ONU : Agenda 2030 dezvăluită– Modelul pentru înrobirea definitivă a omenirii sub stăpânii corporativi


Vestitul document Agenda 21, după ultima întrunire a ONU de anul trecut s-a transformat în Agenda 2030. Acest document descrie nimic mai puțin decât preluarea de către un guvern mondial a fiecărei națiuni de pe planetă. „Obiectivele” din acest document sunt nimic mai mult decât cuvinte cod pentru agenda unui guvern fascist corporativ, care va închide omenirea într-un ciclu devastator al sărăciei în același timp cu îmbogățirea celor mai puternice corporații globaliste precum Monsanto și DuPont.

Limbajul în care este redactat acest document, este un limbaj pervers, de lemn, care să abată atenția cititorului de la conținutul ascuns al lui, cu toate că la prima vedere obiectivele sunt nobile, umanitare. In limbajul ,,Lor” acest document a fost întocmit pentru ,,realizarea libertății umane”, dar nu explică modul prin care va fi realizat acest obiectiv. După cum veți vedea aici, fiecare punct din această agendă ONU se va realiza printr-un control guvernamental centralizat și mandatele totalitare care seamănă cu comunismul.

 

Agenda 2030 – planul de realizare a guvernului mondial 

Obiectivul 1 – Sfârșitul sărăciei în toate formele, pretutindeni

Interpretare: A pune pe toată lumea într-o stare de bunăstare controlată de guvern, bonuri de masă, subvenții pentru locuințe și tot felul de bonuri imprimate care îi fac sclavi ascultători ai unui guvern global pe cetățenii planetari. Niciodată nu va permite oamenilor o mobilitate ascendentă ajutându-se singuri. În schimb, îi învață victimizarea în masă și obediența față de un guvern care prevede lunar o „alocație” în bani pentru nevoile esențiale de bază cum ar alimente și medicamente. Eticheta promovată este „sfârșitul sărăciei”.

Obiectivul 2 Sfârșitul foametei, asigurarea securității alimentare și a nutriției îmbunătățite prin promovarea unei agriculturi durabile

Interpretare: Invadarea întregii planete cu patente de semințe modificate genetic ale companiei Monsanto, în același timp cu creșterea utilizării erbicidelor mortale în cererea falsă de „creștere a producției” de culturi alimentare. Stimularea ingineriei genetice și crearea de plante modificate genetic cu produse chimice specifice vitaminelor, în timp ce nu există nici o idee cu privire la consecințele pe termen lung ale experimentelor de poluare genetică sau crearea de specii genetice efectuate în mod deschis într-un ecosistem fragil.

Obiectivul 3 – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți la toate vârstele

Interpretare: Împuternicirea efectuării a mai mult de 100 de vaccinuri pentru toți copiii și adulții, amenințând părinții cu arma, cu arestarea și pedeapsa cu închisoarea dacă refuză să coopereze. Împingerea spre utilizarea de medicație grea pe copii și adolescenți în timp ce deschid programe de „depistare”. Apel la folosirea medicației alopate de masă prin programe de „prevenire” care să susțină că îmbunătățește starea de sănătate a cetățenilor.

Obiectivul 4Asigurarea unei calități echitabile a educației și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți

Interpretare: Împingerea unei istorii false într-o educație „comună de bază” sub standardele educaționale care produc muncitori ascultători, mai degrabă decât gânditori independenți. Nu lasă oamenii să învețe istoria reală, altfel ei ar putea realiza că nu vor să o mai repete.

Obiectivul 5 – Realizarea egalității genurilor și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor  

Interpretare: Incriminarea creștinismului și valorilor lui morale, marginalizarea heterosexualității, demonizarea barbaților și promovarea agendei LGBT (lesbianism, homosexualitate, bisexualism, transsexualism) pretutindeni. Scopul real nu este niciodată „egalitatea”, ci mai degrabă marginalizarea și rușinea oricui  care exprimă orice caracteristici masculine. Scopul final este de a feminiza societatea, creând o acceptare pe scară largă a „ascultării blânde”, împreună cu ideile de auto-diminuare a proprietății comunale și „împărțire” a tot. Pentru că numai energia masculină are puterea să se ridice împotriva opresiunii și să lupte pentru drepturile omului, suprimarea energiei masculine este esențială pentru menținerea populației într-o stare de acceptare veșnică (aceasta este încercarea de acaparare și pervertire a energiei Zeiței pe planetă care crește exponențial în ultimii ani, de către cabala, n.b.).

Obiectivul 6 – Asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și canalizării pentru toți

 Interpretare: Permite societăților puternice să preia controlul alimentării cu apă în întreaga lume și încărcarea prețului prin monopol pentru a „construi noi infrastructuri de livrare a apei”, care să „asigure disponibilitatea.”

