Evreul Teșu Solomovici: „Niciun tren românesc n-a plecat vreodată la Auschwitz cu evrei!”


”Niciun tren românesc n-a plecat vreodată la Auschwitz cu evrei!”

“Din România, niciun evreu n-a pierit la Auschwitz!”

Teşu SOLOMOVICI – „Nu aştept decizia germană, mai ales în nebunia lor de a distruge evreimea europeană, declara Ion Antonescu. Ei bine, la 13 octombrie, când trebuia ca primul tren cu evreii din Arad să plece spre Auschwitz, trenurile şi locomotiva nu au sosit în gara de la Arad. Impacientat, Manfred Freiherr von Killinger, ambasadorul Germaniei, trimisul special al lui Heinrich Luitpold Himmler la Bucureşti, ofiţeri SS dădeau telefoane peste telefoane, nervi, aproape de apoplexie, dar autorităţile române nu răspund. Niciun şef al României nu răspundea la telefoanele agitate, disperate ale căpeteniilor naziste. În felul acesta, niciun tren românesc n-a plecat vreodată la Auschwitz cu evrei!

Din toată Europa, evreii erau încărcaţi în trenuri şi trimişi şi transformaţi în cenuşă şi fum. Din România, niciun evreu n-a pierit la Auschwitz!

13 octombrie 1942 este o dată miraculoasă pentru evreimea română. Este o dată despre care prea puţin vorbesc istoricii evrei. Ion Antonescu a dat dispoziţie că orice deportare evreiască încetează. De la 13 octombrie 1942, niciun evreu n-a mai fost deportat din Ţara Românească. Există unii istorici care spun, care interpretează acest gest antonescian astfel : “Ei bine, era căderea de la Stalingrad, războiul era pe sfârşite…”. Nu, nu era căderea de la Stalingrad. Stalingradul a căzut abia în ianuarie 1943, aproape şase luni mai târziu. La acea dată, armatele germane erau ocupante ale întregii Europe, armatele germane şi române luptau în Caucaz, se pregăteau de asaltul Stalingradului, deci decizia mareşalului Ion Antonescu trebuie căutată în altă parte. Nu pentru că i-ar fi iubit pe evrei a oprit el deportările. Antonescu a declarat foarte clar: “Eu nu-i iubesc pe evrei şi vreau ca să purific ţara de străini, de evrei, de unguri, de lipoveni, de ţigani, de tot elementul străin. Dar, în această politică a lui de purificare a României, Antonescu nu s-a gândit niciodată să adopte soluţia la care era presat de Berlinul nazist, adică “soluţia finală”. De acolo trebuie pornit la orice analiză când se vorbeşte ce s-a-ntâmplat la 13 octombrie 1942. El vedea, ca o soluţie pentru purificarea României, plecarea străinilor din România. Plecarea evreilor. Să plece cu toţii în Palestina, să plece-n America, să plece unde vor. Să nu rămână în România. Am insistat asupra acestui moment pentru că mi s-a părut interesant şi pentru ştiu că a existat întotdeauna în emisiunile de televiziune, de la diferite televiziuni, întrebarea: de ce credeţi că i-a salvat Antonescu pe evrei? Am vrut să accentuez, să insist asupra cuvântului “salvat”, pentru că nu a fost vorba de o salvare în sensul unei iubiri, unei subite filosemitii a mareşalului faţă de evrei, ci a fost pur şi simplu un calcul românesc, o exprimare a orgoliului românesc, a orgoliului mareşalului. El nu a suportat să vină nişte nemţoi, să vină nişte oameni din Berlin şi să dicteze ei ce să se facă în Ţara Românească cu evreii din România. Evreii din România sunt evreii mei, susţinea Antonescu. Rezolvarea problemei evreieşti este o problemă românească şi nu se va decide la Berlin.

“Fără ură şi fără părtinire. Am vrut să scriu o carte cinstită. Să mă pot uita în ochii cititorilor mei”.

