Yidam-ul, o entitate fizică creată cu puterea minții


“în Tibet există o fază precisă a practicii spirituale în care discipolul, supravegheat îndeaproape de maestrul său, începe tehnica prin care poate crea un yidam.

Nici măcar nu mai clipeam.

Aţi spus: să creeze un yidam?

Procedeul este foarte complicat şi dificil de făptuit, a continuat lama să vorbească fără a ţine cont de perplexitatea mea. El necesită o deosebită acurateţe în construirea unei mandala din nisip colorat, iar mai apoi discipolul trebuie să depună eforturi susţinute pentru a dobândi succesul în anumite tehnici de concentrare şi vizualizare mentală. Toate acestea trebuie făptuite în condiţii de completă recluziune şi cu un regim alimentar foarte sever. Adaugă la asta temperatura scăzută din munţi, care de cele mai multe ori este sub zero grade, şi vei înţelege de ce această etapă spirituală din viaţa aspi­rantului poate să dureze uneori doi ani şi chiar mai mult. De altfel, sunt relativ puţini cei care dobândesc meritul de a primi această iniţiere din partea maestrului lor şi care, în plus, reuşesc să ducă la bun sfârşit o astfel de practică spirituală. Cei mai mulţi renunţă pe parcurs sau pur şi simplu nu sunt capabili să înţeleagă unele aspecte subtile fundamentale care le-ar asigura succesul deplin.

 

Chiar şi după crearea unui yidam, care atunci devine o entitate cu aspect fizic, ponderal, aşa cum eşti tu sau eu, problema rămâne oarecum în suspensie iar discipolul tre­buie să o rezolve; el trebuie să înţeleagă care este în rea­litate natura yidam-ului şi ce caracteristici are ea. Dintre cei care au reuşit să creeze un yidam, unii decid ca aceştia să-i însoţească toată viaţa, ghidându-i mereu în con­juncturile dificile şi orientându-i spre trepte din ce în ce mai înalte ale progresului spiritual; alţii însă, puţini la număr, intuiesc chiar de la început natura yidam-ului, care totuşi este iluzorie şi astfel ei rămân focalizaţi la un nivel foarte profund al meditaţiei, care transcende chiar şi această iluzie sofisticată.

— Şi care este natura unui yidam? am întrebat cu nerăbdare.

Priveam acea fiinţă uriaşă din spatele preotului tibetan cu fascinaţie, cu respect, dar şi cu puţină teamă, deoarece chiar dacă începusem să mă obişnuiesc cu prezenţa ei, totuşi aspectul înfricoşător pe care îl avea încă reuşea să-mi provoace fiori pe coloană.

— în esenţă, natura unui yidam este pur mentală. Indiferent de etapele complicate pe care le implică procedeul de creare a yidam-ului, esenţa lui este mentală. Discipolul face atunci dovada capacităţilor sale de concentrare mentală şi de stăpânire cât mai eficientă a minţii. Cred că deja nu mai este un mister pentru tine faptul că, în realitate, mintea este cea care creează întreaga lume fenomenală pe care omul o percepe clipă de clipă şi în care el îşi desfăşoară activitatea de zi cu zi. Depinde însă doar de discipol dacă în final va realiza natura iluzorie chiar şi a forţei sale mentale formidabile pe care ajunge să o deţină atunci, ori se va ataşa de ea şi va rămâne „legat” în continuare de iluzia care îl înconjoară.

În puţine cuvinte, un yidam reprezintă chintesenţa energiei mentale a celui care îl evocă şi îl creează, a par­ticularităţilor profunde din personalitatea şi din subconştientul său. De aceea, yidam-ii nu sunt identici, ci ei exprimă atitudini comportamentale diferite. Unii yidam-i fac parte din categoria entităţilor teribile, alţii din aceea a entităţilor blânde, alţii din aceea a învăţătorilor spirituali şi mai sunt şi alte categorii. Cel care se află în această cameră este un yidam teribil, dar această caracte­ristică nu trebuie să te inducă în eroare şi să te facă să crezi că este asociată cu atitudinea de violenţă sau dis­trugere.

Aspectul lui exterior contribuie mult la această impresie, am spus foarte convins.

Este adevărat, a zâmbit lama, dar gândeşte-te că fiecare yidam, conform categoriei din care face parte, are o anumită sarcină precisă de îndeplinit lângă cel care 1-a creat.

Am intervenit pentru a da glas unui gând care îmi apăruse spontan.

Ideea pe care o am despre el este aceea de a-l identifica mai mult cu unul din djin-ii sau duhurile din poveştile arabe, care după ce sunt eliberate dintr-o sticlă sau dintr-o amforă îi îndeplinesc eliberatorului câteva dorinţe, am spus eu oarecum amuzat.

N-ai înţeles substratul care stă la baza existenţei unui yidam, a reluat lama. În magia şi ocultismul arab şi occidental există într-adevăr asemenea djin-i, dar ei sunt, de fapt, entităţi astrale nu prea elevate sau, în vorbirea populară, ei sunt „duhuri” care deţin anumite puteri ce le permit să îndeplinească unele dorinţe ale fiinţei umane care le invocă. Să nu uiţi însă că întotdeauna la baza aces­tor acte se află un fel de pact sau înţelegere reciprocă, un schimb proporţional, care se realizează în mod tacit de ambele părţi.

În cazul unui yidam, el este o creaţie fizică, tangibilă, iar raporturile lui cu cel pe care îl însoţeşte au o cu totul altă natură decât în cazul pacturilor magice. Este adevărat că, înainte să se materializeze fizic şi chiar să poată vorbi, un yidam trece el însuşi prin faze intermediare, care por­nesc de la apariţii sporadice, abia lizibile şi nemateriale, până la asumarea definitivă a formei şi a consistenţei sale fizice. Atunci el devine, în mod aparent, o persoană ca ori­care alta, însă reţine faptul că un yidam poartă totdeauna ceva din caracteristicile celui care 1-a creat.

— înţeleg deci că este o creaţie pur mentală, am spus. Mintea occidentală se obişnuieşte mai greu cu ideea că un aspect relativ abstract, subtil şi intangibil, cum este mintea, poate să dea naştere unei forme fizice. Dacă nu aş fi aici şi nu aş vedea ceea ce văd, nici eu probabil n-aş adera la o asemenea idee.

— E o limitare fără sens, care s-a impus numai datorită obişnuinţei de a crede ceea ce ţi se spune. În realitate, lucrurile sunt mult mai nuanţate. Un yidam se „condensează” din materia foarte subtilă a nivelurilor mentale superioare ale celui care practică acest procedeu complicat. Prin urmare, chiar dacă în final el are un trup fizic, materia din care este alcătuit are totuşi caracteristici diferite de materia fizică, nefiind aşa de „rigidă”. Din această cauză, în funcţie de necesităţi, un yidam poate rămâne invizibil vederii celor care el nu doreşte să li se arate, dar poate, în acelaşi timp, să se facă perceput altora. De altfel, cred că realizezi şi singur ce ar însemna dacă, mergând prin oraş, el ar permite să fie văzut de toţi oamenii, spuse lama zâmbind cu subînţeles.

Aici a intervenit Elinor, care până atunci rămăsese tăcut într-o parte a camerei:

— Pentru că structura lui este specială, el poate în egală măsură să devină invizibil vederii celorlalţi şi, de asemenea, penetrabil atingerii, exact ca o hologramă vie. Este vorba despre o dirijare conştientă a vibraţiei materiei care îi alcătuieşte fiinţa; întrucât această capacitate ţine exclusiv de exercitarea controlului mental şi pentru că yidam-ul este, în speţă, o emanaţie mentală a celui care 1-a creat, această ajustare a frecvenţei de vibraţie a materiei este evidentă.

Deşi înţelegeam aceste aspecte, totuşi eram contrari­at de starea de lucruri care mi se părea nefirească.

Suntem aici şi vorbim despre el, am spus eu arătând spre yidam, ca despre un exponat care este analizat la microscop. Această fiinţă nu a rostit până acum nici un cuvânt, nu şi-a spus deloc părerea. Aproape am impresia că este ca un accesoriu.

Este o impresie profund greşită. Din momentul în care ţi-am spus că natura lui este mentală, dar totuşi foarte elevată, ar fi trebuit să realizezi că menirea lui este mult mai subtilă decât aceea pe care ţi-o imaginezi tu, mi-a explicat cu răbdare lama tibetan. Ţi-am spus la început că este un companion sau însoţitor în ideea de a avea un punct de pornire, pentru a nu şoca prea mult înţelegerea ta. Mai apoi însă am făcut unele specificaţii importante, printre care aceea că un yidam îl călăuzeşte pe cel care 1-a creat către fazele superioare ale practicii lui spirituale. Nu numai că nu este o prezenţă decorativă, dar el devine chiar un fel de maestru spiritual pentru discipol, pe care îl ia în grija lui tot restul vieţii. Apare următoarea dilemă: dacă yidam-ul este creat de o fiinţă umană, cum este posibil ca după aceea el să devină maestrul ei spiritual? Această aparentă problemă o poţi rezolva dacă vei înţelege că yidam-ul reprezintă un fel de interfaţă între structurile superioare ale mentalului, la care discipolul nu are încă acces conştient, şi planul fizic în care există cel care 1-a creat. Aspectul subtil al acestei relaţii, într-un fel simbiotice, constă în ataşamentul pe care discipolul îl poate avea şi dezvolta pentru yidam-ul său. Fiind o creaţie mentală, chiar dacă aceasta aparţine unei lumi superioare celei fizice, ea este totuşi efemeră şi nu poate conduce discipolul decât până la un anumit punct al progresului său spiritual.

A urmat o scurtă pauză, determinată de faptul că în cameră atmosfera s-a schimbat aproape brusc, devenind puternic ionizată şi mirosind a vegetaţie de pădure înain­tea unei furtuni. Atitudinea yidam-ului devenise şi mai falnică, iar ochii lui parcă aruncau fulgere. După o scurtă pauză, fără să schiţeze nici un gest, lama a continuat să-mi explice:

— Tocmai mi-a spus că la un anumit nivel al mentalului tău există acum unele tensiuni de care nu eşti conştient, dar că ele vor dispărea în curând. Sunt doar rodul încordării tale de a înţelege şi de a asimila mai repede   un   volum   destul   de   mare   de   informaţii neobişnuite. Din păcate, timpul nu ne permite deloc să amânăm scopul pentru care am venit aici, dar nici nu vreau să rămâi cu anumite lucruri neclarificate, care mai târziu ar putea crea probleme şi mai mari.

Parcă eram bombardat din toate părţile de fenomene inexplicabile.

N-am auzit nici un cuvânt din partea lui, am spus uşor iritat.

Nici nu ai avea cum. Un yidam nu se adresează prin viu grai decât doar celui care 1-a creat şi doar în prezenţa lui. Însă comunicarea prin viu grai nu este deloc obligatorie; de cele mai multe ori aceasta este realizată telepatic. Mulţi discipoli renunţă la ultima fază a practicii, aceea în care yidam-ul capătă voce, pentru că aceasta necesită un efort în plus şi nu este neapărat o fază necesară. Totuşi, corect şi sigur este ca yidam-ul să poată să se adreseze şi prin viu grai discipolului, deoarece în unele momente acesta nu va putea avea certitudinea comunicării telepa­tice dintre el şi yidam, confundând propriile sale idei cu cele ale yidam-ului. Să ştii însă că yidam-ul pe care îl vezi aici are capacitatea de a vorbi, însă fără îndoială că, dacă ai auzi aceasta, ai suferi un nou şoc. Vocea unui yidam, mai ales dacă el face parte din categoria entităţilor teri­bile, este aproape paralizantă. Nu neapărat prin volumul cu care este emisă, ci mai ales datorită spectrului ei spe­cific de frecvenţe, care este foarte straniu pentru urechea umană. În plus, aşa după cum ţi-am spus, el nu se adresează prin viu grai decât celui care 1-a creat. Dar, dacă tu doreşti, îl pot ruga să ţi se adreseze telepatic, pentru a avea măcar aproximativ idee de felul în care sună vocea lui în realitate.

Lama aştepta acordul meu, pe care i l-am dat fără re­zerve. Eram surescitat la gândul acestei experienţe cu totul inedite pentru mine. Simţeam în mod confuz că lumea fizică, pe care în mod obişnuit cu toţii o consi­derăm stabilă şi sigură, îşi pierduse atunci destul de mult din „consistenţa” ei, deşi nu puteam să precizez care era motivul aprecierii mele. Mai târziu, analizând la rece acele momente cu totul speciale, am realizat faptul că în living-room existau fiinţe şi obiecte care, deşi făceau parte din această lume, totuşi în egală măsură ele o şi transcendeau. Elinor era, practic, „nemuritor” comparativ cu viaţa medie a unui om obişnuit; obiectul care îi favoriza această condiţie extraordinară era alcătuit din substanţe care nu aveau corespondent în această lume; preotul tibetan era, de asemenea, un personaj foarte mis­terios despre care intuiţia îmi spunea că este posesorul unor secrete fulminante; iar yidam-ul era o prezenţă copleşitoare care evoca poate cel mai bine legătura cu alte lumi. În aceste condiţii, eu eram nevoit să mă „adaptez” făcând uz de toate puterile şi capacităţile mele de înţelegere. Problema principală era aceea că, datorită informaţiilor bizare pe care creierul meu le înregistra din exterior şi datorită faptului că ele nu se suprapuneau peste conceptele obişnuite ale vieţii cotidiene, în mintea mea începea să fie generată atât ideea, cât şi starea specifică unui vis; de fapt, aceasta nu reprezenta decât soluţia in-extremis a creierului de a depăşi impasul în care se afla atunci. Astfel, am reuşit să-mi explic foarte uşor motivul pentru care yidam-ul îi transmisese telepatic preotului tibetan că în mentalul meu s-a creat o anumită tensiune. La început am fost tentat să tratez cu neîncredere acea observaţie, dar ulterior m-am convins că yidam-ul a avut perfectă dreptate şi că puterea lui de pătrundere la nivelul minţii era remarcabilă.

Pe de altă parte, din punct de vedere ocult lucrurile erau perfect explicabile. Se ştie ce influenţă notabilă au undele de formă ale unor obiecte pentru a crea o atmos­feră magică; acesta este şi motivul pentru care în cadrul ritualurilor se recurge atât la o anumită recuzită, cât şi la unele diagrame şi gesturi speciale. Toate acestea sunt folosite pentru a facilita o „rupere” a separaţiei dintre pla­nuri, care nu reprezintă altceva decât o „punte de legă­tură” între acestea. Energia celui care realizează pro­cedeul magic şi elementele de suport care facilitează ori­entarea acestei energii în direcţia dorită constituie baza oricărei operaţiuni de natură ocultă. Atât fiinţa, cât şi obiectele folosite devin atunci veritabile relee de captare Şi de manifestare a unor energii din planurile subtile ale Creaţiei.

Deşi în cazul de faţă nu era vorba nici pe departe de un procedeu magic, totuşi principiul releului de forţă şi de energie între planuri funcţiona fie doar şi în virtutea elementului de prezenţă. De pildă, câmpul energetic subtil al straniului obiect care prelungea viaţa avea în mod cert o contribuţie la distorsiunea spaţio-temporală din cameră; aurele celorlalte trei fiinţe constituiau şi ele un factor major de influenţă în această direcţie, astfel încât propria mea aură era atunci „infuzată” cumva de aceste vibraţii neobişnuite, care reverberau puternic în conştiinţa mea.

Starea de reverie în care intrasem a fost brusc inva­dată de un fel de voce, care mai mult semăna cu un bubuit de tunet. Deşi nu înţelegeam efectiv cuvintele, totuşi ideea transmisă îmi era clară. Yidam-ul îmi spunea că, pentru a contribui la detensionarea şi la relaxarea mea mentală, modificase atmosfera din cameră, răcorind-o şi conferindu-i vitalitate. Capul meu vuia de „tunetele” vor­belor sale, deşi nu puteam afirma că acestea erau chiar ca nişte tunete de furtună. Mă gândeam doar la o analogie, pentru că în realitate impresia era mai complexă.