Obiectivul 7 – Asigurarea accesului prin prețuri accesibile la energie modernă, fiabilă și durabilă pentru toți  

 Interpretare: Penalizarea cărbunelui, gazelor și petrolului în timp ce ni se împinge în față „energia verde” prin subvenții pentru start-up-uri în moarte cerebrală conduse de prietenii de la Casa Albă care merg toate spre faliment în cinci ani sau mai puțin. Start-up-urile de energie verde sunt făcute pentru discursuri impresionante și mass-media, pentru că aceste companii sunt conduse de idioți corupți, mai degrabă decât antreprenori capabili (luați exemplul subvenționării energiei verzi din factura de energie electrică din România pe care populația o plătește unei companii private; hoție pe față sub imboldul UE, n.b.).

Obiectivul 8Promovarea creșterii susținute, durabile și favorabile a producției economice, ocupării depline a forței de muncă și a muncii decente pentru toți

Interpretare: Reglementarea înlăturării afacerilor mici din existență cu mandatarea de către guvern a salariului minim care să fie distribuit în starea de faliment a întregi sectoare ale economiei. Angajatorii de forță să satisfacă cotele de angajare a lucrătorilor LGBT, în timpul mandatării nivelurilor salariale sub munca unei economii planificate dictată de guvern. Distrugerea economiei de piață liberă și negarea permiselor și licențelor pentru acele companii care nu se supun dictaturii guvernamentale.

Obiectivul 9 – Construirea unei infrastructuri durabile, pentru a promova industrializarea durabilă și încurajarea inovației

Interpretare: Aducerea națiunilor în datorii extreme prin FMI, Banca Mondială.   Banii obținuți ca împrumut, devin datorie și sunt cheltuiți prin angajarea corporațiilor străine corupte care construiesc proiecte de infrastructură la scară largă, în care cad națiunile în curs de dezvoltare printr-o spirală fără sfârșit a datoriei. A se vedea cartea sau documentarul (pe Youtube) ,,Confesiunile unui asasin economic” de John Perkins pentru a înțelege detaliile modului prin care acest sistem a fost repetat de nenumărate ori în ultimele decenii.

Obiectivul 10 – Reducerea inegalității între țări

Interpretare: Pedepsirea celor bogați, antreprenorii și inovatorii, confiscarea a aproape tuturor câștigurilor celor care aleg să lucreze și să exceleze. Distribuirea averii confiscate la masele de paraziți umani nelucrători … toate în timp ce se țipă despre „egalitate!”

Obiectivul 11 – Orașele și așezările umane să existe în condiții de siguranță, să fie rezistente și durabile

Interpretare: Interzicerea proprietății cetățenilor asupra armelor (valabil în SUA, n.b.), concentrarea armelor în mâinile autorităților pentru ca guvernul să conducă o clasă de ascultători neînarmați, înrobiți și lucrători săraci.

Obiectivul 12Asigurarea modelelor de producție și consum durabile

Interpretare: Începerea perceperii taxelor punitive pe consumul de combustibili fosili și a electricității, forțând oamenii să trăiască în condiții din ce în ce mai rele, nivelului de trai aseamănându-se cu cel din Lumea a Treia. Utilizarea de campanii cu influență socială la TV, filme și social-media, pentru a face de rușine persoanele care folosesc benzină, apă sau electricitate, de instituire a unei construcții sociale de turnători și scandalagii care-și toarnă vecinii în schimbul unor recompense în credit de alimente.

Obiectivul 13Luarea de măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului său

 Interpretare: Stabilirea unei cote în consumul de energie pentru fiecare ființă umană și începerea sancționării sau chiar a incriminării deciziilor privind ,,stilul de viață” dacă depășesc limitele consumului de energie stabilit de guverne. Institutul de supraveghere totală a persoanelor va aveamisiunea de a urmări și calcula consumul de energie/individ. Penalizarea proprietății private a unui vehicul și forțarea maselor să folosească transportul public, în același timp cu supravegherea publică prin camere de recunoaștere facială ce pot monitoriza și înregistra mișcarea fiecărei persoane în societate, ca o scenă ruptă direct din Minority Report.

Obiectivul 14 – Conservarea și folosirea în mod durabil a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă

 Interpretare: Interzicerea selectivă a pescuitului oceanic, cufundând aprovizionarea cu alimente într-un deficit extrem și provocând o inflație a prețurilor la produsele alimentare, care pun și mai multe persoane în disperare economică. Incriminarea pescuitului privat cu plasă, toate operațiunile de pescuit oceanic să fie sub controlul planificat al administrației centrale. Permisiunea de a pescui o vor avea doar corporațiile favorizate de a desfășura operațiuni de pescuit oceanic (această decizie bazându-se în întregime pe aprobările unor parlamentari sau oficialități guvernamentale corupte).

