Mihai Eminescu – CITATE despre Exploatarea Românilor de către Străini prin Intermediul Statului înființat în 1859


Statul chipurile “modern”, așa cum îl vedem noi astăzi, cu instituțiile lui prin care averea noastră, munca noastră, resursele noastre și timpul nostru sunt EXPLOATATE de străini, este o invenție a celor care conduc lumea din umbră (Mafia Internațională) și un instrument implementat peste tot pe planetă pentru ca popoarele lumii să fie subjugate mai ușor, resursele omenirii să fie FURATE mai facil și Noua Ordine Mondială să fie implementată mai rapid.

Observați cum peste tot pe planetă (sau aproape peste tot) avem State Naționale la fel, cu aceleași instituții – cu Președinție, cu Parlament, cu camere ale Parlamentului, cu Guvern, cu Prim-Ministru, cu Miniștri, cu Partide, cu Bancă Națională și Bănci comerciale, cu Curte Constituțională și Curte de Conturi, cu ”alegeri democratice” și Referendum național, cu Primării și Consiliu local, cu împrumuturi de la FMI și Banca Mondială etc etc etc etc etc etc etc etc. Multe dintre aceste State Nationale au fost implementate (sau mai bine zis impuse popoarelor) IN ACELASI TIMP in Europa sau in Lume.

CUM SE FACE CĂ PESTE TOT PE PLANETĂ POPOARELE AU AJUNS TOATE LA ACEEAȘI CONCLUZIE, CĂ ACESTA – STATUL ASA ZIS “MODERN” – ESTE CEL MAI BUN SISTEM DE ORGANIZARE PE CARE TREBUIE SĂ ÎL ÎMBRĂȚIȘEZE PENTRU BINELE LOR? E DOAR O COINCIDENȚĂ? CHIAR ESTE CEL MAI BUN SISTEM DE ORGANIZARE POSIBIL? DE CE NU SE VORBESTE DESPRE ORGANIZAREA POPORULUI ROMÂN ÎNAINTE DE STATUL “MODERN”? CUM O FI TRAIT POPORUL ROMÂN MII DE ANI FARA STATUL “MODERN”?

Statul in care traim este denumit in mod fals “Român”. El nu este românesc nici la origine, nici institutiile lui nu sunt specifice poporului român, și nici nu este condus de români. Prin legarea de Stat a termenului de “Român” se creează falsa impresie că Statul este românesc, că aparține nouă, că este rezultatul voinței noastre, că lucrează pentru noi, că este specific nouă. Dacă Statul ar fi cu adevărat românesc, atunci el ar păstra, ar promova și ar implementa în organizarea socială valorile tradiționale specifice poporului român.

Eminescu și-a dat seama la vremea lui că ceva este în neregulă cu Statul adus de străini și în România, și că acesta este nu doar nepotrivit poporului român dar puternic DĂUNĂTOR.

Citatele din Eminescu pe care le puteți citi mai jos sunt VALABILE ȘI ASTĂZI – vorbim de aceiași străini organizați care ne exploatau ȘI ATUNCI cu ajutorul Statului, ȘI NE EXPLOATEAZĂ ȘI ACUM, prin același STAT numit de fațadă ”ROMÂN”, dar care este în realitate o creație a STRĂINILOR și este un stat profund ANTI-ROMÂNESC. Faptul că foarte multe articole publicate de Eminescu la timpul lui sunt ACTUALE, VALABILE ȘI ASTĂZI, arată că avem și astăzi problemele societății românești de atunci. Deci RĂUL pe care îl vedem în jurul nostru e aici de cel puțin 135 de ani, de când Eminescu scria lucrurile de mai jos. Văzând că ACELAȘI rău este prezent în societatea românească de atât de mult timp, putem concluziona ușor că răul NU ESTE CAUZAT DE POLITICIENII VREMII NOASTRE, așa cum mulți cred. Să depășim, deci, nivelul la care credem că răul ni se trage de la “politicienii cei răi și corupți” pe care ni-i arată toată ziua mass media. Aceasta este doar o iluzie puternic susținută de presă, TV, Radio si site-urile de stiri – deținute de aceiași indivizi care controlează și Statul.

Oricine poate vedea cât de anti-românesc este Statul numit în mod înselător ”român”, gândindu-se măcar la ultimii 28 de ani de distrugere sistematică, exploatare de către străini și subjugare, din 1989 până azi.

