrie, la Miercurea Ciuc. […] Preşedinţi consiliilor judeţene din Covasna şi Harghita, parlamentari şi candidaţi ai U.D.M.R., au participat, alături de alte 200 de persoane, în sala unei biblioteci din Sfântul Gheorghe pentru a asista la prezentarea manualului de istorie. Preşedintele CJ Covasna, Tamas Sandor a amintit că autorităţile din Bucureşti vor să facă un control în legătură cu acest manual care nu are avizul Ministerul Educaţiei. Tamas Sandor a declarat că guvernanţii nu se tem de acest manual, ci de Ţinutul Secuiesc. […]. (Postul de radio: „Europa FM” din 05.11.2012)

Protest al Partidului Popular Maghiar din Transilvania – PPMT faţă de „neretrocedarea arhivelor care au aparţinut comunităţii maghiare”

„Peste 20 de membri ai Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) au protestat (05.11.2012) la Cluj-Napoca, faţă de „neretrocedarea arhivelor care au aparţinut comunităţii maghiare din Transilvania”, susţinând că acestea se află la diverse instituţii care refuză să le dea solicitanţilor sau să  permită studierea lor de istorici şi cercetători.

[…] Preşedintele filialei P.P.M.T. Cluj, Szasz Peter, a declarat că arhivele care au aparţinut comunităţii maghiare au fost dispersate în diverse instituţii ale statului, cum este Muzeul de Istorie, Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca Academiei sau Arhivele Naţionale. […] (Agenţia de ştiri: „Mediafax” din 05.11.2012)

„Un nou conflict interetnic mocneşte în Covasna”

[…] La iniţiativa filialei U.D.M.R. Covasna, în faţa Prefecturii din centrul oraşului Sfântu Gheorghe, a fost amplasat un panou de 12 metri pătraţi cu inscripţia „SIC – Terra Siculorum” (Pământ secuiesc). Maghiarii îl acuză […] pe prefectul de Covasna, Codrin Munteanu, că le-ar fi jignit simbolurile, după ce a comparat steagul secuiesc cu cel al unui club de fotbal sau al unui producător de automobile. In replică, prefectul susţine că acţiunile autorităţilor locale ar fi presiuni şi intimidări legate de dorinţa Prefecturii de a clarifica aspecte privind cheltuirea banilor publici. (Postul de radio: „Europa FM” din 05.11.2012, ora: 17:03] „U.D.M.R. va organiza un miting cu steaguri secuieşti în faţa Prefecturii din Sfântu Gheorghe”

„[…] Preşedintele Consiliului Judeţean, Tamas Sandor, şi primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, au declarat (05.11.2012) în cadrul unei conferinţe de presă că mitingul are ca scop apărarea simbolurilor comunităţii maghiare […] (Agenţia de ştiri: „Agerpres” din 05.11.2012) 

8 noiembrie 2012 – Peste 2.000 de maghiari au participat, la Sfântu Gheorghe, la un miting pentru apărarea steagului secuiesc”Manifestarea a avut loc în faţa Prefecturii Covasna, manifestarea fiind organizată de filiala UDMR şi susţinută de Partidul Popilar al Maghiarilor  din Transilvania, Partdul Civic Maghiar  şi Consiliul National Secuiesc. (Corespondenta MEDIAFAX)

09-11 noiembrie 2012- Conferinţă naţională  pentru educatoarele maghiare din Romania initiata de Secretariatul de Stat pentru Politica Naţională din Ungaria. ”In perioada 09-11.11.2012, la Centrul Scolar ‘Teleki’ din Sovata, Uniunea Pedagogilor Maghiari din România (RMPSZ) va organiza o conferinţă naţională şi un curs de pregătire pentru educatoarele maghiare din Ardeal, în cadrul cărora va fi prezentat programul intitulat ‘Anul grădiniţelor maghiare de peste hotare – 2012′, initiat de către Secretariatul de Stat pentru Politica Naţională din Ungaria. (…)” [Cotidianul: „Uj Magyar Szo” – cotidian de limba maghiară editat la Bucureşti din 08.11.2012 ]

„Jobbik solicită îndepărtarea tăbliţei explicative din faţa statuii lui Matei Corvin din Cluj”  

Parlamentarul Jobbik, Istvan Szavay a adresat o scrisoare secretarului de stat ungar responsabil pentru cultură, Laszlo L. Simon, referitoare la „tăbliţa amplasată ilegal, în data de 23.05.2011, în faţa grupului statuar Matei Corvin, din Cluj, pe care se află inscripţionat un text provocator, antimaghiar al istoricului român Nicolae Iorga”. Intr-un comunicat remis sâmbătă , 10 noiembrie 2012, Agenţiei ungare de presă „MTI”, partidul de extremă dreapta Jobbik din Ungaria a precizat că textul de pe tăbliţă, în care regele Matei Corvin este considerat, în mod fals, drept român, sună astfel: ‘Biruitor în războaie, învins numai la Baia, de propriul său neam, când încerca să învingă Moldova nebiruită’. In scrisoarea adresată secretarului de stat pentru cultură, parlamentarul Istvan Szavay a subliniat că „textul scris pe tăbliţa aşezată  în faţa grupului statuar este nu numai o dovadă elocventă  a concepţiei naţionalist-şovine a românilor despre propria lor istorie, dar şi lezează, în mod vizibil, sentimentele naţionale ale maghiarilor, întreţine tensiunea interetnică din oraş  şi mai mult de atât este în contradicţie cu acordul încheiat între România şi Ungaria cu privire la restaurarea statuii regelui Matei Corvin, precum şi cu legile româneşti în vigoare.” (Cotidianul: „Uj Magyar Szo” – cotidian de limba maghiară editat la Bucureşti din12.11.2012 – MTI) 

12 noiembrie 2012 – „Partidul Popular Maghiar din Transilvania vrea o Românie federală şi parlament regional la Cluj”

Partidul Popular Maghiar din Transilvania  – P.P.M.T., prin vocea vicepreşedintelui Gergely Balazs, se pronunţă pentru o Românie federală şi pentru un parlament regional la Cluj. PPMT vrea o Românie federală, o Transilvanie regională. Federalizarea înseamnă mai multe drepturi, un control mai mare asupra puterii politice. Vrem decizii instituţionale responsabile pe plan regional şi parlament regional la Cluj. Un parlament şi un guvern regional cu bugete proprii sunt mai eficiente. Vrem o strategie regională pentru dezvoltarea infrastructurii, astfel încât deciziile legate de construirea unei autostrăzi, de exemplu, să nu fie luate de autorităţile de la Bucureşti, ci de comunităţile locale şi regionale. […]  (Agenţia de ştiri: Agerpres” din 12.11.2012 – Marius Septimiu Avram)

Laszlo Tokes i-a cerut comisarului european pentru justiţie şi drepturi fundamentale, Viviane Reding să se asigure că Guvernul român respectă drepturile minorităţilor.Eurodeputatul Laszlo Tokes i-a cerut (19.11.2012) comisarului european pentru justiţie şi drepturi fundamentale, Viviane Reding, precum şi Parlamentului European (P.E.) să facă investigaţii în România pentru a se asigura că Guvernul actual de la Bucureşti respectă  drepturile formaţiunii sale, Partidul Popular Maghiar din Transilvania (P.P.M.C.). Este şocant că alegătorii partidului meu sunt intimidaţi de autorităţi. Aceşti oameni au sprijinit partidul nostru cu semnăturile lor. Pe 9 decembrie vom avea alegeri parlamentare şi partidul nostru este intimidat pentru că suntem împotriva corupţiei, suntem pentru federalism, suntem pentru drepturile minorităţilor, […] (Agenţia de ştiri:„”Agerpres” din 20.11.2012 – Florin Stefan – Corespondentul Agerpres la Bruxelles).

