Evoluția rasei umane și modificarea structuri ADN-ului, de-a lungul timpului


Studiul haplogrupurilor din paleolitic, specifică masele mari  de oameni (popoare), din diferite regiuni de pe glob, constituite în ginte, triburi sau cete, care în  perioada pleistocenului de mijloc și  a celui superior, și-au început migrațiile în întreaga lume, datorită unor serii de factori, însă  cel mai important ar fi cel al ultimei ere glaciare- glaciațiunea Wurm- pe lângă  dorința înascută a omului de a  explora noi și noi orizonturi, pentru a-și  asigura supraviețuirea, ca specie dominantă pe terra.

Acum, avem posibilitatea, în această eră a descoperirilor tehnologice, precum  hi-tec, studiul nano particolelor sau studiul pe Carbon 14, de a afla cât mai exact despre istoria rasei umane, cel puțin pentru ultimii 50.000 de ani.

800px-Northern_icesheet_hg

Bazându-ne pe cunoașterea structurii ADN-lui și  luând în discuție, distribuția actuală a haplogrupurilor, putem specula cu o certitudine rezonabilă, deplasările masive de popoare, dintr-o parte într-alta, pe întreg mapamondul.

arata_img Functia_ADN

După toate probabilitățile, conflictele  între popoare în perioada paleoliticului de mijloc (circa 120.000 – 35.000)  și a paleoliticului superior, a dus, ca un grup de popoare; cete, ginte, triburi să fie înlocuit cu altul, atât din zona imediat învecinată, cât și din zone mai îndepărtate.

În zona geografică în care se găsește astăzi România, ce  corespunde cu perioada paleoliticului de mijloc (circa 120.000 – 35.000), se caracterizează  prin persistența culturii Mousterian. De-a lungul acestei perioade, uneltele din piatră, au început să se diferențieze, în funcție de funcționalitatea acestora și apar primele unelte  din os si piatră de silex, 280px-Homo_sapiens_neanderthalensis200px-Homo_erectus_new .img (1)

atribuite omului de Neandhertal.

Aceste chestiuni, ne oferă viziuni expeditive a trecutului nostru la distanță, în ciuda unor oameni de știință care sunt sceptici, în legătură cu descoperirile făcute despre evoluția rasei umane. Posibil ca acești „oameni de știință” să fie în slujba ocultei, care fac tot ce le stă în putință să îngroape trecutul, în loc să-l dezgroape, servind astfel intereselor meschine ale acestora.

0002

Studiul ADN-ului și în special, a PUN-ului (polimorfism unic de nucleotide), impune în mod inevitabil considerarea a câtorva factori foarte imporțanți: comportamentul uman și teritoriul locuit de popoare (haplogrupuri), migrația acestora, schimbările climatice de-a lungul a miilor și zecilor de mii de ani, parțial- amestecarea de rase, dar acest aspect este dezbătut în continuare de cei mai buni oameni de știință specializați în anatomie, genetică, biologie moleculară, nanoparticule, având sprijin important și de la renumiți paleologi, speologi, geologi și arheologi.

Dna-SNP.svg (1)

Mai jos, vom arăta masele de migrații:

Y-ADN Ierarhia

Este necesar, să luăm în considerare ierarhia Haplagroup și distribuția actuală deci a popoarelor care au migrat în masă. Așa cum am enunțat mai sus, unele dintre aceste migrații au fost fără îndoială cauzate de schimbările climatice, sau  de conflicte și război. Osemintele găsite în diferite părți ale globului, indică și propune superioritatea rasială folosind argumente genetice.

Distribuția popoarelor pe glob oferă, de asemenea dovezi ale sexualității umane. Totuși studiul este defectuos, probabil sub influența corectitudinii politice și/sau a organizațiilor ocultei globaliste, care sub aspectul dominației omului de către om, ascund informații prețioase, despre continuitatea speciei umanoide, pe întreg cuprinsul planetei noastre.