Din cauză că noi suntem păcăliți să gândim pe termen scurt și foarte scurt, nu putem înțelege ușor ”opera” dezvoltată de acești prădători ai omenirii care controlează Statele, operă care este gândită și aplicată pe termen lung și foarte lung. Citatele din Eminescu de mai jos ar trebui să ne ajute să vedem și să analizăm lucrurile pe termen lung, înapoi în istorie, iar apoi înspre viitor. Aceste citate ar trebui să ne ajute să vedem, să înțelegem și să concluzionăm că suferințele noastre de astăzi, aplicate prin intermediul Statului Anti-român, nu sunt de ieri, de-alaltăieri, ci poporul nostru se confruntă cu ele de SUTE DE ANI, iar atacul asupra noastră este STRĂIN.

Citind aceste citate veți vedea cât de bine înțelesese Eminescu faptul că străinii exploatau prin Stat pe români. Din cauză că îi demasca pe mafioți în publicațiile încă libere de la acea vreme și pentru că făcea parte din elita patriotismului românesc care lupta împotriva lor, Eminescu a fost asasinat, asemenea altor patrioți români dinaintea lui și de după el. ”La baza asasinării lui Eminescu a stat Francmasoneria şi evreimea care se simţeau în pericol tot mai mare ca urmare a atacurilor lui Eminescu şi a deconspirării de către o voce credibilă şi îndrăgită, a acţiunilor lor antinaţionale.” – sursa AICI. Vezi și verdictul “oficial” al morții lui Eminescu din ian 2015.

Mihai Eminescu – CITATE despre Statul așa zis “Modern”, chipurile “Român” și despre Exploatarea Românilor de către Străini:

– Un popor, oricare ar fi el, are dreptul a-şi legiui trebuinţele şi tranzacţiunile ce rezultă neapărat din acele trebuinţe, reciprocitatea relaţiunilor sale: într-un cuvânt: legile unui popor, drepturile sale, nu pot purcede decât din el însuşi; condiţiunea de viaţă a unei legi, garanţia stabilităţii (legitimităţii n.n.) sale e ca ea să fie un rezultat, o expresiune fidelă a trebuinţelor acelui popor;

– Statul român nu mai este un produs al geniului rasei române, ci un text franţuzesc aplicat asupra unui popor ce nu-l înţelege şi nu-l va înţelege niciodată;

– Legile demagogiei sunt factice, traduse de pe texte străine; …reforme introduse în mod clandestin, necerute de nimenea;

– La noi mizeria e produsă, în mod artificial, prin introducerea unei organizaţii şi a unor legi străine, nepotrivite cu stadiul de dezvoltare economică a ţării, organizaţie care costă prea scump şi nu produce nimic;

– Constituţia noastră, punând greutatea pe o clasă de mijloc, parte străină, parte neexistentă, a dat loc la o declasare generală din cele mai dezastruasenu mai există o altă deosebire între oameni, decât cea pe care o stabileşte banul, oricum ar fi câştigat;

– Peste tot aceeaşi idee: să dau străinilor ce-mi cer; cât pentru români, puţin îmi pasă!

– Aparat reprezentativ şi administrativ care nu se potriveşte deloc cu trebuinţele simple ale poporului român;

– Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi, îndestul, că puterea productivă a naţiei româneşti n-a crescut, n-a putut să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus formele de civilizaţie străină, introduse cu grămada în ţara noastră… Înzecitu-s-au şi însutitu-s-au oare averea românului şi veniturile lui pentru a plăti instituţiile de o sută de ori mai scumpe? Desigur că nu;

– Peste noapte şi prin surprindere, am admis legiuiri străine, legi străine în toată puterea cuvântului, care substituie, pretutindenea şi pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, cetăţean al universului, fie din Berber, Nigritania, China sau Galiţia… Ei, bine, nu le-am admis pentru român, cu interesele căruia nu se potriveau, ci pentru elemente economice cu care se potriveau şi care ştiu a se folosi de dânseleAm creat o atmosferă publică pentru plante exotice, de care (din cauza cărora n.n) planta autohtonă moare… Azi avem cele mai înaintate instituţii liberale. Control, suveranitatea poporului, codice franţuzeşti, consilii judeţene şi comunale. Stăm mai bine pentru aceasta? Nu, de zece ori mai rău, căci instituţiile noi nu se potriveau (şi nu se potrivesc) cu starea noastră de cultură, cu suma puterilor muncitoare de care dispunem, cu calitatea muncii noastre, încât trebuie să le sleim pe acestea pentru a întreţine aparatul costisitor şi netrebnic al statului modern;