19 noiembrie 2012 –Institutul Balvanyos” a deschis un site de popularizare a reorganizării federaliste a României. Conform comunicatului emis luni, 19.11.2012 de biroul de presă al institutului, pe site-ul szovetsegiromania.ro, prin articole, opinii şi înregistrări video se analizează tema unei posibile modernizări a României, iar în cadrul rubricii ‘Trecutul viu’ sunt prezentate documente referitoare la […] istoria politicii româneşti. Totodată, prin lansarea site-ului, institutul doreşte ca tema regionalizării, a federalizării, să fie prezentă cu un efect mai bun în viaţa publică românească. […]   

20 noiembrie 2012 –Apel pentru participarea la protestul pentru autonomie

Europarlamentarul Tokes Laszlo, preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (EMNT), îndeamnă pe toţi maghiarii din Ardeal să participe la protestul pentru autonomie din 24.11.2012, de la Sfântu Gheorghe: ” […] Maghiarimea noastră din Ardeal a simţit în special şi  într-o măsură uriaşă daunele ‘democraţiei româneşti specifice’. Chiar şi astăzi suntem acolo, încât corifeii puterii centralizate neagă chiar şi simpla existenţă a Tinutului Secuiesc. Acest lucru nu mai poate merge mai departe! Suntem incapabili să mai plătim politica falimentară a guvernelor româneşti dintotdeauna. Am aşteptat de ajuns ca alţii, undeva, cine ştie cu preţul căror înţelegeri din fundal, să ne rezolve problemele noastre… Să luăm în mâinile proprii coordonarea sorţii proprii! Să facem acest lucru nu doar pentru că jurământul şi uniunea noastră de acum 20 de ani privitoare la autonomie ne obligă la acest lucru, ci şi pentru că un întreg şir de exemple europene funcţionale ne arată că, pentru noi, în afara autodeterminării, nu există cu adevărat nicio altă soluţie. Dorim autonomie! Solicităm autonomie pentru Tinutul Secuiesc şi autonomie pentru întreaga maghiarime din Ardeal. Pe 24 noiembrie chem pe toată lumea la Sfântu Gheorghe, acolo unde la cuvântul spiritual al clopotului de la prânz începe un protest, pentru a atrage atenţia lumii, mai ales a puterii româneşti, asupra revendicărilor noastre şi nu mai puţin pentru a cerere sprijinul compatrioţilor noştri români pentru susţinerea chestiunii noastre îndreptăţite. […]”

20 noiembrie 2012 – Consiliul Naţional Secuiesc doreşte înfiinţarea Ministerului Afacerilor Externe al Ţnutului Secuiesc

„Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) are în vedere înfiinţarea unui serviciu pentru afaceri externe al Tinutului Secuiesc. Preşedintele CNS, Izsak Balazs, a declarat că propunerea referitoare la înfiinţarea unui serviciu, care să îndeplinească rolul Ministerului Afacerilor Externe al Tinutului Secuiesc, va fi prezentată la reuniunea CNS, care va avea loc în data de 30.11.2012. Potrivit lui Izsak Balazs, acest serviciu ar asigura un cadru instituţional relaţiilor externe pe care CNS le-a dezvoltat în ultima perioadă.(Cotidianul: Magyar hirlap – Ungaria, din 22.11.2012 – MTI) 

22 noiembrie 2012 – Discuţiile despre autonomie nu exced legea mai mult decât cele despre monarhie”

Preşedintele U.D.M.R. Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, consideră că discuţiile pe tema autonomiei şi federalizării nu exced cadrul legal cu nimic mai mult decât cele despre monarhie, Parlament unicameral ori regionalizare despre care vorbesc cei mai mari oameni politici ai României. (Agenţia de ştiri: Agerpres din 22.11.2012).  

24 noiembrie 2012 – Miting pentru autonomie, organizat de Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania (P.P.M.T.) la Sfântu Gheorghe  

Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania (P.P.M.T.) a organizat un miting pentru autonomia teritorială a Tinutului Secuiesc în faţa Prefecturii din municipiul Sfântu Gheorghe.

Preşedintele P.P.M.T., Toro T. Tibor, a declarat că autonomia este soluţia pentru apărarea identităţii maghiarilor şi secuilor din această zonă şi reprezintă un prim pas spre federalizare.

Mitingul a fost organizat cu sprijinul Consiliului Naţional Secuiesc şi al Consiliului Naţional al Maghiarilor din Transilvania, două formaţiuni civice autonomiste, conduse de Izsak Balazs şi Tokes Laszlo, prezenţi  şi ei la această manifestaţie. […] (Agenţia de ştiri: Agerpres din 24.11.2012).

Preşedintele Consiliului National al Maghiarilor din Transilvania, europarlamentarul Tokes Laszlo, a reiterat că se va crea un program de acţiune privind lupta pentru autonomie, care va include paşii necesari pentru obţinerea unui rezultat. […]” ( Agenţia de ştiri: Mediafax din 24.11.2012)

A fost adoptată Declaratia de la Sfantu Gheorghe Autonomia este Solutia!”

Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania (P.P.M.T.)

Dar iată şi ce spune „Vocea Rusiei” azi, la aproape trei decenii după A. Lazarev: „României i se pregătește un nou dictat de la Viena”. Unui oarecare Andrei Safonov, „obscur analist transnistrean”, i-a venit, aşa din senin, ideea să lanseze în spaţiul comunicării publice concluzia ameninţătoare: „A venit momentul ca România să dispară de pe harta lumii!”. „Vocea Rusiei” arată că Andrei Safonov, în opinia căruia distrugerea României ar fi o cauză nobilă, „nu reprezintă nici măcar tangenţial vreo forţă politică importantă din Transnistria, Ucraina sau Rusia, dar problema atinsă este reală și are legătură cu Uniunea Europeană (n.a.). Potrivit sursei citate, „există semne că se încearcă o diversiune similară cu cea din 1989, când s-a încercat insistent inocularea ideii aberante că Moscova ar fi vinovată de acele evenimente […]”.

Ce ameninţare ne devoalează „Vocea Rusiei”? Pentru România, „[…] anul 2013 va fi unul deosebit de greu, mai ales în contextul geopolitic în care s-a înscris Uniunea Europeana”, când „pare să fie decisă distrugerea statelor naţionale şi transformarea Uniunii Europene într-o «federaţie de regiuni», astfel încât elitele naţionale să nu mai poată opune rezistenţă centrului decizional aflat undeva pe axa Bruxelles-Berlin”.

Declaraţia de la Sf. Gheorghe – Autonomia este soluţia!

„Noi, cetăţeni liberi ai României şi ai Europei în curs de unificare – exercitându-ne dreptul la asociere, precum şi cel la opinie şi libertatea de exprimare – conştienţi de responsabilitatea pe care o purtăm pentru generaţiile viitoare, confirmându-ne voinţa comună azi, 24 noiembrie 2012, la Sfântu Gheorghe ne declarăm din nou şi cu devotament credinţa în autonomia comunităţii noastre maghiare din Transilvania şi a Ţinutului Secuiesc.

Nu mai dispunem de alţi douăzeci şi doi de ani pentru a aştepta soluţiile

problemelor noastre comune de la Bucureşti. Trebuie să spunem că experienţa nefastă  a deceniilor trecute este generarea problemelor, nu soluţionarea acestora prin intermediul centralizării puterii!

Am aşteptat minunea cu mâinile încrucişate – ne-a fost de ajuns!

Ne-am săturat de compromisurile de culise adoptate fără implicarea noastră!

Ne-am săturat de situaţia în care politiceni corupţi risipesc şi fură viitorul copiilor noştri!

Ne-am săturat să plătim preţul deciziilor eronate luate de guvernele care se perindă la cârma ţării!

Ne-am săturat de negarea însăşi a existenţei Ţinutului Secuiesc!

Ţinutului Secuiesc a existat, există şi vrea să existe. În acest scop ne-am

întrunit astăzi.

Dorim să ne simţim acasă pe plaiurile natale moştenite de la înaintaşii noştri.

Este moştenirea noastră – ţinem la ea.

Dorim să ne folosim în mod liber limba maternă şi simbolurile naţionale.

Limba maghiară să fie a doua limbă  oficială în Ţinutul Secuiesc. Avem acest drept.

Dorim un sistem de învăţământ de sine stătător de la creşă până la universitate.

Vrem să avem acest drept!

Vrem să cheltuim banii proveniţi din impozitele noastre în scopul prosperităţii locuitorilor acestui ţinut! Vrem să avem acest drept!

Vrem să ne gospodărim singuri bogăţiile naturale. Vrem să avem acest drept!

Nu vrem ca un prefect, care nu ne cunoaşte problemele, să împiedice munca noastră de păstrare şi creare a valorilor.

Vrem să decidem noi înşine în treburile noastre.

Vrem autonomie! Autonomia este soluţia. Scopul autonomiei este să ne asigure demnitatea sărbătorilor şi eficacitatea activităţilor zilnice – arătând totodată că putem.

De la acestea nu facem rabat. Ne vom continua lupta prin mijloace paşnice şi democratice până la atingerea obiectivului nostru final: autonomia.

Nici unul dintre noi nu are şanse de izbândă de unul singur. E nevoie de noi toţi.

Facem apel la biserici! Puterea credinţei şi sistemul de valori al creştinătăţii funcţionează în cazul nostru ca şi busolă milenară.

