Zodiacul indienilor din America


Zodiacul indienilor din America

Cercetători ai tainelor cerului, la fel ca ba­bi­lionienii, chinezii ori egiptenii, amerin­die­nii credeau în for­ţele Lunii, care, po­trivit concepţiei lor, guvernau uni­versul. Animalele, plantele şi chiar pietrele îi su­portau influenţa, mo­dificându-şi comportamentul şi starea, în funcţie de fazele ei: crai nou, Lună plină, Lună-n descreştere. Viaţa fiecărui om era influenţată de cele trei ele­mente: minerale, vegetale şi animale, trei totemuri cu comportament lunar diferit. Un zo­diac bizar, total independent de cele consultate în lu­mea occidentală, dar impresionant de asemănător, ca însuşiri generale. Abătut cu o zi faţă de perioadele horoscopului clasic, zodiacul indian impresionează prin fidelitatea lui.

Luna reînnoirii pământului
(Capricornul)
(cei născuţi între 21.12 şi 20.01)

Totem mineral: cuarţul
Nativii acestui semn au răceala aparentă a cuar­ţului şi trec drept rezervaţi şi puţin afectuoşi în raport cu cei din jur. Trebuie să înveţe să nu fie inflexibili în concepţii şi în decizii. Dacă nu, se vor spar­ge asemeni cuar­ţului, piatra ce-i caracterizează.

Totem vegetal: mesteacănul
Indienii utilizau scoarţa mes­tea­cănului pentru a scrie mesaje ce trebuiau transmise peste ge­ne­raţii. Nativii acestui totem au un mare respect pentru părin­ţii lor şi apreciază tradiţiile, ritua­lurile şi obiceiurile familiale.

Totem animal: gâsca sălbatică

Gâştele sălbatice migrează în fiecare an; ca şi ele, nativii aces­tui semn au nevoie să-şi la­se spi­ritul să zboare; iar cei din jur se întreabă adesea care este scopul lor pe termen lung. Ca şi gâştele sălbatice, lor le place să se afle în deze­chi­libru. Părinţii cer prea mult de la copiii lor, căci ei în­şişi sunt adepţii unei discipline severe. Gâsca sălba­tică se înţelege bine cu castorul, ursul brun, puma, şar­pele şi ciocănitoarea.

Luna purificării
(Vărsătorul)
(cei născuţi între 21.01 şi 20.02)

Totem mineral: argintul
Asemeni argintului, nativii sunt preţioşi pentru prietenii lor; ei au prieteni foarte buni. Argintul (cu­loa­rea Lunii) le dă posibilitatea să înţeleagă lucrurile în profunzime, dar îşi vor dezvălui arareori senti­men­tele profunde. Căci preferă intelectul, sentimentelor.

Totem vegetal: pluta
Când adie briza, frunzele plutei sună asemeni unor clopoţei. Această blândeţe, această armonie, acest cântec dă nativilor o natură maleabilă şi o mare re­ceptivitate faţă de cei din jur.

Totem animal: vidra
Vidra îşi petrece timpul mâncând, dormind, făcând plajă şi jucându-se. Asemeni acestui animal, na­tivii sunt curajoşi, veseli, serviabili, le place să se joace cu cuvintele şi ideile. Nu sunt răz­bunători şi sunt naturi visătoare. Ca şi vidra, sunt părinţi calzi şi atenţi, capabili să-şi lase copiii să se înde­părteze, pe măsură ce cresc. Vidra se înţe­le­ge bine cu cer­bul, cor­­bul, şoimul, mo­ru­nul şi elanul.

Luna vânturilor celor mari
(Peşti)
(cei născuţi între 21.02 şi 20.03)

Zodiacul indienilor din America

Totem mineral: turcoazul
Ca şi piatra lor, nativii acestui semn trebuie bine şlefuiţi, pentru a-şi arăta ade­vărata valoa­re. Iată de ce trebuie să frec­venteze per­soa­ne care îi sti­mu­lează, căci sunt in­fluen­ţabili.

Totem vegetal: platanul
Rădăcinile plata­nului se întind adânc în pământ. Iată ima­ginea la care nativii acestui semn trebuie să mediteze: trebuie să fii bine ancorat înainte să creşti.