– teoria de om şi om (…) devine o stupiditate erijându-se în teorie de stat, căci preface ţara moştenită, apărată cu vărsare de sânge şi cu privaţiuni, într-o mlaştină pentru scurgerea elementelor nesănătoase din alte ţări – introducând într-un stat eminamente naţional un sistem de instituţii cosmopolite; urmare aplicării ei vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, o domnie străină, impusă de străini; libertatea de muncă şi tranzacţiuni; teoria de luptă pe picior în aparenţă egal, în realitate inegal. Şi, în această luptă, nu învinge cine-i tare, nobil, sau eroic; învinge cel fără scrupul faţă de concetăţenii săi;

– capitalul (…) e, adesea, ca posesiune individuală, rezultatul unor uneltiri vinovate, a exploatării publicului prin întreprinderi hazardate şi fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunii;

– Ne mulţumim dacă actele guvernanţilor de azi nu sunt de-a dreptul de înaltă trădare, abstracţie făcând de toate celelalte defecte ale lor, precum mărginirea intelectuală, slăbiciunea de caracter, lipsa unui adevărat şi autentic sentiment patriotic… Trădătorii devin oameni mari şi respectaţi, bârfitorii de cafenele – literatori, ignoranţii si proştii – administratori ai statului român;

– Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese personale – care, păstrând numai coaja legilor şi goala aparenţă, calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor, fac tocmai contrariul de ceea ce au promis mandanţilor lor şi trec, totuşi, drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării… În cadrul lor, organizarea nu înseamnă decât disciplina oarbă a unei societăţi de esploataţie sub comunii şefi de bandă;

– … acei paraziţi cărora nestabilitatea dezvoltării noastre interne, defectele instrucţiei publice şi golurile create în ramurile administraţiei publice, prin introducerea nesocotită a tuturor formelor civilizaţiei străine, le-au dat existenţă şi teren de înmulţire;

– Acei ce conduc nu sunt decât străini, străini prin origine, prin moravuri, prin educaţie – interesele străinilor dar, şi numai aceste interese, sunt dezideratul <> (persoanelor aflate la cârma ţării n.n.);

– Cine oferă o leafă bună şi un tain află oricând o armată numeroasă de mercenari politici, fie cauza lui cea mai nedreaptă din lume;

– Există două naţiuni deosebite (distincte n.n.) în această ţară: una stoarsă şi sărăcită, de producători, alta îmbuibată, de miljocitori (spoliatori n.n.). Averea se urcă (creşte n.n.) numai în oraşe şi, chiar şi aici, nu în populaţiunea română, ci în cea străină. Nu se intervertesc factorii ecuaţiunii sociale, ci devin cu totul alţii. Avem a calcula astăzi cu factori care, înainte, în vechea noastră organizaţie lipseau cu totul, avem pe străin cu puterea strivitoare a capitalului bănesc, faţă cu românul care ameninţă a cădea în robia celui dintâi, a deveni o simplă unealtă pentru fructificarea capitalului lui… Rasa determinantă a sorţii acestei ţări nu mai este cea românească, ci străinii românizaţi – veneticii – care au obţinut cetăţenia română n.n. – de ieri-alaltăieri, iar autoapărarea împotriva lor e disproporţionat de grea, de vreme ce aceşti oameni au sprijin pe străinipârghiile care-i ridică sunt aşezate în afară, pe când înlăuntru n-avem decât poporul nostru propriu, scăzând numeric şi fără o conştiinţă limpede de ceea ce trebuie să facă.

Avem de-o parte rasa română, cu trecutul ei, identică în toate ţările – ţinuturile n.n. – pe care le locuieşte, popor cinstit, inimos, capabil de adevăr şi de patriotism. Avem apoi, deasupra acestui popor, o pătură superpusă, un fel de sediment de pungaşi şi cocote, răsărită din amestecul scursurilor orientale şi a celor occidentale, incapabilă de adevăr şi patriotism.