Facem apel la organizaţiile noastre non-guvernamentale, care au rolul de a asigura confortul vieţii cotidiene! Trebuie să  ne reclădim comunităţile.

Facem apel la intelectualii noştri din sfera ştiinţei şi a culturii! Putem fi, pe bună dreptate, mândri de unicitatea culturii transilvănene.

Facem apel la politicienii noştri! Ţinând seama de voinţa clară a maghiarilor din Transilvania, să elaboreze un plan comun de acţiune pentru dobândirea autonomiei. Mai mult, să nu se abată de la acest plan indiferent de partidul maghiar pe care îl vor reprezenta în parlament.

Facem apel la vârstnici! Ne putem baza pe înţelepciunea şi experienţa lor.

Facem apel la tineri! Avântul lor creator asigură  progresul.

Evocăm spiritualitatea Transilvaniei! Lupta noastră pentru autonomia pe care vrem să o dobândim este parte a concepţiei despre Transilvania pe care o dorim – şi anume, o Transilvanie ferită de imixtiunea Bucureştiului. Din acest motiv căutăm parteneriatul şi colaborarea cu acei români, care doresc recuperarea demnităţii Ardealului!

Dacă trebuie să colectăm un milion de semnături pentru a atrage atenţia Europei asupra problemelor noastre, le vom aduna.

Dacă este nevoie de o sută de mii de semnături pentru ca persoanele care au obţinut mandat în Parlamentul României să simtă greutatea cuvintelor şi doleanţelor noastre îndreptăţite, le vom aduna.

Dacă este nevoie de demonstraţii cu ocazia cărora să strigăm în mod repetat apelul nostru la autonomie, atunci vom ieşi în stradă ori de câte ori va fi nevoie. Şi nu facem acest lucru împotriva cuiva, ci pentru noi înşine.

Îl cităm pe apostolul autonomiei noastre naţionale, Kós Károly: „Va trebui să muncim, dacă vrem să trăim; şi vrem să trăim, deci vom munci.”

Cu credinţă şi asumarea răspunderii vom munci cu devotament pentru dobândirea autonomiei, în scopul păstrării şi apărării moştenirii noastre, a îmbunătăţirii prezentului pe care îl trăim şi al asigurării viitorului.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!”

6 decembrie 2012

Consiliul Autonomiei Culturale a Maghiarilor (KAT) din Romania actioneaza coordonat cu Ministerul Moştenirii Culturale  a  Ungariei

La şedinţa grupului de lucru pe probleme politice din cadrul Forumului Reprezentanţilor Maghiari din Bazinul Carpatic (KMKF), care a avut loc la Budapesta, Szekely Istvan, adjunctul secretarului general al UDMR, a prezentat o informare referitoare la Consiliul Autonomiei Culturale (KAT) şi la programele derulate în cadrul acestuia.

Simon Laszlo, secretar de stat responsabil cu problemele culturale al Guvernului ungar, a făcut cunoscute programele culturale aflate în derulare pe care Guvernul le consideră importante pentru comunităţile maghiare de peste hotare, apoi a schiţat planul de acţiuni pe anul 2013 al Ministerului Moştenirii Culturale.

Dioszegi Laszlo, directorul Fundaţiei ‘Teleki Laszlo’, a prezentat programul intitulat ‘Apărarea moştenirii culturale, în Bazinul Carpatic’, care va reîncepe în 2013.

Szekely Istvan a informat despre Centrul Cultural din Ardeal, care a fost înfiinţat sub egida KAT, despre proiectele privind Biblioteca din Ardeal, casele memoriale şi reţeaua Casele Maghiare.   “Uj Magyar Szo” – cotidian de limba maghiară editat la Bucureşti din 06.12.2012

12 decembrie 2012

Scrisoarea deschisă a lui Izsak Balazs, preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc, adresată liderului UDMR, Kelemen Hunor- Extras

Alegerile parlamentare s-au terminat, iar UDMR este din nou prezent în Parlamentul României (…) Aceasta reprezintă o bună posibilitate pentru dumneavoastră, pentru ca promisiunile pe care le-aţi făcut în campania electorală să devină realitate.

Participarea dumneavoastră la guvernare este necesară pentru adoptarea legilor ce presupun o majoritate de două treimi. Permiteţi-mi să vă amintesc faptul că adoptarea statutului autonomiei Tinutului Secuiesc presupune o astfel de majoritate de două treimi.

Salutând rezultatul obţinut de UDMR în alegeri, vă solicit, în numele Consiliului Naţional Secuiesc, să faceţi din autonomia teritorială a Tinutului Secuiesc o condiţie a participării la guvernare.

Un element al acestei autonomii este oficializarea limbii maghiare în Tinutul Secuiesc, la fel cum este prevăzut acest lucru şi în hotărârea adoptată, la 12 martie 2010, la Sfântu Gheorghe, de Marea Adunare a Aleşilor Locali din Tinutul Secuiesc(…) .

7 ianuarie 2013

„10 martie să fie Ziua Libertăţii Secuilor! “

Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) îi cheamă  pe secui şi întreaga comunitate maghiară din Transilvania să participe la manifestaţia proautonomie, care va avea loc la 10 martie, la Târgu Mureş.

’10 martie să fie Ziua Libertăţii Secuilor!’, a subliniat liderul CNS, (…) amintind că CNS şi-a fixat ca obiectiv autonomia teritorială a Tinutului Secuiesc.

Preşedintele CNS le-a cerut conducătorilor bisericilor istorice maghiare şi congregaţiilor din Transilvania, reprezentanţilor partidelor şi organizaţiilor maghiare să participe la comemorarea comună, care va avea loc ‘în Ziua Libertăţii Secuilor, la Târgu Mureş, capitala Tinutului Secuiesc.”  

8 ianuarie 2013

„Reorganizarea administrativă se poate realiza doar prin formarea regiunii Tinutul Secuiesc”

Liderii organizaţiilor Partidului Civic Maghiar din Covasna şi Harghita îi atrag atenţia premierului Victor Ponta că “Tinutul Secuiesc este ‘unitar, sfânt şi inviolabil’ şi că reorganizarea administrativă a ţării se poate realiza doar prin formarea regiunii Tinutul Secuiesc”[Agenţia de ştiri „Mediafax” din 08.01.2013

18 ianuarie 2013

Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor le-a cerut primarilor din zona municipiilor Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc sa arboreze pe fatada primariilor drapelul secuiesc

Tamas Sandor, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al filialei UDMR Covasna, a comunicat, în data de 18.01.2013, că le-a cerut primarilor din judeţ să arboreze pe faţada primăriilor drapelul secuiesc.

2013, ianuarie 21

Arborarea drapelului secuiesc a fost planificată  iniţial pentru data de 15 martie, dar aceasta va avea loc mai devreme datorită interesului manifestat [Tamas Sandor ]

„Am cerut acest lucru pentru ca angajamentul fata de Tinutul Secuiesc este in inima noastra, dar si in semn de solidaritate fata de cei care au fost atacati (…) pentru folosirea steagului secuiesc si simbolurilor secuiesti , printre acestia fiind si primarul comunei Ozun”.

Nota: In cazul Primariei Ozun, instanta a dat castig de cauza Prefecturii in cazul plangerii depuse privind arborarea steagului secuiesc, Tribunalul stabilind ca actiunea este nelegală.

Steagul secuiesc este arborat pe mai multe cladiri ale primariilor din comune ale judetului Covasna, dar si pe frontispiciul Primariei Sfantu Gheorghe si al Consiliului Judetean Covasna.

21 ianuarie 2013

Circulara prefectului de Covasna împotriva arborării drapelului secuiesc”

Prefectul de Covasna, Codrin Munteanu, le-a cerut primarilor din judeţul Covasna, într-o circulară, să  nu dea curs solicitării preşedintelui Consiliului Judeţean, Tamas Sandor, de a arbora drapelul secuiesc pe sediile primăriilor.

22 ianuarie 2013

„Pasul următor va fi să le cerem cetăţenilor să arboreze steagul secuiesc pe case”

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor, care este şi liderul judeţean al UDMR, a declarat, (22.01.2013) într-o conferinţă de presă, că circulara transmisă de prefectul Codrin Munteanu, care le cere edililor să nu arboreze pe sediile primăriilor steagul secuiesc ”[…] este o intimidare.  Cu o circulară de prefect nu se poate scoate din inima noastră identitatea de secui […] în cazul în care prefectul va încerca să îi determine prin justiţie pe edili să nu arboreze steagul secuiesc pe faţada primăriilor, pasul următor va fi acela că liderii locali ai Uniunii le vor cere cetăţenilor  să pună cetăţenii drapelul secuiesc pe case. O să facem apel la cetăţeni, sunt mai multe locuinţe decât primării[…]” [Corepondenta „Mediafax” din 22.01.2013 – Kiss Edit ]

„Să nu lăsăm, ca Guvernul Ponta să divizeze Tinutul Secuiesc !”

