Taine vechi – prima parte


partea 2 , miine

Privind imaginile umbrelor

Marile întrebări sunt, contrar a ceea ce omul vrea să considere, nu acelea care se pot spune că îi lasă pe mulţi fără de răspuns, ci întrebările, aceleaşi,  care pot, de mai multe ori, să fie necesar a fi puse, în conjuncturi total diferite. Şi nu e vorba doar de faptul că au formulare identică, ci de faptul că, oricând ar primi răspuns, răspunsul este valabil oricărei conjuncturi.

Orice senzaţie, este îndeajuns dacă apare o singură dată, dacă apare de mai multe ori ea include necesitatea găsirii răspunsului sau, după caz, răspunsurile.

Viaţa, pe orice trăitor, cunoscător sau nu al tainelor ei, îl pune în situaţii bizare, ce se relevă la un moment dat. Abia atunci când relevanţa şi-a arătat adevărata faţă, concluzia că nu e ceva nou ci doar ceva ce a fost uşor trecut cu vederea.

***

Nu pot sta deoparte niciodată, că sunt ori că nu sunt parte din ceea ce sufletului omului îi este luptă pentru manifestarea sa deplină. Când acea luptă devine şi luptă a mea, sub egida unui destin comun, lupta câştigă şi nuanţa celor trei lupte: a fiecăruia şi cea comună. Şi aşa m-am trezit aliat, cobeligerant şi beligerant. Iar lupta are singura mare miză posibilă: misiunea personală.

***

În orice parteneriat (asociere în afaceri, cuplu etc) intervin trei entităţi diferite: entităţile-persoană şi entitatea relaţie. Nu va fi acum vorba de altfel de relaţie decât cea de cuplu. Relaţia de cuplul, are forme diferite juridic, din punct de vedere energetic, spiritual, fiind însă vorba de o cvasi-identitate. Entitea relaţie este formată din părţi puse în joc de cele două entităţi fizice, de informaţia venită de la cei din jur, de la informaţia relaţionării dintre ei, de la toţi factorii externi lor şi relaţionării lor. Starea celor doi şi informaţia purtată de fiecare pune şi ea partea ei în această nouă entitate numită relaţie.

Într-un limbaj mai apropiat de cel popular, relaţia este influenţată şi de cele ce au fost făcute sau întâmplate de ei sau de alţii pentru ei, în trecut, adică fiecare poate veni cu îngeri sau demoni ce au fost adunaţi în cele petrecute înainte ca cei doi să ajungă faţă în faţă, înainte ca cei doi să fie împreună.

Nimeni nu-şi poate închipui că viaţa omului este dusă în sălbăticie, la fel cum nimeni nu-şi poate închipui că viaţa omului este formată dintr-o singură relaţie partenerială, decât dacă se coboară pe latura filozofiei materialiste. Acolo doar se poate spune despre un om că are doar n relaţii numărabile, căci doar cele care au concretizare în fapt se iau în calcul. În oricare altă formă ar fi privită problema, omul dezvoltă pe parcursul vieţii mai multe relaţii, în fapte sau doar în gând. Nu se poate spune că aceste din urmă relaţii sunt mai puţin importante, mai nevinovate decât acestea, căci sunt doar nişte închipuiri, dar nu se cunosc oare trăirile într-un plan virtual, fantasmagoric, pentru care pier relaţii aparent bine sudate?

***

Un om poate fi lovit oricând, oriunde de cei care ştiu să lovească, de cei care nu ştiu dar o fac involuntar, dar şi de el însuşi. Nivelurile la care poate fi lovit un om derivă din structura sa energetică şi spirituală, simpla enumerare a acestora evidenţiind locul şi tipul loviturii. În fond problema este simplă căci este evident că fiecare structură poate fi atacată. Nu este aici cazul şi locul de a se vorbi în detaliu despre toate cele ce pot fi modalitate de atac sau tip de atac, nici despre cine o face. Despre acest ultim aspect trebuie spus că fiecare ştie, cât de cât, conştient sau nu, de unde vine un atac PSI, sau poate transmite informaţia cuiva care poate decoda împreună cu el această informaţie. Personal nu sunt adeptul informării celui atacat despre cel care este iniţiatorul atacului, pentru că însuşi atacatul poate trece de partea atacatorului, controlat fiind, aproape întotdeauna de ceea ce s-a indus, cum că oricine, chiar şi vindecătorul, şamanul îi poate face rău, cu excepţia atacatorului, iar vindecarea sau eliberarea de problema indusă de atac este mai greu sau imposibil de soluţionat.

În actuala societate, modernistă zice-se, practicile vechi au înflorit, însă ele au fost prezente, e adevărat mult mai puţin decât acum, totdeauna. Acum atacurile se ţin lanţ pe diferite motive, dar pregante sunt cele date de materialismul feroce şi de sexualitatea exacerbată, pregnanţe moştenite din vechimi; repet, acum doar au forme extreme. Atacurile pe plan material ţin de dorinţa de înavuţire, de dorinţa unui trai comod, de împiedicare a altora să iasă în faţă, considerându-se că astfel locul lor, poziţia lor, câştigul lor,   este sub o ameninţare, iar celălalt plan ţine de plăceri şi dorinţe lumeşti dar se îmbină şi cu primul plan, fiind considerat o cale uşoară de acces la unee resurse materiale.

Marile atacuri sunt date de vrăjitori sau de iniţiaţii pe întuneric. Sunt mulţi care nu pot ieşi în faţăpentru că, deşi dotaţi cu capacităţi evidente trebuie să lupte cu alte probleme date de cei care se ocupă de distrugerea creaţiei divine şi a planului divin de mântuire a omului, cei care se ocupă de magie, fie că lucrează cu lumină, fie cu întuneric, sau împotriva celor induse de cei care au apelat la aceşti distrugători. Oricum trebuie să lupte împotriva celor ce o fac inconştient, aşa că nu rămâne mult timp pentru a se dedica vieţii în esenţa sa divină!

Revenind la structurile ce pot fi atacate, enumerarea, aşa cum spuneam, simplă, arată complexitatea posibilităţilor, căci pot fi atacate:

-chakrele normale, inferioare sau superioare;

-chakrele punctuale, cele numite în  acupunctură puncte şi meridiane;

-cele şapte câmpuri;

-organele energetice vitale;

-sufletul;

-şarpele kundalini;

-îngerul omului respectiv!

-lumina;

-întunericul.

Pe lângă acestea, toate trăirile, manifestările şi necesităţile omului: sentimentele, instinctele, cunoaşterea de sine, imaginea, iubirea, conştiinţa, voinţa, memoria, gândirea, credinţa, comunicarea, sănătatea, sexul, banii etc sunt subiect de atac şi atacatate.

Psihologic vorbind, omul este structurat în: idei despre el însuşi (ceea ce crede despre el însuşi), ideile altora despre el (ceea ce cred ceilalţi despre el) şi ideile lui reale (ceea ce este el în realitate). Toate aceste structuri pot fi influenţate prin intermediul mesajelor subliminale, în diferite moduri, influenţă ce duce la:

-scăderea încrederii în sine, a încrederii în oamenii dragi şi în Dumnezeu;

-pierderea puterii de muncă şi de concentrare;

-pierderea puterii de a iubi, de a se bucura, de a face, de a comunica cu alţii sau cu Dumnezeu, de a gândi, de a memora, de a se ruga, de a se odihni, de a face dragoste;

-pierderea frumuseţii, a puterii fizice, a puterii de a face bani sau de a-i ajuta pe alţii.