Nu contestăm, de asemenea, că averile s-au înmulţit în România – numai că nu în mâinile românilor; nu contestăm că există multe palate şi zidiri mari în oraşele noastre – numai că nu ale indigenilor. Suma averilor e aşa repărţită, încât prea puţin din ea e în mâini indigene.

În evul nostru mediu străinii de altă lege erau opriţi de-a avea moşii, iar domnii expropriau cu bani din vistierie chiar pe străinii ortodocşi, pentru ca nu străinii să fie proprietari în ţară. (…) rasa română scade şi străinii sporesc.

– Statul a devenit, din partea unei societăţi de esploatare, obiectul unei spoliaţiuni continue şi aceşti oameni nu urcă scările ierarhiei sociale prin muncă şi merit, ci prin abuzul culpabil al puterii politice, câştigate prin frustrarea statului cu sume însemnate. Aceşti dezmoşteniţi, departe de-a-şi câştiga o moştenire proprie pe Pământ pe singura cale a muncii onorabile, fură moştenirea altora, alterează mersul natural al societăţii, se substituie, prin vicleşug şi apucături, meritului adevărat al muncii adevărate, sunt o reeditare, în formă politică, a hoţilor de codru, instituind codri guvernamentali şi parlamentari… Clasa de mijloc a devenit un adevărat proletariat de postulanţi care primejduieşte existenţa ţării; şi în care guvernele străine, care au interese în Orient, vor găsi, totdeauna, un manipul gata de a se pune la dispoziţia lor.

– Acela ce cutează a se revolta faţă cu această stare de lucruri, acela care îndrăzneşte să arate că formele poleite învelesc un trup putred, că <> nostru ne duce la pierzare, că elementele sănătoase trebuie să se conjure şi să facă o luptă supremă pentru mântuirea acestei ţări este denunţat (prezentat n.n.) opiniei publice de către negustorii de principii liberal-umanitare ca barbar, ca antinaţional, ca reacţionar.

– De câte ori vom deschide istoria, vom vedea că statele scad şi mor prin demagogie, sau prin despotism. (…) În teorie nimic mai frumos decât sufrajul universal, dar, în practică, nu este decât opresiunea mulţimei, a ignoranţei, a pasiunilor măgulite şi linguşite de demagogi. (…) Sub scutul sufrajului universal şi al principiilor liberale – de care ştiu a se servi cu mare succes, mulţumită credulităţii maselor şi slăbiciunii sau sentimentalismului oamenilor luminaţi – demagogii conduc lumea la distrugerea civilizaţiunii, la haos.

Din momentul în care luptele de partid au degenerat în România în lupta pentru existenţa zilnică, din momentul în care mii de interese private sunt legate de finanţe sau de căderea unui partid, nu mai poate fi vorba de neatârnarea politică a diferitelor grupuri care-şi dispută puterea statului.

Sistemul demagogic, care din politică face o speculă, din sufragiul claselor amăgite o scară de înaintare în economia, nu politică, ci privată , a membrilor societăţii de exploataţie”71, “mănâncă venitul ţării, mănâncă pe datorie pâinea a trei generaţiuni viitoare, căci tot luxul ce-l face azi, mâine va fi mizerie. Deficit lângă deficit, împrumut lângă împrumut, datorie lângă datorie, până ce finanţele României nu vor fi, curând, decât, o gaură mare”72. Iar poporul, mânat la alegeri de baioneta civico-electorală, suportă plebea aceasta, fără a pricepe. Încurcat în paragrafi şi articoli traduşi din franţuzeşte, nemaiştiind a distinge alb de negru şi adevăr de minciună, cu mintea uimită de fraze fără cuprins, de un întreg lexicon de termeni care n-au nici o realitate îndărătul lor, e pe punctul de a-şi pierde până şi limba şi bunul simţ, vestit odinioară.

Poate să fie un partid demagogic altceva decât esploatatorul intereselor publice?

O clasă nouă, guvernantă, s-a ridicat, fără tradiţiuni şi fără autoritate, încât ţara cea mare, temeiul şi baza naţionalităţii noastre, nu-şi găseşte conştiinţa raporturilor politice cu cei ce o guvernează.