Asociaţia pentru Tinutul Secuiesc a remis un comunicat prin care atrage atenţia tuturor organizaţiilor civice şi politice de pericolul în care se află Tinutul Secuiesc: ” Pentru autonomia teritorială a Tinutului Secuiesc este nevoie de solidaritatea întregii maghiarimi. Unitatea teritorială a Tinutului Secuiesc este în pericol, şi, totodată, şi aspiraţiile privind obţinerea autodeterminării teritoriale a Tinutului Secuiesc, care ar asigura supravieţuirea şi prosperitatea secuilor maghiari, pe pământul natal . (…) Conceptele privind reorganizarea administrativă, de care România se apropie tot mai periculos, arată în mod clar că obiectivul principal este divizarea Tinutului Secuiesc, adică judeţele Harghita, Covasna şi Mureş să fie cuprinse în regiuni foarte mari, în care minoritatea maghiară nu ar depăşi pragul de 30%. Aceste obiective trebuie prevenite prin orice mijloace, motiv pentru care, Asociaţia pentru Tinutul Secuiesc invită toţi maghiarii să sprijine iniţiativa demonstrativă a Consiliului Naţional Secuiesc, şi astfel, data de 10.03.2013, să fie declarată atât la Târgu Mureş cât şi la Budapesta, Ziua Libertăţii Secuieşti!”  

22 ianuarie 2012

Preşedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor  adepus o plangere penală împotriva unei persoane necunoscute, care l-a ameninţat  cu moartea. Petentul a prezentat presei mesajul de ameninţare trimis în căsuţa privată  pe care o are în această reţea de socializare. Cotidianul: „Uj Magyar Szo” – cotidian de limba maghiară  editat la Bucureşti din 23.01.2013

23 ianuarie 2013

„Alătură-te marii familii a HVIM  (Asociația “Miscarea tinerilor din cele 64 de comitate”): Turneu de recrutare în Ardeal”

Asociația “Miscarea tinerilor din cele 64 de comitate” – HVIM, organizație de extrema dreaptă neînregistrată juridic în România, care militează pentru anularea tratatului de la Trianon, refacerea Ungariei Mari și alipirea Transilvaniei la Ungaria a anuntat organizarea , in perioada 25.01- 16.02. 2013 “(…) un turneu de recrutare, cu scopul de a consolida faţa naţiunii. Expunerile vor fi susţinute de membrii din Ardeal. (…) Acţiunile de recrutare se vor organiza la Cluj Napoca , Târgu Mureş, Baraolt , Miercurea Ciuc, Covasna , Odorheiu Secuiesc , Sfântu Gheorghe si Târgu Secuiesc. La sfârşitul manifestării doritorii se pot alătura mişcării. (…)”  

27ianuarie 2013

Drapelul Romaniei cu care a fost acoperit panoul SIC a fost vandalizat

Steagul tricolor cu care a fost acoperit panoul cu inscripţia SIC – Terra Siculorum din faţa Prefecturii Covasna, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Unirea Principatelor Române, a fost distrus prin taiere , în noaptea de sâmbătă, 26  spre duminică, 27 ianuarie 2013. [„Mediafax” din 27.01.2013]

„Oaspeţii din Găgăuzia au ţinut o lecţie de autonomie la Miercurea Ciuc”

„Câteva personalităţi ale comunităţii găgăuze, care a obţinut autonomia teritorială în cadrul Republicii Moldova, au efectuat o vizită la Miercurea Ciuc. (…) oaspeţii au vorbit în cadrul unui forum (…) despre relaţiile interetnice din Republica Moldova şi autonomia teritorială a găgăuzilor.

Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, a făcut o paralelă între situaţia găgăuzilor din Republica Moldova şi maghiarii din Ardeal. Acesta a menţionat că maghiarii trebuie să cunoască şi autonomiile care funcţionează în partea de est (…)

Prefectul judeţului Harghita, a salutat stabilirea relaţiilor culturale între găgăuzi şi maghiari, dar a atenţionat că popularizarea autonomiei teritoriale pe baze etnice contravine legilor şi Constituţiei României. (…)” [ „Uj Magyar Szo” -din 28.01.2013 ]

2 februarie 2013

Declaratia de la Satu Mare –  2013 „Anul autonomiei”. Peste 400 de persoane au participat la conferinţa intitulată „Alege viata! – Alege autonomia!”, organizată sâmbătă, 2 februarie 2013 la Satu Mare, de Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT), în parteneriat cu Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT). Evenimentul a fost organizat cu prilejul împlinirii a zece ani de la lansarea mişcării de autodeterminare a maghiarilor din Transilvania, mişcare care în același an, în 2003, a condus la înfiinţarea CNMT. Participanţii au votat propunerea făcută de Tőkés László privind declararea anului 2013 Anul Autonomiei. Preşedintele CNMT a declarat că autonomia este o cauză vitală a comunităţii maghiarii din Transilvania, evidenţiind importanţa coordonării proiectelor de autonomie elaborate de organizaţiile politice maghiare.

În cadrul conferinţei a fost adoptata Declaraţia de la Satu Mare”, în care se prevede că, în interesul dobândirii autonomiei, se alege calea acţiunii. Documentul militeaza pentru un consens politic orientat spre autonomie al organizaţiileor maghiare din întregul Bazin Carpatic şi nu doar între cele din Transilvania. Declaraţia de la Satu Mare prevede, de asemenea, că este necesară şi exercitarea unor presiuni politice legitime în afara Parlamentului. Participanţii la conferinţă au aprobat şi declaraţia de intenţie cu privire la constituirea Consiliului Autonomiei din Partium. […]” [  Cotidianul: „Uj Magyar Szo” – 04.02.2013]

3 februarie 2013

„Drapelul secuiesc a fost arborat pe clădirea primăriei din Remetea Nirajului”. La iniţiativa reprezentanţilor Partidului Civic Maghiar din cadrul administraţiei locale din Remetea Nirajului, judeţul Mureş, pe clădirea primăriei a fost arborat drapelul secuiesc, […] Cu acest prilej, un vorbitor a afirmat ca “autonomia Tinutului Secuiesc trebuie să existe pentru ca administraţiile locale să poată fi ale noastre. Acest lucru trebuie cerut Guvernului şi la manifestaţia proautonomie, care va avea loc în data de 10 martie, la Târgu Mureş.” [Uj Magyar Szo – din 04.02.2013 ]

5 februarie  2013

„Consiliile locale din Ungaria sa arboreze drapelul secuiesc!” (Zsolt Nemeth, secretar de stat in Ministerul de Externe al Ungariei). „Responsabili guvernamentali din Covasna şi Harghita, din centrul României, au  interzis arborarea steagului secuiesc pe clădirile publice. Are loc un război al steagurilor […]”, a afirmat Zsolt Nemeth, la o ceremonie desfăşurată în Districtul 20 din sudul Budapestei, unde Primăria a arborat un drapel secuiesc în semn de simpatie.” […] Guvernul ungar se aşteaptă cu fermitate ca România să pună capăt acestei ‘agresiuni simbolice […]”. Totodată , oficialul guvernului de la Budapesta a îndemnat consiliile locale din Ungaria să dea dovadă de solidaritate, arborând la rândul lor drapelul secuiesc, ‘în susţinerea autonomiei’. […]” Agenţia de ştiri: Agerpres” din 05.02.2013 – Mihaela Toth 

6 februarie 2013

Declaraţiile secretarului de stat ungar,  Zsolt Nemeth sunt inacceptabile. Ambasadorul Ungarie la Bucuresti, convocat de urgenţă la Ministerul Afacerilor Externe „Declaraţiile domnului Zsolt Nemeth sunt inacceptabile şi contravin spiritului de bună-vecinătate şi Parteneriatului Strategic pentru secolul XXI dintre România şi Ungaria. Autorităţile române nu acceptă şi nu vor accepta astfel de interferenţe regretabile care contravin cadrului constituţional şi legal din România. Practic, îndemnul oficialului ungar echivalează cu susţinerea explicită a autonomiei teritoriale pe criteriu etnic, care nu este permisă de Constituţia României şi nu face parte din standardele europene acceptate în domeniul protecţiei persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale. Respingem, prin urmare, cu fermitate acest demers”, a precizat Bogdan Aurescu, secretar de stat pentru afaceri strategice şi copreşedinte al părţii române a Comitetului de specialitate româno-ungar de colaborare în domeniul minorităţilor naţionale , mentionand ca  ambasadorul ungar, Oszkar Fuzes, va fi convocat de urgenţă la Ministerul Afacerilor  Externe.   [Agenţia de ştiri: Mediafax din 06.02.2013]  