Aproape năucit, am apucat totuşi să-i mulţumesc yidam-ului în gând. Brusc, atât în mintea mea cât şi în living-room se lăsă o tăcere copleşitoare. Nici un sunet, nici o mişcare, doar o linişte împietrită. Priveam printre ochii întredeschişi, dar mediul mi se părea cumva ireal. Aproape nu mai simţeam conturul trupului, însă contrar aşteptărilor mele starea minunată de relaxare care mă cuprinsese nu m-a moleşit şi nici nu mi-a indus somnul, ci dimpotrivă, cu fiecare moment care trecea, mă simţeam mai lucid şi mai capabil să înţeleg ce se petrece cu mine însumi.

În mai puţin de trei minute mă simţeam atât de bine, încât nu aş mai fi vrut altceva decât să rămân cufundat în acea stare foarte confortabilă. Intuitiv am realizat atunci că acela era ajutorul minunat pe care mi l-au oferit yidam-ul şi lama tibetan, pentru a depăşi astfel un anumit blocaj energetic la nivel mental.

Deşi cu puţin timp în urmă resorturile mele de apărare a „cetăţii ego-ului” erau foarte active, urmărind să-mi provoace o stare de angoasă şi nesiguranţă pentru a mă determina să părăsesc acea încăpere, totuşi acum re­simţeam o bucurie intensă, plină de căldură şi afectivitate pentru că mă aflam în preajma acelor fiinţe deosebite şi pentru că mă confruntam cu o situaţie complet ieşită din comun.

Acum, când rememorez cu claritate filmul eveni­mentelor, al discuţiilor şi al emoţiilor lăuntrice pe care le-am trăit în acele zile, îmi dau seama că foarte puţini oameni vor fi dispuşi să le accepte şi să le împărtăşească, fie doar şi într-o mică parte. Într-un astfel de caz, motivul principal pare a fi acela că aspectele pe care le prezint depăşesc cu mult bagajul comun de cunoştinţe şi con­cepţii despre viaţă şi despre misterele ei ascunse. Mi-ar fi spus atunci că am la dispoziţie fie varianta dezvăluirii realităţilor prin care am trecut în decursul acelor zile, fie varianta tăcerii, însă în acest ultim caz cum aş mai fi fost capabil să îndeplinesc îndemnul lui Machandi, pentru a face cunoscute lumii adevărurile pe care le-am trăit? Cum aş fi putut să mai contribui, chiar şi într-o mică măsură, la cunoaşterea ocultă a omului, ce reprezintă un cu totul alt tip de cunoaştere decât ştiinţa superficială a vieţii pe care el o trăieşte în societate?

Dacă ar fi fost vorba doar de unul sau altul dintre aspectele cu care m-am confruntat, atunci cel mai proba­bil că nu m-aş mai fi obosit să descriu cele întâmplate; dar au fost o serie întreagă de fapte şi revelaţii tulburătoare care m-au plasat, printr-un complicat şi totodată incitant joc al destinului, în situaţii-cheie ce nu suferă nici o com­paraţie cu situaţiile obişnuite de viaţă. În mod sigur, toate aceste aspecte au un sens foarte precis şi se integrează într-un ansamblu mult mai complex, care nu mi-a fost dezvăluit decât parţial.

Pe de altă parte, am putut să simt cu claritate faptul că în mod constant am fost sprijinit şi ajutat pentru a trece cu bine toate testele cu care m-am confruntat în această ultimă perioadă a vieţii mele.

Sunt de părere că fiecare dintre noi avem un rol bine determinat în societatea în care trăim şi acesta nu se referă neapărat la integrarea noastră în viaţa economică, politică şi culturală a lumii; el nu se referă doar la ideea de cari­eră personală, faimă sau putere, bogăţie, familie sau achiziţii de bunuri materiale. El trebuie să surprindă o dimensiune mult mai profundă a existenţei noastre, fără de care viaţa apare searbădă şi fără rost, chiar dacă în mod aparent ea prezintă o anumită atracţie şi strălucire exte­rioară. Acestea nu sunt însă decât trecătoare, adică nu sunt durabile; cel mult, ele reuşesc să ne perturbe înţelegerea corectă asupra lumii în care trăim, pentru că sunt tentante, dar în acelaşi timp sunt iluzorii. Omul are nevoie de ceva mai mult decât bani, recunoaştere publică, succes în afa­ceri ori plăceri efemere. Dacă aceasta ar fi într-adevăr menirea lui în lume, atunci după ce ar dobândi lucrurile respective, ele nu ar trebui să mai dispară. Or, simplul fapt că acestea sunt iluzorii precum Fata Morgana, arată că ţelurile materiale ale vieţii nu reprezintă decât un joc înşelător, care într-un târziu oboseşte fiinţa.

Tumultul stărilor pe care le-am resimţit în ultima perioadă, persoanele pe care le-am întâlnit şi eveni­mentele la care am luat parte îmi demonstrează că mă aflu pe drumul cel bun şi luminos al evoluţiei spirituale. Aceasta dă naştere în mine unui sentiment reconfortant şi unei bucurii lăuntrice care mă însoţesc tot timpul, având deplina convingere că sunt susţinut şi ajutat mereu să avansez pe drumul cunoaşterii. Acum ştiu cu precizie în ce direcţie trebuie să caut, fără să mă las ademenit de falsele tentaţii ale lumii.

Am avut şansa extraordinară de a cunoaşte fiinţe remarcabile care m-au învăţat şi m-au iniţiat în unele aspecte ezoterice ale vieţii, deschizându-mi astfel un ori­zont complet nou în ceea ce priveşte înţelegerea şi inte­grarea mea în viaţă. Atunci când m-am confruntat cu anu­mite dificultăţi de concepţie sau cu unele fapte ori realităţi bulversante, am fost ajutat să le depăşesc cu succes. În Sala Proiecţiilor din Munţii Bucegi, în cazul dezvăluirilor lui Elinor şi, mai ales, în prezenţa yidam-ului, am primit de fiecare dată ajutorul necesar pentru a depăşi cu succes acele momente de hiatus ale conştiinţei mele.

Totuşi, evenimentele pe care le descriu aici au impli­cat o realitate mai „dură”, datorită frecvenţei cu care eram asaltat de noile situaţii. În starea foarte plăcută în care mă aflam atunci, care se datora acţiunii subtile conjugate a preotului tibetan şi a yidam-ului, aveam certa impresie că depăşisem aceste blocaje şi că eram capabil să suport mult mai uşor eventualele „surprize”. Totodată eram uimit de puterile yidam-ului pe care acesta le manifestase în ceea ce mă priveşte. I-am cerut lămuriri suplimentare preotului tibetan în acest domeniu.

— Ceea ce te-a impresionat pe tine sunt în realitate fapte simple pe care un yidam le poate realiza cu uşurinţă. Totuşi, raportate la capacităţile limitate pe care le au oamenii, aceste realizări apar într-o lumină deosebită. De fapt, puterile unui yidam sunt cu mult mai mari, deoarece el este capabil să controleze unele energii specifice din univers. Pe parcursul vieţii discipolului, adeseori yidam-ul trebuie să vegheze la păstrarea integrităţii fizice şi psihice a acestuia, deoarece una dintre responsabi­lităţile pe care şi le-a asumat este aceea a ghidării dis­cipolului către eliberarea finală în condiţii de perfectă siguranţă. De cele mai multe ori, intervenţiile sale paranor­male sunt pentru a proteja discipolul împotriva atacului unor entităţi demonice sau a unor influenţe malefice cu care acesta se confruntă în timpul practicii lui spirituale. Astfel de situaţii apar mai ales în zona Tibetului, care este specifică unor astfel de manifestări. Zonele muntoase, văile sau marile suprafeţe din podiş sunt teritoriile princi­pale de influenţă a diferitelor entităţi subtile, care nu întotdeauna sunt binevoitoare cu cei care le invadează ţi­nutul. Ele sunt capabile atunci să provoace în planul fizic unele acţiuni teribile, care îl pot costa chiar viaţa pe dis­cipol.

Acestea reprezintă unele dintre situaţiile în care yidam-ul se dovedeşte de mare folos. Desigur, mai întâi se urmăreşte captarea bunăvoinţei entităţii subtile care guvernează zona în care discipolul se hotărăşte să se sta­bilească un timp, pentru a efectua diferite acţiuni şi prac­tici spirituale. In caz contrar, acel spirit ar putea să se simtă ofensat şi jignit de faptul că nu i se acordă atenţia cuvenită ca stăpân al locului. De obicei, îmbunarea sa se obţine prin intermediul unor ritualuri simple, în care se prezintă motivele solicitării şi durata şederii în acea zonă. Pentru ca şansele de succes în obţinerea bunăvoinţei spi­ritului care guvernează zona să fie mai mari, se obişnuieşte să se ofere în dar anumite obiecte sau ali­mente care sunt în mod tradiţional consacrate unor astfel de acţiuni. Dacă ele sunt pe placul entităţii respective şi aceasta le acceptă, energia lor subtilă esenţială este atunci preluată de spirit, iar ofrandele materiale sunt mai apoi dăruite altor oameni sau sunt îngropate într-un sol curat. Dacă însă entitatea refuză colaborarea, fapt care de obicei este resimţit prin manifestarea unor fenomene exterioare vizibile şi potrivnice, cum ar fi furtuni teribile, fulgere ameninţătoare, prăbuşiri de pietre ori chiar rănirea solicitantului, intervine yidam-ul care porneşte o „luptă” cu acea entitate. Această confruntare poate să fie foarte scurtă, dacă diferenţa de putere dintre cei doi este mare, sau ea poate să fie lungă şi obositoare, dacă forţele yidam-ului şi ale acelei entităţi astrale sunt apropiate. În tot acest timp discipolul se retrage de pe scena luptei, iar dacă situaţia devine incertă el caută să-l ajute pe yidam prin anumite tipuri de practici spirituale pe care le cu­noaşte, invocând cel mai adesea ajutorul suplimentar al altor entităţi subtile.

Situaţia pe care o descrieţi îmi pare smulsă din poveşti sau din legende. Mă întreb dacă există cu adevărat o asemenea realitate a confruntărilor teribile dintre creaturile fantastice. Acest gen de lupte au loc chiar în planul fizic? am fost curios să aflu.

Să ştii că ele sunt mult mai reale decât ai putea tu să-ţi imaginezi, a răspuns lama. Ceea ce nu se vede nu înseamnă că nu există. Oamenii din zilele noastre sunt „orbi” faţă de aceste realităţi subtile pentru că sunt foarte orgolioşi şi pentru că sunt îndoctrinaţi în spiritul ideologiei materialiste. De aceea, chiar şi atunci când se confruntă cu dovezi indubitabile ale existenţei altor planuri şi fiinţe în manifestare, ei fie refuză să recunoască aceasta, fie clachează psihic în mod lamentabil.

În planurile subtile, cum ar fi, de exemplu, planul astral, formele şi culorile au un spectru foarte larg de manifestare. Din această cauză, multe dintre entităţile care aparţin acestei dimensiuni a Creaţiei corespund doar vag reprezentărilor noastre din planul fizic, dar se apropie foarte mult de fiinţele aşa-zis fabuloase care sunt descrise în poveşti, în mituri şi în legende. Iar în anumite condiţii speciale ele chiar se pot materializa în planul fizic. De alt­fel, această variantă este aleasă de yidam şi de entitatea respectivă atunci când ei au epuizat toate posibilităţile de luptă şi de atac pe care le aveau în planurile subtile. Atunci, manifestarea lor în planul fizic este nimicitoare şi discipolul trebuie să se asigure că s-a ascuns foarte bine. Totuşi, sunt destul de rare cazurile când un yidam pierde o astfel de luptă; de regulă, bătălia se încheie înainte ca unul din cei doi să fie ucis, dar există şi cazuri mai dra­matice. Priveam contemplativ la yidam-ul uriaş şi tăcut care se afla în cameră cu noi. Întrebarea mi s-a concretizat treptat în minte:

— El este yidam-ul pe care l-aţi creat prin forţe proprii? am îndrăznit eu în cele din urmă.

Lama nu îmi răspunse imediat. Mă gândeam că între­barea mea nu era potrivită şi tocmai mă pregăteam să-mi cer scuze, când el rosti cu voce egală:

— Nu, în cazul de faţă datele problemei sunt mai complicate. Este bine însă că discuţia a ajuns în acest punct, deoarece are legătură cu scopul pentru care am solicitat această întâlnire. De fapt, eu însumi sunt un fel de intermediar, care trebuie să ducă la îndeplinire o anumită sarcină în ceea ce te priveşte. Fii liniştit, este vorba despre un aspect pozitiv; totuşi, acum nu pot să-ţi dezvălui mai multe amănunte decât strictul necesar.

Mă întrebam cât de limitat era acel „necesar”, din moment ce mă aflam acolo de aproape patru ore, dar încă nu ştiam pentru ce venisem. Atunci am realizat că nici măcar numele tibetanului nu îl cunoşteam, deşi discuţia noastră dura de ceva timp.”[1]

Misterul yidamilor din Tibet

“Tibetanii cunosc teoria khorlo, familiara hindusilor de la care, dupa cate se pare, au imprumutat-o, desi aici intervin anumiti adepti ai traditiei Bon si declara ca o doctrina analoaga, “dar neamestecata cu superstitie” (cuvintele ii apartin unui invatat Bon), era cunoscuta de stramosii lor, inainte de sosirea misionarilor budismului tantric.

Oricum ar sta lucrurile, interpretarea data de tibetani difera in multe puncte de cea devenita clasica printre adeptii tantrismului hindus. Conform misticilor, khorlo sunt centre de energie situate in diferite parti ale trupului. Acestea sunt reprezentate prin flori de lotus ale caror culori si numar de petale difera.

Lotusul in sine este o lume care contine diagrame, zeitati etc. – totul fiind, bineinteles, strict simbolic si reperzentand diverse forte. Teoriile privitoare la khorlo si practicile carora le-au dat nastere fac parte din invatatura orala ultraezoterica.

Principiul general de antrenament in care aceste khorlo joaca un rol principal este acela de a dirija un curent de energie spre lotusul superior (dabtong, lotusul cu o mie de petale), situat in crestetul capului. Diverse exercitii ale acestui antrenament tind sa utilizeze, pentru dezvoltarea inteligentei, a facultatilor spirituale sau a puterilor magice, suma energiei care, lasata in voia cursului ei normal, produce manifestari animale, in primul rand de ordin sexual.

Maestrii mistici tibetani care fac parte din secta numita Dzogchen (“Marea Desavarsire”) detin aproape monopolul practicilor relative la khorlo. Desi recunosc o anumita utilitate diverselor practici mai sus mentionate si multor altora, adeptii luminati ai “Caii directe” sunt departe de a le acorda importanta care li se atribuie in antrenamentul yoghin hindus.

Citind lucrarile referitoare la acest subiect sau ascultand explicatiile orale date despre ele, se distinge adesea un soi de nerabdare a maestrului care ne instruieste. Lama pare sa spuna: “Da, toate astea le pot fi de folos unora, majoritatii discipolilor probabil, dar numai ca gimnastica pregatitoare; scopul este in alta parte, sa ne grabim sa terminam exercitiul”.

Impresia care se formeaza astfel este ciudata si dificil de definit. Domeniul misticismului tibetan apare ca un camp de lupta pe care se razboiesc tendintele unor rase nu numai cu mentalitati diferite, ci, uneori, chiar complet antagoniste.

Un gen de antrenament spiritual clasic, ca sa zicem asa, printre misticii tibetani este urmatorul:

Maestrul dupa ce l-a chestionat pe tanarul calugar care ii solicita primirea ca discipol si s-a asigurat, supunandu-l mai multor probe, ca hotararea lui este sincera si ferma, ii porunceste sa se inchida in tsham pentru a medita, luandu-si ca obiect de meditatie Yidam-ul, adica zeul sau tutelar.