***

Că suntem ori nu suntem iniţiaţi, că avem sau că nu avem cunoaştere sau acces la cunoaştere, că nivelul accesului este mai înalt sau mai scăzut, toţi avem destin şi menire pe care, asumândul înainte de venire, aici facem totul pentru a le împlini. Inconştienţi până la un moment dat, cărările, mai bune sau mai rele, sub camuflajul întâmplării, ne aduce în punctul de reintrare pe drumul cel bun, cel drept, bine delimitat de rigole adânci. Rigola, prin adâncimea ei, prin efortul necesar trecerii ei, este cel care trezeşte din adormirea ce unii au avut grijă să ne-o inducă, şi începe căutarea căilor, metodelor şi modurile de a lăsa la o parte ceea ce reprezintă lestul de care nu este deloc, dar absolut deloc nevoie, pentru a parcurge, cu viteză mai mare, drumul.

Acesta este momentul cel mai greu al vieţii. Într-un fel se compară cu începuturile vieţii de om matur, de om care trebuie să se rupă de obişnuinţele copilăriei şi adolescenţei pentru a treace într-un nou stadiu evolutiv. Dacă acea rupere de ceea ce este vechi are traume care sunt repede minimalizate şi anihilate de entuziasmul tinereţii, la alte vârste e cu mult mai greu pentru că acel entuziasm a fost deja epuizat, cele întâmplate în viaţă, mai bune, mai rele (şi de cele mai multe ori acestea predomină) dar şi atacurile care, în diferite forme, au existat. Această perioadă a vieţii este critică, planurile existenţiale, întrepătrunse, sunt pe un nivel foarte scăzut, cercul vicios al trăirilor şi activităţilor amplifică o spirală descendentă care poate duce la tragicele sinucideri. Viaţa particulară, sentimentală are mari sincope, chiar se fuge de ea, planul activităţii profesionale coboară sub limite imposibil de a fi măcar închipuite, relaţia cu semenii scade până la suprimare, planul emoţional cuprinde reacţii bizare, oscilante etc.

Omul caută motive totdeauna, această căutare îl face să găsească diferite motivaţii care îi distrag atenţia de la adevăratele probleme. Aproape toate motivele găsite au relevanţă doar în planul material, căci omul modern este puternic ancorat în existenţa materială care, deşi are importanţa ei existenţială, nu este generatoare de stări şi trăiri psihice sau emoţionale pe timp îndelungat; Banii nu aduc fericirea este ceea ce a transmis înţelepciunea populară din vechime spre cei din viitor, şi pun această spusă în evidenţă înţelegând prin bani nu doar banul în sine ci tot ceea ce este produs material, căci totul este azi evaluat în bani.

Adevărata problemă şi rezolvare, pentru toate, energetice, psihice, materiale, se regăseşte în planul subtil şi neştiut, nematerial, planul spiritual. Aparenta lipsă de legătură între planuri este doar o idee pe care necunoscătorii, dar plini de sine şi de informaţii fabricate, au început, nu de ieri, de azi, să le inducă oamenilor şi au făcut-o cu o vădită intenţie. Dar acum nu este cazul a se discuta despre ei.

Redefinirea impusă

Odată afectat sufletul, această structură principală, întregul organism nu mai poate funcţiona la parametri optimi, în timp apărând afecţiuni din cele mai diverse. Afectarea negativă a sufletului, fie că este vorba de pierderea lui sau acceptarea energiilor şi entităţilor malefice în el, poate duce la o gamă foarte variată de afecţiuni, fie că este vorba de boală, suferinţă, magie fie orice altă serie de traume fizice cât şi psihice.Sufletul este energia fundamentală a vieţii, fără de care viaţa nu ar fi posibilă. Sufletul este partea Divină din noi, darul lui Dumnezeu. Această energie dă viaţă şi putere Divină. Suflet există în tot ceea ce trăieşte în fiecare celulă, în fiecare atom şi în fiecare structură, chakră, biocâmp fie că este vorba de plantă, animal sau om. Există şi o parte a sufletului situată în chakra inimii, acolo este concentrat 30% din sufletul unui om. Acea parte a sufletului poate fi vizualizată de cei care au această capacitate şi tot pe această parte se fac majoritatea actelor de atac psi legate de suflet. Pe drept se poate spune despre suflet că este de o valoare inestimabilă, prin el orice om viu este la fel de valoros. Priviţi din acest punct de vedere, oamenii apar precum diamantele, unele mai vizibile, lustruite, strălucind la suprafaţă, altele mai ascunse în mâlul vieţii. De aceea, a supăra pe cineva, chiar şi pe bună dreptate, a mâhni sufletul cuiva, a chinui un animal este, sub aspect spiritual, divin, ca şi cum i-ai face lui Dumnezeu însuşi aşa ceva.

Unul dintre aceste atacuri este furtul de suflet. Are ca scop îndepărtarea puterii Divine a victimei şi folosirea sufletului respectiv în interesele proprii ale agresorului.

Ideea de vânzare sau de furt a sufletului nu este nouă. Marii magi, vracii şi vrăjitorii au cunoscut dintotdeauna importanţa lui şi de aceea a apărut ritualul de sacrificare a animalelor, respectiv oferirea unui suflet de animal în schimbul îndeplinirii unei dorinţe.

Sufletul se poate pierde şi prin păcate săvârşite cu liber arbitru şi este preluat de rău prin drept divin. Odată cu pierderea sufletului se pierde şi din protecţia pe care Dumnezeu o oferă celui în cauză. Fără această protecţie din partea celui de Sus, omul rămâne vulnerabil în faţa răului, care nu aşteaptă mult pentru a-l chinui.

Atât în spiritualitatea creştină (cu referire la marii duhovnici), cât şi în alte credinţe religioase, spovedania există ca formă de eliberare a inconştientului. Omul, ca fiinţă creată, se naşte, trăieşte şi moare, dar viaţa pre-există trupului şi nu se sfârşeşte cu moartea acestuia. În cursul vieţii pământene, datorită încălcării unor legi ale Universului, se acumulează o serie de „păcate” (de fapt energii negative, tensiuni interioare).

Astfel în vindecarea unui pacient trebuie avut în vedere curăţarea şi refacerea sufletului. Odată această problemă rezolvată structurile persoanei încep să se refacă, putând fi posibilă vindecarea ei. De asemenea după refacerea sufletului, celui în cauză îi creşte protecţia divină, astfel vulnerabilitatea în faţa răului scade.

Simptomele furtului de suflet apar, în prima fază a atacului, din momentul în care este furat ca senzaţia de oboseală, de somn, de moleşeală şi de slăbire a puterilor. Se poate simţi o senzaţie de durere în piept. In timp, apare scăderea randamentului fizic şi intelectual, scăderea capacităţii de concentrare şi de memorare.

Programele făcute pe suflet şi adăigarea sau înlocuirea de suflet sunt unele dintre cele mai urâte şi des întâlnite forme de atac psi. Programele malefice de pe suflet au ca scop manipularea voinţei, sentimentelor şi dorinţelor victimei.