Cartea mea atacă, tratează câteva probleme de mare îndrăzneală încât mi-e capul plin de cucuie din partea conaţionalilor mei, care nu văd bine că un evreu a scris această carte despre Antonescu. Am vrut să fiu istoric şi încă din antichitate un singur lucru se cerea istoricilor: sine ira et studio, fără ură şi fără părtinire. Aşa am vrut să fie scrisă această carte. Am vrut să scriu o carte cinstită, să mă pot uita în ochii cititorilor mei. Dacă am reuşit acest lucru, dumneavoastră o veţi decide. Tot anticii spuneau că fiecare carte are destinul ei. Destinul acestei cărţi dumneavoastră îl decideţi, cititorii. Am spus că multe lucruri puteau fi exploatate de mine contra mareşalului, dar n-am făcut-o. Un capitol întreg din carte vorbeşte despre “sifilisul” mareşalului. Dumneavoastră ştiţi că foarte mulţi au scris despre faptul că mareşalul ar fi fost bolnav de sifilis. Ei bine, vine Teşu Solomovici, un evreu, şi spune că nu este adevărat! Mareşalul Ion Antonescu era bolnav, suferea de o “boală misterioasă”. M-am încuiat la Arhivele Naţionale şi am cercetat cu luare aminte Arhiva Antonescu. Spre marele noroc al celor care studiază istoria vieţii şi a faptelor mareşalului s-au păstrat două documente esenţiale. E vorba de Registrul istoric al mareşalului Ion Antonescu, şase volume folio şi trei volume, Jurnalul mareşalului Ion Antonescu. O echipă de istorici erau ataşaţi cabinetului guvernamental ca să scrie tot ce se întâmplă cu mareşalul Antonescu 24 de ore pe zi. Aceste două documente esenţiale au fost salvate de un patriot. Când ruşii au pătruns în România şi au luat toată arhiva Antonescu, un arhivar patriot a ascuns Registrul istoric şi Jurnalul lui Antonescu, şi aşa s-au salvat pentru posteritate aceste două documente esenţiale. Am luat pagină cu pagină, şi Jurnalul şi Registrul, şi acolo scrie: azi, 14 octombrie 1941, mareşalul suferă de o indispoziţie, a rămas acasă. În altă dată a rămas acasă, nu a mers la serviciu, a avut temperatură. Acest lucru se repetă într-atât încât Hitler, îngrijorat că cel mai fidel tovarăş al lui de război, de luptă, de idei este suferind, i-a trimis propria lui bucătăreasă, care să-i facă mâncarea, bănuind că s-ar opera asupra lui o otrăvire lentă. Şi acest lucru este notat în Registru. Mai târziu, îi trimite doi medici celebri din Berlin să-l consulte. Apoi, i-l trimite pe cel mai bun doctor din Viena. Şase sau opt doctori celebri din România îl consultă adesea. Boala, sau bolile mareşalului Antonescu nu au putut fi detectate cu precizie, dar a fost bolnav. Nu a avut faza terţială a sifilisului şi acest lucru eu, Teşu Solomovici, îl spun clar şi răspicat în această carte.

“Mareşalul Ion Antonescu a fost împotriva a ceea ce Hitler denumea “soluţia finală”.

Ion BĂDOI – Domnule Teşu Solomovici, faceţi afirmaţii deosebite. Spuneţi că niciun tren din România nu a plecat spre Auschwitz încărcat cu evrei în timpul mareşalului Ion Antonescu…