Daca novicele nu si-a ales inca un Yidam, ii desemneaza unul si, in general, se oficiaza un rit pentru a stabili o relatie intre Yidam si noul sau protejat. Trebuie ca, asa cum am mai spus, cel care mediteaza sa-si concentreze gandirea asupra Yidam-ului, reprezentandu-si-l sub forma care ii este proprie si inzestrat cu atributele sale personale, cum ar fi floarea, siragul de matanii, sabia, cartea tinuta in mana, colierul, acoperamantul capului etc.

Repetarea anumitor formule si un kyilkhor adecvat fac parte din ritul al carui scop este convingerea Yidam-ului sa se arate in fata credinciosului sau. Cel putin in aceasta lumina ii prezinta maestrul exercitiul debutantului.

Acesta nu isi intrerupe meditatia decat in cele cateva ore strict necesare pentru mesele foarte frugale (in general, o singura masa pe zi) si pentru somnul scurtat la minimum. Adeseori, tsham-pa nici nu se culca. Aceasta din urma practica este efectuata de un numar destul de mare de lama ritod-pa, fie in perioadele de meditatii speciale, fie in mod obisnuit.

In Tibet exista un fel de scaune speciale numite gamti sau gomti. Acestea sunt niste lazi care masoara cam saizeci de centimetri pe o latura, iar una dintre laturi formeaza spatarul. Pe fundul acestei lazi este pusa o perna, pe care se aseaza lama, cu picioarele incrucisate.

Adeseori, pentru a-si mentine mai usor aceasta pozitie atunci cand adoarme sau pe parcursul perioadelor indelungate de meditatie, eremitul se serveste de “funia de meditatie” (sgom thag). Aceasta este o fasie de stofa care se trece peste genunchi si pe dupa ceafa sau peste genunchi si sale, astfel incat sa sustina trupul. Un mare numar de anahoreti petrec astfel zile si nopti in sir fara sa se intinda nici un moment.

Dormiteaza din cand in cand, fara a adormi niciodata adanc, si, cu exceptia acestor scurte perioade de somnolenta, nu isi intrerup contemplatia. Astfel pot trece luni de zile, daca nu ani. Din cand in cand, maestrul se intereseaza de progresele elevului sau. In sfarsit, intr-o zi, acesta din urma il anunta ca si-a atins scopul.

Zeitatea s-a aratat. In general, aparitia este scurta, nebuloasa. Maestrul declara ca acesta este un semn incurajator, dar nu si un rezultat definitiv. Ar fi de dorit ca novicele sa se poata bucura de compania mai indelungata a protectorului sau.

Unicul naljorpa este de aceeasi parere si-si continua eforturile. Mai trece inca un lung interval de timp. Apoi Yidam-ul se “fixeaza”, daca ma pot exprima asa. Acum el locuieste in tsham-khang, iar tanarul calugar il contempla permanent in mijlocul kyilkhor-ului.

“Excelent”, raspunde maestrul, cand este anuntat de acest lucru. “Dar trebuie sa meriti o favoare si mai mare si sa poti atinge cu capul picioarele zeitatii, sa-i primesti binecuvantarea, sa-i auzi cuvintele iesind din gura.”

Etapele precedente ale antrenamentului au fost relativ usor de realizat, dar cele care urmeaza acum sunt dificile. Numai o infima minoritate dintre candidati reusesc sa le duca la indeplinire. Yidam-ul sfarseste prin a prinde viata. Eremitul care il venereaza ii simte clar picioarele sub frunte cand se prosterneaza in fata lui, ii simte greutatea mainilor pe cap cand zeul il binecuvanteaza, ii vede ochii miscandu-se, buzele intredeschizandu-se, il aude vorbind… Si iata-l iesit din kyilkhor, miscandu-se prin tsham-khang.

Acesta este momentul periculos. Niciodata, cand este vorba de To-uo, semizei irascibili sau demoni, nu trebuie sa li se permita sa scape din kyilkhor-ul ale carui ziduri magice ii tin prizonieri. Liberi, ei se vor razbuna pe cel care i-a constrans sa intre in kyilkhor. Aici este vorba despre un Yidam a carui forma e uneori inspaimantatoare si care poseda o putere redutabila, dar a carui bunavointa le este acorda credinciosilor  lui.

Acest personaj poate fi, deci, lasat in libertate prin tsham-khang. Mai mult, trebuie sa iasa de acolo si, la sfatul maestrului, novicele trebuie sa experimenteze daca zeitatea accepta sa-l insoteasca afara, la plimbare. Acesta este inca un pas greu de facut. Forma care apare si chiar se misca si vorbeste in linistea tsham-khang-ului deobicei intunecat, prafumat cu tamaie si unde se fac simtite influentele datorate concentrarii si gandirii pe care sihastrul a efectuat-o poate ani de zile, aceasta forma de viata va putea sa dainuiasca in aer liber, la lumina soarelui, intr-un mediu cu totul diferit si incarcat cu influente care, in loc sa o hraneasca, vor tinde sa o distruga?

Printre discipoli se produce un nou proces de eliminare. Yidam-ul celor mai multi dintre acestia refuza “sa iasa cu ei”. Ramane ascuns in penumbra lui, unde se estompeaza si, uneori, se manie si se razbuna pentru tachinarile necuviincioase la care discipolul vrea sa-l supuna. Anumitor discipoli li se intampla accidente stranii, dar altii reusesc si isi pastreaza insotitorul venerat, care ii acompaniaza peste tot.

“Ai atins scopul dorit”, il anunta maestrul pe naljorpa fericit de succesul lui. “Nu mai am ce sa te invat. Ai dobandit acum protectia unui instructor mai mare decat mine.”

Unii multumesc si se intorc satisfacuti si mandri la manastire sau se stabilesc intr-o sihastrie si se joaca, pana la sfarsitul vietii, cu fantoma lor. Altii, dimpotriva, tremura ingroziti , se prosterneaza la picioarele lui lama si marturisesc o greseala inspaimantatoare…

yidam

Au avut indoieli pe care nu si le-au putut reprima, in ciuda tuturor eforturilor. Chiar in prezenta Yidam-ului, in timp ce acesta le vorbea, in timp ce ei il atingeau, le-a trecut prin minte ca nu faceau decat sa contemple o simpla fantasmagorie pe care ei insisi o creasera.

Aceasta confesiune pare sa-l mahneasca pe maestru. Daca asa stau lucrurile, discipolul trebuie sa se intoarca in tsham-khang si sa reinceapa antrenamentul, pentru a-si invinge scepticismul care nu se potriveste deloc cu insemnata valoare pe care i-a facut-o Yidam-ul.

In general, credinta atacata de indoiala nu se mai regaseste. Daca imensul respect al orientalilor fata de indrumatorii lor spirituali nu l-ar retine pe discipol, acesta ar putea sa cedeze ispitei de a pleca inapoi, concluzia indelungatei sale experiente purtandu-l spre un soi de materialism. Dar, aproape intotdeauna, discipolul ramane pe loc. Chiar daca se indoieste de Yidam, nu se indoieste de maestrul lui.

Dupa un timp, luni sau ani de zile, isi reinnoieste marturisirea. De aceasta data, e mai hotarat decat prima oara. Nu mai incape nici o indoiala, este convins ca Yidam-ul s-a nascut din gandurile lui, ca el ii e creatorul.

“Asta si trebuia sa intelegi”, ii spune atunci maestrul. “Zei, demoni, universul intreg este un miraj, exista in spirit, din el iese si in el se dizolva.””[2]

Tulpa – puterea mentalului de a crea forme

“Conform religiei tibetane spiritul este superior materiei. Există un principiu spiritual tibetan, conform căruia este posibil să fie create forme mentale numite tulpa.

Până în secolul al XIX-lea, în Țara Zăpezilor, și mai ales în capitala Lhassa, accesul străinilor era limitat.  Alexandra David Neel a fost privilegiată din acest punct de vedere. La vârsta de 44 de ani, această franțuzoaică a avut privilegiul de a-și petrece câțiva ani în compania preoților lamas.

Ea a fost printre primii care a scris despre fenomenul numit tulpa. Conform preoților lamas, lumea, universul sunt viziuni mentale. Timp de 14 ani, Alexandra David Neel a stat în preajma preoților lamas, timp în care a învățat tehnici de meditație. În cultura tibetană, o formă psihică are o existență incontestabilă. Spiritul este capabil de a crea forme psihice pe care le numesc tulpa.

Aceste forme mentale pot lua forma unor animale, plante, obiecte, peisaje sau oameni. Occidentalii au fost sceptici la aceste teorii, mai ales că, puțini dintre ei aveau posibilitatea de a intra în Lhassa, capitala Tibetului și locul cel mai misterios de pe pământ.

În anul 1950, mai mulți cercetători occidentali au avut șansa de a ajunge în Lhassa și de a sta în preajma unor preoți lamas. 20 de preoți lamas au meditat vreme de câteva ore și în fața occidentalilor a apărut un tulpa.

O viziune care i-a șocat pe occidentali. Aceeași credință o au și indienii din America de Nord. Cu ajutorul șamanilor, prin incantațiile și rugăciunile acestora, se crează forme mentale care conform credinței lor, însoțesc sufletele celor decedați în lumea de dincolo.

Revenind la Alexandra David Neel, aceasta a reușit ca după 14 ani, să-și creeze propriul tulpa. După câțiva ani, perioadă în care tulpa a însoțit-o pe Alexandra în toată existența ei, aceasta a decis să renunțe la această viziune.

I-au trebuit câteva săptămâni de meditație, până când viziunea a dispărut. Ea a scris în jurnalul său, că a fost o muncă epuizantă. Câteva săptămâni i-au fost necesare până când viziunea a dispărut.

Neel a trăit 101 ani și susținea că a fost avertizată de preoții lamas că un tulpa poate deveni periculos dacă e scăpat de sub control. Tibetanii susțin că un tulpa este un fenomen real care nu ține de magie sau halucinații, ci de extraordinara putere a mentalului de a crea forme.”[3]

SURSE

 1. Radu Cinamar – “12 zile o initiere secreta”, Editura Daksha.
 2. Alexandra David Neel – “Mistici si magicieni in Tibet”.
 3. http://www.efemeride.ro/tulpa-puterea-mentalului-de-crea-forme
 4. Foto: Internet

https://www.dir.org.ro/

Reclame
Publicat în VIATA INTERIOARA | Lasă un comentariu

Pericolul din borcanul de Nutella? Ferrero suspendă activitatea fabricii din Normandia


Imagini pentru nutella

Nu mai mincati mizeriile straine din supermarket!

Ferrero a „suspendat temporar” activitatea în cea mai mare fabrică de producție Nutella, situată în Normandia, după ce a descoperit, marţi, o „lipsă a calităţii” produsului.

 Ferrero a decis „suspendarea temporară”, ca „măsură de precauţie”, a producţiei la prima fabrică Nutella din lume, în Normandia, după ce a observat o „lipsă a calităţii”, a declarat miercuri compania.

Totuşi, compania a dat asigurări că „furnizarea către clienții săi continuă fără întrerupere”.

Fabrica din Villers-Écalles, Seine-Maritime, produce o treime din faimoasa cremă de ciocolată vândută în întreaga lume, potrivit site-ului companiei.

Marți, „după ce am citit rezultatele unuia dintre testele de verificare a calităţii efectuate în fabrica noastră din Villers-Ecalles, am observat un defect de calitate în unul dintre produsele semifinite utilizate la fabricarea produselor noastre Nutella și Kinder Bueno”, afirmă compania într-un comunicat, citat de Sputnik France.

Această suspendare temporară este o măsură de precauție, pentru a efectua o investigație aprofundată, a afirmat grupul, care a adăugat că, în prezent, niciunul dintre produsele sale aflate pe raft nu este afectat de situație, iar livrările către clienți continuă.

Ferrero se angajează să ia măsurile necesare după ce rezultatele analizei vor fi cunoscute la sfârșitul săptămânii.

Doina Crainic

https://ro.sputnik.md/

Publicat în ALIMENTATIE(produse) | 2 comentarii

SUA: Adam B. Schiff, cel care a trimis o scrisoare către Facebook și Google în care le cere să cenzureze informațiile antivaccinare, a fost unul dintre susținătorii Războiului din Irak din 2003


“Aceasta este scrisoarea oficiala pe care Adam B Schiff a trimis-o lui Mark Zuckerberg ca sa inchida gura “antivaccinistilor”. Adam Schiff a obținut o diplomă de doctorat la Universitatea Stanford și o diplomă de licență de la Harvard Law School. A fost ales în Senatul de Stat din California în 1996, dupa ce anterior a ocupat functia de procuror in USA. A fost unul dintre sustinatorii razboiului din Irak din 2003. Manat acum de aceeasi “mila” fata de semeni, propune reducerea la tacere a celor care mai vor libertate de decizie.”[1]

Globaliștii fac presiuni asupra Facebook pentru a cenzura informațiile critice la adresa vaccinurilor

 

“Presiuni asupra Facebook pentru a închide grupurile de anti-vaccinişti

Facebook se confruntă cu presiuni din mai multe locuri pentru a opri creşterea grupurilor de anti-vaccinişti care ar răspândi informaţii false despre „pericolele” vaccinurilor, şi care promovează în acelaşi tratamente alternative neverificate academic, scrie The Guardian.

 

Anti-vacciniştii operează pe Facebook în grupuri închise, unde membrii noi trebuie aprobaţi dinainte de către un moderator. Prin filtrarea oamenilor cu acces la grup, aceştia pot răspândi ştiri false fără vreo barieră sau cineva care să-i conteste.

Unele grupuri îşi cresc numărul membrilor cu sutele în doar câteva ore. „Vaccinuri – Cunoaşte Riscurile”, unul dintre cele mai mari grupuri româneşti, are peste 20.000 de membri aprobaţi, şi o medie de 70 de postări pe zi.

De aceea, mai mulţi experţi în domeniul sănătăţii au făcut apel la Facebook să pună piciorul în prag în a contracara aceste „camere de ecou”. Dr. Wendy Sue Swanson, purtătorul de cuvânt al Academiei Americane de Pediatrie, a declarat că „Facebook trebuie să acorde prioritate în a aborda ameninţările la adresa sănătăţii umane atunci când sunt răspândite informaţii false şi dezinformare. Nu este vorba doar despre propria vătămare, ci şi de punerea în pericol a unei comunităţi”.

Aceasta din urmă s-a întâlnit recent cu reprezentanţi Facebook şi şi-a expus punctul de vedere. „Părinţii merită să ştie adevărul. Dacă li se oferă ceva care nu este adevărat, aceştia vor deveni mai anxioşi şi fricoşi, existând posibilitatea să-şi schimbe viziunea asupra vaccinurilor. Asta este periculos”, a mai adăugat Swanson.

Fiona O’Leary, activist şi combatant al pseudo-ştiinţei, a cerut şi ea gigantului tech să blocheze grupurile anti-vaccin. „Dacă nu doresc să închidă aceste grupuri, aş vrea măcar să văd un sistem de control de la Facebook care să elimine dezinformarea care afectează sănătatea copiilor”, a declarat aceasta.

Un actor şi mai mare care a atras atenţia asupra acestor grupuri de Facebook este Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care enumeră „ezitarea faţă de vaccin” ca fiind una dintre primele zece ameninţări la adresa sănătăţii globale în 2019. În acest context, OMS atrage atenţia la creşterea globală a cazurilor de rujeolă, o boală extrem de contagioasă care poate provoca surzenie, inflamaţia creierului, pneumonie şi moarte, în special la copii.

Potrivit CNSCBT (n.red.: Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile), numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până în 2 februarie este 15.791, din care 60 de decese. Cele mai multe cazuri de la începutul epidemiei s-au înregistraţi la copiii nevaccinaţi.

Dr. Noni MacDonald, profesor de pediatrie la Universitatea Dalhousie din Halifax, Canada, se întreabă de ce Facebook nu se supune la aceleaşi controale privind răspândirea informaţiilor false precum companiile de medicamente. „Când o companie de medicamente îşi promovează un nou medicament în mass-media tradiţionale, aceasta nu va spune ceva fals, pentru că riscă să fie acţionată în justiţie. De ce aici este diferit? De ce este permis acest lucru?”, a declarat aceasta.