La 6 februarie 2013, secretarul de stat pentru afaceri europene, George Ciamba, l-a convocat pe ambasadorul Ungariei la Bucureşti, Oszkar Fuzes , la sediul MAE, in legatura cu  declaraţiile secretarului de stat ungar, Zsolt Nemeth, cu privire la arborarea “drapelului  Tinutului Secuiesc” şi presupusele „agresiuni simbolice” la care ar fi supusă minoritatea maghiară  în România.  [Agenţia de ştiri: „Agerpres” din 06.02.2013]. Ambasadorul Ungariei reitereaza solidaritatea Ungariei cu autonomisitii secui      

Intr-o declaraţie pentru  Postul de televiziune „Digi 24”, ambasadorul Ungariei în România, Fuzes Oszkar, a spus că  demersul secretarului de stat în Ministerul de Externe de la Budapesta este unul normal şi firesc. Diplomatul a precizat că România nu ar trebui să interzică steagul secuiesc.   

Fuzes Oszkar, ambasadorul Ungariei la Bucureşti (prin telefon): „Dacă în România nu se poate să se folosească steagul secuiesc, asta este o agresiune simbolică şi trebuie să facem ceva, trebuie să dăm un răspuns şi anumite consilii din Ungaria vor ridica steagul secuiesc. Nu înţelegem şi credem că nu are rost să se interzică steagul secuiesc din Tinutul Secuiesc şi bineînţeles suntem solidari cu secuimea.”  Postul de televiziune: Digi 24 din 06.02.2013, ora: 13:00

6 februarie 2013

„Liderul UDMR Covasna: Ceea ce nu este ascultat la Bucureşti este auzit la Budapesta sau Bruxelles”     

Preşedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor, „[…] este important că Guvernul Ungariei susţine dezideratele comunităţii maghiare din Transilvania, adăugând că ‘ceea ce nu este ascultat la Bucureşti este auzit la Budapesta, Bruxelles sau Washington”.Agenţia de ştiri: „Mediafax” din 07.02.2013 – Kiss Edit

7 februarie 2013

Ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean a discutat cu omologul sau de la Budapesta despre evitarea escaladării atitudinilor din cele două  ţări”.   

„[…] Ministerul Afacerilor Externe a informat, într-un comunicat, că şeful diplomaţiei române, Titus Corlăţean, a avut (07.02.2013) o convorbire telefonică cu omologul său ungar, Janos Martonyi (foto). „Cei doi miniştri au exprimat poziţiile Guvernelor român şi respectiv ungar, în legătură cu evoluţiile şi declaraţiile formulate în spaţiul public în ultimele zile, cu sublinierea sensibilităţilor legate de unele aspecte relevante pentru fiecare dintre cele două părţi. La finalul convorbirii, cei doi înalţi demnitari au căzut de acord asupra faptului că interesul cooperării dintre cele două state impune evitarea escaladării atitudinilor şi declaraţiilor publice formulate în cele două ţări”. [Agenţia Mediafax, 07.02.2012] 

Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei intareste pozitia ambasadorului  Fuzes şi reitereaza sustinerea revendicarilor  autonomiste.

Comunicat al Ministerului de Externe al Ungariei: „[…] Fuzes Oszkar, ambasadorul Ungariei la Bucureşti, […] a declarat părţii române că maghiarii din România au dreptul să folosească simbolurile lor, motiv pentru care Ungaria sprijină arborarea drapelului secuiesc. Acest lucru este în concordanţă cu o practică veche, precum şi cu normele de drept ale Uniunii Europene. Cheia soluţionării situaţiei create în problema împiedicării folosirii simbolurilor minorităţilor se află în mâna părţii române. Ambasadorul a atras atenţia părţii române şi asupra faptului că, în ultima perioadă, au avut loc mai multe asemenea cazuri care contravin legilor româneşti aflate în vigoare şi care încalcă drepturile comunităţii maghiare cum ar fi, de exemplu, cazul nesoluţionat al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tg. Mureş sau cel al măsurilor luate de administraţiile locale pentru îngrădirea folosirii limbii maghiare, pe care Ungaria le consideră inacceptabile.” [www.kormany.hu

7 februarie 2013

„Şase instituţii din judetul Mureş s-au conformat ordinului de la Budapesta, arborând steaguri secuieşti”  Prefectul judeţului Mureş, Corneliu Grosu, a menţionat că 6 instituţii din judeţ – primării, unităţi şcolare şi un spital – s-au „aliniat ordinului primit de la Budapesta”, arborând steaguri secuieşti, urmând  a se aplica legea. Prefectul a declarat într-o conferinţă de presă (07.02.2013), că: „[…] este o adevărată «furie a steagurilor», iar disputele legate de arborarea steagurilor secuieşti reprezintă nu o inabilitate, ci ‘din contră, un atac asupra României’. Imi asum răspunderea pentru cuvântul atac asupra României, chiar dacă el are ţintă poate ceea ce iubim cel mai mult, simbolistica românească, steagul românesc, însemnele româneşti şi imnul românesc.”. […] Agenţia de ştiri: Mediafax”din 07.02.2013 – Redacţia 

„Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad îşi îndeamnă  prietenii de pe o reţea de socializare să posteze steagul secuiesc pe pagina lor: Ii rog pe toţi prietenii mei maghiari şi români deopotrivă să posteze steagul secuiesc pe coperta lor în semn de protest faţă de circul mediatic care are ca ţintă simbolurile naţionale ale maghiarilor din România. Să spunem NU discriminării şi intoleranţei!” Mesajul este postat pe Facebook, în limbile maghiară, română şi engleză.   Agenţia de ştiri: Mediafax” din 07.02.2013     

2013, februarie 11

Curtea de Apel din Târgu Mureş a decis că steagul secuiesc este interzis pe clădirile oficiale din Harghita.Hotărârea este definitivă şi irevocabilă. Mulţi dintre primarii şi directorii de şcoli nu sunt de acord cu această decizie. Corpul de Control al prefectului de Harghita, Jean-Adrian Andrei a început o verificare în rândul primăriilor din judeţ, fiind vizate pe lângă faţadele instituţiilor şi birourile primarilor unde este arborat şi drapelul Ungariei şi cel al Tinutului Secuiesc.[…]

2013, februarie 11

Primarii Partidului Popular Creştin Democrat (K.D.N.P.) din Ungaria vor arbora drapelul secuiesc. Palffy Istvan, purtătorul de cuvânt K.D.N.P., a transmis solicitarea conducerii partidului potrivit căreia localităţile ungare care până acum nu au instituţionalizat relaţii frăţeşti cu Tinutul Secuiesc, să o facă cât mai repede. K.D.N.P. şi-a delegat primarii să arboreze drapelul secuiesc, a declarat Palffy Istvan în cadrul unei conferinţe de presă, adăugând că localităţile Barcs, Obuda, Tata, Somogyvar, Tokol, Vac şi Ceglet pot fi date exemplu în privinţa arborării drapelului secuiesc, în semn de solidaritate cu secuii. […] Politicianul K.D.N.P. a precizat că acţiunea de arborare a drapelului secuiesc demonstrează  întregii Europe şi Uniunii Europene că în România nu sunt luate în seamă normele europene şi autonomia comunităţilor. […]„Magyar hirlap” (Ungaria) din 11.02.2013  

„Noua Dreaptă” protestează  în faţa Consulatului Ungariei din Cluj”. „Organizaţia extremistă Noua Dreaptă a organizat o acţiune de protest (11.02.2013) în faţa sediului Consulatului Ungariei din Cluj-Napoca, protestând împotriva arborării drapelului secuiesc. […] Mişcarea naţionalistă Noua Dreaptă se alătură  seriei de proteste, organizate la nivel naţional, în legătură  cu atacarea Articolului 1 din Constituţia României de către U.D.M.R., care doreşte în acest sens modificarea sintagmei de stat naţional în cadrul viitorului referendum naţional […]”, au precizat reprezentanţii Noii Drepte, într-un comunicat de presă.  (Cotidianul: „Uj Magyar Szo” -din 11.02.2013  M.A.Zs)