Totem animal: puma
Puma, leul continentului american, îşi marchează clar teritoriul şi nu permite accesul în cercul intim decât persoanelor în care au absolută încredere. Fără un teritoriu de apărat, puma devine morocănoasă şi distantă. Nativii au tendinţa de a trece sub tăcere emoţiile lor cele mai profunde. Sunt artişti cu o latură misterioasă şi neliniştită, care îi face să apară indecişi. E uşor să le faci rău, căci sunt foarte sensibili. Ca şi puma, au nevoie de vizuina lor, un loc unde să se retragă.
Puma se înţelege cu şarpele, castorul, gâsca, ursul brun şi ciocănitoarea.

Luna arborilor înmuguriţi
(Berbecul)
(cei născuţi între 21.03 şi 20.04)

Totem mineral: opalul
Opalul este asociat cu căldura şi focul. Nati­vilor acestui semn le place să se găsească în situaţii care necesită energie psihi­că şi fizică. Dar asemeni ima­ginii acestei pietre, care face ape şi se sparge uşor, ei pot să se aso­cieze cu persoane sau idei nepotrivite.

Totem vegetal: păpădia
Vindecătorii indieni o folosesc ca tonic şi puri­ficator. Asemeni păpădiei, nativii au o inimă pură. Detestă manipularea sau situaţiile tulburi. Încearcă să clarifice situaţiile în care sunt puşi.

Totem animal: şoimul

Zodiacul indienilor din America

Şoimul este vânătorul înnăscut căruia nu îi e frică de nimic. Asemeni totemului, nativii sunt în căutare de proiecte noi şi de domenii noi de explorare. Au faze de veselie şi faze sumbre, când au dorinţa de a se îndepărta de lume. Şoimii devin părinţi cu entuziasm. Dar pe drum, răbdarea şi perseverenţa pot să-i lase.
Compatibilităţi: cerbul, elanul, vidra, corbul, moru­nul.

Luna când se întorc broaştele
(Taur)
(cei născuţi între 21.04 şi 20.05)

Totem mineral: crisolitul
Piatra este tot atât de strălucitoare ca şi sticla, având în acelaşi timp aparenţa pământului. Nativii sunt loiali şi comunică celorlalţi un sentiment de stabilitate, la fel ca şi pământul.

Totem vegetal: crinul sălbatic
Crinul sălbatic nu este doar plăcut privirii, dar constituie şi un aliment esenţial pentru amerindieni. Tot aşa, nativii sunt sensibili la ceea ce este frumos şi bun; în plus, au capacitatea să-şi susţină atât pro­iec­tele, cât şi persoanele cu care se asociază.

Totem animal: castorul
Constant, metodic, ingenios, castorul iubeşte pa­cea, securitatea, confortul şi se bucură când lucrea­ză. Puţin vorbăreţ, nu îşi dezvăluie problemele profun­de. Castorii iau viaţa cuplului în serios şi speră că pentru toată viaţa. Sunt părinţi buni, dar femeile, foarte po­sesive, pot greşi asemeni femelelor-castor: dau la o par­te bărbatul pentru a-şi revărsa toată dragostea asu­pra copiilor. Castorul se înţelege cu gâsca săl­ba­tică, ursul brun, puma, şarpele şi ciocănitoarea.

Luna porumbului
(Gemenii)
(cei născuţi între 21.05 şi 20.06)

Totem mineral: agata
Ca şi piatra lor, nativii au darul de vindecători. Pot avea talente în aproape toate domeniile şi îşi dau osteneala să le cucerească. Le place să-şi înfrumu­seţeze ambientul şi adesea sunt capabili să creeze lucruri frumoase pornind de la mai nimic.

Totem vegetal: coada-şoricelului
Planta este folosită drept tonic în farmacopeea in­diană. Ca şi ea, nativii sunt energici, buni prieteni, cu condiţia să nu-i plictiseşti… Le place să flecărească, să vorbească orice cu oricine. Trăncănesc mult.

Totem animal: cerbul
Cerbii sunt sensibili, vioi, agili şi intuitivi, prin natura lor. Ei ascultă de alţii, dar niciodată cu toată atenţia, căci tot timpul sunt năpădiţi de sentimente. Au nevoie să fie înconjuraţi de frumuseţe. Sunt artişti, muzicieni, creatori plini de resurse. Asemeni tote­mu­lui lor, nu se mulţumesc cu o singură relaţie sentimen­tală şi riscă să nu se hotărască niciodată. Cerbul se înţelege cu corbul, vidra, şoimul, morunul, elanul.