Sufletul adăugat malefic este tot o formă de a înrobi un Om, dar aici, spre deosebire de programe, se foloseşte suflet furat de la animale sau de la alţi oameni şi căruia i se implementează programele malefice după care se adaugă la sufletul victimei. Aceasta din urmă va face şi va simţi din suflet ceea ce doreşte agresorul.

Simptomatologic, efectul programelor se manifestă prin schimbarea bruscă a sentimentelor şi dorinţelor victimei. Poate afecta relaţia de cuplu putând exista programe ce induc cearta, ura, eliminarea tuturor sentimentelor. Se pot induce iubiri sau false iubiri sau diverse sentimente; la fel se poate induce teamă, frică sau furii. La nivel fizic, sufletul adăugat malefic se poate simţi ca o presiunepe piept, durere de inimă sau dureri în zona plămânilor, greutăţi în respiraţie, palpitaţii de inimă.

Datorită acestor genuri de atac psi pot apărea diverse dependenţe: de alcool, de jocurile de noroc, de sex sau de diferite produse sau servicii.

***

Atacuri la nivel de Şarpe Kundalini sunt unele dintre cele mai periculoase forme de a ataca pe cineva. Problema este că aceste atacuri au o manifestare rapidă în fizic, unele putând provoca chiar moartea victimei.

Sunt multe forme de a lovi Şarpele Kundalini, acesta poate fi tăiat cu sabia, legat, străpuns cu suliţă; bătut, ars etc.

Important este cum se poate reface acesta pentru a îndepărta pericolul şi pentru a nu lăsa urmări grave.

În astfel de atacuri apar dureri de spate, dureri de coloană, putând chiar apărea înţepenirea spatelui şi imposibilitatea mişcării, În unele cazuri slăbeşte tot organismul, ducând la o stare de rău generală.

***

Furtul sinelui, al Şarpelui Kundalini, este unul dintre cele mai urâte atacuri. Este foarte grav deoarece sinele este scos din corp, legat şi ţinut altundeva. Viaţa este destinată sinelui, pentru ca acesta să poată trăi în corp, să acumuleze experienţă, cunoaştere şi în final să se întoarcă de unde a căzut. A ţine forţat sinele departe de corp îl privează pe acesta de tot ceea ce înseamnă experienţă de viaţă.

Simptomele furtului Şarpelui Kundalini sau lipsa acestuia din corp se manifestă prin lipsa de energie asociată cu o stare de oboseală accentuată. Totodată victima îşi pierde forţa fizică, în special aceasta se simte la cei care au meserii sau activităţi ce necesită exercitarea forţei fizice. Apare lipsa de interes pentru viaţă sau pentru anumite activităţi pentru care persoana a muncit şi cum se spune a pus mult suflet. Apare schimbarea obiceiurilor, scade dorinţa sexuală şi scade capacitatea de atenţie şi capacitatea de concentrare.

Lipsa Şarpelui Kundalini din corp creează o senzaţie de persoană aeriană, neputând fi concentrată asupra discuţiei pe care o poartă sau asupra acţiunii pe care o întreprinde.

***

Legarea drumurilor este un gen de atac psi destul de neplăcut, având ca scop împiedicarea victimei să ajungă unde doreşte.

Un alt aspect al acestui gen de magie este legarea drumurilor către victimă. Aceasta are ca scop împiedicarea altor persoane să ajungă la victimă. La ora actuală se leagă şi firmele, magazinele, cabinetele, în scopul de a-i împiedica pe clienţi să ajungă acolo.

Aceste atacuri se depistează relativ uşor. In momentul în care cineva doreşte să ajungă undeva anume şi pierde de două ori metroul, o dată autobuzul şi caută o oră locaţia, fiind doar la câteva blocuri distanţă de ea, se poate întreba dacă nu cumva are drumurile legate.

Mai există un tip de legături pe drumuri. Cele făcute să nu ajungi să te întâlneşti cu o anumită persoană. Acestea se fac şi în cazurile de legare a cununiilor, să nu: ajungi să te cunoşti sau să te întâlneşti cu cel rânduit de Dumnezeu. Există şi posibilitatea în care nu ai voie de la Dumnezeu li ajungi într-un anumit loc, în acest caz eşti împiedicat de îngerii păzitori să nu ajungi, deoarece pe drum se poate întâmpla o nenorocire. Dar dacă niciodată nu ajungi la timp, tot timpul ocoleşti, tot timpul intervine ceva, se pune în discuţie atacul psi.

***

Fiecare om are un anumit număr de îngeri care îl ajută în îndeplinirea misiunii sale pe acest Pământ. Rangul şi numărul acestora sunt determinaţi de meritele personale, de importanţa şi dificultatea misiunii personale. Există oameni care au zeci, sute, mii sau chiar milioane de îngeri, în funcţie de ceea ce au făcut ei pentru Lumină, Dumnezeu şi oameni.

Numărul îngerilor personali determină puterea respectivei persoane, puterea de terapie, puterea de a determina lucrurile în sensul Luminii sau puterea de a face bine pe orice plan.

Există persoane care şi-au atins limita personală şi nu mai pot creşte din diverse motive şi totuşi ştiind importanţa îngerilor se transformă în hoţi de îngeri. Fără nici o teamă pot spune că există şi preoţi sau terapeuţi care fură îngerii celorlalţi şi îi folosesc în interese proprii. Este o încălcare a Legilor Divine şi se plăteşte ca atare.

Lipsa îngerilor duce la scăderea puterii persoanei respective. Pentru terapeuţi, lipsa îngerilor face ca terapia să meargă mult mai greu. Pentru scriitori furtul sau legatul îngerului prin care scrie duce la lipsa inspiraţiei sau duce la o exprimare greoaie. Pentru artişti sau genii, este la fel, rămân goi şi lipsiţi de sclipire. În timpul unui atac psi, în lipsa îngerilor, refacerea este cu mult mai grea şi nu la fel de eficientă.

***

Formele gând sau formele gândite, cum mai sunt ele cunoscute, sunt volume de energie de diferite forme, adesea neregulate. Acum referirea este strictă, la cele malefice, care au în conţinutul lor informaţional programe malefice care determină evenimente negative. Ele sunt de două categorii: cele create conştient sau cele care se creează în urma anumitor evenimente. Formele gând create conştient sunt asemănătoare cu blestemele şi pot fi destul de periculoase, în funcţie de ceea ce sunt programate să facă. In cea de a doua categorie fac parte formele gând create în diferite situaţii şi evenimente. Orice acţiune întreprinsă pe această planetă lasă în urmă o energie. În funcţie de respectiva acţiune, energia poate fi pozitivă sau negativă. În acelaşi mod, în funcţie de durata şi intensitatea acţiunii se creează o formă gând mai mică sau mai mare. Aceste forme gând rămân în structurile persoanelor implicate până la anihilarea lor. În cazul celor malefice, aceste forme gând cumulate formează umbra persoanei la nivelul energetic.

Formele gând malefice pot fi simţite ca presiuni în zonele corpului unde se află. De asemenea pot da diferite senzaţii: de furnicături, de frică, de rău, de apăsare (pe cap) sau chiar de amorţeală locală. Pot afecta diferite funcţii precum: vederea, auzul, atenţia, voinţa, sexul, gândirea etc.

Formele gând malefice se pot găsi în diferite locuri, este şi cazul caselor vechi în care s-au petrecut crime sau acte de violenţă mai demult. în astfel de case se găsesc adesea forme gând uriaşe care dau,senzaţii de ameţeală, presiune, stări de rău la intrarea în încăpere sau senzaţii de frică inexplicabilă.