Teşu SOLOMOVICI – Da, în cartea pe care am scris-o ( Mareşalul ION ANTONESCU – o biografie) şi pe care o lansez la târgul de carte Gaudeamus 2011, m-am ocupat in extenso de acest aspect al aşa numitei salvări a evreimii române din vechiul Regat. E vorba de Transilvania de sud, Banat, Moldova, Muntenia, Dobrogea. Antonescu s-a opus planurilor germane, s-a opus presiunilor lui Himller, ale lui Adolf Eichmann, killer-ul evreimii europene, s-a opus ca evreimea română să fie transportată la Auschwitz. El a fost, de fapt, împotriva a ceea ce germanii, Hitler denumea soluţia finală. Nu din dragoste pentru evrei în mod deosebit, ci ca om de stat român, ca un om cu un orgoliu naţional fără margini, cu o fibră naţionalistă românească deosebită. El spunea că evreii din România sunt evrei cetăţeni ai României şi în România decid românii. În acest sens, el era pentru soluţia purificării României prin plecarea străinilor din ţară. Nu prin exterminarea lor. Prin plecarea străinilor, prin această sintagmă intra, de fapt, şi plecarea evreilor. Pentru evreimea română, acest lucru a fost miraculos şi-n acest sens se poate vorbi de miracolul care s-a săvârşit la 13 octombrie 1942 când mareşalul Ion Antonescu a spus nu, şi din acea clipă n-au mai existat deportări din Ţara Românească.

Războiul lui Ion Antonescu pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de sub jugul sovietic a fost un război just, un război naţional, un război drept.

Ion BĂDOI – Domnule Teşu Solomovici, putea fi mareşalul Ion Antonescu altfel decât un om al epocii sale?

Teşu SOLOMOVICI – ( se gândeşte câteva clipe, îşi drege glasul uşor într-un zâmbet aproape imperceptibil, mă priveşte cu atenţie). E o întrebare capcană, domnule Bădoi!?

Ion BĂDOI – Nu, este o întrebare legitimă…

Teşu SOLOMOVICI – În epoca respectivă au existat două tabere. A existat tabăra democrată , care includea aliaţii, adică englezii, americanii, francezii liberi, polonezii liberi, neozeelandezii, australienii, canadienii, ruşii şi era cealaltă tabără, tabăra Axei, adică a Germaniei naziste, a Italiei fasciste…

Ion BĂDOI – Dar celelalte ţări democratice, aşa cum le numiţi dvs., şi aşa este, le numiţi corect, nu aveau un pământ românesc cotropit de către ruşi…

Teşu SOLOMOVICI – Tocmai acest lucru, cine va citi cartea mea, “Mareşalul Ion Antonescu – o biografie”, va observa că eu insist asupra acestui lucru. Războiul lui Ion Antonescu pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de sub jugul sovietic a fost un război just, un război naţional, un război drept. Numai că, eu sunt de părere, şi ca mine, în privinţa asta, sunt de părere liderii istorici ai României, Iuliu Maniu şi Gheorghe Brătianu, care i-au trimis mareşalului nenumătare scrisori şi memorii prin care i-au spus că războiul românesc se termină la Nistru, după eliberarea Basarabiei şi Bucovinei. Antonescu, dintr-un exces de fidelitate faţă de Hitler, dar şi de uniforma militară şi megalomanie militară, a împins armatele române în război până în stepele Caucazului şi a provocat moartea a 600 000 de soldaţi. Implicit, a trebuit să administreze Transnistria, care a fost un cimitir pentru evreimea basarabeană şi bucovineană şi, în acest sens, a fost el judecat şi condamnat.

“Între evrei şi Antonescu nu va exista niciodată pace”. 

Ion BĂDOI – Faceţi afirmaţii curajoase, nu neapărat pentru reabilitarea mareşalului Ion Antonescu, dar sunteţi într-o evidentă contradicţie cu aproape toată comunitatea evreiască din România şi din întreaga lume care vede în el un adevărat călău.

Teşu SOLOMOVICI – Nu, nu este vorba chiar de o contradicţie. Eu trag nădejde că oamenii luminaţi din conducerea comunităţii, liderii evreimii româneşti şi mondiale, istoricii conaţionali vor citi cu atenţie cartea şi vor vedea demersul sofisticat al cărţii. Eu nu-i ridic mareşalului Ion Antonescu o statuie, dar eu nu pot să nu recunosc că decizia lui îndrăzneaţă de la 13 octombrie 1942, prin care a spus Nu pretenţiilor asasine ale Berlinului nazist de a duce evreimea românească la Auschwitz, este un act istoric de netăgăduit. Şi eu trag nădejde că până la urmă, ca întotdeauna, adevărul va triumfa.