Luna soarelui strălucitor
(Racul)

Zodiacul indienilor din America

 

(cei născuţi între 21.06 şi 20.07)

Totem mineral: cornalina
Această piatră este asociată cu sângele, iar nativii sunt sensibili la tot ce vine din inimă. Sunt sufletişti, generoşi, sentimentali. Ca şi piatra (semi-preţioasă), sunt marcaţi uşor de idei şi afecte.

Totem vegetal: măceşul
Măceşul, arbustul care parfumează aerul primă­verii, le conferă celor născuţi sub semnul său ace­laşi farmec aparte, inspirându-i pe cei aflaţi în preajma lor, prin frumuseţea şi disponibilitatea spiritului. Când „înfloresc”, nativii le aduc fericire celor de-alături.

Totem animal: ciocănitoarea
Ciocănitoarea are nevoie să se exprime, să co­munice un preaplin sufletesc, să „bată toba”, căutându-şi întruna prieteni, căci nu suportă sin­gu­rătatea. Îşi face cuiburile în cele mai frumoase locuri din pădure, acolo unde e plăcut să trăieşti, dar nu se simte bine dacă nu are cu cine să le împartă. Îi place să trăiască şi să muncească în grup, este sociabilă şi sinceră, cu o condiţie: să fie asigurată pe plan mate­rial. Asemeni ciocănitorii, nativii sunt părinţi exce­lenţi, dar exageraţi: le vine greu să-şi lase copiii să pă­răsească cuibul familial.
Ciocănitoarea se înţelege cu gâsca sălbatică, cas­torul, ursul brun, puma şi şarpele.

Luna când se coc fragii
(Leul)
(cei născuţi între 21.07 şi 20.08)

Zodiacul indienilor din America

Totem mineral: granatul
Granatul simbolizează forţa şi emoţiile puternice care vin din toată inima. Nativii sunt generoşi, afectuoşi. Sensibilitatea lor le dă facultatea de a face şi a spune lucruri ce pătrund drept în inima prietenilor şi duşmanilor.

Totem vegetal: zmeura
Ca şi zmeura, nativii acestei faze sunt căutaţi pentru buna dispoziţie pe care o răspândesc. Sunt mari libovnici. La prima vedere, unii par agresivi. Acest înveliş îi fereşte de înţepături şi este o moda­litate de a-şi apăra inima tandră. Alţii, dimpotrivă, dau o impresie de căldură şi extrovertire, dar mai apoi descoperi că înţeapă.

Totem animal: morunul
Simbol al forţei interioare, totemul le dă nativilor energie, iniţiativă şi plăcerea de a avea ascendent asupra celorlalţi. Părerea lor despre viaţă este adânc înrădăcinată în sufletul lor şi e greu să le-o schimbi dacă e nevoie. Câteodată, rolul de părinţi îi oboseşte, căci au dorinţa de a se rea­liza în alte domenii: pe pla­nul vieţii intime, în cel so­cial şi profesional.
Morunul se înţelege cu şoimul, cerbul, corbul, vi­dra şi elanul.

Luna secerişului
(Fecioara)
(cei născuţi între 21.08 şi 20.09)

Totem mineral: ametistul
Ametistul de culoare pur­purie sau mov este sim­bolul justiţiei. Nativii au o judecată sănătoasă asupra oamenilor şi a lucrurilor şi îşi transformă colaboratorii în prieteni buni, căci au puterea de a se proteja şi a proteja pe alţii de extreme.

Totem vegetal: violeta
Ca şi floarea, nativii dau impresia de răceală, dar sub ea se ascund adesea senti­men­te profunde şi tot atât de gingaşe ca şi cele exprimate de floare. Trăirile lor afective nu sunt ex­pansive, iar raritatea lor le face şi mai dorite.

