LEGILE DIVINE Fundamentul societăţii supercivilizate


Societatea de astăzi, în care trăim, este una capitalist-oligarhică cu trăsături mafiote. Aceasta nu are nimic de a face cu democraţia. Pe de alta parte, însă, ştiinţa şi tehnica de astăzi pot asigura automatizarea, computerizarea şi robotizarea producţiei, astfel încât putem spune că avem soluţii pentru o societate în care fiecare om să poată trăi în mod decent. E timpul să punem bazele unei societăţi bazate pe principiile divine, principii care ne vor duce, în viitorul mai apropriat sau mai îndepărtat, la crearea unei supercivilizaţii.

Cuprins:

1.Societatea capitalist-oligarhică cu trăsături mafiote
2.Societatea democratică supercivilizată
3.Legile divine


1.Societatea capitalist-oligarhică cu trăsături mafioteViziunea neo-liberală, iniţiată la sfârşitul anilor ’80 de Consensul de la Washington prin guvernul SUA, FMI şi BM, a devenit o paradigmă universală: liberalizarea comerţului şi a finanzelor, circulaţia liberă a mărfurilor, dar nu şi a persoanelor, deschiderea necontrolată a oricărui capital, indiferent de unde vine şi încotro se duce, privatizarea şi dereglementarea, mai puţin stat şi mai mult sector privat. Această viziune a dus la un capitalism brutal şi nemilos. Trăim în lumea a treia globalizată.

În momentul în care economia pare să meargă bine, politicienii ne spun că este meritul lor, pentru că ei ar fi implementat planuri economice inteligente. În momentul în care economia merge rau, tot ei vin şi ne spun că e de vină conjunctura internaţională. Orice om raţional îşi pune urmatoarea problemă:

Dacă politicienii pot controla economia cu planuri strategice inteligente, atunci de ce nu o fac întotdeauna, astfel încăt ea să meargă bine tot timpul? Dacă politicienii vin şi ne spun că nu ei, ci conjuctura este de vină, în cazul când economia ţării nu merge bine, atunci înseamnă că ei nu pot controla economia. Care dintre variante este adevarată? Şi dacă politicienii nu pot controla economia, de ce mai primesc salarii?

Societatea de astăzi se autodenumeşte ca fiind democraţie. Trăim cu iluzia că votul, deci o acţiune punctuală, poate reglementa în mod democratic conducerea statului, care este de fapt o acţiune continuă. Economia de astăzi, stă sub semnul dictaturii creşterii economice, de dragul creşterii economice.

Fenomenele economice sunt create şi structurate, în mod voit dar nenecesar, într-un mod extrem de complicat, astfel încât ele să fie înţelese numai de elita financiară şi acoliţii lor, elită ce profită de acest avantaj de cunoştinţe şi îl transformă în mulţi bani. Putem spune că aceste fenomene de natură economico-financiară sunt mistificate. Explicaţiile care ni se oferă prin mass-media sunt contradictorii, confuze şi neclarificatoare, astfel încât omul obişnuit este mai mult intimidat de jargonul (pseudo)experţilor în economie, dar în niciun caz nu este clarificat. Tot ceea ce se întâmplă în economie, însă, ne influenţează viaţa în mod existenţial, deci este strict necesar ca aceste fenomene de natura economică şi financiară să fie înţelese în profunzime de fiecare om, pentru ca el să poată acţiona în consecinţă şi să-şi îmbunătăţească în mod conştient nivelul de trai. E timpul ca fenomenele şi structurile economice să fie simplificate şi explicate pe înţelesul tuturor. E nevoie de o demistificare şi o alfabetizare economică.

Democraţia adevărată implică un sistem politic, care să implementeze, în favoarea poporului, voinţa celor mulţi, dar implică şi democratizarea economică. Democratizarea economică este trecerea majorităţii capitalului productiv în mâinile celor mulţi. Statul trebuie să iniţieze şi să sprijine acest proces.

În urma Consensului de la Washington, a unei clase politice clientelare şi mincinoase şi a unei economii nedemocratice, s-au instalat următoarele fenomene negative în societatea noastră:

.o discrepanţă tot mai mare dintre săraci şi bogaţi
.în timp ce concernele obţin profituri record, clasa politică impune populaţiei programe de austeritate
.politicienii, sindicatele şi alte organizaţii care au menirea să menţină balanţa economică în interiorul societăţii, par că nu au puterea să o facă, ba dimpotrivă înclină balanţa şi mai mult în favoarea profitorilor
.experţii financiari ne prezintă economia într-o formă pe care nimeni nu o înţelege, cu toate că mersul acesteia influienţează viaţa fiecarui om
.trăim într-o societate care stă sub semnul dictaturii creşterii economice
.apar tot mai des manifestaţii de stradă împotriva acestui capitalism, ce asigură profituri extreme oligarhiei mondiale, în timp ce masa populaţiei trebuie să se mulţumească cu un trai în umilinţă
.pieţele finanţelor sunt mistificate şi explicate în mod voit într-un limbaj greu de înţeles pentru a avantaja clasa oligarhică
.s-a instaurat o dictatură a creşterii economice
.nu există destulă muncă lucrativă, în ciuda faptului că în societate sunt atâtea de făcut
.profiturile sunt privatizate, în timp ce pierderile sunt socializate
.învăţământ, cultură, sănătate şi serviciile de pensii sunt privatizate şi devin în modul acesta obiecte de lux
.se duc războaie pentru bogăţiile naturale
.natura joacă rolul de marfă şi este exploatată la maximum; ea se deteriorează, nimeni nu este răspunzator pentru asta
.omul este instruit de aşa manieră încât nevoile lui să pară infinite, în timp ce resursele planetare sunt limitate şi de aceea mărfurile sunt tot timpul deficitare
.mass-media devine din ce în ce mai obedientă, făcând jocul meschin şi îngust al elitelor formate din politicieni de vârf, boşii finanţelor şi oamenii de afaceri
.drepturile oamenilor sunt din ce în ce mai restrânse; nu există încă un drept al omului la existenţă
.religia a fost instituţionalizată şi participă activ la formarea spiritului mercantil al societăţii
.justiţia sprijină pe cei puţini şi puternici, acţionând întotdeauna după acelaşi model, model ce se poate descrie în mod succint astfel: în chestiunile importante şi de cele mai multe ori, justiţia sprijină pe cei puţini şi puternici, iar in chestiunile neimportante şi de cele mai puţine ori, dă verdicte în favoarea celor mulţi şi slabi pentru a crea impresia unei justiţii imparţiale

În concluzie, se observă o degradare continuă a societăţii şi a stucturilor ei atât în plan etic şi moral cât şi în plan material. Prabuşirea Imperiul Roman de Apus a început cu o decadenţă morală, care a dus la corupţie, slăbire economică, nemulţumiri ale populaţiei, ca în cele din urmă în anul 476 imperiul să fie desfiinţat. Se pare că istoria se repetă şi decaderea morală va duce la decăderea civilizaţiei europene.


2.Societatea democratică supercivilizatăSemnele unei decăderi ale civilizaţiei noastre, sunt totodată şi semnele unui nou început. Acesta poate fi începutul unei tranziţii la o civilizaţie superioară.

Pentru a înţelege mai bine evoluţia de la o civilizaţie la alta, putem să clasificam civilizaţiile în următorul mod: civilizaţia emergent planetară, civilizaţia planetară, civilizaţia stelară, civilizaţia galactică şi civilizaţia cosmică.

Civilizaţia emergent planetară, adică cea în care trăim noi actualmente, este caracterizată prin faptul că ea începe să descopere şi să exploateze resursele planetare, dar nu are forţa tehnologică de a le controla în totalitate. Ea foloseşte carburanţi fosili precum: petrol şi cărbuni, energia solară disponibilă la suprafaţa planetei, energia eoliană, hidroenergia şi energia rezultată din biomasă. Încă nu se poate prognostica în mod precis vremea planetară şi nici nu se poate controla. Încă de pe acum se observă tendinţa de trecere la civilizaţia de tip planetar, deoarece se dezvoltă structuri politico-economice continentale de tipul UE, NAFTA, Uniunea Naţiunilor Sud-Americane şi Uniunea Africană. Tot acum încep să se dezvolte tehnologii de tip planetar precum internetul, care este o tehnologie planetară de comunicaţie.

Civilizaţia planetară poate controla toate resursele energetice ale întregii planete. Se pare că acest tip de civilizaţie va începe în jurul anului 2120. Ea poate prezice vremea în mod sigur, poate preveni cutremurele de pământ, poate stăpâni vulcanele şi toate fenomenele naturii, precum uraganele. Aceasta civilizaţie poate pătrunde adânc în crusta pământului şi poate explora şi exploata oceanele. Ea tocmai a terminat de explorat sistemul solar şi deţine ştiinţa de a revolva problemele naţiunilor în mod pacifist şi de a menţine pacea pe glob.

Civilizaţia stelară poate controla puterea soarelui.

Asta nu înseamnă o captare pasivă a energiei solare, ci exploatarea activă, efectivă şi totală a energiei stelare, energie ce atinge 3,827 x 1017 Gigawatt. Toate maşinile acestei civilizaţii se alimentează direct de la soare. Se începe colonizarea sistemului solar. Această civilizaţie are avantajul ca este indestructibilă, deoarece poate preveni şi înlătura pericolele venite din cosmos precum coliziunea cu asteroizii. Civilizaţia stelară este începutul supercivilizaţiei.