Ion BĂDOI – O parte a poporului roman, clasa politică românească, îşi asumă greşelile din timpul, să zicem, dictaturii antonesciene. Şi este drept să ne asumăm trecutul. Totuşi, se vede o încrâncenare din partea anumitor comunităţi evreieşti…

Teşu SOLOMOVICI – Nu e vorba de o încrâncenare. Eu am mai spus, între evrei şi Antonescu nu va exista niciodată pace. De altfel, nici mareşalul nu şi-a dorit o asemenea pace şi cu atât mai puţin evreii care au suferit în anii în care mareşalul Ion Antonescu a guvernat. Cred că este mai mult un accident de percepţie. Până la urmă, adevărurile se vor decanta şi lucrurile vor rămâne aşa cum trebuie în istorie. Mareşalul Ion Antonescu a fost un om care a făcut lucruri bune pentru lumea românească şi pentru istoria României. A făcut şi lucruri rele, din cauza cărora au suferit şi românii şi evreii, şi pentru aceste lucruri rele pe care le-a făcut a plătit cu viaţa.

Ion BĂDOI – Domnule Teşu Solomovici, în speranţa că vom avea posibilitatea să mai discutăm despre această perioadă deosebit de sensibilă şi dureroasă din istoria României, dar şi a evreimii româneşti, vă rog să adresaţi câteva cuvinte cititorilor “Opiniei Teleormanului”.

Teşu SOLOMOVICI – Eu trag nădejde că şi cititorii din Teleorman, care ştiu că sunt oameni deştepţi, luminaţi, oameni cu picioarele pe pământ, dar şi cei din afara graniţelor care vă citesc, vor citi cartea mea şi vor constata că ceea ce mi-am dorit aşa este. Dorinţa mea a fost de a scrie o carte cinstită! Aveţi libertatea, aşa cum mi-aţi solicitat, să reproduceţi orice fragment doriţi din carte în nădejdea că cititorii vor cumpăra totuşi cartea!

Ion BĂDOI – Vă mulţumesc pentru amabilitatea dumneavoastră şi vă felicit încă o dată pentru curaj, perseverenţă şi pentru obiectivitate.

Dialoguri fundamentale cu Teşu Solomovici, istoric, scriitor
Preşedintele Centrului Cultural Israeliano-Român din Tel Aviv

sursa: Opinia Teleormanuluihttp://www.buciumul.ro/

 

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

32 de răspunsuri la Evreul Teșu Solomovici: „Niciun tren românesc n-a plecat vreodată la Auschwitz cu evrei!”

 1. ildoro19 zice:

  Maresalul Ion Antonescu a fost un erou al neamului romanesc ! Degeaba sustin unii NEiubitori ai Romaniei contrariul !

  Apreciat de 2 persoane

 2. sorin zice:

  deci nu sunt evreu … nu am nici o treaba cu ei, dar cum puteti denatura adevarul istoric si spune ca nici un evreu nu a fost deportat din Romania la Auschwitz cand .. unul singur a fost suficient sa supravietuiasca si sa scrie o carte …

  https://ro.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Nyiszli

  Apreciază

  • Leo zice:

   Ala o fi luat trenul gresit Sorine! :)) Toata tevatura si lacrimile astea de crocodil sunt ca sa-i transforme pe toti in victime. Vorbesti de evrei? Polonia a fost stearsă de pe hartă si nu plânge atat. Dar deh, au fost o natie cersetoare si mincinoasă inca de la Hristos…

   Apreciază

  • Dan Ilcus zice:

   Simplu, Era din zona de ocupatie hortista din Transilvania. Ca atare afirmatia ramane in picioare.

   Apreciază

  • Simleul Silvaniei apartinea atunci Ungariei. Nu a fost deportat din Romania. P.S.Wikipedia este plina de inexactitati, de date eronate,gresite,nu esteintocmita de nici o autoritate din oricare domniu. Este o unealta de propaganda. Vezi cine o finanteaza.