Imperecherea joc

Distribuția popoarelor, depinde de o multitudine de factori care afectează alegerea partenerilor și prin urmare, selecția naturală  este proces cât poate de exact și care stă la baza evoluției acestora.

În cazul în care o nouă ,,elită,, și-ar face apariția pe glob datorită  invaziei, migrării și implicit a amestecări-încrucișării de rase, repet: fără a se schimba A.D.N-ul haplogrupului, sau oricare alt factor, NU  se schimbă mixul genetic, și nici distribuția popoarelor pe glob, NU se schimbă  semnificativ. Rămâne de văzut sau/și de identificat dacă această „rasă” este terestră, sau  este venită din universul infinit.

Știm că cromozomul Y determină dezvoltarea embrionului  spre sexul masculin, precum cromozomul X determină dezvoltarea embrionului spre sexul feminin, deci in cazul unor încrucișări între rase acest lucru ar schimba distribuția cromozomului Y cât și a cromozomului X, între popoare- haplogrupuri, dar nu semnificativ, căci pe o perioadă îndelungată (vorbim de mii de ani), mixul genetic se reduce la minim, efectuându-se o „curățare” a A.D.N-ului și A.R.N-ului uman, dintr-un haplogrup specific, revenind la perioada de dinaintea unei presupuse amestecări de rase.

Ne vom întoarce în trecut, departe, înapoi în istorie, pentru a descoperi că majoritatea popoarelor au practicat poligamia, atât în sânul comunității sale, cât și atunci când acestea se încrucișau unele cu altele, diferind ca rasă (albă ariană-caucaziană, galbenă sau neagră) iar numărul de copii erau în măsură să-i proporționeze tatălui- conducător de ceată, gintă sau trib, putere pentru crearea de noi habitate, sau sprijin în incursiunile și luptele pentru supremație.

Acest fapt a dus la o amestecare între rase, iar în acest fel a apărut o alta,  care o putem cataloga și pe bună dreptate ca sub-rasă; cea metisată, din cauza amestecării cromozomilor, paritatea acestora făcîndu-se disproporțional, favorizănd apariția în ADN și ARN, a unor noi gene. Pe de altă parte, putem vorbi, cu certitudine și despre selecția naturală, femeile alegând  întotdeauna pe cei mai sănătoși, curajoși și mai puternici pretendenți ca parteneri.

Cu trecerea timpului omul a evoluat atât ca fizionomie, cât și spiritual, ca mod de propagare a speciei, iar castitatea la femei, alături de controlul parental, a schimbat modul de viață; poligamia a luat sfârșit la cele mai multe popoare, iar  monogamia  a presupus alegerea  unui unic partener. Această schimbare în viața omului, a tins  să reducă fondul genetic,  totodată restrângând aria perpetuării speciei, în comunitatea din care omul ca individ, face parte. Se presupune că spre sfârșitul erei paleoliticului de mijloc și începuturile paleoliticului superior (vorbim doar de perioade cuprinse între ultimii 50 000 de ani), societatea civilă era condusă de femei, pe un sistem de tip matriarhat. Femeile erau cele care își puteau alege bărbații mai plăcuți fizic și mai puternici.

Desmond Morris, în cartea sa Naked Ape, a elaborat o teorie ușor discutabilă de critici, cum că femeile, au o predilecție umană, care s-ar constitui în mai mulți parteneri, de-a lungul vieții. Acesta a  teoretizat, că femeile nu ar putea evita acest lucru, pentru că face parte din instinctul lor natural, de perpetuare fondului  genetic al speciei.

În termeni ștințifici  se presupune că dominația totală a cromozomului Y într-un  haplogroup (popor),  poate fi, de asemenea, prevenit sau încurajat de diferențele culturale, etnice sau religioase.