Deşi motto-ul este „think outside of the box” iar una dintre reguli specifică că nu este împotriva vaccinării obligatorii, unul dintre cele mai populare grupuri de anti-vaccinişti din România mai precizează în reguli că „nu se acceptă postări sau comentarii pro-vaccinare!”, în timp ce pe fotografia de copertă scrie „vaccinurile nu sunt sigure”.

Deşi există numeroase grupuri anti-vaccin pe Facebook, paradoxal, Mark Zuckerberg şi soţia acestuia, Priscilla Chan, contribuie activ la finanţarea unui efort în valoare de 3 miliarde de dolari cere încearcă să „vindece toate bolile”. Una dintre misiunile principale ale iniţiativei este de a dezvolta noi vaccinuri.

În ultima perioadă Facebook s-a angajat din ce în ce mai activ în combaterea dezinformării care provoacă „rău în lumea reală”. Cu toate astea, propaganda anti-vacciniştilor nu este în prezent tratată ca o încălcare a regulilor de conţinut ale platformei.”[1]

Acesta este un atac grav la adresa libertatii de exprimare. Globalistii sunt impotriva libertatii de exprimare, iar asta poate vedea oricine, astazi. Acestia au declansat “lupta impotriva stirilor false”, fiind o lupta impotriva celor care spun adevarul. Ce inseamna “stiri false” si “dezinformare”? Inseamna toate acele informatii critice la adresa globalizarii, vaccinurilor, bancilor, multinationalelor etc.

O parte din asa-zisii “combatanti ai pseudostiintei” sunt activisti globalisti si sustinatori ai Industriei Farmaceutice. In viziunea lor falsa, toate vaccinurile sunt sigure, iar cei care spun contrariul sunt adepti ai “pseudostiintei” si “dezinformeaza”. Iata, asadar, cum aceste persoane vin sa ne spuna noua ca sunt stapanii adevarului absolut, ceea ce nu sunt. Realitatea ne arata ca sunt multe persoane care au fost vatamate de vaccinuri. Sunt cazuri reale, nu “dezinformari”, asa cum mint acesti globalisti.

Ce urmeaza? Interzicerea cartilor impotriva vaccinarii si arestarea celor care critica vaccinurile?

Iata cele doua scrisori in limba engleza:

“News / Press Releases
02.14.19

Schiff Sends Letter to Google, Facebook Regarding Anti-Vaccine Misinformation

Schiff Asks CEOs to Address this Important Public Health Issue on Respective Platforms

WASHINGTON, D.C. – Today, Rep. Adam Schiff (D-CA), sent a letter to Sundar Pichai and Mark Zuckerberg, the Chief Executive Officers of Google and Facebook, respectively, to express concern that the company’s platforms including YouTube, Facebook and Instagram, are surfacing and recommending information that discourages parents from vaccinating their children, contributing to declining vaccination rates which could reverse progress made in tackling vaccine-preventable diseases.

“As a Member of Congress who is deeply concerned about declining vaccination rates, I am requesting additional information on the steps that you currently take to provide medically accurate information on vaccinations to your users, and to encourage you to consider additional steps you can take to address this growing problem,” Schiff wrote in the letter. “I was pleased to see YouTube’s recent announcement that it will no longer recommend videos that violate its community guidelines, such as conspiracy theories or medically inaccurate videos, and encourage further action to be taken related to vaccine misinformation.”

The scientific and medical communities are in overwhelming consensus that vaccines are both effective and safe. There is no evidence to suggest that vaccines cause life-threatening or disabling diseases, and the dissemination of unfounded and debunked theories about the dangers of vaccinations pose a great risk to public health.

In 2015, Rep. Schiff first introduced the bipartisan Vaccines Save Lives resolution, recognizing the importance of vaccines and immunizations in the United States. The resolution sends a message of unequivocal Congressional support for vaccines and urges parents, in consultation with their health care providers, to follow scientific evidence and the consensus of medical experts in favor of timely vaccination for the well-being of their children and surrounding communities.

The full text of the letters are below:

February 14, 2019

Sundar Pichai
Chief Executive Officer
Google
1600 Amphitheater Parkway
Mountain View, CA 94043

Dear, Mr. Pichai:

As more Americans use the Internet and social media platforms as their primary source of information, it is important that we explore the quality of the information that they receive, particularly on issues that directly impact the health and well-being of Americans, as well as the billions who use your site around the world. Accordingly, I am writing out of my concern that YouTube is surfacing and recommending messages that discourage parents from vaccinating their children, a direct threat to public health, and reversing progress made in tackling vaccine-preventable diseases.

The scientific and medical communities are in overwhelming consensus that vaccines are both effective and safe. There is no evidence to suggest that vaccines cause life-threatening or disabling diseases, and the dissemination of unfounded and debunked theories about the dangers of vaccinations pose a great risk to public health. In fact, the World Health Organization listed vaccine hesitancy – the reluctance or refusal to vaccinate despite the availability of vaccines – as one of the top threats to global health in 2019. In a dramatic demonstration of the dangers, Washington state declared a public health emergency due to a measles epidemic in Clark County, signaling the resurgence of a potentially fatal disease that was effectively eliminated from the United States decades ago by vaccines.

There is strong evidence to suggest that at least part of the source of this trend is the degree to which medically inaccurate information about vaccines surface on the websites where many Americans get their information, among them YouTube and Google search. As I have discussed with you in other contexts, and as you have acknowledged, the algorithms which power these services are not designed to distinguish quality information from misinformation or misleading information, and the consequences of that are particularly troubling for public health issues. If a concerned parent consistently sees information in their YouTube recommendations that casts doubt on the safety or efficacy of vaccines, it could cause them to disregard the advice of their children’s physicians and public health experts and decline to follow the recommended vaccination schedule. Repetition of information, even if false, can often be mistaken for accuracy, and exposure to anti-vaccine content via social media may negatively shape user attitudes towards vaccination.

Additionally, even parents and guardians who seek out accurate information about vaccines could unwittingly reach pages and videos with misinformation. A report by the Guardian[1]  found that on both Facebook and YouTube, suggested searches related to vaccines often led users to pages or groups providing medically and scientifically inaccurate information.

As a Member of Congress who is deeply concerned about declining vaccination rates around the nation, I am requesting additional information on the steps that you currently take to provide medically accurate information on vaccinations to your users, and to encourage you to consider additional steps you can take to address this growing problem. I was pleased to see YouTube’s recent announcement that it will no longer recommend videos that violate its community guidelines, such as conspiracy theories or medically inaccurate videos, and encourage further action to be taken related to vaccine misinformation.

Specifically, I request that you provide answers on the following questions:

 • Does content which provides medically inaccurate information about vaccines violate your terms of service?
 • What action(s) do you currently take to address misinformation related to vaccines on your platforms? Are you considering or taking additional actions?
 • Do you accept paid advertising from anti-vaccine activists and groups on your platforms? How much has been spent in the past year on advertising on this topic?
 • What steps do you currently take to prevent anti-vaccine videos or information from being recommended to users, either algorithmically or as a suggested search result?

I appreciate your timely response to these questions and encourage you to consider what additional steps you can take to address this growing problem. As more Americans rely on your services as their primary source of information, it is vital that you take that responsibility with the seriousness it requires, and nowhere more so than in matters of public health and children’s health. Thank you for your attention to this important topic.

Sincerely,

Adam B. Schiff
Member of Congress

[1] https://www.theguardian.com/media/2019/feb/01/facebook-youtube-anti-vaccination-misinformation-social-media

February 14, 2019

Mark Zuckerberg
Chairman and Chief Executive Officer
Facebook Inc.
1 Hacker Way
Menlo Park, CA 94025

Dear, Mr. Zuckerberg:

As more Americans use the Internet and social media platforms as their primary source of information, it is important that we explore the quality of the information that they receive, particularly on issues that directly impact the health and well-being of Americans, as well as the billions who use your site around the world. Accordingly, I am writing out of my concern that Facebook and Instagram are surfacing and recommending messages that discourage parents from vaccinating their children, a direct threat to public health, and reversing progress made in tackling vaccine-preventable diseases.

The scientific and medical communities are in overwhelming consensus that vaccines are both effective and safe. There is no evidence to suggest that vaccines cause life-threatening or disabling diseases, and the dissemination of unfounded and debunked theories about the dangers of vaccinations pose a great risk to public health. In fact, the World Health Organization listed vaccine hesitancy – the reluctance or refusal to vaccinate despite the availability of vaccines – as one of the top threats to global health in 2019. In a dramatic demonstration of the dangers, Washington state declared a public health emergency due to a measles epidemic in Clark County, signaling the resurgence of a potentially fatal disease that was effectively eliminated from the United States decades ago by vaccines.

There is strong evidence to suggest that at least part of the source of this trend is the degree to which medically inaccurate information about vaccines surface on the websites where many Americans get their information, among them Facebook and Instagram. As I have discussed with you in other contexts, and as you have acknowledged, the algorithms which power these services are not designed to distinguish quality information from misinformation or misleading information, and the consequences of that are particularly troubling for public health issues. I acknowledge that it may not always be a simple matter to determine when information is medically accurate, nor do we ask that your platform engage in the practice of medicine, but if a concerned parent consistently sees information in their Newsfeed that casts doubt on the safety or efficacy of vaccines, it could cause them to disregard the advice of their children’s physicians and public health experts and decline to follow the recommended vaccination schedule. Repetition of information, even if false, can often be mistaken for accuracy, and exposure to anti-vaccine content via social media may negatively shape user attitudes towards vaccination.

Additionally, even parents and guardians who seek out accurate information about vaccines could unwittingly reach pages and videos with misinformation. A report by the Guardian[1]  found that on both Facebook and YouTube, suggested searches related to vaccines often led users to pages or groups providing medically and scientifically inaccurate information. Finally, I am concerned by the report that Facebook accepts paid advertising that contains deliberate misinformation about vaccines.

As a Member of Congress who is deeply concerned about declining vaccination rates around the nation, I am requesting additional information on the steps that you currently take to provide medically accurate information on vaccinations to your users, and to encourage you to consider additional steps you can take to address this growing problem. I was pleased to see YouTube’s recent announcement that it will no longer recommend videos that violate its community guidelines, such as conspiracy theories or medically inaccurate videos, and encourage further action to be taken related to vaccine misinformation.

Specifically, I request that you provide answers on the following questions:

 • Does content which provides medically inaccurate information about vaccines violate your terms of service?
 • What action(s) do you currently take to address misinformation related to vaccines on your platforms? Are you considering or taking additional actions?
 • Do you accept paid advertising from anti-vaccine activists and groups on your platforms? How much has been spent in the past year on advertising on this topic?
 • What steps do you currently take to prevent anti-vaccine videos or information from being recommended to users, either algorithmically or as a suggested search result?

I appreciate your timely response to these questions and encourage you to consider what additional steps you can take to address this growing problem. As more Americans rely on your services as their primary source of information, it is vital that you take that responsibility with the seriousness it requires, and nowhere more so than in matters of public health and children’s health. Thank you for your attention to this important topic.

Sincerely,

Adam B. Schiff
Member of Congress

[1] https://www.theguardian.com/media/2019/feb/01/facebook-youtube-anti-vaccination-misinformation-social-media“[3]

SURSE

 1. Facebook/Jan Anderson
 2. https://adevarul.ro/international/europa/presiuni-facebook-inchide-grupurile-anti-vaccinisti-1_5c637268445219c57e139057/index.html
 3. https://schiff.house.gov/news/press-releases/schiff-sends-letter-to-google-facebook-regarding-anti-vaccine-misinformation
 4. Foto: Internet

https://www.dir.org.ro

Publicat în VIATA (Big Brother) | 1 comentariu

Bertrand Russell în “Impactul științei în societate”, 1953: “Vom arăta că familia împiedică dezvoltarea individului. O societate științifică nu poate fi stabilă decât sub conducerea unui guvern mondial”


“Bertrand Russell in Impactul științei în societate, 1953:

“Cred că subiectul cel mai important (politic) este psihologia maselor… Vom arăta că familia împiedică dezvoltarea individului… Deși acestea vor fi studiate în sistemul de educație, ele vor fi aservite obiectivelor clasei guvernante… Populația nu va cunoaște felul în care i se inoculează convingerile. Când tehnica se va fi perfectat, fiecare guvern care a educat generații de oameni în acest fel va putea sa controleze întreaga populație în mod eficient si sigur, fără a fi nevoie de armate sau poliție…

Propaganda educațională, cu ajutorul guvernului, va putea să obțină rezultate într-o singură generație.

 

https://www.dir.org.ro

Publicat în SIONISTI MASONI-NWO | Lasă un comentariu

Reptilienii în istoria chineză. Intreaga cultură chineză se bazează pe rasa dragonului şi a şerpilor


“Intreaga cultură chineză se bazează pe rasa dragonului şi a şerpilor. Cu mii de ani în urmă, aici a existat o civilizaţie foarte dezvoltată care s-a inspirat din cea lemuriană şi, mai apoi, a fost influenţată de Imperiul Sumerian. Chiar şi astăzi limba şi scrierile lor sunt remarcabil de asemănătoare, la fel şi mitologia acestora. Marea epocă a culturii chineze îşi are originea în jurul anului 2800 î.Ch., la începutul declinului Imperiului Sumerian. Istoria chineză relatează că primii oameni au fost creaţi de zeiţa Nu Kua, care era jumătate om-jumătate dragon.

Yi King, o foarte veche carte chinezească, povesteşte că odinioară dragonii şi oamenii trăiau în pace, căsătorindu-se între ei. Primii împăraţi chinezi erau descrişi ca având „chip de dragon”. împăraţii japonezi pretind că sunt descendenţii acestor „zei”, iar vechile lor legende relatează că insulele Japoniei erau populate de fiinţe care susţineau că au venit din cer. James Churchward face din nou legătura între rasa japoneză şi Lemuria-Mu. Există nenumărate legende japoneze despre şerpi şi dragoni, despre căsătoriile cu oameni în urma cărora rezultau fiinţe reptiliene-umane. Fiinţele-şarpe îşi schimbau forma în bărbaţi şi femei chipeşe, atrăgând în uniuni sexuale războinici şi lideri umani.

 

Michael Mott, autor al cărţii Caverns, Cauldrons, And Concealed Creatures (n.tr. Peşteri, Creuzete şi Creaturi tainice), relatează o poveste despre o fecioară numită Mimoto, sedusă de un membru al rasei şerpilor:

„…Mimoto nu şi-a revăzut niciodată iubitul dragon, dar a dat naştere unui copil hibrid pe care l-a numit Akagire Taro sau Fiul Crăpat, deoarece pielea sa era crăpată, încreţită şi cu solzi de reptilă. De aici faptele sunt relatate şi în istorie; se vorbeşte astfel despre un descendent direct al lui Akagire Yataro (numele sub care a fost cunoscut la maturitate), numit Saburo Ogata, membru al clanului Genji, care se mândrea cu solzii de pe trupul său, ca şi strămoşii săi. Era nepotul lui Yataro al Cincilea. Din nou, se pare că o linie genealogică proeminentă a fost ţinta unui schimb genetic original, poate repetat. în timp ce în Orient influxul de „sânge de dragon” este privit cu mare mândrie, în Occident asemenea lucruri sunt considerate drept „poveşti de adormit copiii”. Occidentalii, cel puţin aparent, sunt împotriva unor asemenea legături, deseori din motive religioase dar nu numai, deoarece sub-pământenii au renumele cruzimii, egoismului şi răutăţii.”