***

Transmiterea de energie informată negativ este o formă de atac psi prin care se transmite de la distanţă energie cu informaţii negative, cu programe malefice sau cu condiţionări negative.

Este o formă de a implementa idei sau programe în subconştient în scopul de a împiedica sau determina anumite acţiuni negative victimei.

Sunt cei care emit pe chakre, iar în funcţie de chakra pe care emit pot emite pe energie sexuală,chakra a I-a, energia inimii ce influenţează sentimentele pe chakra inimii, chakra a IV-a, sau pe energia câmpului mental, chakra a VI-a, ce duce la influenţarea minţii unui om.

Dacă este vorba de emitere de Lumină, în funcţie de vibraţia agresorului, se poate simţi ca o presiune în cap, presiune în globii oculari sau pe inimă. Când este întuneric sau energii de vibraţie joasă, persoana are o stare de rău generală.

In funcţie de chakra cu care se emite, se pot induce probleme sexuale, dorinţe sexuale noi, atracţie sexuală faţă de anumite persoane.

La chakra inimii se influenţează sentimentele, putând sădi, trecând peste sentimentele şi voia omului, iubire sau ură faţă de anumite persoane. Sunt femei care induc astfel iubire bărbaţilor pentru a-i ţine lângă ele, sau cazurile în care se induce ură între partenerii de viaţă în scopul despărţirii lor.

La nivelul câmpului mental se pot induce idei sau gânduri ce pot duce la distrugerea vieţii victimei.

Pentru a sesiza astfel de probleme este necesară o cunoaştere de sine foarte bună, cu toate bunele şi relele personale, astfel încât în momentul în care apare o idee nouă să se poată distinge dacă este personală sau este indusă.

***

Blocarea chakrelor sau deschiderea antichakrelor este o formă de atac prin care se urmăreşte obturarea chakrelor sau chiar deschiderea chakrelor spre dimensiunile inferioare. Chakrele fiind porţi prin care se face schimbul de energie între om şi mediul înconjurător, blocarea acestora duce la mari dezechilibre în funcţionarea organismului. Aceste atacuri afectează atât planul fizic cât şi cel mental, emoţional.

Simptomele acestui atac sunt dependente de chakra afectată:

-Blocarea chakrei a VIl-a duce la întreruperea accesului la Lumină. Afectarea acestui centru duce la lipsa preocupărilor spirituale, depresii, sentimentul că nu există nicio soluţie la

problemele existente sau chiar tentative şi gânduri de suicid.

-Blocarea chakrei a VI-a duce la anxietate, paranoia, lipsa concentrării, depresii, tentative de sinucidere cât şi probleme la nivel fizic cum ar fi migrenele, afecţiuni ale ochilor, tulburări neurologice.

-Blocarea sau funcţionarea defectuoasă a chakrei a V-a duce la probleme de comunicare, probleme în exprimarea propriilor idei. La nivelul fizic dă problemele de tiroidă.

-Blocarea chakrei inimii duce la imposibilitatea exprimării iubirii sau lipsa sentimentelor de iubire, afecţiune, tandreţe. In timp duce la apariţia problemelor de inimă sau plămâni şi în cazul femeilor a nodulilor la sâni.

-Blocarea sau funcţionarea proastă a chakrei a IlI-a duce la accidente fizice, deoarece scade câmpul de protecţie sau probleme de ulcer, probleme la ficat, splină, bilă sau pancreas.

-Blocarea chakrei II duce la disfuncţii sexuale, chisturi, fibroame etc.

-Blocarea sau funcţionarea defectuoasă a chakrei I duce la pierderea simţului realităţii, la probleme de prostată, impotenţă şi hemoroizi.

***

Stringurile sau corzile sunt cordoane energetice care unesc două persoane. Există corzi karmice şi corzi create în viaţa actuală. Cele karmice sunt corzi ce leagă două persoane care au avut relaţii în vieţile anterioare. In funcţie de nivelul la care se află coarda se determină şi tipul de relaţie avută.

Corzile din această viaţă se creează în momentul în care se interacţionează cu cineva. In funcţie de grosimea lor se determină care este profunzimea relaţiei dintre cei doi.

Corzile malefice, folosite în atacurile psi, sunt întinse de agresor către victimă pentru a o lovi. Pe astfel de corzi se pot trimite către victimă: energie informată malefic, forme gând malefice, entităţi, spirite etc.

O coardă malefică se simte în general ca durere în punct sau durere pe o arie restrânsă. În funcţie de nivelul la care se conectează coarda pot apărea dureri în zona bazinului, dureri în zona plexului, durere de inimă sau în zona plămânilor, durere de gât, ceafă sau cap.

Se pot întinde corzi şi direct pe organe, în funcţie de organul vizat acolo apare şi durerea.

Corzile pleacă de la agresor, de la o anumită chakră şi ating victima la un anumit nivel. Astfel, o coardă poate atinge victima la nivelul sexului, plexului, inimii, gâtului sau la nivelul capului.

Sunt persoane care se conectează prin corzi în acelaşi punct de fiecare dată, acest fapt putând fi şi un indiciu despre identitatea agresorului.

Atenţie! In momentul în care gândul profund este îndreptat spre cineva, se creează automat o coardă. Dacă gândurile nu sunt tocmai pozitive, coarda se poate simţi ca durere într-un anumit punct, nefiind vorba de un atac psi conştient, ci doar o proiecţie a supărării, cuiva pe victimă. Astfel, trebuie verificat dacă este vorba de atac psi sau este doar o supărare a cuiva.

***

Un gen de atac des întâlnit este acela în care se folosesc entităţile negative şi anume demonii. Aceştia sunt trimişi către victimă pentru a-i determina diferite necazuri. Sunt folosiţi în magie, deoarece aceştia pot influenţa sentimentele, voinţa, instinctele şi gândirea unui om.

Aceste atacuri pot avea diferite scopuri: pot induce diferite idei şi opinii, pot induce sentimente cum sunt dragostea, ura, simpatii sau antipatii, pot induce dependenţe de jocuri de noroc, de alcool, femei sau droguri.

Astfel se pot manipula instinctele unui om, se pot induce dorinţe sexuale, furii, nervi, iar dacă răul nu mai poate fi stăpânit de către victimă se poate ajunge chiar la sinucidere.

Sunt cazuri în care sunt trimişi demoni să împiedice buna desfăşurare a unor activităţi sau să blocheze drumurile unei persoane oprind-o să ajungă în anumite locuri.

Prezenţa demonilor într-o locuinţă se manifestă prin trosnirea mobilei, defectarea aparaturii electrice, fenomene poltergeist sau schimbarea bruscă a luminii ambientale. Pot apărea bătăi în uşă, bătăi în geam sau senzaţia că sună cineva la sonerie, în aceste situaţii este bine să nu se deschidă geamul sau uşa.

Un simptom des întâlnit este trezitul în mijlocul nopţii, şi anume între 12 şi 3, pentru a mânca. Astfel prin mâncare demonii trimişi sunt legaţi în victimă. De asemenea, aceste tipuri de atacuri produc victime coşmaruri.