Filiala U.D.M.R. Covasna a deschis un birou pentru monitorizarea şi apărarea drepturilor minorităţii maghiare. Preşedintele filialei U.D.M.R. Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care este şi primar al municipiului, a precizat în cadrul unei conferinţe de presă că acest birou va monitoriza toate instituţiile publice din judeţ în ceea ce priveşte respectarea drepturilor conferite minorităţilor naţionale de legile în vigoare, respectiv inscripţionare şi site-uri bilingve, posibilitatea cetăţenilor de a depune petiţii în limba maghiară şi de a comunica în limba lor maternă. Antal a apreciat că peste 70% dintre instituţiile publice din judeţul Covasna nu respectă legile privind drepturile minorităţilor şi a făcut apel către membrii comunităţii să semnaleze orice încălcare, abatere ori abuz. „A fost o greşeală din partea noastră faptul că timp de 10-15 ani nu am tras un semnal de alarmă […]”, a spus Antal Arpad. Biroul de monitorizare va funcţiona în incinta sediului U.D.M.R. din Sfântu Gheorghe, iar birouri similare vor fi deschise şi în alte judeţe din Transilvania. Acestea „vor realiza rapoarte lunare şi anuale pe care le vor transmite autorităţilor de la Bucureşti, ambasadelor, autorităţilor europene şi celor americane”. Agenţia de ştiri: „Agerpres” din 07.02.2013

8 februarie 2013

Intâlnirea Greco-Catolicilor Maghiari Partium. La biserica greco-catolică din Municipiul Carei, a fost organizată intâlnirea Greco-Catolicilor Maghiari Partium. […] Discursul festiv şi mesajul de salut a fost susţinut de primarul Municipiului Carei, Kovacs Jeno, după care a luat cuvântul Debreczi Janos, consului Ungariei la Cluj Napoca, care a vorbit despre importanţa evenimentului în sine, precum şi despre proiectul iniţiat cu privire la reabilitarea bisericilor greco-catolice maghiare. Cotidianul: Szatmari friss ujsag” (Satu-Mare) din 09.02.2013 – Deak Endre

21 februarie 2013

Preşedintele Consiliului Judeţean propune încheierea unui acord de bună convieţuire între români şi maghiari. Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a anunţat că va iniţia demersurile pentru încheierea unui acord de convieţuire între românii şi maghiarii din judeţ, care să fie adoptat ca anexă la statutul judeţului.  Agenţia de ştiri: Agerpres” din 21.02.2013

20 februarie 2013

„Drapelul secuiesc va fi arborat, în fiecare zi de miercuri, pe clădirea Primăriei Debrecen”. Drapelul secuiesc a fost arborat  pe sediul Primăriei din Debrecen. Acesta va flutura în fiecare zi de miercuri, cu ocazia depunerii jurământului pentru acordarea cetăţeniei ungare.  […] Cotidianul: Magyar nemzet” (Ungaria) din 21.02.2013 – MTI.

25 martie 2013
Declaratia finala a Consiliului Autonomiei Maghiare din Bazinul Carpatic proclama autonomia tuturor maghiarilor din statele vecine Ungariei.Comunităţile maghiare de dincolo de frontiere nu vor drepturi reziduale, ci autonomie teritorială în regiunile cu populaţie maghiară majoritară, autonomie culturală şi individuală pentru întreaga maghiarime din Bazinul Carpatic, a subliniat LaszloTokes, preşedintele Consiliului Autonomiei Maghiare din Bazinul Carpatic- KMAT, în urma consfătuirii care a avut loc la Hodmezovasarhely ( Ungaria) . Acesta a precizat că declaraţia finală a Consiliului, adoptată cu consens deplin, prevede că maghiarimea are dreptul la autodeterminare comunitară, conform principiului ‘drepturi pentru teritoriu’. […] „Tokes: autonomie pentru maghiarimea din întregul Bazin Carpatic” (Cotidianul: „Magyar nemzet”-Ungaria din 25.03.2013 – M.T.I.)

„Maghiarii care trăiesc în comunităţi largi au dreptul la autonomie teritorială”. Vicepremierul ungar Zsolt Semjen, responsabil de politicile pentru comunităţile maghiare din străinătate, citat de MTI, a declarat: „Etnicii maghiari care trăiesc în comunităţi largi au dreptul la autonomie teritorială. Eforturile pentru autonomie ale comunităţilor maghiare nu sunt departe de realitate, dat fiind că urmează un principiu al Uniunii Europene.Diaspora maghiară are dreptul la autonomie culturală, iar maghiarii care trăiesc în comunităţi largi trebuie să primească autonomie teritorială […] fiecare comunitate trebuie să îşi elaboreze propriul concept de autonomie în funcţie de propriile necesităţi. Guvernul Ungariei va susţine aceste planuri […]”. Declaratia a fost prilejuita de o conferinţa pe tema „autodeterminării” desfăşurată la Budapesta. („Adevărul” din 08.04).

9 aprilie 2013
„Bell Research”: „Jumătate din maghiarii din România consideră că Transilvania îşi va dobândi autonomia”. Rezultatele sondajului realizat de „Bell Research”, în perioada august – octombrie 2012, în trei judeţe situate la graniţa cu Ungaria (Bihor, Satu Mare, Sălaj) şi în trei judeţe din Tinutul Secuiesc (Covasna, Harghita, Mureş), publicate în ultimul număr al revistei ungare „Nemzetpolitikai Tukor” (Oglinda Politicii Naţionale), care apare sub egida Direcţiei pentru Relaţii Externe a Parlamentului Ungariei, releva ca aproximativ jumătate din maghiarii din România consideră că sunt şanse ca, în cel mult 12 ani, Transilvania să obţină o formă de autonomie. (Cotidianul: „Uj Magyar Szo” din 09.04.2013).

18 aprilie 2013
Peste trei milioane de euro, finantare din partea Guvernului Ungariei şi a mai multor companii cu capital de stat din Ungaria pentru Partidul Popular al Maghiarilor din România si reteaua organizatiilor coordonate de Laszlo Tokes. Reţeaua partidului care militează pentru federalizarea României şi autonomia teritorială a Tinutului Secuiesc este finanţată de facto de către statul ungar, folosind căi indirecte de transfer al banilor, ocolindu-se astfel legea. Companii cu capital de stat din Ungaria au finanţat cu peste trei milioane de euro numeroase entităţi juridice din România, aflate în strânsă legătură cu László Tőkes, arată o investigaţie a portalului de limbă maghiară Transindex.ro din Cluj, realizată de jurnalistul Sipos Zoltán cu sprijin din partea Departamentului de Stat al S.U.A şi al Ambasadei Franţei la Bucuresti Partidul Conservator a notificat Directia Natioinala Anticoruptie, Autoritatea Electorală Permanentă şi Serviciul Român de Informaţii asupra concluziilor îngrijorătoare ale investigatiei care dovedeşte că Guvernul ungar şi mai multe companii cu capital de stat din Ungaria au finanţat Partidul Popular al Maghiarilor din România cu peste trei milioane de euro.

Investigaţia releva cum mai multe companii cu capital de stat, cu conduceri apropiate liderului Fidesz, premierul Viktor Orban, au finanţat pe diferite filiere, în mod indirect, Partidul Popular al Maghiarilor din România printr-o serie întreagă de organizaţii, asociaţii şi fundaţii în care se regăsesc persoane din anturajul politic sau civic al lui Laszlo Tokes. Partidul Conservator atrage atenţia asupra caracterului ilegal al acestei activităţi sancţionate de legea finanţării partidelor politice (Legea 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, actualizată la data de 24/06/2011) conform căreia este interzisă susţinerea partidelor prin mijloace financiare din străinătate.

Reţeaua László Tőkes, finanţată de la bugetul Ungariei – (Preluare rezumata din versiunea in limba romana a investigatiei )

Mişcarea civică. Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania – CNMT sau, după acronimul derivat din limba maghiară E.M.N.T. – condus de László Tökes. După şapte ani de civism mai degrabă steril, CNMT a simţit nevoia unei acţiuni politice mai viguroase, aşa încât a generat un partid: Partidul Popular al Maghiarilor din România (P.P.M.T.).

Organizaţia neguvernamentală. Cea de-a treia entitate relevantă este organizaţia nonguvernamentală asociată la C.N.M.T., denumită Asociaţia EMNT, care preia în titulatură acronimul în limba maghiară al C.N.M.T., adică E.M.N.T.. Înfiinţată tot în 2010, când s-a născut şi partidul, Asociaţia E.M.N.T. este prezidată tot de Laszlo Tökes.

