Vizitatorii nocturni


– În lumea întreagă, mii de oameni susţin că au fost atacaţi în timpul somnului de nişte entităţi psihice. De unde vin aceste agresiuni? Din lumea spiritelor, sau din regiuni încă necunoscute ale creierului nostru? –

Vizitatorii nocturni

Era ora 4.20 dimineaţa, când Ronald Sei­gel, pro­fesor de psihologie la Univer­si­tatea din Los Angeles, a fost trezit de uşa ca­merei sale care se deschidea. A auzit paşi apro­piindu-se de pat şi o respiraţie foarte puternică. Ca şi paralizat, Seigel a rămas întins pe spate. Entitatea necunoscută care se apropia de el degaja un miros de mucegai.
„Simţeam un fel de prezenţă tulburătoare în ca­meră”, îşi aminteşte Seigel. „Am încercat să mă ri­dic, dar parcă eram legat de pat. Parcă aş fi avut o greutate aşezată pe piept. Inima îmi bătea foarte pu­ternic şi îmi era greu să respir”. Atunci, creatura i-a atins gâtul, apoi braţele, şi i-a murmurat ceva la ureche. „Fiecare cuvânt era în­soţit de un puternic mi­­ros de tu­tun”, îşi aminteşte Seigel. „Erau rostite în­tr-o limbă stră­ină, se­mă­nând puţin cu engleza vor­bită invers”. Încă in­capabil să se mişte, Seigel a arun­cat o privire spre cea­sul aşezat pe noptieră şi şi-a spus: „Nu, nu este un vis”. Brusc, entitatea s-a deplasat şi s-a aşezat călare pe Siegel. Patul în­cepuse să scâr­ţâie. „Avea o puternică co­no­taţie sexu­a­lă. În­cepusem să îmi pierd cunoştinţa. Entitatea s-a oprit subit. Am simţit că intrusul ieşea încet din cameră. Încetul cu încetul, respiraţia a început să îmi revină la normal”. Era ora 4.30. Ronald Seigel tocmai su­portase o agre­siu­ne din partea a ceea ce unii numesc o entitate psihi­că.

Baba Cloanţa intră în acţiune

Vizitatorii nocturni
„Bătrâna Vrăjitoare” sau Baba Cloanţa

De-a lungul secolelor, în culturi din lumea în­trea­gă, au fost descrise agresiuni asemănătoare. În gene­ral, acest fenomen se petrece în timpul nopţii, ime­diat înainte ca victima să adoarmă. În toate cazurile, aces­te agresiuni provoacă o paralizie completă, o sen­zaţie de apăsare pe piept şi de excitare sexuală. Ca pentru multe alte episoade „supranaturale”, similitudinile constatate între diversele experienţe de acest tip trăite în lumea întreagă par să indice faptul că ar fi vorba despre un fenomen real. Dar de unde vin aceste „prezenţe”?
Dacă ar fi să ne luăm după credinţele populare, aceste entităţi sunt spirite malefice, con­dam­nate să bântuie fără odihnă pământul. Cei ce ne atacă în timpul somnului nu sunt altceva decât de­moni şi vrăjitoare. Una din tradiţiile folclorice cele mai răspândite este cea a „Bătrânei Vrăjitoare” (Ba­ba Cloanţa), aşa cum este ea numită în Canada. Este vorba despre un personaj terifiant, care acţionează în special în timpul nopţii. La scandinavi, ea se nu­meşte „Mara”, iar la greci, „Mora”.
Tradiţia „Bătrânei Vrăjitoare” posedă şi o altă va­riantă, cea a incubului, numit şi „amant-demon”, un fel de spirit care se de­­dă la raporturi sexu­ale cu cei vii. (Zona de munte a Banatului e plină de asemenea întâmplări, re­latate de femei care se jură că le-au trăit.) Ter­me­nul de incub provine din latinescul „incu­bare”, care în­seamnă „a se culca peste”. De fapt, in­cu­bul este con­siderat deseori responsabil de această senzaţie de apăsare pe piept şi de sentimentul de ex­citare sexua­lă care însoţesc aceste agresiuni noc­turne.
Căutând explicaţii ştiinţifice cu privire la aceste experienţe universale, psihologii se orien­tează spre un fenomen foarte cunoscut, dar despre care se vorbeşte foarte rar: parali­zia somnului.
Paralizia somnului

Vizitatorii nocturni
„Coşmarul” – gravură de Thomas Burke

În fiecare noapte, fie că ne amintim sau nu, toţi visăm. Noaptea, creierul nostru este foarte activ, în timp ce corpul rămâne inert. Această paralizie a trupului este indispensabilă căci, în caz contrar, am acţiona conform viselor noastre şi consecinţele ar fi dezastruoase. În ge­neral, muşchii sunt complet rela­xaţi şi nu reac­ţio­nează la semnalele trimise de creier. Doar respiraţia şi muşchii ochiului nu sunt atinşi de această paralizie. Uneori, se întâm­plă ca mecanismul care separă visarea de sta­rea de trezire să se blocheze. În acest caz, sim­ţim apariţia para­liziei în momentul ador­mirii sau al trezirii şi suntem conştienţi de faptul că nu putem nici să ne mişcăm, nici să vor­bim.
Este vorba despre paralizia somnului, care este însoţită aproape de fiecare dată de o accelerare a ritmului cardiac, de o dificultate de a respira şi de un sentiment de frică. Experienţa este cu atât mai terifiantă cu cât subiectul este perfect conştient de ceea ce îl înconjoară. Este vorba despre o stare crepusculară, între somn şi deşteptare, în care visele noastre sunt într-atât de clare, încât ne temem că ele sunt reale.
La numeroase persoane atinse de acest rău, primul semn al instalării paraliziei somnului este un zgomot straniu. Se vorbeşte de sfo­răi­turi, de smior­căieli, dar în acelaşi timp, poate fi vor­ba sau nu despre un zgo­mot, de un hârâit de motor, sau chiar de „ţipete pătrun­ză­toare sau râsete stri­dente”. Corpul poate începe să vibreze, unii descriind tre­murături şi convulsii. Pot fi văzute lumini stranii plu­tind prin cameră. Poate fi vorba de licăriri, de mici ste­luţe sau de forme incan­des­cente. Uneori, întreaga cameră pare a fi luminată de o irizare supranaturală, iar obiec­tele sunt încon­ju­rate de un halou de culori sau de sclipiri stranii.