***

Făcăturile, descântaturile, vrăjile, deochiul şi farmecele, sunt tipologii de atacuri care se regăsesc în magia populară şi în cea a ţiganilor. Sunt forme de a lovi, manipula, fura sau a distruge pe cineva. Folosesc forme gând, legături, furt de energii, furt de spor, entităţi, spirite ale elementelor etc.

Simptomele acestor acte de magie sunt foarte diverse, trosnitul mobilei, soneria sau telefonul care sună din senin, găsirea de lucruri ciudate în casă sau la uşă, pierderea banilor, certuri inexplicabile în familie, stări de rău, boli la care nu se găsesc cauzele medicale, căderea părului la doamne şi făcăturile de urât să nu fie plăcută victima de nimeni, probleme sexuale sau probleme sociale, apariţia de dependenţe, coşmaruri sau stări de nervi şi certuri în familie la sărbătorile mari.

***

Legăturile de magie, făcute pe om, cele mai des întâlnite, sunt „firele” de energie ce leagă la propriu anumite structuri energetice ale corpului uman. Scopul lor este de a împiedica funcţionarea optimă a anumitor structuri, organe, câmpuri ale individului. Acest tip de legături pot fi făcute cu Lumină sau cu întuneric, în funcţie de energiile la care are acces agresorul. Pot fi făcute şi cu energie furată de la alte persoane sau chiar cu energie preluată din natură.

Simptomele acestui tip de atac psi sunt diferite în funcţie de nivelul la care este legat omul. Dacă victima este legată la nivelul capului atunci pot apărea dureri de cap, dureri în zona cerebelului – sunt legături ce au ca scop trecerea peste voinţa victimei sau, altfel spus, trecerea peste Liberul Arbitru. În cazul în care sunt legate „minţile” apare imposibilitatea gândirii coerente, imposibilitatea de. a învăţa, scade atenţia, intervine uitarea.

Dacă există astfel de legături la nivelul gâtului apar problemele de comunicare, însoţite de dureri de gât şi de senzaţia de sufocare.

La nivelul pieptului acestea se simt ca o ne pe piept sau senzaţie de durere în locul unde se afla legătura.

La nivelul plexului solar apar dureri de stomac, de ficat, de splină, în funcţie de organul care este legat. De asemenea, dacă există legături la nivelul chakrei a IlI-a, acestea afectează câmpul de protecţie şi astfel apar loviturile frecvente (persoana se loveşte de uşă, de masă etc).

Coborând mai jos, la nivelul abdomenului inferior, pot fi legate organele sexuale, trompele sau uterul, ceea ce duce la dureri de ovare, disfuncţii sexuale, infertilitate. La fel, tot la acest nivel se fac legături pentru a împiedica buna desfă şurare a vieţii sexuale dintre parteneri.

La nivelul chakrei I-îi, la bărbaţi apar problemele de impotenţă, dureri de testicule, dureri în timpul actului sexual, atât la bărbaţi cât şi la femei.

In cazul legăturilor la picioare apar durerile de picioare, umflarea picioarelor sau chiar senzaţia de strânsoare în jurul picioarelor.

Mai pot fi legate mâinile, degetele, ochii sau corzile vocale în funcţie de ceea ce doreşte agresorul să împiedice a se face. Pot apărea chiar şi vânătăi în locul legat ca urmare a întreruperii fluxului de energie pe meridianele respective.

***

Fiecare om are o anumită sumă de bani pe care o câştigă prin Drept Divin. Această sumă este determinată de karma personală şi de cea de neam, de păcatele personale şi nu în ultimul rând de ceea ce face omul cu banii câştigaţi. Această sumă de bani se poate creşte sau se poate micşora în funcţie de ceea ce face persoana în cauză.

Pentru această problemă, omul are îngăduit de Dumnezeu un înger sau un ghid spiritual care se ocupă cu problemele lui financiare. Acest înger este denumit popular spor. În momentul în care este legat sporul, de fapt este legat acest înger. Există şi posibilitatea în care acest înger este furat şi legat să servească pe altcineva, în general pe cel care îl fură.

Sporul casei este format din suma sporului persoanelor care trăiesc în respectiva casă.

Nemaiavând cine să se ocupe de partea financiară, din punct de vedere spiritual, omul începe să piardă banii, îi cheltuie fără să se aleagă cu nimic sau nu-i mai câştigă.

În cazul în care este furat sau legat sporul casei, problemele financiare apar la toată familia şi trebuie dezlegat sporul tuturor membrilor familiei.

Sporul poate fi furat printr-un simplu schimb de bani. În ideea protecţiei nu este indicat a cumpăra de la ţigani sau a da bani cerşetorilor ţigani indiferent dacă sunt copii sau nu. În general, aceştia au programe de furat sporul făcute de către vrăjitoarele lor.

Începuturi fortuite

Cele descrise mai sus sunt tipurile de atac împotriva omului în sine dar şi împotriva cuplului ca entitate. Chiar dacă nu sunt evidenţiate strict pe ideea persoană sau relaţie, şi nici nu există o ordonare, am preferat această formă enumerativă pentru că ceea ce am scris şi am să scriu în continuare nu am vrut să fie relevat ca pe un caz, un singur caz. Nici nu este acesta caz unic sau particular, fiind doar unul dintre nenumăratele cazuri ce pot fi întâlnite sau trăite.

Pe lângă acestea, după caz, am să fac referire şi la alte principii divine, ce, de prea multe ori, din motive ce mie nu-mi sunt chiar foarte clare, cei care vindecă sau recuperează suflete, cei care tratează oameni şi relaţii, nu vor să le ia în seamă lăsând pe drumurioameni şi suflete în convalescenţă. Face parte din ceea ce se numeşte deontologie, grija către pacient până la vindecarea sa totală, ceea ce, în acest caz s-ar numi ajutorul ce trebuie dat pentru reintrarea în firescul destin.

***

Tânăr fiind, post-adolescent, omul vine cu o enormă energie ce-i este necesară propulsării în viaţă. De asemenea aspectul fizic plăcut, este un adaos energetic ce nu scapă atenţiei celor ce ştiu asta. Oricum, chiar dacă nu are cunoaştere, oricine este atras de un alt om tânăr, doar luând în discuţie aspectul fizic. Această latură, a aspectului este cu mult mai mare dacă tânărul este o fată. Atracţia, pe toate planurile a unei tinere este mare, fiind dorită sub multe, multe aspecte: de la cel al plăcerii privirii, la al energiei ce erupe în jurul ei, până la dorinţa sexuală a celor ce se găsesc în momente de pierdere de viteză – cu toate implicaţiile psihologice ale ideii cuibărite în psihicul respectivului – şi dorinţa de supunere şi control în vederea satisfacerii propriilor interese.