Elemente străine, îmbătrânite şi sterpe, s-au amestecat în poporul nostru şi joacă comedia patriotismului şi a naţionalismului. Neavând tradiţii, patrie hotărâtă ori naţionalitate hotărâtă, au pus, totuşi, mâna pe statul român. Conştiinţ a că ele sunt deosebite de neamul românesc nu le-a dispărut încă – ele se privesc ca o oaste biruitoare într-o ţară vrăjmaşe. De-aceea nu-i de mirare că întreaga noastră dezvoltare mai nouă, n-a avut în vedere conservarea naţionalităţii, ci realizarea unei serii de idei liberale şi egalitare cosmopolite. A fost o fineţe extraordinară de-a debita esenţa cosmopolitismului sub forma naţionalităţii şi de-a face să treacă toate elementele sănătoase şi istorice ale trecutului sub acest jug caudin. Odată egalitarismul cosmopolit introdus în legile politice ale ţării, orice patriot improvizat şi de provenienţă îndoioasă a voit (şi a putut n.n.) să stea alături (să aibă aceleaşi drepturi n.n.) cu aceia pe care trecutul lor îi lega, cu sute de rădăcini, de ţară şi popor. Dar aceşti oameni noi, aceşti <<patrioţi>>, căutau numai foloasele influenţei politice, nu datoriile. Din cauza acestor elemente, care formează plebea de sus, elementele autohtone ale ţării dau repede îndărat în privire morală şi în privire materială” (…) ”Străini superpuşi fără nici un cuvânt (ilegitim n.n.) naţiei româneşti, o exploatează cu neomenie, ca orice străin fără păs de ţară şi popor”, de-“am ajuns, într-adevăr, în această Americă dunăreană, ca tocmai românii să fie trataţi ca străini, să se simtă străini în ţara lor proprie” … “Acest spectacol al exclusivei (al integralei n.n.) stăpâniri a unei rase ş i decăzute şi abia imigrate asupra unui popor istoric şi autohton e o adevărată anomalie, căreia poporul istoric ar trebui să-i puie capăt, dacă ţine la demnitatea şi la onoarea lui” … “Nu e indiferent ce elemente determină soarta unui popor. Predispoziţii şi aptitudini moştenite, virtuţi şi slăbiciuni moştenite, calităţi sau defecte intelectuale şi morale, dau domniei unui element etnic alt caracter decât domniei altui element. Demagogia la noi însemnează ura înrădăcinată a veneticului fără tradiţii, fără patrie, fără trecut, în contra celor ce au o tradiţie hotărâtă, un trecut hotărât.

– Nu voim să trăim într-un stat poliglot, unde aşa-numita patrie e deasupra naţionalităţii. Amundouă nu sunt decât două cuvinte pentru aceeaşi noţiune, şi iubirea de patrie e una cu iubirea naţionalităţii. Singura raţiune de a fi a acestui stat, pentru noi, este naţionalitatea lui românească. Dacă e vorba ca acest stat să înceteze de-a fi românesc, atunci o spunem drept că ne e cumplit de indiferentă soarta pământului lui.

– Nu e dar vorba de reacţiune prin răsturnare, ci prin înlăturarea elementelor bolnave şi străine din viaţa noastră publică de către elementele sănătoase coalizate.

– Natura poporului, instinctele şi înclinările lui moştenite, geniul lui, care, adesea, neconştiut, urmăreşte o idee pe când ţese la războiul vremii, aceste să fie determinante în viaţa unui stat, nu maimuţarea legilor şi obiceielor străine” 99… “Legile ar trebui să fie, dacă nu codificarea datinei juridice, cel pu ţin dictate şi născute din necesităţi reale, imperios cerute de spiritul de echitate al poporului; nu reforme introduse în mod clandestin, necerute de nimenea sau vulgarizate ca o marfă nouă sau ca un nou spectacol.

– Arta omului de stat constă în aptitudinea de-a alege, într-o stare de lucruri dată, sistemul cel mai suportabil din toate, care să asigure un progres de-o jumătate de secol, sau de un secol (să-şi cristalizeze programe de guvernare realiste şi, totodată, pe termen lung n.n.). Pentru a i se facilita îndeplinirea acestei misiuni, “ideal ar fi ca guvernul din ţară să se urce şi să cază prin opinia publică din ţară, fără amestecul elementului de fermentaţie străin”.