Obiectivul 15 – Protejarea, restabilirea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, precum și oprirea și inversarea degradării terenurilor și stoparea pierderii biodiversității

 Interpretare: Rularea Agendei 21 și forțarea oamenilor de a trăi în orașe controlate. Incriminarea proprietății private asupra terenurilor, inclusiv ferme și cele agricole. Controlarea strictă a întregii agriculturi printr-o birocrație guvernamentală corporativă coruptă ale cărei politici sunt determinate aproape în întregime de către Monsanto. Interzicerea folosirii sobelor de lemn, a apei de ploaie și grădinăritului pentru a diminua încrederea în sine și forța dependența totală de guvern.

Obiectivul 16 – Promovarea unei societăți pașnice și incluzive pentru dezvoltare durabilă, accesul la justiție pentru toți și construirea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile

 Interpretare: Acordarea imunității juridice străinilor ilegali și grupurilor minoritare „protejate”, care vor fi libere să se angajeze în orice activitate ilegală – inclusiv la chemarea deschisă pentru ucidere în masă a ofițerilor de poliție – deoarece aceasta este noua clasă protejată în societate (a se observa evoluția problemei refugiaților și a minorităților din orice stat, n.b.). „Instituții incluzive” înseamnă favorizarea prin structurile de impozitare și acordarea de subvenții guvernamentale pentru corporațiile care angajează lucrători LGBT sau orice grupuri care sunt favorizate de planificatorii centrali din guvern. Utilizarea IRS (fiscul american) și alte agenții federale pentru a pedepsi selectiv grupuri nefavorabile prin audituri punitive și hărțuire prin reglementări, toate în timp ce ignoră activitățile criminale ale societăților favorizate, mai ales corporații, care sunt prieteni ai elitei politice.

Obiectivul 17 – Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizare a parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

 Interpretare: Adoptarea unor mandate comerciale mondiale care suprascriu legile naționale în timp ce acordă puteri imperialiste nelimitate companiilor precum Monsanto, Dow Chemical, RJ Reynolds, Coca-Cola și Merck. Trecerea pactelor comerciale mondiale peste parlamentarii unei națiuni și trecerea peste legi de proprietate intelectuală pentru a se asigura că cele mai puternice corporații din lume își vor menține monopolul total asupra medicamentelor, semințelor, produselor chimice și tehnologiei. Anularea legilor naționale și supunerea totală la acordurile comerciale de nivel mondial al corporațiilor puternice și asta ștampilat de ONU.

Totala înrobire a planetei până în 2030

Documentul ONU spune: „Ne angajăm să lucrăm neobosit pentru punerea în aplicare integrală a acestei Agende până în 2030.”

Dacă ați citi documentul complet și puteți trece dincolo de limbajul specific relațiilor publice, vă veți da seama repede că această agendă a ONU va fi forțată pe toți cetățenii lumii, prin invocarea constrângerii guvernamentale. Nicăieri în acest document nu se specifică faptul că drepturile individului vor fi protejate. Nici nu se mai recunosc existența drepturilor omului acordate persoanelor fizice de către  Creator. Chiar așa-numita „Declarație Universală a Drepturilor Omului” neagă complet dreptul persoanei la autoapărare, dreptul de a alege tratamentul medical și dreptul de control parental asupra propriilor copii (exemplu cazul familiei Bodnariu din Norvegia).

ONU a planificat nimic mai puțin decât o tiranie la nivel global care înrobește toată omenirea, în timp ce face apel la un sistem de „dezvoltare durabilă” și „egalitate”. ,,1984” (cartea lui George Orwell) a sosit în sfârșit. Și desigur, totul este lansat sub eticheta frauduloasă a „progresului.”

Dar probabil că acești monștrii cu față umană nu au luat în calcul și planul Creatorului referitor la această planetă. Deci dragilor v-am adus la cunoștință aceste noi planuri din culise pentru noi, dar nu este obligatoriu să se materializeze și sper și cred din tot sufletul să dea greș. Timpurile sunt prea avansate înspre bine și pozitiv pentru ca ,,Ei” să-și mai poată îndeplini obiectivele. De altfel în următorul articol o să public informații explozive despre schimbările în bine care deja s-au petrecut la nivel planetar. Stați pe fază căci ne apropiem de punctul critic…

Sursa: http://www.naturalnews.com/

http://burebista2012.blogspot.co.uk/

Acest articol a fost publicat în VIATA LIBERA (programe). Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.