Finanţarea oficială a .P.P.M.T. – Din raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale al P.P.M.T., publicat pe site-ul Biroului Electoral Central (B.E.C.), reiese că în cursul alegerilor locale din vara anului trecut, P.P.M.T. a avut venituri totale de 116.000 de euro, cheltuielile însumând 113.000 de euro. La alegerile parlamentare din 2012, partidul a avut venituri totale de 127.000 de euro şi cheltuieli de 115.000 de euro. Din datele publicate nu reiese cine a donat bani P.P.M.T., şi nici nu putem şti exact din ce activităţi a avut partidul venituri.

Finantarea reală. Din răspunsurile primate in cadrul investigatiei, rezultă că de la înfiinţarea PPMT, în 2010, diferite ministere şi firme de stat au acordat finanţări substanţiale unor ONG-uri înfiinţate recent de către funcţionari şi politicieni din CNMT sau PPMT. Banii , peste trei milioane de euro, au venit pe câteva filiere:

Filiera „Centrelor pentru democraţie”. În România, au fost înfiinţate 26 de asemenea centre, operate sub auspiciile mişcării civice a lui László Tökes, CNMT,cu scopul de a ajuta cu formalităţile de dobândire a cetăţeniei maghiare. Ministerul Administraţiei Publice şi Justiţiei din Ungaria a transferat în total 490.000 de euro în contul Asociaţiei EMNT, ONG-ul afiliat CNMT.

Trainingurile, exclusiv pentru politicienii P.P.M.T. Asociaţia EMNT a beneficiat de finanţări în valoare de 8.000 de euro. Banca de Devoltare Maghiară, cu capital integral de stat, a acordat o finanţare de 84.000 de euro pentru traininguri de dezvoltare comunitară organizate de Asociaţia EMNT în 22 de localităţi din Ardeal. Pe pagina web al CNMT, nu exista referiri despre acest program.

Filiera „Presa Fără Hotare”. Din răspunsurile primite la cererile de informaţii reiese că în ultimii ani, cel mai generos finanţator al proiectului C.N.M.T.-P.P.M.T. a fost Loteria de stat din Ungaria, o companie extrem de profitabilă, subordonată Administraţiei Averii Statului Maghiar. Loteria din Ungaria este cunoscută datorită faptului că în 2010 a acordat o finanţare de 850.000 de euro Fundaţiei Pentru Presa Maghiară Fără Hotare. Pe lângă sponsorizarea din decembrie 2010, Fundaţia Pentru Presa Maghiară Fără Hotare a mai beneficiat de o finanţare de 670.000 de euro din partea Loteriei ungare, acordată în decembrie 2011. Un alt finanţator important al proiectului CNMT-PPMT, respectiv al Fundaţiei Pentru Presa Maghiară Fără Hotare, este Banca de Dezvoltare Maghiară. Şi această instituţie este proprietate a statului maghiar, iar totalul donaţiilor se ridică la 612.000 de euro. O parte mai mică a donaţiilor provine de la compania de electricitate naţională, de asemenea aflată în proprietatea statului maghiar, care a donat 34.000 de euro. Bani pentru O.N.G.-urile politicienilor

Pe listele de donaţii ale companiilor de stat din Ungaria se gasesc sapte O.N.G.-uri din România, care au primit în ultimul an un total de aproximativ un milion de euro: Asociaţia Curaj Civic, Asociatia Identitas, Asociaţia 16 Patak, Asociaţia Kezdiszekert, Asociaţia Mikó Imre, Asociaţia Pro Partium, Asociaţia Reconstructio. Aceste ONG-uri au câteva trăsături comune: toate au fost înfiinţate relativ recent, în 2011 sau 2012, fondatorii fiind aproape exclusiv persoane ce activează în CNMT sau PPMT. Aceste ONG-uri nu par să aibă activitate, sau cel puţin nimic ce ar justifica aceste finanţări generoase. Iată cum arată bilanţul lor:
– Asociaţia Curaj Civic;
– Asociaţia nu are site web. Sponsorizarea primită de la Loteria ungară: 99.000 de euro;
– Asociaţia Identitas;
– Asociaţia Identitas nu are site web. Suma primită de la Loteria ungară: 132.000 de euro;
– Asociaţia Pro Partium;
Asociaţia nu are site web. Finanţarea primită de la Loteria ungară: 167.000 de euro;
– Asociaţia Reconstructio;
– Asociaţia Reconstructio nu are site web.. Finanţarea primită de la Loteria ungară: 265.000 de euro;
– AsociaŢia 16 Patak (16 Lacuri);
– Asociaţia nu are site web. Finanţarea primită de la Banca de Dezvoltare Maghiară: 34.000 de euro;
– Asociaţia Kezdiszekert;
– Finanţarea primită de la Banca de Dezvoltare Maghiară: 34.000 de euro.
Asociaţia Mikó Imre.
– Finanţarea primită de la Banca de Dezvoltare Maghiară: 34.000 de euro.

Notă: Investigaţie a fost realizată în cadrul programului „Grants for Investigative Journalism”, organizat de Fundaţia Freedom House România, cu sprijinul financiar al U.S. Department of State şi al Ambasadei Franţei în România. Responsabilitatea pentru conţinutul acestui material aparţine autorului şi nu reflectă neapărat punctul de vedere sau poziţia U.S. Department of State sau al Ambasadei Franţei în România. (Agenţia de ştiri: „Agerpres” din 18.04.2013 , „Adevărul”)

22 aprilie 2013 – Preşedintele Ungariei, Janos Ader s-a întâlnit cu reprezentanţi ai organizatiilor etnicilor maghiari care doresc să obţină autonomia în ţări vecine. Potrivit Agentiei M.T.I. , Laszlo Tokes, un europarlamentar român de origine maghiară, preşedintele Consiliului pentru Autonomia Ungurilor în Bazinul Carpatic (KMAT) şi alţi lideri din cadrul acestui organism l-au informat pe Ader despre eforturile întreprinse în vederea obţinerii autonomiei unor comunităţi de etnici maghiari în această regiune şi în legătură cu evenimente legate de marcarea Anului Autonomiei. La întâlnire au fost prezenti Jozsef Berenyi, liderul Partidului Comunităţii Ungare în Slovacia, Miklos Kovacs, preşedintele Asociaţiei Culturale Ungare Transcarpatice şi Istvan Pasztor, liderul Alianţei Ungurilor din Voivodina. (Agentia de ştiri „Mediafax”, „Adevarul” din 22 aprilie 2013).

Iulie 2013 – Tabăra de vară de la Balvanos – Laszlo Tokes cere ca Transilvania sa adopte drapel propriu şi să fie pusă sub protectoratul Ungariei. Concomitent, fostul preşedinte al U.D.M.R., Marko Bela, nu excude posibilitatea unor tensiuni şi conflict generate de maghiarii din România. Declaraţiile au fost făcute în prezenţa premierului Ungariei Orban Viktor. De menţionat lipsa, până la acest moment, a oricărei luări de poziţie din partea autorităţilor şi clasei politice din România.

„Roumanie – Le demembrement teritorial a commence”

(România – Dezmemembrarea teritorială a început)

Afirmaţia citată este titlul unui articol semnat de Jean-Michel Berard în rubrica „Actualitatea ignorată” a revistei lunare „Balkans Info”, care apare la Paris, începând din martie 1996. Autorul spune că noua Românie europeană a fost descoperită de Comisia de la Bruxelles printre lamele a „două cuţite oculte” – Uniunea Federalistă a Comunităţilor Etnice (U.F.C.E.) şi Centrul European pentru Minorităţile Problemă (E.C.M.I.) – ca o Românie hibridă. România regionalizată se prezumă a deveni, consecinţă a metehnelor unei clase politice lipsite de conştiinţa naţională, „un Etat feodal”, în care seniorii vor capta maximul de resurse de la guvernul central, în numele prerogativelor lor locale, iar sub autoritatea Comisiei de la Bruxelles, pentru a se individualiza şi întări faţă de „Centru”, vor realiza [n.n. definitivă] alianţe transfrontaliere [n.n. deja proiectate şi chiar existente, dar nefuncţionale].

Configuraţiile alianţelor transfrontaliere sunt deja stabilite, unele fiind şi consacrate în tratate bilaterale, fără ca, la vremea respectivă, semnatarii de la Bucureşti să realizeze şi toate consecinţele pe termen lung. Astfel, cu prilejul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare Europeană, Viena, octombrie 1993, Ion Iliescu a acceptat „integrarea economică” a judeţelor Maramureş, Satu Mare şi Sălaj cu entităţi administrativ-teritoriale din Ungaria, Slovacia, Ucraina şi Polonia, în „Euroregiunea Carpatică”.