Lipsa experienţei de viaţă şi credulitatea – apanaj al sufletului curat, nededat la aspectele lumii – fac din tânăra respectivă un vânat mult dorit şi ceva mai uşor – spun unii – de prins în capcană. Este într-adevăr mai uşor de prins în capcană dacă există cel puţin o breşe, cauzată, în majoritatea cazurilor din familia din care provine, cea mai frecventă fiind aprecierea incorectă: dacă este o supra-apreciere apare teribilismul iar dacă este vorba de o sub-apreciere apare normala dorinţă de recunoaştere a meritelor. Ori, vânătorii, unşi cu toate alifiile, au destulă abilitate pentru a identifica această necesitate şi a o folosi. Şi vânătoarea începe…

Vânătoarea nu începe cu surle şi trâmbiţe, este o vânătoare cu hăitaşi foarte tăcuţi, ba chiar ademenitori şi blânzi. Orice şovăire, orice piedică, mică, greu perceptibilă este monitorizată şi în limite mici se schimbă chiar metoda sau tipologia. Cum orice suflet este venit aici cu o misiune şi un destin clar, şi pentru aceasta are acel ghid – înger – ce face totul pentru a păstra nearterată traiectoria, cei mai mulţi vânători ajung să se lase păgubaşi. Dar cel puţin unul din  o mie dintre vânători, având o legătură specială cu cei care se opun existenţei concordante cu divinitatea, trec peste liberul arbitru, peste dreptul de proprietate asupra destinului, şi scot la atac armele ascunse pe care le au la îndemână sau le închiriază. Arme imbatabile, într-adevăr dacă nimeni nu ia seama la ele, la utilizarea lor, dublată de tăcerea celor tineri privitoare la viaţa lor dar şi de vorba plină de minciuni a vânătorilor.

Iar vânătoarea devine o simplă hoţie, căci începe să se fure, pas cu pas, sufletul victimei, ca să poată fi avut, la un moment dat şi corpul victimei, cu o indiferenţă înfricoşătorare.

Ca şi în realitate, pentru a fura ceva, este necesară anihilarea pazei; paza sufletului omului este tocmai îngerul personal. Cum acesta nu poate fi anihilat, singura soluţie este furtul îngerului. Efectul imediat este scăderea puterii de apărare, şi lipsa oricărei şanse de a fi avertizat cu privire la ceea ce se întâmplă. Odată deschisă calea, în scurt timp urmează cel de-al doilea pas: furtul a o parte din suflet şi înlocuirea sa cu o ceva surogat.

Dar, pentru asigurarea succesului garantat, atacul cel mare este precedat de stabilirea unor corzi, sau stringuri; punţi prin care se transmit mesaje şi îndemnuri către dorinţele atacatorului, ideea de stare de completitudine, pas care deschide calea legăturii directe – şi fără de sfială trebuie spus pe nume că este vorba de legătura creeată de relaţia sexuală – legătură ce poate fi comparată cu un larg bulevard pentru informaţiile viitoare ce urmează să circule nestingherite, tubul prin care se poate extrage orice tip de energie din victimă. Tot acest proces este însoţit de transmiterea de forme de gând şi energie negativă – şi fără doar sau poate este negativă căci orice este împotriva drumului divin este negativ. Trimiterea de forme de gând este proprie atacatorului, căci de toate celelalte, ca fapt poate fi responsabilă şi persoanele care au închiriat armele ascunse.

Prin acest pas calea împlinirii scopului propus – dar şi a păcatului dus la extrem – este în totalitate deschisă. Începe furtul sufletului, golirea de informaţia pusă în el la coborârea sa în trupul ce trebuia să se nască şi, pentru siguranţa duratei existenţei relaţiei, înlocuirea părţii furate cu altceva, acel sutrogat, care să acţioneze ca un liant pentru relaţie, pentru moment dar şi pentru viitor. Evident, liantul, bine tapetat cu informaţie, nu putea fi decât un liant cu suport unic, adică suportul reprezentat de atacatori.

Efectele au început să apară, mult mai puţin vizibilă datorită celuilalt rezervor energetic, Kundalini, ce, asemeni unui atom excitat, genera o energie de înlocuire a celei ce era mutată altundeva, acolo unde era dorită. Ceea ce nu se putea ascunde era dependenţa. Ea însă era invizibilă, invizibilitate creată de ideea de om îndrăgostit.

Amprenta faptului, trebuia eliminată pentru că e una dintre cele care, netratată lasă de izbelişte misiunea personală care, deşi se îndeplineşte parţial, într-un fel sau altul, lasă spiritul datori altor reveniri, încărcat şi cu datorii sau îndatorări legate de karmă. Eliminarea ei, de la sine, rareori este posibilă, însă este foarte întâlnită întâmplarea, venită la un moment dat, prin care se identifică această existenţă a problemei produsă de o minte tulburată.

Şi chiar dacă îngerul păzitor este făcut să privească prin alte părţi sau întemniţat pe cine ştie unde, Acel care ne are în grijă pe toţi îşi face simţită prezenţa printr-un alt înger ce, temporar, vine şi îl înlocuieşte pe cel furat. Acela este momentul în care victima, deşi cu un suflet amputat, revine la simţuri realiste, momentul în care adevăruri încep să fie relevate de realitatea ce nu mai poate fi fardată sau ascunsă. Atacatorul are însă grijă de a nu fi luat prin surprindere şi ştiind că totuşi poate fi demascat, apelează la o formă de sclavizare evidentă: legarea drumurilor, a minţilor şi a altor simţuri, în special a văzului victimei. Atacurile, dacă sunt puternice lasă urme pe totdeauna, doar eventuala anihilare a atacurilor elimină efectele. Chiar dacă, peste ani, este mai greu de anihilat tot ce lasă ca efect aceste mârşave atacuri, niciodată nu este prea târziu pentru această necesară eliminare.

Totuşi, vorba populară este o mare realitate, în cazul în care sufletul atacat, persoana în sine, are legătura ei, specială şi misiunea ei, la fel de specială, în această viaţă… Dumnezeu nu doarme! Până la urmă, legătura nefirească este slăbită şi într-un timp ce, e adevărat, durează cam şapte ani, ea dispare.

De obicei victima, pe căi directe sau ocolite, este ajutată să rupă această legătură mai devreme. Ultimul atac, furibund este legat de ceea ce-şi doreşte atacatorul, vânătorul, să fie parte din viaţa victimei: urâţire, lipsa sporului, instabilitate emoţională şi sentimentală, sterilitate, lipsa realizării profesionale şi materiale, acte de răzbunare ce evidenţiază clar faptul că relaţia a fost clădită nu pe fundamentul destinului sau a sorţii victimei, ci pe nenorocul de a întâlni un om cu o mare doză de ipocrizie şi răutate, un om mânat de un orgoliu şi un ego fără măsură, putând fi catalogat, din punct de vedere psihologic, în categoria paranoicilor. Pentru efectele pe plan spiritual, poate fi la fel de bine numit un inconştient, căci faptele îl pot încadra în categoria celor care-şi condamnă urmaşii, pe şapte generaţii la o sumededie de suferinţe, bizare întâmplări, manifestări şi handicauri ce îi pot scoate, din societate, toţi aceşti urmaşi fiind spirite cu mari încărcături şi datorii karmice. Cu aceeaşi lipsă de teamă afirm, din motive ce nu vreau să le amintesc aici, fiind un caz particular, că neamul, la cel mult a treia generaţie, se va stinge.