Totuşi, ceea ce înspăimântă cel mai mult în cazul paraliziei somnului este sentimentul unei prezenţe foarte apropiate. Se poate spune că nu vezi nimic, dar totuşi, fără nicio urmă de îndoială, eşti convins, eşti sigur că în cameră, alături de tine, mai este cine­va. În numeroase cazuri, această prezenţă este chiar vi­zibilă (ochii sunt deseori deschişi în timpul para­liziei somnului) şi poate adopta nenumărate forme – umane, animale, demoni sau chiar extratereştri. Şi, aparent, prezenţa îşi poate schimba forma după cum doreşte.

Vise extraterestre

Vizitatorii nocturni

Această impresie de a primi o vizită i-a făcut pe numeroşi cercetători să creadă că scenariul răpirilor extraterestre ar fi în realitate o manifestare a pa­raliziei în somn. Baker, un celebru psiholog ame­ri­can, a relatat ceea ce i s-a întâmplat lui Whitley Strieber, pe care l-a interogat după ce acesta a de­clarat că fusese răpit de extratereştri: „M-am trezit brusc, în toiul nopţii”, explică Strieber. „Cineva se afla foarte aproape de patul meu. Nişte ochi mari îmi indicau clar despre ce era vorba. Eram inca­pabil să mă mişc sau să strig. Toţi muşchii corpului meu erau întinşi la maximum, fiind pe punctul de a se rupe. Abia mai puteam să respir”.
„Poveştile sunt aproape identice”, spune Baker. „Singura diferenţă esenţială şi semnificativă este aceea că victimele paraliziei somnului, care consul­tă un terapeut competent, vor fi informate despre pa­ralizia somnului şi despre halucinaţiile pe care aceasta le poate provoca, în timp ce cei care au consul­tat persoane care cred în răpirile extra­terestre sunt convinşi că au fost răpiţi. Zumzetele şi vibraţiile stranii caracteristice paraliziei somnului devin zgomotul unei nave spaţiale, iar senzaţiile de plutire în aer şi de zbor devin călătorii spre stele”.
Totuşi, teoria lui Baker este departe de a explica toate cazurile de răpiri. Există nenumărate cazuri în care răpirea are loc în plină zi şi în care mai multe persoane au trăit aceeaşi experienţă. Privind aceste fapte, este imposibil să atribuim toate aşa-zisele în­tâlniri „supranaturale”, simplului fenomen al pa­ra­liziei somnului.

Vizitatori dintr-o altă lume

Psihologului David J. Hufford i se datorează o evaluare mai obiectivă şi mai echilibrată a paraliziei somnului. Într-una din lucrările sale, Hufford afirmă că paralizia somnului nu se reduce doar la nişte himere create de un creier tulburat, care-i joacă feste celui care doarme. David Hufford a fost uimit de ca­racterul constant al halucinaţiilor care apar în timpul fenomenului paraliziei somnului, şi – în particular – de agresiunile din partea „Bătrânei Vrăjitoare”. Conform opiniei lui, cel mai curios lu­cru este că aceste agresiuni sunt semnalate de oa­meni normali şi sănătoşi, din lumea întreagă. De­se­ori este vorba des­pre persoane care nu au avut ni­ciun contact cu tradiţiile populare legate de acest fenomen şi care neagă orice credinţă în paranormal, chiar şi orice interes pentru acest gen de lucruri. Hufford a tras următoarea concluzie: oamenii de ştiinţă încă nu au început să îşi pună adevăratele întrebări cu privire la acest domeniu, în prezent ei fiind preocupaţi doar de analiza proceselor psi­ho­logice care par să pro­voa­ce paralizia somnului. Se pare că există o ex­plicaţie – ce-i drept, destul de bizară – pentru aceste experienţe stranii şi înfri­co­şătoare: fenomenul este datorat existenţei unei alte dimensiuni, la care se ajunge doar prin intermediul inconştientului, o di­men­siune la fel de reală pentru cei ce o expe­ri­mentează, ca şi lumea exterioară. Dar atâta timp cât acest fenomen nu este studiat cu seriozitate, nu-l vom putea înţelege pe deplin!

Miturile paraliziei somnului

Numeroase culturi populare din lumea în­treagă cunosc mitul „Bătrânei Vrăjitoare” care îi bântuie pe cei adormiţi:
* În Vietnam, o fantomă cenuşie apare la miezul nopţii, ducându-şi victimele între munţi.
* În Japonia există Kanashibari, un personaj fantastic, care apelează la magie pentru a-şi paraliza victimele în timpul somnului.
* În Zanzibar, înfricoşătorul Popobawa apasă pe pieptul celor care dorm, făcându-i să scoată ţipete care nu se aud.
* În sudul Statelor Unite există credinţa într-un demon oribil, care intră în camera celor ce dorm, apăsându-le pieptul.

LIVIU ŞUTEU

http://www.formula-as.ro/

Acest articol a fost publicat în CURIOZITATI. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.