– Trebuie ca, cu toţii, să ne dăm seama de cauzele ce turbură societatea, de elementele ce impiedică redobândirea echilibrului pierdut, şi să le combatem cu curaj şi stăruinţă.

…………………………………………….

MIHAI EMINESCU DESPRE EVREI

– Străini superpuşi fără nici un cuvânt (ilegitim n.n.) naţiei româneşti, o exploatează cu neomenie, ca orice străin fără păs de ţară şi popor”, de-“am ajuns, într-adevăr, în această Americă dunăreană, ca tocmai românii să fie trataţi ca străini, să se simtă străini în ţara lor proprie” … “Acest spectacol al exclusivei (al integralei n.n.) stăpâniri a unei rase ş i decăzute şi abia imigrate asupra unui popor istoric şi autohton e o adevărată anomalie, căreia poporul istoric ar trebui să-i puie capăt, dacă ţine la demnitatea şi la onoarea lui” … “Nu e indiferent ce elemente determină soarta unui popor. Predispoziţii şi aptitudini moştenite, virtuţi şi slăbiciuni moştenite, calităţi sau defecte intelectuale şi morale, dau domniei unui element etnic alt caracter decât domniei altui element. Demagogia la noi însemnează ura înrădăcinată a veneticului fără tradiţii, fără patrie, fără trecut, în contra celor ce au o tradiţie hotărâtă, un trecut hotărât.

– Evreii singuri, cu totul deosebiţi (diferiți n.m.) şi având tendenţe deosebite de popor, nu compensează întru nimic munca poporului care-i susţine. Evreul nu cere, ca clasa de mijloc din secolul al XVII-lea, libertatea muncii productive, ci libertatea traficului. El e vecinic consumator, niciodată producător şi desigur că numai cu foarte rară escepţie se va găsi într-adevăr câte un evreu care să producă. (…) Prin ce muncă sau sacrificii şi-a câştigat dreptul de a aspira la egalitate cu cetăţenii statului român?

Pasaje din poezia Doina, de Mihai Eminescu:

De la Nistru pân’ la Tisa
Tot Românul plânsu-mi-s-a
Ca nu mai poate strabate
De-atâta strainatate.

Din Boian la Vatra Dornii
Au umplut omida cornii
Si strainul te tot paste,
De nu te mai poti cunoaste.
Sus la munte, jos la vale
Si-au facut dusmanii cale;

Dela Turnu ‘n Dorohoiu
Curg dusmanii în puhoiu
Si s-aseaza pe la noi;
Si cum vin cu drum de fier,
Toate cântecele pier,
Sboara paserile toate
De neagra strainatate.

Nu mai vaza zi cu anii
Ci sa-i scoata ochii corbii
Sa ramâe ‘n drum cu orbii

Cine tine cu strainii
Mânca-i-ar inima cânii
Mânca-i-ar casa pustia
Si neamul nemernicia.

Surse:

http://www.mihai-eminescu.ro/?s=stat

http://www.mihai-eminescu.ro/category/publicistica/publicistica-1870-1877/

http://www.mihai-eminescu.ro/category/publicistica/timpul-1877-1883/

http://www.mihai-eminescu.ro/category/publicistica/publicistica-1888-1889/

https://ceicunoi.wordpress.com/2015/01/15/cine-a-fost-mihai-eminescu-pentru-poporul-roman-politica-patriotism/

http://www.bvau.ro/docs/e-books/2007/Crisan,%20Radu%20Mihai/testamentul_politic_al_lui_mihai_eminescu.pdf

http://glasul.info/2015/02/25/eminescu-si-evreii-din-vremea-sa/

http://www.nationalisti.ro/2014/11/poezie-ion-creanga-interzisa-de-jidani/

…………………………………….