 

Zodiacul chinezesc vechi de pe la 2500 î.Ch., este simbolizat de animale care încă există – mai puţin dragonul. Este oare posibil ca ei să fi ales ca semne fiinţe reale, vii, în afară de una dintre ele, care de altfel este şi cea mai importantă? întâlnim aici din nou tema descendenţilor reptilieni din China. Vechii chinezi credeau că tatăl Primei Dinastii de împăraţi „divini” a fost un dragon, prin urmare împăraţii pretindeau dreptul la domnie, deoarece descindeau din zeii-şarpe. Pe tronul, corăbiile, dar şi pe obiectele lor de mobilier se afla desenat simbolul dragonului. Astăzi există mulţi descendenţi chinezi în rândurile Iluminaţilor, mai ales unii din linia genealogică a lui Li, după cum i-a identificat cercetătorul şi autorul Fritz Springmeier, în cartea sa Bloodlines Of The Illuminati (n.tr. Liniile genealogice ale Iluminaţilor) (Ambassador House, Colorado, USA, 1999).

Chiar în momentul tipăririi acestei cărţi, în martie 2001, Springmeier şi soţia sa au fost percheziţionaţi de agenţiile guvernamentale implicate în masacrul de la Waco, iar toate rezultatele cercetărilor lor au fost confiscate. James Churchward, care a studiat vreme îndelungată existenţa continentului Mu, susţinea că vechile tăbliţe pe care le-a examinat, găsite într-o mănăstire indiană, confirmă că hibrizii şerpi (Naga-şii) populaseră o parte semnificativă a Asiei, inclusiv China, Tibetul şi Imperiul Uigur. Munţii Pamir sau „acoperişul lumii” din Asia Centrală reprezintă zona specifică a locaţiei popoarelor din Lemuria/Mu menţionate de legende şi acolo se găseşte Lacul Naga-şilor sau Lacul Şerpilor. Se susţine că printre descendenţii acestora se numără arienii cu pielea deschisă, un indiciu al legăturii dintre reptilieni şi nordici. Fiind o „colonie de şerpi”, e de aşteptat să întâlnim piramide în China. Şi chiar au existat. Una dintre ele avea aproximativ 300 de metri -de două ori înălţimea Marii Piramide de la Gizeh.

Această structură gigantică era înconjurată de altele mai mici, dintre care unele mai pot fi văzute şi astăzi, inclusiv ruinele piramidei principale. Referinţe la acestea s-au găsit în texte chinezeşti vechi de peste 5000 de ani. Georges Ivanovitch Gurdjieff afirma că făcuse parte dintr-o expediţie eşuată de găsire a unui oraş pierdut din Imperiul Uigur, sub nisipurile deşertului Gobi. El mărturisea că a fost iniţiat în Frăţia Soarelui/Lunii din Asia Centrală şi i s-a spus că fondatorii acestei Frăţii veniseră în Antichitate de pe Marte.18 James Churchward susţine că Imperiul Uigur reprezintă de fapt continuarea fostei civilizaţii lemuriene. Mai târziu, un arheolog rus, prof. Kosloff, a descoperit vestigiile unui mormânt în aceeaşi zonă a deşertului Gobi. Au fost găsite aici portretul unui domnitor şi al reginei sale, pictură estimată la cel puţin 18.000 de ani vechime.19 Tot aici se afla şi o emblemă în care era desenat un cerc cu cruce, iar în centrul acesteia exista un simbol similar literei greceşti Mu. O expediţie a Muzeului American de Istorie Naturală din 1993 a găsit multe fosile de dinozaur în deşertul Gobi. Au fost descoperite aproximativ 40-50 de schelete de dinozaur în numai 3 ore, pe un perimetru nu mai mare decât un teren de baseball.

Cercetătorul şi autorul Mark Amaru Pinkham scrie în The Return Of The Serpents Of Wisdotn (n.tr. întoarcerea şerpilor înţelepciunii) că o rasă de extraterestri numiţi Kumara au stabilit o Şcoală de Mistere în Lemuria, mutându-şi mai apoi sediul în Mongolia, partea chineză a deşertului Gobi, şi în Tibet. Tibetul este unul dintre cei mai importanţi deţinători ai înţelepciunii antice, iar legendele vorbesc despre oraşe subterane şi sisteme de tuneluri unde „supraoamenii” continuă să trăiască.

Agartha şi Shambala sunt cele mai renumite dintre ele. Invazia chineză şi ocuparea Tibetului sunt mai degrabă corelate cu aceste lucruri decât cu dominarea politică. Tibetul, locul de care se leagă atât de multe secrete şi legende ale Iluminaţilor, este un alt leagăn al simbolului şarpelui, ca şi fosta cultură lemuriană a aborigenilor australieni, care include referinţa la Şarpele Curcubeu. Numele chinezesc pentru meridianele reţelei energetice a planetei Pământ este acela de „linii ale dragonului”. Lucru de înţeles, având în vedere că reptilienii exploatează energia acestei reţele şi construiesc temple şi structuri în punctele majore de vortex. O veche poveste chinezească despre regii-dragon face referire clară şi la schimbarea formei acestora. Cel mai uimitor aspect este modul în care reptilienii îşi pot schimba forma, mai exact cum pot oscila între înfăţişarea umană şi cea reptiliană şi invers.

Despre un personaj numit Liu Ye, care dorea să se căsătorească cu o prinţesă din „rasa dragonilor”, se spunea că a văzut palatul împăratului schimbându-se în faţa ochilor, iar curtenii s-au dizolvat pur şi simplu, după care şi-au reluat forma lor originală. El a văzut cozi, aripi deschise şi ochi de dragon. Legenda spune că Liu Ye şi-a schimbat forma sa pământeană, devenind asemănător celor din rasa dragonilor care locuiau în cer. Astfel, el a devenit nemuritor.”[1]

SURSE

 1. David Icke – Copiii Matricei
 2. Foto: Internet

https://www.dir.org.ro

Publicat în SECRETELE ZEILOR | 1 comentariu

Cancer pulmonar în fază terminală tratat cu ulei de canabis


“Darren Miller avea 50 de ani când i sa spus că mai are de trăit maxim un an, ca urmare a cancerului pulmonar. Deoarece medicii nu-l mai putea ajuta, Miller a început să caute informații despre cum ar putea evita această condamnare la moarte. Așa a aflat de uleiul de canabis, a ascultat testimonialele unor foști pacienți și a hotărât să urmeze și el acest tratament. Șapte luni mai târziu, Miller a scăpat de cancer.

Tratarea cancerului

“Am dosarul medical pentru a dovedi ceea ce spun” a spus Miller. “Prima dată am aflat despre acest tratament pe internet, pe urmă am vizitat centre și am discutat cu foști pacienți care s-au tratat cu acest ulei. Se pare că acest tratament există deja de ani de zile și multă lume se tratează cu ulei de canabis. Mai mult de atât, acest tratament nu are reacții adverse”, a mai declarat Miller.

Inițial neștiind ce alte opțiuni ar putea exista, Miller a suferit chinurile chimioterapiei.

Miller a investigat și a constatat că uleiul de canabis a fost utilizat de mulți pacienți pentru a vindeca cancerul, inclusiv cancerul pulmonar. N-a vrut să mai piardă timp așa că s-a decis să încerce și el.

Miller era rezident al orașului Granite, Illinois. Marijuana a fost aprobată în Illinois pentru uz medical în aprilie 2014 dar procurarea a fost dificilă și costisitoare.

El și soția sa s-au mutat în California, care a fost primul stat care a legalizat marijuana medicală și are programe în vigoare pentru rezidenții care doresc să-l cumpere.

Uleiul de canabis pentru cancerul pulmonar

Folosind uleiul de canabis, Miller a început să-l utilizeze simultan cu chimioterapia.

“Au trecut șapte luni de când foloseam uleiul și cancerul a dispărut! Să dau credit uleiului sau chimioterapiei? Le-am făcut pe amândouă simultan pentru că trebuia să fac și chimioterapia la cererea doctorului, chiar dacă aceasta din urmă mi-a provocat dureri la mâini și la picioare”, a spus Miller.

În clipul de mai jos puteți urmări declarațiile lui Darren Miller (lb. Engleză)

“…canabisul este o plantă, care poate fi cultivată în curte, practic ne-am putea cultiva propriul medicament naturist fiecare dintre noi. Dar de ce nu avem voie s-o facem? Pentru că trebuie s-o cumpărăm de la ei! ”

Miller intenționează să ia o doză mică de ulei în fiecare zi pentru tot restul vieții.

 

Această experiență i-a schimbat viața lui Miller în toate privințele. Legea acum îi permite să cultive canabis în cantități mici. El își face mici provizii de ulei pentru uz personal dar îi învață și pe alții cum să facă același lucru.”[1]

SURSE

 1. https://www.comunitateaprocanabis.info/cancer-pulmonar-in-faza-terminala-tratat-cu-ulei-de-canabis/
 2. Foto: Internet

https://www.dir.org.ro

Publicat în SANATATE(canabis) | 2 comentarii

Foşti militari americani dezvăluie prezenţa unor structuri octogonale misterioase în Antarctica


În anul 2003, o echipă de operațiuni speciale a Marinei Americane a călătorit în Antarctica pentru a investiga o structură misterioasă, perfect octogonală (cu 8 laturi), descoperită de radarul de penetrare, lângă ghețarul Beardmore, la aproximativ 150 de km distanţă de stația americană McMurdo.

Anterior, o altă echipă de ingineri și oameni de știință a dezvăluit partea superioară a structurii octogonale, alcătuită dintr-o substanță neagră, care a fost construită pe lângă alte două structuri octogonale negre ce coborau adânc în gheața de 2 km grosime.

Într-un videoclip YouTube  unul din militarii care a fost în anul 2003 în Antarctica face nişte dezvăluiri senzaţionale cu privire la aceste structuri octogonale misterioase. Militarul care dă interviul nu a vrut să-şi decline identitatea, iar vocea lui a fost modificată, pentru a nu fi recunoscut. El a spus că intrarea în octogon duce către alte structuri vaste, care acoperă kilometri întregi sub gheața antarctică, ce este încălzită și luminată de o sursă necunoscută…

Dar, în videoclip, înainte de interviul cu militarul mai sus menţionat, mai există un alt interviu, cu un ofiţer naval, pe nume Brian, care a lucrat timp de 20 de ani ca tehnician si inginer de zbor pentru Marina SUA între 1977 si 1997. Brian a făcut şi el nişte dezvăluiri despre ceea ce a experimentat în Antarctica în perioada 1995-1996, cât s-a aflat acolo. De mai multe ori, ofiţerul a văzut farfurii zburătoare, de culoare argintie, în depărtare peste munți. Odată, el a văzut o gaură în gheața antarctică, de mărimea unui teren de fotbal. De fapt, a ajuns acolo accidental, pentru că gaura se afla la doar câțiva kilometri distanță de polul sud geografic. Nu a avut timp să cerceteze gaura, deoarece era vorba de un zbor medical de urgenţă, dar imensa gaură din gheață părea că este o intrare într-o gigantică instalație subterană…

https://www.lovendal.ro

Publicat în MISTERE | Lasă un comentariu

JOCURI POLITICE IN AMBASADA SUA LA BUCURESTI: HANS KLEMM SI CORUPTII LUI TRUMP


Aflat deja în depășire de mandat, ambasadorul Hans Klemm, numit la post de Obama, s-a gîndit să facă niște ultime servicii democraților din respectiva poziție, chiar dacă înseamnă atac voalat la actualul președinte. Pentru asta, diplomatul nu a ezitat să atace imaginea unui veritabil erou american.

Astfel, Klemm a făcut parte din juriul concursului de discursuri „NU CORUPŢIEI”, lansat de Ambasada SUA, prilej pentru un mic discurs, ieri, despre corupție:

„Este un efort depus în orice ţară din lume, inclusiv în Statele Unite ale Americii, acela al luptei anticorupţie. Nicio societate nu este imună la acest lucru, nicio ţară nu este imună” a spus el, și, pentru prima dată, a făcut referire și la un caz concret de corupție din propria țară:

„Citeam, în drum spre acest loc, un articol despre un membru al Congresului SUA, din San Diego, care în prezent este investigat de FBI pentru încălcarea legii de finanţare a campaniei electorale şi un lucru legat de domnul Hunter, ce v-ar putea suna cunoscut unora dintre dumneavoastră, este că, în ciuda acestor acuzaţii că ar fi încălcat legea, chiar dacă existau rechizitorii împotriva sa şi a soţiei sale, a fost reales în Congres, ca reprezentant din California, în noiembrie anul trecut. Deci astfel de lucruri se petrec nu doar în alte ţări, ci şi în propria mea ţară, Statele Unite ale Americii”.

Cine să fie, însă, parlamentarul corupt al lui Klemm?
Răspunsul e simplu: e un deputat de California, Duncan Duane Hunter, prezent în congres de 10 ani.
Și care are, între altele, cîteva mici defecte: e un mare patriot, e erou de război, e republican și, mai ales, e un susținător fervent al președintelui Donald Trump.
Hunter este fiul unui reputat congresmen care a servit ca parlamentar timp de 14 mandate; după atentatul de la World Trade Center, tînărul a abandonat temporar gîndul carierei politice, s-a înrolat în armată și a luptat în Irak. (Oarecum invers decît s-ar întîmpla lucrurule cu un fiu de parlamentar român)
După participarea la luptele sîngeroase de la Fallujah, Hunter a trecut în rezervă, în 2005, dar a fost rechemat sub arme chiar după ce își anunțase intenția de a candida pentru congres, în 2007, pentru locul lăsat liber de tatăl său. S-a prezentat la unitate și a fost trimis să lupte în Afganistan, de astă dată. După trei campanii militare în Orient, Hunter, care ajunsese la gradul de maior în doar cîțiva ani, a intrat, în fine, în politică, devenind congresman în 2009, primul veteran(foto) al războaielor din Afganistan și Irak care ajunge parlamentar.

Demn de menționat că în toate alegerile scurse de atunci, Hunter și-a zdrobit, efectiv, adversarii democrați, excepție făcînd anul trecut, cînd scorul a fost strîns. Asta, pentru că democrații dovediseră abilitate opunîndu-i un contracandidat de origine arabă și mizînd pe faptul că Hunter își va pierde cumpătul în campanie, din acest motiv, ceea ce s-a și întîmplat. Omenește vorbind, probabil nu e ușor să te lupți cu reprezentanții unui popor cu arma, în deșert, iar mai apoi cu vorba, în propriul fief electoral.
Peste toate, Hunter a fost mereu un susținător înrăit al lui Donald Trump, încă de pe vremea cînd acesta se lupta să obțină nominalizarea republicanilor pentru a candida. Congresmenul nu a ezitat să afirme public că serviciile secrete americane sunt împînzite de oamenii lui Obama și fac tot posibilul să saboteze acțiunile președintelui Trump, plus alte declarații similare

Faptul că e erou de război nu înseamnă că Hunter nu ar putea fi vinovat de acuzațiile de care vorbește ambasadorul american; pentru Klemm, însă, dacă tot e nevoie să dea exemple de parlamentari americani corupți, e important să fie din tabăra ”cealaltă”, nu-i așa?
Iar faptul că Hans Klemm pretinde că a aflat de cazul respectiv dintr-un articol pe care l-ar fi citit abia ieri face lucrurile și mai evidente, cazul investigării lui Hunter de către FBI fiind vechi și dat în presă de un an și mai bine.

Marea întrebare care s-ar impune e: dacă Hans Klemm face asemenea jocuri politice legate de propria țară și propriul președinte, oare cele ținînd de România pe ce treaptă s-or afla? (Bogdan Tiberiu Iacob)

https://inpolitics.ro/

 

Publicat în POLITICA(straini) | 1 comentariu

EROINA! O tânăra a vrut să dea foc steagului Ungariei, la Oradea. Din nefericire a fost identificată. UDMR cere o pedeapsă rapidă


In 29 de ani nu am vazut nici un ungur pedepsit pentru ca batjocoresc tricolorul. Suntem in Romania iar romanii au dreptul sa faca ce vor cu steagul altor tari….ungurilor care nu le convine sa plece in tara lor ! 

Tânăra care a încercat să incendieze steagul Ungariei arborat într-un pasaj din Oradea a fost identificată de poliţişti, la aproape 2 luni după eveniment.

Este vorba despre o tânără de 21 de ani, din Oradea, pe numele căreia poliţiştii au deschis un dosar penal de distrugere.