S-au făcut numeroase investigații  pe fond tradițional, la  diverse triburi sau popoare și diferențierea între popoare s-a concentrat, pe descoperirile arheologice, care în sine conduc la identificarea de culturi specifice, cum ar fi „Hallstadt” sau culturi „La Tene”, de multe ori definite prin diferite stiluri de construire, înmormântare , bijuterii sau obiecte de uz casnic. Să ne aducem aminte de cultura Hamagia-mileniul IV-II î.Hr. dezvoltată pe teritoriul de astăzi al României și mai târziu  pe teritoriul Bulgariei, zona Varna și Buegas, apărând așezări răzlețe și la N- E de Dunăre,

harta romanilor in balcani 42-buletin-1

sau Cucuteni-350.000 kilometri pătrați, pe teritoriul actual al României, Rep. Moldova și Ucraina.

Cucuteni_IMG_3675 cucuteni_trypillian_extent

De asemenea, un alt factor considerat important, este identificarea limbi-idiome vorbite, din totalul grupurilor de limbi vorbite, în acea perioadă de timp pe glob. Limbile vorbite, pot fi folosite pentru a defini rasa sau poporul din arealul său, fiecare dintre acestea având o serie de dialecte zonale. Acesta este motivul pentru care identificarea oarecum academică al grupului de limbă indo-european, a fost amestecat cu rasa de master Ayrian,  a poporului germanic din centrul și vestul Europei, elucubînd o  fascinație aparte a continuității supremației albe.

Pe de altă parte, oamenii de ștință idieni nu recunosc acești termeni din dorința de a stabili, supremația rasială indiană și neagă faptul că orice „invazie” Ayriană ar fi avut loc în India,  și nici că limba indo-europeană și-ar fi avut începuturile în Europa. Aceștia teoretizează că atât  limba cât și civilizația indo-europeană și-ar fi avut începuturile sale in India, la modul general pentru tot restul lumii, detașîndu-se în special în zona Europei de centru și vest.

Aceste teorii sau opinii  trebuie să fie luate în considerare, deoarece informațiile pe care le conțin fac subiecte de discuție considerabile, generînd multe dezacorduri între geneticieni de bază.

Pe de altă parte, renumiți geniticieni români ca Constantin Maximilian, Andrei Pali și mulți alții, precum și o parte din istorici antici mai importanți precum Pliniu cel Bătrîn, Iordanes, Dio Cassius, luîndu-i în considerare și pe istoricii români ca Nicolae Densușianu, Nicolae Iorga, Nicolae Bălcescu, C.tin Giurescu, Pârvan  și mulți alții nu mai puțin importanți, afirmă în baza izvoarelor istorice, arhelogie, istorie scrisă sau transmisă oral, limba vorbită și cultură, că strămoșii tuturor popoarelor indo-europene, sunt întradevăr  arieni-pelasgi care au locuit în spațiul intra și extra-carpatic; România de astăzi. Vom aminti aici pe masageți-peregrini, care au ajuns până in sudul și centrul Asiei, iar India,  China și Afganistanul, sunt o dovadă în plus. La granița  dintre India și Pakistan- Kașmir (altădată terioriu comun) precum și în N-V țări, se găsesc comunități  care  vorbesc o limbă străveche, asemănătoare cu limba geto-dacilor, precum și în fostele republici sovietice Kirghistan  și Kazahstan.