În încheiere, alte citate relevante:

Despre politicienii vremii: „Vina trebuie atribuita exclusiv administratiunii. Care este prin urmare mobilul agitatiunii pe care unii încearca prin toate mijloacele a o propaga în toata întinderea României? Sunt oameni cari nu se pot ridica decât prin dezordine, cari s-au însemnat prin ignoranta si incapacitatea lor în afaceri; dar în schimb, printr-o dibacie nespusa, în intrigi suterane, în manopere perfide, în comploturi si conspiratiuni de orice fel. Mijlocul lor cel mai mare, unealta cea mai puternica este d’ a excita grija în spirite si d’ a provoca agitatiunea generala. Numai pescuind în apa turbure pot deveni necesari si ajunge scopurile lor.” (sursa AICI)

“Adeseori am enunţat în coloanele noastre un adevăr dureros, pe care l-am constatat în lipsa de pietate ce o au patrioţii faţă de trecut, adevărul că rasa determinantă a sorţii acestei ţări nu mai este cea românească, ci sunt străinii românizaţi de ieri-alaltăieri.”  (sursa)

„…Am fost meniti sa ajungem zilele acestea de ticalosie, în care tara se înstraineaza pe zi ce merge în gândire si-n avutul ei…” ; „Poporul nostru a trăit aproape doua mii de ani şi a supravieţuit tuturor încercărilor vremii, iar sub acest stat croit, el nu va supravieţui nici 200 de ani” (comentariu de AICI)

Pentru cei care au încredințat destinele neamului românesc pe mâinile unor străini, nu ar strica să ia aminte la vorbele rostite de Nichifor Crainic în 1938, dar la fel de actuale şi acuma: „Pe pământul neamului românesc trăiesc astăzi şi oameni de alte rase şi credinţe. Aceştia au ajuns aici prin invazii (ca ungurii), prin colonizare (ca germanii) sau prin infiltrări meşteşugite (ca evreii). Iubindu-şi mai mult propriul popor decât pe al nostru, nici unul dintre ei nu prezintă garanţii de securitate pentru organismul oficial al statului”.

https://ceicunoi.wordpress.com/

Reclame
Acest articol a fost publicat în EMINESCU, EVREI in ist. romaneasca.. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

3 răspunsuri la Mihai Eminescu – CITATE despre Exploatarea Românilor de către Străini prin Intermediul Statului înființat în 1859

 1. Catalin Didica zice:

  REVOLUTIE SINGURA SOLUTIE

  Apreciază

  • Citadela zice:

   …sunt vaccinati impotriva asteia de zici tu, cind se va prabusi colapsul peste toti, nu o sa mai ai nici cu cine!..asa ca uita!
   „Specia” nou introdusa va repopula teritoriile pustiite!

   Apreciază

 2. simona zice:

  Vina nu-i a strainilor ,ea a fot si este a clasei politice romanesti .Uitati-va in istorie incepand cu Burebista si pana-n zilele noastre ,intotdeauna am avut impilatori ,tradarea ,dorul de inavutire prin tot felul de tertipluri ,acceptarea a tot felul de impuneri straine ,si plangerea continua ca esti la rascruce de vanturi ,facerea politicilor straine si niciodata a politicilor tale .Imi pare rau dar de la Decebal incoace suferim ca prostii si ne lasam destinul si viitorul in mana scursorilor ,doar in ideea ca intr-o zi cumva vom fi noi in locul lor si o sa ne inbogatim peste noapte .Faptul ca le-am dat lor puterea acum mii de ani ,faptul ca foarte multi dintre noi daca n-ar avea frica de lege sau de legea divina ,am fi niste infractori convinsi ,fara sa ne gandim ca substantivul om defineste binele in lumea asta si nicidecum ceea ce suntem noi astazi intreaga omenire.Un om cu fuctie in stat are o mare raspundere fata de natiunea sa ,la fel ca si ultimul primar din tara asta fata de comunitatea pe care o reprezinta .Daca ai avea un dram de minte ti-ar fii foarte greu sa accepti o astfel de functie cand stii ca ,functia asta nu-ti aduce doar bani si relatii sau n-ar trebuii sa fie asa ,prin actiunile tale poti frange destinele oamenilor si totodata poti schimba in bine sau rau viata acestora .Tu ca lider ai menirea de-a face totul pt natiunea ta ,tu ai obligatia morala sa-ti ridici tara ,azi in sec 21 ai avea obligatia atit prin legea constitutionala cat si prin cea morala sa-ti duci poporul acolo unde -i este locul ,atat a lui cat si a celorlalte popoare .Suntem stricati si pana nu ne reparam ,nu vom face nimic .Nu doar Romania sufera de pe urma oranduirii ,indiferent ca-i comunism ,democratie ,capitalism ,sclavagism etc omul si-a uitat valorile si nu de azi de ieri ,de cel putin 5000 de ani inainte cand a avut loc prima mare migratie.

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.