Tânăra a vrut să dea foc steagului Ungariei, arborat într-un pasaj din Oradea

Poliţiştii bihoreni au identificat-o pe tânăra care, în noaptea de 30 decembrie, a încercat să incendieze steagul Ungariei, arborat la sediul UDMR Bihor din Pasajul Vulturul Negru.

„Este vorba de o tânără din Oradea, în vârstă de 21 de ani”, a declarat pentru ebihoreanul.ro, comisarul Alina Dinu, purtător de cuvânt al Poliţiei Bihor. Pe numele ei, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru distrugere.

Chemată la audieri, tânăra s-a dus la Poliţie însoţită de un avocat şi şi-a rezervat dreptul la tăcere, refuzând să dea declaraţii.

La finalul anului trecut, urcată pe nişte scaune, tânăra a încercat să dea foc cu o brichetă steagului roş-alb-verde, oprindu-se doar la apelul unui bărbat, care a şi filmat-o.

UDMR Bihor a reacţionat, cerând pedepsirea rapidă a tinerei

„În 31 decembrie am depus plângere la Poliție și am cerut identificarea persoanei de sex feminin. Vorbim despre infracțiunea de distrugere, incitare la ură și discriminare. Așteptăm soluționarea rapidă a acestei plângeri. O dată pentru că există o înregistrare publică care a circulat pe site-urile de socializare, iar persoana este destul de ușor de identificat. Pe de altă parte, Pasajul Vulturul Negru este una dintre zonele cele mai bine dotate cu supraveghere video. Cu sprijinul acestui sistem au fost identificați diverși făptuitori, de-a lungul timpului. Organele abilitate trebuie să facă acest lucru, nu este treaba noastră”, a declarat Cseke Attila, liderul UDMR Bihor.

Steagul Ungariei ar fi fost arborat cu unele încălcări ale normelor în vigoare

Potrivit ebihoreanul.ro, steagul Ungariei ar fi fost arborat cu unele încălcări ale normelor în vigoare, la sediul formaţiunii politice.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frmdsz.biharmegye%2Fvideos%2F323942148237798%2F&show_text=0&width=267

Potrivit articolul 7 din Legea 75/1994 privind arborarea drapelului României, „drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul României numai împreună cu drapelul naţional şi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivităţi şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi”.

Aceeaşi lege prevede, la articolul următor, că atunci când drapelul României se arborează alături de mai multe drapele de stat străine şi numărul lor este impar, drapelul României se va aşeza în mijloc. După cum se vede în videoclip, steagul României este în dreapta, în centru fiind cel al Uniunii Europene, precizează ebihoreanul.ro.

http://www.nationalisti.ro

Publicat în UNGURI(tupeu) | 3 comentarii

Misterioasa sferă de cristal, recuperată dintr-o piramidă subacvatică din Bahamas – aparţinea ea civilizaţiei dispărute a Atlantidei?


În 1968, doctorul Ray Brown din Arizona, împreună cu prietenii, s-a scufundat cu prietenii lângă Bahamas, sport practicat ca şi hobby. În timpul scufundării, Brown s-a despărțit de tovarășii săi și, încercând să se reîntoarcă, a văzut deodată o formă ciudată de piramidă, care se afla pe fundul mării. Piramida avea cam 40 de înălţime, iar Brown era uimit ce suprafaţă netedă, asemenea oglinzii, avea structura de piatră, zonele de îmbinare fiind aproape invizibile.

Înotând în jurul vârfului piramidei, care părea a fi fost realizat din lapis lazuli (o piatră semipreţioasă), doctorul descoperi o intrare și hotărî să o exploreze mai departe. Trecând de-a lungul unui hol îngust, Brown ajunsese în cele din urmă într-o mică încăpere dreptunghiulară, cu un tavan în formă de piramidă. Ceea ce era uimitor era faptul că acea încăpere nu conținea alge sau corali pe pereții interiori; era imaculată. În plus, deși Brown nu adusese nicio lanternă cu el, putea totuși să vadă perfect totul în încăpere. Aceasta era foarte luminoasă, dar nu era vizibilă nicio sursă directă de lumină. Atenția lui Brown a fost atrasă de o tijă metalică din alamă de 8 centimetri în diametru, care atârna de vârful piramidei, la capătul căreia era atașată o piatră preţioasă roșie cu mai multe fațete. Direct sub tijă și piatra preţioasă, așezat în mijlocul încăperii, se afla un suport sculptat din piatră, înconjurat de o placă de piatră.

Pe placă se afla o pereche de mâini metalice, de mărime naturală, care păreau a fi înnegrite și arse, ca și cum ar fi fost supuse unei călduri extreme. Amplasată pe mâini și situată la circa 1 metru de piatra preţioasă din tavan, se afla o sferă de cristal de 8 centimetri în diametru. Brown a încercat să mişte tija și piatră prețioasă roșie din tavan, dar n-a putut. Întorcându-se la sfera de cristal, el şi-a dat seama că aceasta era uşor de desprins, aşa că a luat-o cu el când a părăsit piramida. În clipa în care a plecat, Brown a simțit o prezență și a auzit o voce care îi spunea să nu se mai întoarcă niciodată.

Temându-se că premiul său neobișnuit ar putea fi confiscat de autorităţi, dr. Brown nu a dezvăluit nimănui de existența cristalului ciudat până în 1975, când a expus cristalul pentru prima dată. Martorii care l-au văzut au avut parte de multe fenomene ciudate. În adâncul formei cristaline se observau trei imagini de piramide, una în fața celeilalte, aflate în dimensiuni descrescătoare. Unii, care au intrat în starea alfa de conştienţă a creierului, au putut distinge clar o a patra piramidă, în prim-planul celorlalte trei.

Originea misterioasă a cristalului a fost sugerată de psihologul Elizabeth Bacon din New York. Aflată în transă, ea a primit mesajul că obiectul a aparținut odinioară lui Thot, zeul egiptean care se presupune că a îngropat mai multe cunoştinţe secrete în apropierea celor trei mari piramide din Giza.

Dr. Brown a observat în forma de cristal mii de linii mici de fractură, care ar putea fi de natură electrică, formând un fel de circuit microscopic. Dintr-un anumit un unghi, susţin unii martori, și în condiții speciale, s-ar fi observat chiar şi un ochi uman. Oricum, sfera de cristal a dr. Brown a fost sursa unei varietăți de evenimente paranormale. Astfel, unii martori spun că au simţit “curenţi de aer” în apropierea ei, că au văzut lumini fantomatice, că au auzit voci bizare sau că au simțit senzații ciudate în apropierea ei. Un ac de busolă amplasat lângă sfera de cristal se va roti în sens invers acelor de ceasornic, apoi începe să se rotească în direcția opusă dacă se deplasează la doar 5 cm distanță.

Ar fi fost semnalat chiar şi un caz de vindecare pentru o persoană care a atins sfera de cristal, dar următoarea persoană care a intrat în contact cu sfera a preluat simptomele afecțiunii celeilalte persoane, ca și cum cristalul ar putea scoate și apoi să activeze bolile umane.

Cineva a propus următoarea teorie: poate că piramida scufundată din Bahamas a atras, a acumulat și a generat forțe cosmice. Tija metalică şi piatra preţioasă roşie de la capătul ei concentra și proiecta energia către sfera de cristal de dedesubt, aceasta acţionând ca un distribuitor de energie… Cine a construit toate aceste lucruri? Nu cumva vechea civilizaţie a Atlantidei, care a dispărut după “marele potop”?

https://www.lovendal.ro/

Publicat în MISTERE | Lasă un comentariu

3 descoperiri arheologice importante care arată o legătură misterioasă între sumerienii din Orientul Mijlociu şi vechii geto-daci


În anii 70, în centrul oraşului Cluj-Napoca s-a făcut o descoperire incredibilă: la 6 metri adâncime, sub pavajul Pieţii Libertăţii, la 30 de metri distanţă de zidul nordic al catedralei Sf. Mihail. În momentul când se săpa o groapă pentru montarea unui transformator electric, au fost gasite numeroase urme ceramice străvechi aparţinând culturii Turdaş.

Dintre piesele scoase din adâncul pământului – vase cu picior, un cârlig de undiţă din os, un disc din lut perforat, ce pare a fi fost un pandantiv, fragmente de farfurii şi străchini cu buza lobată şi pictate cu brun deschis sau negru peste culorile albă sau alb-gălbuie – a reţinut atenţia, în mod deosebit, un fund de vas lucrat dupa toate canoanele ceramicii turdăşene. El a fost confecţionat din pasta densă, iar arderea excelentă i-a dat o culoare metalică, neagră în interior şi roşie lustruită în exterior.

Cercetându-se rămăşiţele vasului, s-a constatat, cu surprindere, că olarul din vremurile acelea îndepartate a schiţat, într-o tehnică a lustruirii adâncite, silueta unei corăbii, cu catarg central, dublă velatură triunghiulară şi lăcaşurile pentru vâsle şi vâslaşi. Dacă asupra sensului reprezentării specialistul n-a avut dubii, corabia fiind clar desenată, poate chiar de mâna unui om care cunoştea nemijlocit rostul obiectului pe care îl figura, descoperirea, în ansamblu, nu a determinat puţine întrebări enigmatice. Asta mai ales pentru faptul că ambarcaţiunea schiţată depăşea, prin toate detaliile sale tehnice, conceptul obişnuit de barcă. Prin forma lui, desenul duce gândul cercetătorului, ca şi pe cel al privitorului comun dar perspicace, la ceea ce reprezintă, de fapt, o corabie, o navă cu pânze şi vâsle, capabilă să efectueze călătorii pe mări şi oceane.

Referitor la corabia cu pânze, se pot face analogii cu piese similare cretane, mai târzii decât orizontul cycladic-minoic. Asemănarea este izbitoare, iar diferenţa cronologică nu depăşeşte 300-400 de ani, datarea acestui tip de corabie ducându-ne în jurul anului 2800 î.Hr.

Discul de lut ars mesopotamian din Cluj

De zeci de ani se află în vechile colecţii ale Muzeului de Istorie din Cluj-Napoca un disc de lut ars, lucrat din argilă cenuşie, acoperit cu un foarte subţire strat de slip negru. Discul este străpuns, la mijloc, de o perforare conică. O cercetare atentă, întreprinsă de un cercetător clujean a dezvăluit faptul că pe faţa bombată a discului erau cel puţin 13 semne incizate, la fel ca pe faţa sa plană. Astfel, discul cu cele 26 de semne este analog, tocmai prin aceste semne, până la identitate, cu o parte din simbolurile de pe vestitele tabliţe Blau ce aparţin epocii dinastice timpurii a Mesopotamiei şi care fac parte din patrimoniul British Museum-ului din Londra. Asemănarea semnelor depăşeşte posibilitatea unei simple întâmplări. Placheta de lut conţine o friză heraldică de animale, precum şi o porţiune din figurarea unui portal de templu arhaic, mesopotamian.

Zeiţa presumerienă Imdugud găsită la Timişoara

Într-un cătun, cuprins astăzi în perimetrul oraşului Timişoara s-au găsit două fragmente ceramice ornamentate cu torţi modelate in forma de cioc de pasăre. Pe un fragment de vas era aplicată, în relief, o fiinţă fantastică, un animal ce reprezenta un vultur cu cap de leoaică, o replica îndepărtată a zeiţei presumeriene Imdugud. Aceasta zeitate simboliza rapiditatea şi forţa în atac, era venerată ca un rege al păsărilor şi al animalelor, o pasăre mitologică a destinului.. Într-un vechi text sumerian, tradus de cercetătorul S. N. Kramer, se povesteşte că eroul unei aventuri în jurul lumii, Lugalbanda, a pierdut calea de întoarcere spre cetatea Urukului. El a încercat să se înapoieze din călătoria din care nimeni nu revine, reuşind, prin vicleşug, să câştige prietenia zeiţei Imdugud, care i-a arătat drumul.

De reţinut este că, în cele mai vechi reprezentări, zeiţa Imdugud este înfăţişată din profil; abia mai târziu apare cu aripile desfăcute şi capul văzut din faţă, aşa cum este cunoscută imaginea ei de pe vestitul altorelief din cupru de la El-Obeid (sculptura ce datează din perioada primei dinastii din Ur). Vulturul cu cap de leoaică de pe fragmentul de vas găsit la Timişoara, are o ciudat de adâncă orbită a ochilor, ca în mai toate piesele similare de plastică din perioada dinastică timpurie a Mesopotamiei.

Ce înseamnă toate aceste 3 descoperiri importante? Faptul că există o legătură misterioasă, încă nedescoperită, între vechea cultură sumeriană / mesopotamiană şi vechii geto-daci…

https://www.lovendal.ro/

Publicat în URMASII DACILOR(diverse) | 1 comentariu

Nu mai blocați dezvoltarea infrastructurii în transporturi!


  L-am cunoscut pe Felix Stroe acum 36 de ani, când era tânăr ofițer în Comandamentul Marinei Militare, un militar […] 

L-am cunoscut pe Felix Stroe acum 36 de ani, când era tânăr ofițer în Comandamentul Marinei Militare, un militar inteligent, foarte bine pregătit, cu rezultate de excepție în Institutul de Marină, dar și în activitatea desfășurată la unitatea unde a fost repartizat. Doar aceste rezultate au făcut posibilă promovarea să rapidă în cea mai înaltă structură de comandă a Marinei Militare, în care majoritatea ofițerilor ajungea după mulți ani de practică la unități. Dincolo de spiritul datoriei care l-a caracterizat permanent, am apreciat în mod deosebit spiritul organizatoric și capacitatea de a-i mobiliză pe colaboratori în realizarea obiectivelor propuse.

Nu ne-am întâlnit de foarte mulți ani și nici nu am conversat telefonic, dar am fost bucuros când am aflat că a preluat Ministerul Transporturilor, fiind convins că va mișcă lucrurile acolo, ceea ce s-a și întâmplat, domnul Stroe luând de îndată măsuri pentru realizarea programului de guvernare în domeniul transporturilor. Nu am înțeles de ce Conducerea PSD a decis să îl înlocuiască din acest portofoliu, năruind într-un fel și speranțele noastre. Sunt convins că dacă el era menținut acolo, cu siguranță aveam acum o Centură a Bucureștiului modernizată, că ne puteam deplasa de la Sibiu la Nadlac pe autostradă, și multe altele.

Într-un articol postare anterior  va spuneam că de curând m-am deplasat în Belgia și am revenit în România cu autoturismul. Până la Lugoj a fost ok, dar până la Deva, un coșmar, un drum plin de denivelări, de gropi, un drum care face imposibilă deplasarea în condiții cât de cât acceptabile. Deși nu există nicio justificare pentru nedarea în folosință a acestui tronson de autostradă, totuși putem deveni înțelegători, dar nu o putem face în ceea ce privește drumul național pe care se circulă. Să nu fie în stare să pună o pătură asfaltica pe tronsonul acesta, ca autovehiculele să circule cu viteză legală și în siguranță, nu mai înțelegem.

Ce s-a făcut cu banii alocați transporturilor, ce fac cei din CNAIR (CNADNR), care au salarii babane și o multitudine de alte facilități, dar mai ales ce fac cei din conducerea PSD, care par anchilozați, lăsând să se aștepte măsurile promise în acesta sferă, că și în altele? Apăruse o rază de speranța atunci când s-a luat decizia propunerii doamnei Lia Olguța Vasilescu la portofoliul Transporturilor, dar a blocat-o Iohannis, și a făcut-o fiind conștient că aceasta va lua măsurile necesare pentru a mișcă lucrurile și aici, așa cum a făcut-o și la Ministerul Muncii.

Pe Herr Iohannis nu îl interesează cât de greu se deplasează românii pe drumurile naționale, doar el nu are nevoie, are la dispoziție avioane și elicoptere cu care o face. Nu este interesat că la Transporturi să vina un ministru energic, hotărât să ia măsuri radicale pentru schimbarea situației, mai ales că știe că unii din partenerii noștri europeni și din alte zone, nu doresc ca România să își dezvolte infrastructura în acest domeniu.