   Apreciat de 2 persoane

  • Dan Jordan Herford zice:

   @SORIN sE VEDE CA NU STIISA CITESTI,SAU AI CITIT CU SUPERFICIALITATE.eVREII DEPORTATI DION SIMLEUL sILVANIEI NU AU FOST DEPORTATI DE MARESALUL ANTONESCU SAU DE ROMANI CI DE………..UNGURI!DIN PRINCIPIU SUNT IMPOTRIVA SI DETEST HOLOCAUSTUL,DAR ISTORIA NU TREBUIE MASLUITA!Chiar si 10 everie ucisi sunt prea mult!

   Apreciază

  • Sebastian zice:

   Salut Sorin! Caută pe google “harta România 1943” și vezi in ce teritoriu și sfera de influența se afla la vreme respectiva orașul Oradea. Ca sa scurtez căutarea, in 1943 Oradea făcea parte din statul maghiar. Trebuie înțeleasă situația in care se afla România la vremea respectiva, jumătate din Transilvania era sub ocupație maghiara și teritorii românești se aflau încă sub ocupație rusa. De aici de poate face analiza și in zilele noastre, cine sunt dușmanii poporului român.

   Ideea acestei cărți este sa se spună direct și pe nume, dacă România sub Antonescu a adoptat soluția finală. Fiecare sa tragă concluziile.

   Apreciază

  • Chebac zice:

   La momentul cand a fost ridicat acel evreu, mai 1944, Transilvania de N era sub ocupatie maghiaro-germana. Nu Romania l-a trimis pe acel evreu la Auschwitz.

   Apreciază

 3. gicu zice:

  Sorin, evreul a fost deportat de Ungaria. Era in Ardealul cedat in 1940.

  Apreciat de 2 persoane

 4. Sârbu Tanase zice:

  Deportat într-un lagăr din Transnistria de pe vremea lui Antonescu, Isaac Davidson din Iași nu numai că a fost eliberat, dar atât el, cât și soția sa, au avut posturi bune în Iași, au ieșit la pensie și s-au sfârșit în România, prin anii 1980, unde își dorm somnul în marele cimitir evreiesc. Adică nu au plecat în Israel și nici nu au defăimat țara și poporul care i-a adoptat definitiv ca unii de-ai săi. Poate T. Solomovici i-a cunoscut cândva. Noi, românii, spunem:Dumnezeu să-i ierte!

  Apreciază

 5. Alexandru zice:

  Doar si prin faptul ca a oprit omorarea a sute de mii de evrei, lasandu-i sa plece ,peste ordinele lui Hitler, prin Constanta in Palestina , statul Israel ar trebui sa-i multumeasca si sa-l considere un erou sau cel putin un conducator drept ! Restul sunt detalii nesemnificative in contextul caracterizarii lui Antonescu pentru acele vremuri. Oamenii se judeca in raport cu vremurile in care au trait si activat. Astfel, in anumite vremuri, si scrisul unei poezii poate fi un act de mare curaj si eroism. Iar Antonescu a scris mai mult decat o poezie, a scris o pagina de istorie in cele mai importante aspecte dreapta si corecta!

  Apreciază

 6. gabrielmarinescu60 zice:

  Era LOGIC ca asa stau lucrurile atata timp cat pe vreme de razboi si aliata a Germaniei naziste,Romania avea FUNCTIONAL Teatrul Evreiesc de STAT!Cine nu crede sa verifice!

  Apreciat de 2 persoane

 7. Goga Ovidiu zice:

  Bunicul meu a luptat in al 2 lea razboi mondial si imi povestea ca aveau ordin de la maresal sa nu ucida nici un strain (evrei, tigani, unguri…) iar daca li se cere sa ai predea nemtilor pe everi sa nu o faca. Imi povesteste ca „In apropiere de Iasi dinspre marginea unei paduri a inceput sa se traga catre armata Romana, tragatorii au fost incercuiti si dezarmati fara pierderi de vieti omenesti, erau evrei care se aparau ca auzisera din zvonuri eronate ca vine armata sa ai prinda. Acei evrei au fost luati si trimisi la bucuresti sub protectie militara pentru a nu fi predati Nemtilor.