Din aprilie 1997, România este reprezentată în Asociaţia Interregională „Euroregiunea Carpatică” şi de către judeţul Botoşani, iar în noiembrie 2000 a fost acceptat şi judeţul Harghita. Judeţele româneşti au statutul de membru cu drepturi depline alături de regiunile din celelalte state: Ungaria, Polonia, Ucraina. Regiunile slovace au primit statutul de membru cu drepturi depline la şedinţa Consiliului EC din 25 noiembrie 1999.

Euroregiunea Carpatică (161.192 kmp şi 16.051.000 de locuitori)

În 1997, prin Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina, la Articolul 8 se menţionează: „[…] Părţile contractante […] vor contribui la colaborarea dintre unităţi administrativ-teritoriale din cele două state în cadrul euro-regiuni existente, precum şi al euroregiunilor «Prutul de Sus» şi «Dunărea de Jos», nou create, la care pot fi invitate şi unităţi administrativ-teritoriale din alte state interesate”. 

„Euroregiunea Prutul de Sus” a fost înfiinţată la data de 22 septembrie 2000 în municipiul Botoşani (România). Actele de constituire ale euroregiunii sunt Acordul despre crearea Euroregiunii „Prutul de Sus” şi Statutul euroregiunii.
Fondatorii Euroregiunii „Prutul de Sus” au fost regiunea Cernăuţi (Ucraina), judeţul Botoşani (România), judeţul Suceava (România), judeţul Bălţi (Republica Moldova), judeţul Edineţ (Republica Moldova). Începând cu data de 15 octombrie 2003, în componenta Euroregiunii „Prutul de Sus” intră regiunile Cernăuţi şi Ivano-Frankivsk din partea Ucrainei, judeţele Botoşani şi Suceava din partea României, raioanele Făleşti, Edineţ, Glodeni, Ocniţa, Râşcani şi Briceni din partea Republicii Moldova.

Euroregiunea Dunărea de Jos Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Eurorogiunea Dunărea de Jos” are ca membri fondatori: Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţului Tulcea şi Consiliul Judeţului Brăila din România, Consiliul raional Cahul şi Consiliul raional Cantemir din Republica Moldova, Consiliul Regional Odessa, Administraţia Regională de Stat Odesa şi Consiliul raional Reni din Ucraina. Euroregiunea „Dunărea de Jos” funcţionează în baza Convenţiei semnate la 14 august 1998. Reprezintă un parteneriat între România, prin judeţele Tulcea, Brăila şi Galaţi, Republica Moldova, prin raioanele Cahul şi Cantemir şi Ucraina, prin Consiliul Regional Odesa. La sfârşitul anului 1997, premierul Victor Ciorbea prevede, în cadrul Proiectului de Regionalizare, crearea, între România şi Ungaria, a Euro-regiunii „Dunăre-Mureş-Tisa”. Ulterior se alătură şi provincia Voivodina din Sebia. Euroregiunea D.C.M.T. (română Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, maghiară Duna-Körös-Maros-Tisza, sârbă: Dunav-Kriš-Moriš-Tisa) are o populaţie 5.732.000 şi suprafaţa de 77.456 kmp. Guvernul a semnat în 1997 Tratatul de Liber Schimb „CESTA” cu Ungaria, Cehia şi Slovacia, ale cărui efecte au fost dezastruoase pentru piaţa şi agricultura României, dar benefice pentru cei cu planuri de cucerire economică a României. Pe un alt plan, administraţiile teritoriale de specialitate în domeniile transporturilor, apelor, pădurilor, mediului, comerţului, sănătăţii ş.a. au fost reconfigurate, încă din anii ’90, la recomandări externe, după alte criterii decât cele ale actualei împărţiri administrativ-teritoriale a României, ceea ce a indus falii între realitatea economică şi cea politico-administrativă. Consecinţa poate fi exprimată prin titlul sugestiv al unei opere de analiză şi predicţie geopolitică a lui Pierre Hillard, „La marche irresistible du nouvel ordre mondial. Destination Babel” („Marşul irezistibil al noii ordini mondiale. Destinaţia Babel”, Editions François-Xavier de Guibert, 2007). Anterior sau concomitent temporal, colocvii şi conferinţe internaţionale asupra ţărilor de est, ori special dedicate Transilvaniei au început concertarea atacurilor la adresa istoriei şi identităţii naţionale a românilor. Astfel, la un colocviu din Olanda, Sandor Vogel (format şi prin redacţiile „A Hét” şi „Korunk”), în acord cu istoricul Andrei Pippidi, afirmă că „istoria românilor este creată din mituri, iar identitatea lor este în realitate inexistentă”. Mai afirmă vectorii atentatului la fiinţa noastră naţională că „România nu este un stat-naţiune, ci un mozaic de multiple grupuri etnice“.

Nu poate scăpa observaţiei manipularea „mitului Dracula” pentru a caracteriza specificul românilor, ca grup etnic lipsit de o conştiinţă şi identitate naţională, cu rezerva că în Transilvania există o conştiinţă europeană (Alexandru Duţu, „The politicization of myths: The Transilvanian case”).

De la statul-naţiune la statele-regiuni

La întrebarea dacă statele-naţiune mai pot avea vreun rol în economia mondializată, Kenichi Ohmae, specialist în strategia şi geopolitica afacerilor, dă un răspuns clar negativ. Sub efectul fluxurilor transnaţionale de investiţii, industrii, informaţii şi populaţie, în 41 de state-naţiune, rolul acestora este deja mai mult figurant pe scena economică, devenind, astfel, unităţi teritoriale artificiale pe plan economic (Kenichi Ohmae, „The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies”, Simon and Schuster, Free Press paperback, 1995). Statele-naţiuni cedează rolul lor în favoarea noilor entităţi economice „naturale” – „statele regiuni”. Acestea vor apărea fie în interiorul graniţelor actualelor state, fie depăşind graniţele politice. Ele vor deveni, se spune, motorul prosperităţii mondiale. Şi ni se dau ca exemple de succes entităţile administrativ-economice ad-hoc de prin Asia de Sud- Est sau Silicon Valley. S-ar putea să fie o constatare pripită şi cu o mare doză de optimism propagandistic.

„Alianţa Liberă Europeană” („The European Free Alliance”) este reprezentarea politică activă a „minorităţilor problemă” din viitoarele 29 de „state naţiuni şi regiuni”: Galiza [în nord-vestul Spaniei], Catalunia, Euskal Herria [între Asturia şi Aragon], Fryslan [nord Olanda şi sud Danemarca], Emiliana-Romagna [Italia], Veneto [Italia], Savoie [Italia], Kernow (Cornwall, Marea Britanie), Andalucia [sudul Spaniei], Occitania [între Spania şi Franţa], Sardegna [Sardinia], Corse [Corsica], Cymru [Wales. Ţara Galilor în limba galeză], Scotland, Silesia, Friuli [între Veneţia şi Slovenia], Vlaanderen [nordul Belgiei], Breizh [Bretagne, Franţa], Elass-Alsace, Sud-Tirol, Vale d’Aosta [în Alpii Italiei], „Macedonian Minority în Grece”, „Deutchsprachige Gemeinschaft Belgiens” [comunitatea belgienilor de limbă germană].

Viitori membri ai alianţei, anunţaţi la apariţia lucrării lui Pierre Hillard, în 2007, erau menţionaţi „Baleare, Moravia, Transilvania-Banat, Aragon, minorităţile maghiară din Slovacia şi poloneză din Lituania.

Euroregiunea Adriatică este proiectată a include şapte entităţi administrativ-teritoriale din Italia, 10 entităţi ex-iugoslave de pe coasta dalmată şi Albania.

Euroregiunea Pirinei-Mediterana va reuni regiunea Languedoc-Roussillon din Franţa, Aragonul, Catalunia şi Baleare din Spania.

Retrasări geopolitice de amploare, dramatice pentru unii şi binevenite pentru alţii, sunt estimate ca urmare a recompoziţiei Orientului Mijlociu, unde vor apărea state noi: Statul Sfânt Islamic (Mecca şi Medina), Marele Iordan, Sunni Irak, Bagdad (city state) Arab Shia State, Free Kurdistan, Free Belucistan, Marele Lebanon.

Într-un asemenea context, pe care geopoliticienii români par să-l ignore, ce surprize şi în ce orizont de timp ne-ar putea rezerva viitorul?

 http://www.art-emis.ro/a

Acest articol a fost publicat în ROMANIA(regionalizare), UNGURI. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.