Civilizaţia galactică poate să controleze puterea energetică a unei galaxii întregi formate din miliarde de stele.

Civilizaţia cosmică poate să folosească energia tuturor galaxiilor, dar şi a tuturor fenomenelor din cosmos ca spre exemplu găurile negre, materia şi energia întunecată, deci ea poate folosi toata energia de care dispune universul. Ea poate să manipuleze spaţiul şi timpul.

Tranziţia de la civilizatia emergent planetară la cea planetara este cea mai dificilă tranziţie, deoarece omenirea dispune de tehnologii puternice, dar pe de alta parte ea nu ştie, în mod sigur, dacă acestea nu duc cumva la distrugerea resurselor naturale precum ape freatice, la poluare şi alte dezastre. Ea dispune de arme de distrugere în masă, dar nu poate să instaureze şi să menţină pacea pe cale non-violentă. De aceea, tranziţia spre o civilizaţie superioară stă sub semnul întrebării, deoarece civilizaţia actuală se poate autodistruge parţial sau total.


3.Legile divineOdată cu terminarea tranziţiei de la civilizaţia emergent planetară la cea planetară, omenirea va dezvolta tehnologii mult mai puternice decât cele actuale şi astfel se va putea cerceta chiar şi energiile subtile ale formelor şi fenomenelor din lumea materială. De aceea, ştiintele naturii vor confirma multe dintre adevărurile enunţate de către oamenii spirituali. Ştiinţele naturii se vor conexa la ştiinţa spirituală şi vor apare ştiinţe mixte, ce vor explica fenomene pe care noi astăzi le considerăm mistice, ezoterice sau oculte.

Civilizaţia planetară este de fapt o perioada de pregătire şi de trecere la următorul nivel de civilizaţie, ce va fi de tip stelar. Civilizaţia de tip stelar este de fapt începutul supercivilizaţiei. Apariţia supercivilizaţiei va avea nu numai efecte exterioare, ci şi interioare, astfel încât spiritul uman se va schimba în esenţa lui. Oameni precum Nikola Tesla, Paramahansa Yogananda, Mihai Eminescu, Albert Einstein, Chandra Mohan Jain zis şi Osho, nu vor mai fi excepţii extrem de rare. Baza supercivilizaţiei vor fi legile divine.

Înainte de a trece la enunţarea şi explicarea succintă a legilor divine, trebuiesc făcute câteva precizări.

A)Legile divine nu sunt invenţia nimănui. Ele sunt implementate, sub forma de energie divină, în conştiinţa noastră, a fiecărei fiinţe umane. La simpla lecturare a legilor divine, orice om îşi va da seama, intuitiv sau conştient, de faptul că ele sunt 100% juste. El îşi dă seama de acest lucru pentru că le poate compara cu cele deja existente în spiritul şi sufletul său.

B)Există presupunerea că Dumnezeu pedepseşte persoana ce încalcă legile divine. Acest lucru nu este adevărat. Dumnezeu nu a pedepsit, nu pedepseşte şi nici nu va pedepsi niciodată pe nimeni. Este adevărat însă că încălcarea legilor divine atrage consecinţe pentru persoana respectivă.

Dumnezeu ne-a dat în dar voinţă proprie. De aceea noi putem decide în ce direcţie o luăm. Totodată, datorită faptului că deciziile ne aparţin, trebuie să suportăm şi consecinţele acestora. Acest fenomen îl înţelegem mai bine dacă luăm în vedere metoda de funcţionare a legii cauzei şi efectului, lege ce acţionează întotdeauna, negreşit şi în toate cazurile.

Aceasta lege poate fi explicată, în mod concis, astfel:

Orice gând, orice vorbă, orice faptă este de fapt o vibraţie, care, emisă şi transmisă în cosmos, este reflectată şi direcţionată de acesta înapoi înspre persoana de la care plecat. Astfel, gândurile, vorbele şi faptele negative revin înapoi, mai devreme sau mai târziu, înspre fiinţa umană ce le-a produs, sub formă de dereglări psihice şi emoţionale, sub formă de suferinţă şi boală, sub formă de destin ciudat şi moarte în suferinţă.

Legile divine, formulate în mod succint, sunt următoarele:

1.Non-violenţa mentală, verbală şi fizică

Violenţa mentală este starea mentală, în care cineva are gânduri negative faţă de sine sau faţă de alte persoane. Violenţa verbală se manifestă prin cuvinte peiorative. Înainte de a vorbi, noi trebuie să folosim raţiunea pentru a formula ideile şi mai trebuie să le îndulcim cu seva iubirii, pentru ca să le redăm în aşa manieră, încât să nu rănim pe nimeni. Violenţa fizică este de obicei monopolul statului şi de multe ori este întrebuinţată în mod abuziv şi tot mai des împotriva cetăţenilor paşnici. Autorităţile trebuiesc însă să folosească oamenii, dar şi echipamentul din dotare, pentru a deescalada situaţia, deoarece violenţa duce la o spirală a violenţei, care în cele din urmă este greu de controlat şi data viitoare nu se ştie niciodata când şi unde va răbufni.