Ar trebui să spun că din fericire victima este ajutată, aşa cum aminteam mai sus, să scape din chingile unei relaţii nedestinate, de cei din apropierea sa. Nu pot însă generaliza ideea din fericirepentru că, în cele mai multe cazuri ajutorul intră sub incidenţa ideii din păcate… Ajutorul nu este unul frontal, la vedere, pe lumină, spre a îndrepta paşii victimei pe calea regăsirii de sine. Din punct de vedere uman se pot accepta scuzele datorate comportamentului şi posibilelor efecte ale acestuia pe termen lung, pe toată viaţa chiar, dar scuza umană nu este totdeauna şi iertare divină, căci, oricum, victima, pentru greşelile pe care putea să le evite, şi-a făcut singură nota de plată ce o are de plătit în această viaţă sau după această viaţă. Dar faptele datorate efectelor atacului nu pot fi puse în seama conştientului şi singurul mod de anihilare ce ar fi fost de folos tuturor ar fi fost iubirea, arma ce anihilează în stil minune toate relele cauzate. Din păcate omul suferă de boala nerăbdării, de presiunea timpului şi caută soluţii rapide şi vizibile, indiferent de metoda de abordare a acestei găsiri de soluţii. Dar cum, este ştiut, binele nu apare instantaneu, doar răul putând astfel să apară, ajutorul este dat tocmai pe această cale. Cui pe cui se scoate este într-adevăr o realitate a lumii materiale, dar în plan spiritual, astral, regula aceasta nu este deloc una de aur.

Implacabile imbolduri

Ajutorul la care am făcut referire este în totala lui esenţă, negativ, oricât s-ar încerca a se aduce în sfera circumstanţelor atenuante. Faptul că are motivaţie ideea că pentru binele copilului meu, pentru binele prietenului meu, nu are nimic de-a face cu binele necesar persoanei ajutate, a victimei. În plus este un ajutor condiţionat prin chiar ideea de la care porneşte. Ca o paranteză, este cazul să menţionez că singurul bine adevărat ce se poate face victimei este conştientizarea şi argumentarea stării de victimă şi a motivelor care au condus la această stare.

Victima, oricât de convinsă ar fi că drumul anterior este unul greşit, are o opoziţie firească la orice ingerinţă externă, căutând să-şi rezolve problema, de care se consideră singura vinovată. Oricine, oricum ar interveni, nu are nici o şansă de a primi acces cu această intervenţie la viaţa personală a victimei şi respectiv la problema sa.

Ajutorul însă când începe a se da se dă în întregime căci pe acest paln nu încap jumătăţile de măsură, căci aici intervine orgoliul salvatorului de a şti că binele-i se întâmplă. Iar acţiunile au aceeaşi formă care nu ţine cont de daunele create de atacatorul vânător. Important este rezultatul social…

Cum, de la suprafaţă, e greu să vezi în interiorul unei sfere, mai ales când privirea aruncată este superficială, tot la fel de bine modificarea structurii noesice (a sufletului) pentru cel pus doar pe impunerea propriei voinţe, pentru moment şi pentru viitor, nu a repezentat motiv de îngrijorare; cel dintâi lucru ce a fost vizat a fost ruperea acelor legături ce i se părea a fi nefirească (aici se arăta grija divină, care prin diferite forme arăta şi altora că nu exista concordanţa realităţii cu misiunea personală, însă acei care vedeau această neconcordanţă au folosit-o ca atu al propriilor fapte).

Metoda utilizată pentru ducerea la îndeplinire nu este un motiv prea mare, în primă instanţă de luat în seamă din punctul de vedere al celei care era încă în postura de victimă, căci oricare ar fi metoda (suportul energetic) prin care se impunea un plan – cu lumină ori întuneric[1] – efectele, în acest punct al vieţii erau singurele ce aveau valoare. Şi am spus doar în primă instanţă deoarece, în timp însă, calea folosită a indus efecte şi forme de manifestare caracteristice.

Ca o recapitulare a ceea ce câştigase victima din nenorocul întâlnirii unui atacator zelos şi conştient că ceea ce face este doar pentru satisfacerea interesului, dorinţei şi egou-lui propriu: înlocuirea unei părţi din suflet (ceea ce este traductibil în agonisirea, procopsirea cu o entitate ce avea o parte din control asupra sa pentru totdeauna; un totdeauna cu şansa de a fi pentru toată viaţa, dacă cineva nu ia in serios problema, văzând existenţa sa, evidentă doar în anumite momente comportamentale ale posesorului, altcineva în afara posesorului care nu avea credibilitate în faţa ignoranţilor), drumuri legate, minte legată, corzi, energie negativă trimisă, informaţii şi gânduri ce modificau imaginea realităţii şi, pentru viitorul mai puţin sau mai mult îndepărtat, lipsa sporului, instabilitatea emoţională dar mai ales sentimentală, sterilitatea, lipsa realizării profesionale şi materiale, la care se adaugă îngerul păzitor furat.

Mult, chiar foarte mult, pentru un om tânăr, mult ce ar fi fost în stare să doboare chiar un om cu un munte de putere în spate. Ajutorul divin, nevăzut, a fost cel care a ajutat victima să rămână în parametrii necesari continuării drumului prin viaţă.

Nu pot trece peste acest punct, ajutorul divin, fără a spune – cu necesara atenţie – că ajutorul divin are o consistenţă mai mare sau mai mică, dictată în primul rând de misiunea personală –destin, în altă formă de exprimare – dar şi de faptele conştinte – cât mai există această conştienţă – făcute fără influneţe externe. Un ajutor divin mare, ca în acest caz, relevă importanţa spiritului adus în postura de vânat, de victimă – importanţă dor de divinitate ştiută – dar şi importanţa ajungerii, întoarcerii la drumul asumat, a împlinirii şi îndeplinirii tuturor celor scrise înainte de Oricâte ar spune cei care vor să ia viaţa ca o glumă sau ca un efect ar legilor hazardului, tipicul ignoranţilor, există azi suficient de mulţi iniţiaţi – de la preoţi la masoni şi şamani – care aduc adevărul pe tapet, prin lupta pentru controlul asupra lumii şi oamenilor (şi fac aici referire la masoni) sau pentru luminarea şi recuperarea oamenilor (şamanii) ori predicarea cuvântului lui Dumnezeu (preoţii, adevăraţii preoţi).

Din toate cele mai sus recapitulate, aşa cum spuneam, ajutorul s-a rezumat doar la dezlegarea minţii şi tăierea unor legături (stringuri) pentru ca manifestarea socială să reintre în formele acceptate de rânduielile umane şi, pe ici pe colo câteva reparaţii şi înlocuiri ale informaţiei ce erau împotriva rânduililor. Atât şi nimic mai mult, căci şi ajutorul, faptă umană fiind şi dictată de gând de om, câutând şi manifestarea rapidă a celor dorite, agresa iarăşi victima prin inducerea unor idei care nici de această dată nu erau proprii victimei, chiar dacă, apropiindu-se, fără a se identifica, de cele ale sale şi de misiunea personală, dar şi având suportul parametrilor sociali, au fost acceptate, într-o anumită măsură doar de faţadă, obligând cumva victima să-şi creeze o lume a sa, interioară, paralelă, în care să-şi regăsească trăirile, ideile şi speranţele, creaţie tipică mecanismului de intrare în conservare şi auto-apărare, asemenea închiderii într-un gheţar ce se putea topi la momentul potrivit.

Lupta de ajutorare a început încă din timpul în care victima era supusă vânătorii, a continuat în vremea în care era considerată de vânător ca posesie definitivă şi, odată cu relevarea ajutorului divin, a puterii interioare a victimei, s-a arătat a avea mari sorţi de izbândă. O falsă realitate într-o oarecare măsură, căci erau ignorate tocmai cele două căi de ajutor naturale, dar, în necunoaştere fiind şi, iarăşi, mânat de propriul ego, salvatorul a considerat că este rezultatul acţiunii sale şi doar această acţiune trebuie să se manifeste, pe viitor.