De aceea, este greu de crezut că domnul Iohannis v-a acceptă să numească acolo un ministru cu asemenea calități. Asta însă nu absolvă PSD-ul de povara luării deciziilor de restructurare și de numire a unor funcționari publici responsabili, hotărâți să ia măsurile ce se impun. Să lăsăm numirea oamenilor pe alte criterii, generate de interese personale, meschine, individuale și de grup, și să o facem doar pe baza competențelor și experienței generatoare de soluții și de măsuri menite să faciliteze realizarea la timp și de calitate a obiectivelor stabilite pentru zonele de importantă națională.

Herr Iohannis, unii spun că aveți un interes personal în blocarea finalizării autostrăzilor în România, mai precis că vi s-a cerut în mod expres acest lucru de șefii domniei-voastre din afară și de aceea blocați, prin toate mijloacele, activitatea Guvernului în acest sector. Așa să fie? Mie îmi este greu să cred, și de aceea va întreb pe dumneavoastră, dar va rog să nu-mi dați răspunsul abia când o să fiți ex-președintele României, că la modul în care reușiți să citiți, să analizați și să luați decizii, mă tem să nu fie chiar așa!

                                                                                                    General Dumitru ILIESCU

http://www.justitiarul.ro

Publicat în ROMANIA(politic) | 2 comentarii

Eurovision „corect politic”: Spălarea creierilor la nivel continental prin progresismul globalist


                                 Iluzia democraţiei Simt în […]

 

                               Iluzia democraţiei

Simt în societate o mare emoţie generată de scandalul Eurovision. La făcătura de concurs organizată de bugetofaga Televiziune Română, marea favorită a fost trântită de doi homosexuali din juriu strict din cauza convingerilor ei pro familie. Asta probabil ca o dovadă a toleranţei. E chiar util de constat acest aspect, doar nouă, ăstora care cârâim, ni se tot spune că suntem intoleranţi.

Cum chestiunea ţine mai mult de monden, aş fi trecut peste. Nu prea mă pasionează vedetele inventate, iar Eurovision-ul chiar nu înţelegeam cu ce se mănâncă. Însă, cum tot îmi intrau ştiri despre subiect, m-am hotărât să fac o lectură diagonală ca să înţeleg ce-i mai animă pe români. Culmea e că, după ce m-am documentat puţin, am constatat că subiectul nu doar că e util, dar e şi deosebit de ofertant. Şi ca întâmplare în sine, dar, mai important, ca studiere şi înţelegere a maşinăriei din spatele său.

Eurovision este un produs al Europe Broadcast Union (EBU), o moştenitoare de după Al Doilea Război Mondial a International Broadcasting Union (IBU). Ideea concursului a fost aceea de a replica formatul Festivalului de la San Remo la nivel european, având în centru ideea păcii între popoarele europene. Întreaga maşinărie a fost de la bun început una progresistă, menită a uniformiza creierele într-un mod optimizat, prin transmiterea programelor ideologice la nivel european.

Ceea ce e interesant în ceea ce priveşte concursul în sine este modul în care sunt alese piesele. În primul rând trebuie să existe un juriu. Care juriu mai nimeni nu ştie cum se întocmeşte. Ăia de la TVR nu se obosesc să ne spună, doar banii pe care-i iau din contribuţiile noastre „li se cuvin”. Dar aceeaşi situaţie e peste tot prin Europa. Juriile se constituie din „specialişti” numiţi naiba ştie de cine.

Însă trebuie să se ţină cont şi de faptul că e un concurs de popularitate. Astfel se introduce o a doua variabilă: publicul. Te-ai gândi că dacă tot se fac eforturi, iar pulimea din public mai sună şi la telefoane cu suprataxă, votul publicului e cel care decide în cea mai mare proporţie. Sau cel puţin într-o proporţie egală cu a juriului. Doar e un concurs de popularitate, nu-i aşa?

Aiurea! Tot ceea ce înseamnă vot popular e un fake. În realitate, tot votul popular valorează cât votul unui jurat. Adică, indiferent de ceea ce alege publicul, jocurile se fac tot în juriu unde se decide „cum trebuie”. În final însă, la anunţarea câştigătorului, publicul are impresia că aşa a votat lumea, nu că aşa a hotărât juriul. Iată ilustrarea perfectă a fake-democraţiei.

Dacă e ceva demn de a fi luat în seamă e tocmai înţelegerea acestei maşinării imbecilizante. Publicul are doar iluzia că deţine puterea, în timp ce deciziile se iau în cercurile mai mult sau mai puţin oculte. De altfel acesta este şi modul în care e construită aşa-zisa democraţie a Uniunii Europene. Se fac alegeri, oamenii se duc la vot ca să-şi trimită reprezentanţii la cel mai înalt for european. Mă rog, oamenii care sunt trimişi sunt votaţi pe nişte liste întocmite într-un mod destul de opac, dar să lăsăm acest amănunt de-o parte şi să presupunem că, într-adevăr, cei pe care i-a dorit populaţia ajung acolo. Însă, odată ajunşi constată că rolul lor e unul de a cincea roată la căruţă. Dacă iei în serios ceea ce se petrece în Parlamentul European, ai şansa să-ţi pierzi timpul prin comisii absurde, să participi la înţelegeri şi şmenuieli politice şi alte asemenea îndeletniciri. Dacă eşti mai deschis la cap, realizezi că toate treaba e una inutilă. Ceea ce face Parlamentul European e zero. Hotărârile esenţiale le ia Comisia Europeană care n-are nicio treabă cu Parlamentul. Ăia iau deciziile după cum le sunt dictate de interesele ţărilor mari (Germania şi Franţa în principal) sau, atunci când sună cineva pe „firul scurt”, după ceea ce spune acel cineva. Practic poţi să ai 99% din voturile din Parlamentul European că tot nu faci mare lucru. Eventual poţi face ceva scandal, dar cam atât. Furtună într-un pahar cu apă.

După cum observaţi limpede, modelul juriului de le Eurovision e identic cu modalitatea de funcţionare a Uniunii Europene. Votul popular – democraţia aşadar – e una doar de formă. Când e vorba de decizii, acestea se iau în cămăruţe neştiute ale puterii, servind cu totul alte interese decât pe cele ale simplului votant. Dar prostimea trăieşte cu iluzia că a votat şi că ceea ce se întâmplă e o urmare firească a alegerilor care-au avut loc.

Iată aşadar cum arată „democraţia 3.0”. E ca şi cum ţi s-ar da un pistol care doar pocneşte şi ţi s-ar spune că dacă nu-ţi convine unul dintre cei care apar pe ecran trebuie să îndrepţi pistolul pe el şi să-l împuşti. Ţi se mai spune că dacă se strânge un număr suficient de oameni care-l „împuşcă” pe respectivul, atunci el moare. Vă imaginaţi câtă pasiune poate genera un asemenea joc bolnav? Şi vă imaginaţi câtă satisfacţie vor avea unii când vor auzi că X sau Y a murit. Vor crede că ei au influenţat asta, neavând habar că defunctul a murit în urma unui accident de maşină sau a unei boli pe care n-o ştiau decât doctorii şi apropiaţii săi.

În mare ne îndreptăm spre un fake-society şi culmea e că minţile simple abia aşteaptă să ajungă acolo. Doar acolo e lumea lor, în care pot împuşca pe oricine fără nicio consecinţă.

                                                                                                            Dan DIACONU

Sursa: Trenduri economice

http://www.justitiarul.ro/

Publicat în EUROPA ( editoriale) | 1 comentariu

Reportaj BBC despre asaltul travestiților care citesc povești copiilor asupra statelor conservatoare din America:


”Copiii trăiesc în lumea lor fantastică, iar noi ne potrivim perfect cu ea”

Reportaj BBC despre asaltul travestiților care citesc povești copiilor asupra statelor conservatoare din America: ”Copiii trăiesc în lumea lor fantastică, iar noi ne potrivim perfect cu ea”

Drug Queen Story Hour (DSQH), un program construit în jurul „travestiților care citesc povești copiilor în școli și librării”, începe să se deplaseze din marile orașe, ajungând și în statele americane conservatoare, din sud, scrie BBC într-un reportaj  despre ultima modă în bibliotecile americane.
Un grup de travestiți stă într-o încăpere mică, aflată în spatele unei biblioteci publice din Carolina de Sud. Toți travestiții poartă veșminte în culori stridente și tatuaje, în contrast cu pereții bej ai camerei. Iar copiii sunt numai ochi și urechi.
„Cinci travestiți se plimbă în jurul lor, în această încăpere și niciun copil nu a venit la noi să ne spună „ești atât de ciudat ”, spune travestitul Rylee Hunty. „Copiii trăiesc în lumea lor fantastică, iar noi ne potrivim perfect cu ea”.
Copiii stau adunați pe jos, în fața lui Rylee, urmărind-o în timp ce citește. După câteva minute, travestitul este întrerupt de o fetiță, care se ridică și îi oferă o brățară lui Rylee, spunându-i : ”pentru că ești o prințesă”.
În afara bibliotecii, poliția supraveghează grupurile de protestatari și contra-protestatari care se asmut, în ploaie, unii pe alții. Fiecare dintre cele două tabere reprezintă o viziune diferită asupra viitorului  sudului Americii.
Programul Drag Queen Hour Story a fost creat în San Francisco în 2015 și de atunci s-a răspândit în SUA, și nu numai. Scopul declarat al creatorilor este de a „prinde imaginația și de a ne juca cu fluiditatea de gen a copilăriei” și de „a le oferi copiilor modele de travestiți perfecți”.
Jonathan Hamilt, co-fondator al programului Drag Queen Story din New York, a declarat pentru BBC că a remarcat „o creștere exponențială a numărului de evenimente în statele mai conservatoare, rurale și sudice, în ultimul an”.
”Avem acțiuni de acest gen în Nebraska, Indiana și Alabama, și cred că aceasta este o reacție parțială a peisajului politic din SUA, nevoia de astfel de programe cu travestiți pentru copii”, spune Hamilt. El recunoaște însă că, odată ajunși în zonele rurale astfel de programe sunt întâmpinate cu proteste. ”Dacă părăsești marile zone liberale, oamenii tind să fie mai conservatori, teama lor se transformă în furie”.
Travestitul Rylee spune că vrea să le prezinte copiilor fața diversității. O altă lume, în care pot intra dacă vor. ”Știam de la o vârstă fragedă că eram diferit. Dacă aș fi avut și eu această experiență când eram mic, poate că nu aș mai fi fost atât de trist, confuz și neliniștit. Mă simțeam ca un personaj rău. Dacă vii din Sud,  acolo oamenii cred că dacă ești gay sau mai diferit vei ajunge în iad”.
O opinie similară are și de Prințesa Mocha, un alt travestit care citește copiilor în bibliotecă. Ochii copiilor o urmăresc cu atenție cum merge, cum se mișcă pe tocurile înalte și în timp ce citește. ” Veți putea muta munții din loc, puștilor”, le spune Prințesa Mocha.
În ziua evenimentului, drumurile din jurul bibliotecii au fost închise, iar  paza clădirii se face la sânge , după ce au apărut amenințări ale celor  care contestă programul „travestiților care citesc povești copiilor în școli și librării”. Mișcarea de protest față de astfel de acțiuni destinate copiilor a fost promovată pe grupurile de pe Facebook ”GOP Politics of South Carolina” și ”Greenville Tea Party”, care au organizat o ”întâlnire a comunității pro-familie” în stradă.
”Nu sunt de acord cu faptul că acești copii sunt ținte ale unui astfel de program”, spune protestatarul Jan aflat în fața bibliotecii. ”Se promovează în mod activ păcatul și se face asta în fața copiilor. Să facă ce vor la ei acasă sau într- un club de noapte, dar nu aici, unde sunt implicați  copii”.
După toată controversa din jurul evenimentului, mediatizat intens, mulți contra-protestatari s-au adunat și ei în fața bibliotecii pentru a susține travestiții.
Natalie Shaik, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat pentru BBC că a fost o ”acțiune importantă” pe care foarte mulți oameni din Greenville au dorit să o sprijine.
Și, în ciuda controverselor, sau poate chiar din această cauză, evenimentul a fost atât de bine primit încât urmează ca travestiții să țină noi sesiuni de lectură pentru copii, notează BBC.
Christia Spears Brown, profesor de psihologie la Universitatea din Kentucky, care studiază dezvoltarea genului la copii, a declarat pentru
 BBC că, deși aceste evenimente pot părea „stupide și frivole”, ele ar putea avea „rezultate pozitive asupra copiilor mici, dacă se simt capabili să se exprime”.
În schimb, spune aceasta, există rezultate negative asupra unor copii care simt presiunea de a se conforma. ”Acești copii nu sunt la fel de stabili psihologic. Cultura poate să susțină sau nu identitatea de gen a unui copil, dar nu o poate crea”, explică Brown.
Publicat în HOMOSEXUALI, S.U.A. | Lasă un comentariu

Marea Britanie. Autoritățile decretează că școlile trebuie să-i învețe pe elevi despre cuplurile de același sex indiferent de convingerile părinților


Marea Britanie. Autoritățile decretează că școlile trebuie să-i învețe pe elevi despre cuplurile de același sex indiferent de convingerile părinților

Romanii care si-au dus copii acolo acum cred ca sunt tare mandrii 😂😂😂😂

OFSTED, biroul guvernamental din Marea Britanie care se ocupă cu inspecția școlilor și acordarea calificativelor, susține că școlile trebuie să-i învețe pe elevi despre cuplurile de același sex, informează BBC.
Toți copiii trebuie să învețe despre cuplurile de același sex, indiferent de religia lor, a anunțat conducerea Ofsted.
Sute de părinți au protestat recent în fața unei școli din Birmingham față de decizia instituției de învâțământ de a le preda elevilor lecții despre cuplurile de același sex și despre identitatea de gen.
Inspectorul șef al Ofsted, Amanda Spielman, a declarat pentru BBC că este crucial ca elevii afle mai multe despre diferențele din societate. Este important ca încă de la această vârstă să știe că „există familii care au două mame sau doi tați”, a afirmat aceasta.
Mai mulți părinți de religie musulmană, dar și creștini, au organizat demonstrații în fața școlii din Parkfield, după ce copiii lor au aflat despre cupluri de același sex din cărțile de la școală. Aceștia au denunțat faptul că astfel de lecții, care fac parte din programul ”No Outsiders”, contravin credinței lor. Părinții copiilor musulmani au acuzat faptul că profesorul Andrew Moffat, cel care a predat astfel de lucruri,  homosexual declarat, a „promovat convingerile personale despre acceptabilitatea universală a homosexualității ca fiind normală și morală”.
Șefa Ofsted susține însă că lecțiile au avut ca scop „a se asigura că ei [copiii] au aflat că există oameni care preferă să nu se căsătorească cu cineva de sex opus și că uneori există familii care au două mame sau doi tați”.
Una dintre mamele care au participat la protest a acuzat școala că ”inoculează idei” în mințile copiilor și consideră că fetița ei este prea mică pentru a fi învățată „ce se întâmplă în dormitorul cuiva”. ”E ceva ce am dori să-i învățăm noi pe copiii noștri, și nu să se facă astfel de presiuni asupra noastră”, a spus femeia intervievată de BBC.
BBC notează că deja au fost planificate mai multe proteste, iar unii părinți au declarat că vor scrie guvernului solicitând o modificare a legislației privind egalitatea.
Publicat în EUROPA(Anglia), HOMOSEXUALI | 1 comentariu

Analiza presei: Piața Media din România, dominată de actori străini. De ce e nevoie de înființarea unei televiziuni de știri cu profil conservator, nationalist.