2.Spune numai adevărul! Dacă acesta răneşte pe cineva, taci!

În societatea strict materialistă, oamenii sunt educaţi în aşa fel încât să facă banii fară a ţine seama de consecinţele acţiunilor lor. Este permis chiar să minţi, să manipulezi, să escrochezi pentru a face bani. Se aplică doctrina machiavelică uşor modificată: „Banii scuză mijloacele!„. Chiar şi psihologii îndeamnă lumea ca să spune aşa-zisele minciunele pentru a-şi putea vinde produsele sau pentru a salva o situaţie. Acest lucru este foarte grav. O societate în care, minciuna este nu numai tolerată ci şi încurajată, nu va avea niciodata un viitor.

3.Nu îţi însuşi ceea ce nu îţi aparţine!

Oricine îşi dă seama că aceasta lege este justă. Ea se refera atât la persoane cât şi la grupuri de oameni precum statul. În ultima vreme statul îşi rezervă dreptul de a diminua salarii, pensii, ajutoare de şomaj şi ajutoare sociale. Aceasta acţiune cade şi ea sub incidenţa acestei legi, iar persoanele, care au iniţiat-o şi au pus-o în aplicare, vor trebui să suporte consecinţele. Legea cauzei şi a efectului este o lege care acţionează în mod sigur şi fără să facă nicio excepţie.

4.Fii echilibrat în tot ceea ce faci!

A fi echilibrat în tot ceea ce faci, înseamnă a fi înţelept şi a cântări foarte atent fiecare gând, fiecare vorbă şi fiecare faptă.

5.Nu dori niciodată să posezi lucruri ce nu îţi folosesc!

Omul materialist are dorinţe infinite şi de aceea îşi doreşte de multe ori lucruri pe care, după ce le deţine, nu le mai acordă nicio atenţie. Această mentalitate denontă superficialitate în gândire şi voinţă slabă, voinţă ce nu poate să se opună dorinţelor, chiar dacă realizarea acestora nu este necesară. De aceea, înainte de a acţiona şi a ne face rost de ceva, trebuie să ne gândim bine dacă acest lucru ne foloseşte cu adevărat, sau dacă nu cumva suntem fascinaţi numai de aura lui şi asta pentru faptul că nu îl avem.

6.Curăţenie corporală şi sufletească

Aproape toţi oamenii sunt de acord cu igiena corporală. Puţini însî ştiu că la fel de important pentru noi este şi igiena spirituală, adică arderea gândurilor, dorinţelor, emoţiilor şi imaginilor interioare cu ajutorul tehnicilor spirituale.

7.Mulţumire sufletească cu tine şi cu lumea din afară

Mulţumirea sufletească este un semn că individul se află în legătura directă cu sufletul şi prin acesta este în legătura şi cu Dumnezeu, căci mulţumirea adevărată vine numai din interiorul nostru.

8.Concentrează-te şi îndeplineşte-ţi munca cât mai bine!

Un lucru bine făcut aduce mulţumire sufletească. De aceea, trebuie să ne putem concentra, astfel încât să ne facem munca cât mai bine. Pe timpul cât realizăm ceva, nu trebuie să ne gândim la roadele materiale imediate ale muncii executate, ci să o facem numai şi numai pentru Dumnezeu. Astfel, faptele noastre devin desăvârşite.

9.Studiază ştiinţa spirituală şi cea clasică, şi meditează pentru a primi în dar capacitatea de a înţelege esenţa lor!

Studiul ştiinţelor naturii şi a celor spirituale este foarte important pentru dezvoltarea noastră spirituală, deci pentru atingerea conştiinţei divine. Tot ceea ce studiem însă, trebuie să fie înţeles la nivelul cel mai profund posibil. Capacitatea de a înţelege esenţa fenomenelor şi a lucrurilor, se capătă numai prin meditaţie. De aceea este important să medităm zilnic.

10.Închină toate gândurile, toate spusele şi toate acţiunile tale lui Dumnezeu fără să aştepţi la vreo răsplata

Prin închinarea gândurilor, vorbelor şi faptelor numai şi numai lui Dumnezeu, acestea capătă o dimensiune divină şi devin din ce în ce mai curate, mai pure şi mai depline.

În lupta pentru o societate civilizată,
Mihail Homerillum

http://www.foc-în-agora.eu

Reclame
Acest articol a fost publicat în SOCIETATEA. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.