Vor spune unii că inventez poveşti prin ceea ce scriu. Vor spune că încerc să induc idei despre omul slab, ce nu îşi are control asupra sa, bazându-se pe nepalpabilul câmpurilor energetice – sau entităţilor cum este ma uşor de înţeles – sau că sunt cuprins de alienare. Ştiu, îmi asum acest risc, de a vorbi de o (i)realitate imediată – un termen pe care l-am împrumutat de la cineva care a şi încercat să demonstreze elocvenţa ideii respective – dar nu pot sta deoparte şi ignora necesitatea de a readuce oamenii în deplina libertate, de a le reda posibilitatea ce dată le-a fost de a-şi alege calea de înălţare sau de coborâre. De fapt nu mă pot ignora pe mine, care, prin unele dintre problemele ce aici sunt descrise, cu diferenţe normale date de loc, moment, sex al personajului, persoanelor implicate, am trecut şi, graţie a ceea ce El a considerat că trebuie să facă atunci cu mine, pot acum nu doar să vorbesc despre toate acestea, ci să pot fi alături de unii oameni, de unele suflete, în drumul lor de emancipare, evoluţie, propăşire şi înălţare. Altfel spus, voi lăsa cuvintele celor ce vor să spună ceva împotriva mea, să curgă, acesta fiind un drept al lor, parte din liberul lor arbitru. Dar, la fel voi proceda şi eu, repectându-mi alegerea şi cuvântul dat, legământul făcut  cu mine însumi, cu Divinitatea în esenţă, necerut, neimpus şi nerostit, de a nu sta pasiv la tot răul care doreşte a-şi instaura supremaţia, de a mă alătura celor ce nu stau cu mâna în sân, îngropaţi în materialismul actualelor vremuri.

Rezultatul ajutorului primit a fost, pe plan direct, social, cel urmărit de salvator. Ruperea acelei legături nefireşti, dependenţei de o persoană cu dorinţe malefice, eliberarea de anumite condiţii, creearea unei impresii de drum liber, însoţită de unele mişcări în plan profesional. Toate acestea erau însă, în această fază de început a unui nou episod de viaţă, un  drum ales prin îndemnuri, poveţe şi sfaturi date de alte persoane, şi ajutat a fi ales de către salvator prin stringurile create de data aceasta de el. Fără a încerca să minimalizez rolul propriei personalităţi a celui ajutat sau să minimalizez rolul ajutorului divin, afirm aceasta, pentru că reparaţiile pe direcţia divină, am mai spus, este un proces, în general, de lungă durată. Iar faptul că ceea ce a urmat – şi mă opresc doar la planul socio-profesional – a fost o continuă căutare cu efect de schimbare şi direcţiei şi modificare a orizonturilor, vine să îmi confirme spusele. Abia când efectele reparaţiei divine au început să se arate, s-a conturat clar şi fără echivoc, direcţia reală, planul real de manifestare, urmând paşi ascensionali.

Aşa cum spuneam la început, planurile vieţii omului însă nu pot să se dezvolte unidirecţional, oricare dintre ele ar fi luat în discuţie, fiind parte a unei întreţeseri ce nu-l poate separa. Fac, toate, parte dintr-un joc de domino, înălţimea, verticalitatea unuia fiind dependentă de celelalte Nu ar fi deloc nevoie să se apeleze la cunoaşterea pe plan spiritual pentru a da înţeles şi consistenţă ideii, chiar şi adepţii filozofiei materialiste, prin psihologia care are amprentele clare ale aceste filozofii, chiar dacă vehiculează termeni foarte palpabili, nu au putut ignora această legătură, realitate crudă imposibil de inclus în reguli de calcul. Chiar şi ei recunosc existenţa unor mecanisme, punţi de legătură, ce nu pot intra în şabloanele materialismului.

Întocmai cu aceste constatări, trecând pe plan spiritual, se poate spune că existenţa formelor de câmp energetic în dezacord, în antirezonanţă cu frecvenţa caracteristică a vibraţiei spiritului ce însufleţeşte corpul uman, şi care – să vin şi eu puţin în latura materială – se păstrează nealterat – cu excepţia cazurilor în care apar bolile incurabile – în structura ADN – structură complexă, ce a necesitat timp şi muncă multă pentru descifrarea părţii active – a entităţilor negative ce se manifestă împotriva omului ca manifestare şi existenţă, face ca doar o parte din ceea ce i-ar fi fost dat omului să fie, ceea ce i-ar fi fost dat omului să trăiască, devine realitate. În astfel de condiţii omul are o imagine falsă, o imagine conjuncturală creată de aceste câmpuri informată, dar şi comportamentul uman al purtătorului, este influenţat de informaţia purtată de aceste câmpuri/entităţi. Mai mult decât atât, interacţia dintre partea structurală, informaţie iniţială, concordantă cu planul divin, şi această structură falsă, discordantă, generează un conflict intern, care la rândul ei generează stări aleatoare. Aceste stări sunt cronofage, furând timpul necesar altor activităţi care s-ar încadra în ceea ce reprezintă acel plan divin.

Cu drumurile încă legate în bună parte, şi o structură noesică afectată, planul sentimental a avut de suferit mult, fiind şi planul care se poate considera ca cel care a împiedicat cu totul ascensiunea celorlalte planuri. Căutările, cedările, împotrivirile, legăturile, au afectat celelalte activităţi, fiind ele, la rândul lor afectate, în mare parte de ceea ce era impus, dar nu trebuie minimalizată nici grija divinităţii care veghea spre a nu se depărta prea mult cărarea vieţii de drumul principal, prestabilit. Căderea fizică, ce s-a manifestat la un timp după începerea noului episod al vieţii, favorizată de întâlnirea, unui aşa-numit vampir energetic, legătura puternică ce a permis această pierdere de energie, au fost semnul lipsei întregimii structurii energetice noesice, prezenţa acelei entităţi negative, cu un comportament disociativ al oricărei relaţii. Necunoaşterea a dus la tratarea momentului ca fiind un moment tranziţional al vieţii, urmare a unora sau altora dintre fapte, şi care se va autocorecta pe măsura trecerii timpului, a condiţiilor ce se vor perinda prin viaţă.

Dar, în această perioadă, la toate celelalte achiziţii s-au adunat şi alte două stări, ce fac parte din arsenalul întunericului, stări care au rol major în predarea controlului asupra propriei vieţi: frica şi ascultarea necondiţionată.

[1] Nu sunt cel singurul, ori cel dintâi ce aduce în discuţie rolul greşit al preoţilor în impunerea unor planuri omeneşti ce înlocuiesc planul divin. Folosindu-se pe puterea harului lor, aceştia se lasă manipulaţi de rugăminţile aparent îndreptăţite ale persoanelor care vor să ajute victima, de absurditatea realităţii, repet, şi ea în afara firescului uman şi divin, deschizând poarta către victimă pentru cei care devin la rândul lor agresori, chiar dacă, aparent sun mânaţi de cele mai bune intenţii… Au vorbit şi vorbesc înaintea mea mulţi, cei mai cunoscuţi fiind Ovidiu Dragoş Argeşanu şi Constantin Gheorghiţă, dar şi câţiva preoţi, preoţi întru totul dedicaţi adevărului.

http://3d-actualitatealumii.blogspot.ro/

Reclame
Acest articol a fost publicat în VIATA INTERIOARA. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s