  Apreciat de 4 persoane

  • ANTONESCU–nu a trebuit sa trimeata nimeni in Aushvits pentruca LEGIONARI au facut singuri treburile murdare si au ucis in Moldova si Bucovina 300 000 de cetateni Romani de CULT MOSAIC.
   Eu pentru ca numele meu este HAIM mau trimis in GHETO MOGILEV -TRANSNISTRIA unde 3 ani am mancat COJI DE CARTOFI intrun BECI INTUNECOS CU 40 DE PATURI.
   Dupa 3 ani din 40 neam intors 18.

   Apreciază

   • Lupul Dacic zice:

    Ce virsta aveati, si in ce ani a fost asta?

    Apreciat de 2 persoane

   • dan zice:

    Conform enciclopediei iudaice, in toata Romania erau mai putin de 300 000 de evrei la anul 1906… pune apoi primul razboi mondial care a mai stavilit din cresterea demografica dar totusi, sa creasca intr-atat de mult populatia evreiasca in 30 de ani ca sa aia legionarii de omorat 300000 doar in Moldova…. va cam jucati cu numerele. N-am pus la socoteala si exodul catre Palestina de dupa 1922 pentru ca nu cred ca au plecat asa de multi din Romania asa cum s-a intamplat cu cei din Vest. De aceea va zic sa faceti o numaratoare a populatiei evreiesti aflate in teritoriile ocupate de Nazisti si sa vedeti daca aveau de unde omora 6 milioane de evrei si sa mai ramana apoi 4 milioane de supravietuitori ai Holocaustului http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jewishencyclopedia.com%2Farticles%2F13992-statistics&h=tAQFCLrko

    Apreciază

 8. Lucia Filimon zice:

  Nici pe front Armata Romana nu a vrut sa omoare evrei. Bunicul meu, care a fost pe front in Rusia, mi-a povestit ca se aflau intr-un sat ucraininean si nemtii au adus romanilor un grup de prizonieri, toti evrei, si le-au cerut sa-i impuste. Ofiterii romani nu vroiau sa omoare oameni nevinovati dar nu stiau cum sa-i refuze pe nemti. Atunci unui soldat I-a venit o idee geniala, sa le spuna germanilor ca nu au munitie suficienta. Ofiterul roman I-a comunicat celui german ca nu au munitie suficienta si care urmare, nu vor s-o risipeasca impuscand prizonieri. Asa ca le-au dat drumul, spre nemultumirea nemtilor!

  Apreciază

 9. Cornel zice:

  In cartea lui, Tesu se refera in citeva rinduri la „Tara Romaneasca”. Oare e ceva intimplator?
  In alta ordine de idei ,ce este cu 11.000 de evrei ucisi in pogromul de la Iasi (este o cifra mentionata de istorici). Si ce este cu evrei trimisi in Transnistria (multi au murit in vagoanele de transportat vite)?
  Adevarul are tare multe fete…

  Apreciază

 10. Nici un evreu din Romania nu a murit la Aushvitz. Cate miliarde de dolari au cerut si obtinut de la Romania ca daune.

  Apreciază

 11. Maresalul Antonescu a fost un erou al poporului roman. Pe timpul detentiei la Moscova rusii i-au propus colaborarea in schimbul libertatii. Maresalul a refuzat sa devina tradator al neamului romanesc iar pretul refuzului a fost executia prin impuscare. In momentul executiei a refuzat sa fie legat la ochi.

  Apreciază

 12. BARAN ECATERINA zice:

  . Mareşalul Ion Antonescu a fost un om care a făcut lucruri bune pentru lumea românească şi pentru istoria României. A făcut şi lucruri rele, din cauza cărora au suferit şi românii şi evreii, şi pentru aceste lucruri rele pe care le-a făcut a plătit cu viaţa.