Revista „World Mysteries”, a intocmit topul celor mai mari enigme ale lumii. Pe primul loc se afla dispariția civilizației de pe Valea Indusului, cea mai veche cultură de pe teritoriul Indiei (3300-1300 î.Hr.). Dezvoltată în vestul Indiei, Pakistan și sudul Afganistanului, cu o populație de peste cinci milioane de locuitori, a fost cea mai igienica dintre civilizatiile epocii bronzului. Aici s-a descoperit primul sistem de evacuare a apelor reziduale. Istoricii occidentali nu stiu cine au fost locuitorii, nici de ce și-au părăsit cetățile, nici unde s-au dus. Cele mai cunoscute cetăți sânt Harrappa și Mohenjo-Daro, unde au fost descoperite numeroase sigilii și tablete de lut cu rol religios. Se sustine că simbolurile de pe sigilii nu pot fi descifrate, dar ele sânt arhicunoscute în religia solară a arienilor carpatici: zvastici, zig-zaguri, romburi, cercuri cu cruce înscrisă etc. In plus, la Mohenjo-Daro, s-au descoperit tăblițe de lut cu simboluri identice celor de pe tăblițele de la Tărtăria- acestea sunt cu 2000 de ani mai vechi. HARPII era un trib  geto-dacic apropiat de cel al carpilor, care, în sec. II-III e.n. era localizat intre Prut si Nistru. Locul doi, în topul enigmelor se referă tot la arienii carpatici. Istoricii occidentali se minuneaza si acum cu privire la mumiile blonde de la Tarim, vestul Chinei, vechi de 2000 de ani. Ce cautau acei „caucazieni”, vorbitori de indo-europeană în acel ținut îndepărtat, și care era originea lor? Chinezii, au spus-o intotdeauna, consemnându-i din mileniul I î.Hr.: acesti blonzi cu ochi albaștri erau „yue-chi, originari din Geto-Dacia, purtători de cusme”! masagetii, după cum erau numiti in vechime. (fragment din enciclopediagetodacilor.blogspot.com).

Țineți cont de faptul că decizia de a lua în considerare acest aviz-diagramă, care îl vom arăta în figura de mai jos în loc să fie un fapt împlinit, îl putem cataloga mai degrabă ca o opinie decât un fapt în sine. Acesta, este un arbore geneaologic, în care se arată atât mutațiile suferite în ADN, cât și migrațiile popoarelor, în intevale de timp din pleistocenul de mijloc și cel superior:

R1b ierarhie

Ierarhia popoarelor este discutabilă deci, din acest punct de vedere întemeiată pe faptul că fiecare PUN (polimorfism unic de nucleotide), are loc o dată într-un singur individ și indiscutabil nu se va inversa. Fiecare mutație, este izolată la o mică parte din ADN, și prin urmare, porțiunea care a existat înainte de mutație poate fi încă detectată.

În harta de mai jos vom vedea, popoarele, care se aseamănă atît din punct de vedere lingvistic, cât și cultural:

european-haplogroup-distribution-018.jpg-nggid041174-ngg0dyn-320x240x100-00f0w010c010r110f110r010t010

Așadar, noi românii, avem în ființa noastră genomul celor dintîi oameni, care au colonizat Europa, precum și Asia de sud și centrală, iar istoria ancestrală iese la iveală cu fiecare bradă trasă de plugul veșniciei poporului nostru primordial născut odată cu pământul.

Să fim mândrii, căci suntem urmașii Fiilor Lumini; arienii-pelasgi, hiperboreenii.

Mă întreb totuși, unde erau  popoarele hunice și chazare, născute din stricăciunea pământului neroditor? Unde erau acestea  pe firmamentul popoarelor și care astăzi,  fac atîta prăpăd în lumea civilizată- lumea sec. XXI? Vor pleca așa cum au venit; ca un vînt nebun de toamnă în calea nemuriri poporului român.

Surse; The Naked Ape/ Ximene și enciclopediagetodacilor.blogspot.com.

Autor, Șandru Aron.

Acest articol a fost publicat în URMASII DACILOR(genetica). Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Evoluția rasei umane și modificarea structuri ADN-ului, de-a lungul timpului

  1. marin gheorghe zice:

    Este taman invers : din Africa s-a migrat,. Rasa alba s-a format ultima acum 12.000 de ani din oamenii cu piele maronie. Geneticienii și lingviștii demonstrează clar ca europenii descind din asiatici, nu invers, pentru ca era prea frig în perioada erei glaciare ca să existe europenii. Iar Geneticienii și lingviștii afirma ca dravidienii sunt intermediarii dintre rasa alba și neagra. Ei descind direct din Africani. Din Africa se migrează de peste 60.000 de ani. Mediteraneenii descind din dravidieni.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.