Totem animal: ursul brun
Nativii sunt persoane măsurate, înţelepte, dotate cu un simţ înnăscut al organizării, dar le trebuie un anumit timp pentru a accepta noul. Ursoaicele sunt afectuoase, dar tot atât de severe. Ele impun limite co­piilor, cer ascultare, dar îi lasă să se descurce sin­guri, îndată ce sunt în măsură s-o facă.
Ursul se înţelege cu castorul, gâsca sălbatică, cio­cănitoarea, şarpele şi puma.

Luna când zboară raţele sălbatice
(Balanţa)
(cei născuţi între 21.09 şi 20.10)

Totem mineral: jaspul
Această piatră are puterea de a absorbi şi de a reflecta căldura soarelui. Ea le dă nativilor un carac­ter onorabil, afectuos, îndreptat spre fericirea celor din jur. Dar când nativul nu ştie cum să o facă să stră­lu­cească, poate cădea în abisuri de depresie.

Totem vegetal: lumânărica-Domnului
Această iarbă este denumită şi „frunza de catifea” sau „cuvertura de lână”. Ca şi totemul, nativii pot fi aspri ca lâna sau moi ca şi cati­feaua.

Totem animal: corbul
Corbul suportă greu singu­ră­tatea şi preferă să se alăture unui grup în care îşi găseşte securitatea. El atinge sensibilitatea afectivă şi profesio­nală, în momentul când are o casă ce îi corespunde din toate punc­tele de vedere. Părinţii-corbi sunt calzi, dar atitudinea faţă de copii poate să fie fluctuantă. Corbul se înţelege cu vidra, cerbul, şoimul, morunul şi ela­nul.

Zodiacul indienilor din America

Luna îngheţului
(Scorpionul)
(cei născuţi între 21.10 şi 20.11)

Totem mineral: malahitul
Această piatră pendulează între aparenţa sticlei şi cea a mătăsii. Nativii nu sunt maleabili, pot trans­forma situaţiile din jurul lor în bine sau rău.

Totem vegetal: scaietele
Nativii nu ratează oportunitatea, uneori trecând chiar prin situaţii ex­treme. Ei îi înţeapă pe cei ce i-au rănit şi chiar şi pe cei ce-i iu­besc. Natura lor profun­dă este bună, dar din nefericire nu oricui îi e dat să o des­copere.

Totem animal: şarpele
Şarpele e respectat pentru puterea sa de a se transforma. În viaţa nativilor, schimbările sunt necesare, dar du­rează. Ei pierd idei, relaţii sau sentimente şi intră într-o fază no­uă. Foarte preocu­paţi de viaţa lor per­so­nală, pot să-şi lase copiii să îşi ia viaţa în mâini înainte ca aceş­tia să aibă suficientă expe­rien­ţă. Şarpele se înţelege cu puma, cio­căni­toarea, gâsca săl­ba­tică, ursul brun şi castorul.

Luna ninsorilor nesfârşite
(Săgetătorul)
(cei născuţi între 21.11 şi 20.12)

Totem mineral: obsidianul
Negru, strălucitor şi translucid, este o piatră dură şi tăioasă ca o lamă. Nativii pot fi deci lucizi, dar susceptibili şi tăioşi când sunt răniţi. Aceasta arată cât de puţin influenţabili sunt. Câteodată merg pe un drum care e doar al lor şi nu-l împart cu nimeni.

Totem vegetal: pinul
Ca şi lemnul arborelui, nativii sunt totodată fle­xibili, dar şi puternici. Forţa le permite să-i conducă pe ceilalţi pe drumul ce le convine cel mai mult. Le place să explice, să conducă, să înveţe pe alţii şi nu încetează să combată ceea ce consideră că-i nedrept.

Zodiacul indienilor din America

Totem animal: elanul
Ca şi animalul lor, nativii au o ţinută mândră şi dreaptă, care le dă un aer de superioritate. Spirit pe­netrant, asimilează cu uşurinţă tot ce citesc, aud, ex­perimentează. Când sunt închişi şi tăcuţi, ceilalţi nu văd că elanii au o natură caldă, deschisă. Mamele re­varsă asupra copiilor o dragoste trainică şi per­misivă. Când copiii sunt mari, îi lasă încetul cu încetul să îşi conducă singuri viaţa. Elanul se înţelege cu şoimul, vidra, corbul şi cerbul.

TATIANA STROGANOFF

http://www.formula-as.ro/

Acest articol a fost publicat în ZODIAC. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.