  Apreciază

 13. Catalin Didica zice:

  evreii ar trebui sa multumeasca romanilor pentru ce au facut pentru ei si sa ne recompenseze financiar dar ei in schimb jupuiesc Romania cot la cot cu alti talhari mondiali si cu guvernantii nostrii.

  Apreciat de 1 persoană

 14. Sachelarie Pavel zice:

  Am fost foarte impresionat de cele scrise de Tesu Solomovici,in cartea sa Maresalul Ion Antonescu-o viata,deoarece am aflat multe amanunte pe care inca nu l-e stiam. Maresalul Ion Antonescu este cel mai mare erou martir al poporului Roman.Prin actiunile sale el si-a aparat poporul in fruntea caruia se afla in acel moment. Faptul ca au murit evrei in trenurile mortii ,aceia au scapat dela moarte celalti 400000 care au reusit sa ajunga in Palestina prin Turcia cu vasul Transilvania, care a fost scufundat de catre un submarin sovietic. Evreii care au fost trimisi in lagarele de exterminare in masa au fost cei trimisi de politia si armata Hortista a ungariei si nicidecum de romani. Cer istoricilor Israelieni sa se documenteze profund cand mai ataca memoria Maresalului Ion Antonescu. Este ca si cum eu blamez generalii Israelieni ca trimit rachete impotriva paletinienilor, provocand distrugeri in masa. Cu tot respectul, am o mdeosebita consideratie fata de poporul israelian.Dumnezeu sa-i ajute in dezvoltarea sa.

  Apreciază

 15. Ion zice:

  Daca nu ma inşel, romania avea lagarele sale proprii de concentrare cum cel din transnistria…

  Apreciază

 16. Budica Stancu zice:

  Deci Vadim a fost corect spunand ca Antonescu a salvat evrei si nu a la a fost holocaust,in Romania!

  Apreciază

 17. fratea cornel zice:

  Dupa 1946-47 in Romania au ajuns la putere in toate functiile importante numai evrei moskoviti. Gheorghiu Dej si alti cativa romani erau de forma, la vitrina. Ana Pauker chiar l-a arestat odata pt scurt timp la domiciliu pe Dej. Evreii moskoviti au condus in realitate si Ministerul de Interne si al Justitiei si ei sunt responsabili de toate arestarile, vreo doua milioane si de cei cca. doua sute de mii de romani morti in inchisori. Dupa anul 1960 erau in Romania peste 400.000 de evrei. Care pogrom ??? Grupul de evrei moskoviti a fost inlocuit treptat dupa 1953 de alti evrei de la noi racolati de statul Israel nou infiintat. Astfel a ajuns sa penetreze Mossadul tratatul de la Varsovia si CAER. Evreii se aflau in toate functiile importante si mai ales in superministerul economiei numit CSP, Comitetul de Stat al Planificarii. Aceasta conducere comunista a Romaniei de catre evrei din umbra a durat pana in 1989. Ei evreii au industrializat tara, aducand sub embargou tot ce nu se putea aduce. In 1989 tot evreii si-au dat o lovitura de stat (mult dinainte pregatita si au cerut si ajutorul rusilor) si tot ei au ramas la putere si dupa 1989, dar au schimbat oranduirea sociala. Stiti evreii de dupa 1989 din FSN, etc ? Acum stiti cine conduce tara, de ce Israelul ii spune lui Dancila ce sa faca ? De unde credeti ca are asa putere si tupeu tzatza Veorica ?

  Apreciază

 18. Constantin Radu zice:

  De ce nu se arată și nu se discută și despre HOLOCAUSTUL făcut împotriva POPORULUI ROMÂN din teritoriile Românești ce vremelnic au fost ocupate de vecinii noștri din est,vest ,sud sau nord in urma unor pacte, ca cel din 1939 dintre criminalul POARELOR vestului Europei ,HITLER și criminalul POPOARELOR estului Europei , STALIN … sau in urma unor RĂZBOAIE de cotropire ale unor imperii care ulterior s-au dizolvat și destrămat…!?

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.