Imagini pentru televiziunile din romania

Acum puțin peste o săptămână, ActiveNews prezenta în mod succint, o listă a siteurilor și posturilor media care activează în România, precum și orientarea ideologică a acestora.
În acest articol vom face o analiză a identității celor care domină spațiul mediatic românesc.
În primul rând, avem pe piață nu mai puțin de patru trusturi care aparțin nemijlocit unor state străine: RFI (Franța), Deutsche Welle (Germania), Radio Europa Liberă (SUA). Deci, când citiți știri și comentarii pe aceste site-uri, e bine de știut că reprezintă punctul de vedere al acelor state, nu al românilor sau al României.
De asemenea, mai avem organe de presă care sunt strâns legate de puterea seculară din alte țări: Ziare.com, PRO TV, Vice.com (SUA) și Kanal D (Turcia).
Mai avem și cazul Rise Project, acolo unde sunt implicate mai multe state:Elveția și Austria. Există Newsweek și Pressone, deținute de oameni de afaceri americani, Europa FM (concern ceh), Libertatea și Gazeta Sporturilor (deținute de grupul elvețian Ringier).
Ce mai rămâne ca presă deținută, teoretic,  de români? Grupul Antenelor, grupul Adevărul, grupul Digi, grupul România TV, Realitatea TV, Grupul Evenimentul Zilei, Grupul Hotnews – G4 Media și cam atât, dacă ar fi să-i numim pe cei mai mari.
Dar cât de mult reprezintă interesele românești? O privire simplă ne arată că toate acestea se susțin cu publicitate provenită în principal de la multinaționale. Un exemplu este Hotnews-G4 Media. Pe aceste site-uri a apărut, în trecut, reclamă plătită pentru producătorul rachetelor Patriot. Altă dată, rubrici au fost realizate cu sprijinul financiar la Uniunii Europene. Puteau aceste mari entități să-și facă reclamă pe site-uri care le-ar fi afectat interesele?
Având în vedere că fondatoarea Hotnews a fost consiliera lui Dacian Cioloș pe vremea în care acesta a fost premier, răspunsul nu poate fi decât unul singur.
De ce avea nevoie un mare producător, precum Raytheon, să-și facă reclamă în fața cititorilor români obișnuiți? Se gândeau că o să dea românii năvală să comande niscaiva rachete prin curier? Sigur că nu. Dar miza este alta și anume de a arăta cine sunt cei de sub pulpana lor. Așa cum era vorba pe vremuri: „dai în mine, dai în fabrici și uzine”.
Să luăm puțin și cazul site-ului anticreștin Recorder.ro. Zice acolo, așa:  „Recorder este o publicație care se autofinanțează din publicitate și din donațiile cititorilor”. Într-un articol trecut, cei de la Recorder spuneau că donațiile cititorilor din ultimele sase luni, respectiv 56.877 de euro, reprezintă „aproximativ 40 % din bugetul lunar al Recorder (restul banilor venind din contracte de publicitate)”.  Nu e clar dacă acele donații reprezintă 40% din bugetul pe o singură lună sau 40% din bugetul pe ultimele șase luni. În orice caz, contribuția banilor din publicitate la „recorder” este de aproximativ 60%. Pe șase luni, presupunând că sumele menționate reprezintă valoarea pe jumătate de an, rezultă că „recorder” a înregistrat aproximativ 60.000 de euro publicitate Minim.
Cine sunt cei care-și fac/au făcut publicitate pe recorder? Kaufland, OMV, Vodafone, etc. Întrebare: poți susține interesele firmelor românești dacă majoritatea veniturilor vin din contracte cu aceste entități?
Aceeași poveste o găsim și la „independentul” Guran. Contributors și Republica sunt apendici ai Hotnews, respectiv Digi 24.  Având în vedere că atât grupul Adevărul, cât și RCS/RDS au fost acuzate în repetate rânduri de legături cu serviciile secrete, Realitatea TV are datorii la stat, mai rămâne foarte puțin. Grupul Antenelor și Grupul România TV sunt centrate exclusiv pe interesele celor le susțin.
E simplu de observat, bazându-ne și pe analiza anterioară, că stabilitatea maximă rămâne în continuare la mass-media de stat: TVR, Radio România și Agerpres. Dar aceste entități sunt la mâna factorului politic, iar audiențele nu sunt cine știe ce, astfel încât și acestea se înscriu în tonul general.
În aceste condiții, se poate observa cu claritate că piața media din România este dominată de actori străini, care fie direct, fie prin interpuși, își impun agenda. De-aceea, de exemplu, Referendumul pentru Familie – singura inițiativă organică pornită de jos din ultimii 30 de ani – a fost boicotată feroce de toată mass-media, inclusiv cea de stat.
Publicat în ROMANIA(manipulare) | 1 comentariu

Sarea iodată, pericol pentru organism – se cere scoaterea de la comercializare


Sare

Costel Stanciu, președinte al Asociației Pro-Consumatori, solicită eliminarea restricției legale de comercializare a sării neiodate în magazine – ce relevă o analiză a sării din România.

. Mâncarea nu are gust fără sare. Asta o știm cu toții, însă v-ați gândit până acum că sarea… nu este sănătoasă?

Reprezentanții Asociației Pro-Consumatori ne informează că sarea iodată este un real pericol pentru sănătate.

Inițial, sarea iodată trebuia să conţină 20 ± 5 mg iod/kg de sare, respectiv 34 ± 8,5 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 26 ± 6,5 mg iodură de potasiu/kg de sare. Din martie 2007 s-a modificat procesul de iodare a sării astfel: ”Sarea iodată trebuie să conţină 30 mg iod/kg de sare, respectiv 50,6 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 39,2 iodură de potasiu/kg de sare. Se admite ca limită minimă un conţinut de 25 mg iod/kg de sare, respectiv 42 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 32,5 mg iodură de potasiu/kg de sare, iar ca limită maximă un conţinut de 40 mg iod/kg sare, respectiv 67,2 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 52 mg iodură de potasiu/kg de sare”, informează reprezentanții Asociației Pro-Consumatori.Cea mai multă sare comercializată în țara noastră provine din Grecia, urmată de România, Pakistan, Austria, Turcia, Belarus, Polonia, Italia și Israel.

Cât de toxică este sarea iodată?

Deosebit de important este faptul că sarea neiodată nu are termen de valabilitate, cum se întâmplă în cazul celei iodate.

”Sarea neiodată are termen de valabilitate nelimitat (8% dintre produsele analizate), în timp ce la sarea iodată termenul de valabilitate variază între 1 an și 20 de ani, în funcție de substanțele chimice adăugate în procesul de iodare a sării, astfel: la 24% dintre produsele analizate, termenul de valabilitate este de 3 ani; la 20%  – 1 an; la 16% – 2 ani; la 12%  – 5 ani; la 8% – 4 ani; la 8% – 6 ani, iar la 4% dintre produsele analizate, termenul de valabilitate este de 20 ani”, informează sursa citată.

În concluzie, aceste variații ale termenului de valabilitate demonstrează toxicitatea sării iodate, dată de substanțele chimice adăugate în procesul de iodare a sării, mai spun reprezentanții APC.

Românii consumă zilnic de 2-3 ori mai multă sare “iodată” decât cantitatea recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care este de 5 grame de sare. Acest consum ridicat de sare explică rata ridicată a hipertensivilor- circa 40% din populația adultă a țării noastre – precum și numărul mare de decese provocate de bolile cardiovasculare și atacurile cerebrale, informează APC.

“Majoritatea covârşitoare a consumatorilor nu realizează pericolele la care se expun prin consumarea zilnică a sării iodate. Administrarea sării iodate în alimentaţie trebuie realizată numai în baza unei reţete prescrise de către medicul endocrinolog. Având în vedere că se încalcă un drept fundamental al consumatorilor – dreptul de a alege – solicităm eliminarea restricţiei legale de comercializare a sării neiodate din micile şi marile structuri comerciale”, a declarat Conferențiar universitar dr. Costel Stanciu, preşedinte APC România.

BUCUREȘTI, 21 feb – Sputnik, Georgiana Arsene

https://ro.sputnik.md/

Publicat în ALIMENTATIE(sare) | 2 comentarii

Umilință totală pentru Tudor Chirilă în Piața Victoriei joi seara


Tudor Chirilă

Incep romanii sa se trezeasca? Papagalul asta acum 29 de ani ar fi fost un simplu salariat intr-o fabrica dar in democratie cica e vedeta 😂😂😂

Cântărețul a făcut un apel pe Facebook prin care a îndemnat oamenii să iasă în stradă, însă rezultatul a fost mai mult decât dezamăgitor.

Tudor Chirilă a anunțat că în această seară va ieși să protesteze împotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, chiar dacă va fi singur

”Iar eu am să ies în stradă în seara asta, chiar dacă mă duc singur. Dragnea conduce țara mea, nu țara lui”, a scris Chirilă.

Se pare că artistul a avut ”gura aurită” pentru că, în această seară, în jurul orei 18.00, în Piața Victoriei se aflau cam zece oameni, printre care și el.

Chirilă a transmis live din piață, supărat că lumea nu mai iese în stradă.

”Nu suntem foarte mulți. Este ca și cum am fi singuri, dar de fapt nu suntem singuri. Cred că oamenii s-au resemnat pentru că au pierdut șirul acestui serial foarte prost care se întâmplă de aproape doi ani. Mereu m-am întrebat de ce nu mai iese lumea în stradă”, a spus Tudor Chirilă.

 

BUCUREȘTI, 21 feb – Sputnik, Georgiana Arsene.

https://ro.sputnik.md

Publicat în ROMANIA(miscarea rezist) | 1 comentariu

Tensiune la Bruxelles, procurorul european şi neadevăruri despre România


Members of the European Parliament take part in a voting session in Strasbourg, France, April 14, 2016. MEPs voted on thursday on the EU Passenger Name Record (PNR) Directive, which would oblige airlines to hand EU countries their passengers' data in order to help the authorities to fight terrorism and serious crimes

Europarlamentarul român Maria Grapini susţine că la Bruxelles este cresc tensiunile referitor la votul pentru procurorul-şef european, iar dezinformările la adresa României sunt la ordinea zilei.

Potrivit deputatului european Maria Grapini, la Bruxelles este o mare tensiune la Bruxelles pe subiectul votului în Comisia LIBE pentru procurorul-şef al Parchetului European, iar Monica Macovei aspune tot felul de neadevăruri oficialilor din blocul comunitar.

„Noi, cei 10 eurodeputați români din S&D, am făcut mai multe scrisori pe care le-am transmis colegilor din Parlamentul European în care am prezentat situația, după că doamna Monica Macovei trimisese o scrisoare aberantă în care spunea tot felul de neadevăruri despre România”, a declarat Grapini, într-o intervenţie la Antena3.

Europarlamentarul român a mai menţionat că legislatorii PSD din Parlamentul European au cerut ca pentru procurorul-şef european să se voteze şi în Parlament, nu doar în Comisie.

„Noi am spus că este bine să informăm corect ce se întâmplă. Am cerut, pe de o parte să se voteze în comisie, pe de altă parte să se voteze și în Parlament”, a precizat Maria Grapini.

Totodată, Migai Gâdea a prezentat o informaţie în exclusivitate la Sinteza Zilei în care vorbeşte despre un email primit de la secretariatul LIBE, următoarea comisie la care ajung discuţiile pe subiectul procurorului-şef european, după cele din COREPER a Consiliului European, în care se precizează că în data de 26 februarie, marți, ora 12.00, va fi un vot în comisie LIBE care să hotărască dacă procurorul șef va fi votat de membrii comisiei sau va fi votat la nivelul coordonatorilor.

„Se pune în discuție că votul nu poate fi doar la nivelul coordonatorilor, adică să se rămână la ultima decizie sau nu, ultima decizie fiind că votul este exclus. Dar, probabil că frământările și disputele sunt mult prea ample”, a spus Mihai Gâdea.

https://ro.sputnik.md

Publicat în ROMANIA-EUROPA | Lasă un comentariu

Asa arata o biserica satanista in America. Observati ca folosesc simboluri francmasonice: piramida si ochiul!


De asemenea puteti vedea statuia lui Baphomet, zeul Baal, adica Satan.

https://www.gazetadeinformatii.ro/

Publicat în MASONERIE | Lasă un comentariu

Bătălia pentru Marea Neagră sau politica Lisimahilor


 

Scurt tratat de istorie ”neagră” De când Lisimah,  generalul lui Alexandru cel Mare s-a proclamat rege al Traciei elenistice   și a căutat să își extindă regatul, ”lumea bună” a auzit de Dobrogea. Câteva secole mai târziu după exilarea lui Publius Ovidius Naso   la Pontus Euxinus și romanii au aflat de existența Daciei, dar i-a interesat Roșia Montana, pentru că pe vremea aia lumea consuma sare, miere, grâu și aur, iar renumitele care romane de război mergeau cu combustibil bălegăros, care producea gaze, nu consuma. Interesul real al marilor imperii pentru Marea Neagră s-a concretizat însă două milenii mai târziu, când la conducerea a ceea ce a mai rămas din vechea Dacie, au ajuns șnapanii, un trib gregar ale cărui rădăcini nu sunt cunoscute, dar care s-a extins în toate colțurile partidelor politice, instituțiilor statului, și chiar a structurilor inter-continentale,  reușind să domine și să subjuge societatea trăitoare și plătitoare de taxe și impozite. Interesați să domine tot, să sugă tot, să  controleze tot, pentru a-și asigura o dominare cât mai lungă, șnapanii s-au aliat cu alte triburi din afara granițelor, euro-atlanții, numiți și Shakali, care au garantat că atâta vreme cât șnapanii vor plăti birul, nimeni nu îi va da jos de la conducerea țării, dar că va trebui ca din când în când să se schimbe între ei, șnapanii sociali cu șnapanii liberali, să mimeze lupta politică în numele democrației și legilor inter-Shakale  să  creeze măcar impresia că există mai multe triburi care conduc țara. În plus, Shakalii au cerut să se respecte tradițiile străbune, în sensul că  șnapanii să asigure românilor cele două bunuri fără de care poporul nu poate trăi : pâine și circ, dar mai puțină pâine, că îngrașă și mai mult circ. Din când în când Shakalii dau și ei reprezentații de circ de înaltă măiestrie dar acestea se plătesc, sunt din fonduri rambursabile. Așa a apărut ” Strategia privind bazinul maritim al Mării Negre”,”Bazinul Mării Negre”, ”Strategia Europeană la Marea Neagră”, ”Strategia NATO la Marea Neagră”, ” Programul Operaţional comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020”, ” Black Sea Oil & Gas SRL”, ”Baza Militară Mihai Kogălniceanu, ” dar și ” Hotărârea nr. 9/2019 privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conducta Țărmul Mării Negre-Podișor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră”. Dacă ar fi știut săracul Lisimah ce nebunie va declanșa când l-a trimis pe fiu-său Aghatocles prin Dobrogea, se lăsa păgubaș, mai ales că a furat-o de două ori de la Dromichetes.

Poveste din zilele noastre

Până să vină Șnapanii la putere, interesul Shakalilor în Marea Neagră era limitat aș putea spune egal cu zero, pentru că țărmurile estice erau apărate de o coaliție de triburi numită ”ureseseu” trib care apoi s-a destrămat tot prin intervenția Shakalilor euro-atlantici și astfel între triburile care îl formau a întrat zânzania o insectă mică dar foarte nocivă, cu o otravă foarte puternică și acestea  au început să se certe între ele. Din marea coaliție de triburi uresesiste a rămas în picioare tribul Muskalilor, cel care acum moștenește tradițiile și apucăturile  vechii coaliții.   Văzând aceasta, Shakalii i-au pus pe șnapani să le ceară ajutorul și să declare că se simt amenințați de muskali, că le dispar dronele, că nu mai au aer, că au nevoie de help, adică un fel de sprijin, dar cu gust de imperialism  multilateral dezvoltat. Pentru asta, preventiv, Șnapanii, bine sfătuiți de shakali,  și-au distrus economia, și-au vândut flota, și-au trimis la vatră oastea, și-au desființat  industria de apărare, ca să nu fie întrebați de ce nu se apără singuri și cer helpul Shakalilor. Concomitent, a fost distrus sistemul sanitar, învățământul, sistemul juridic, iar structurile de forță au fost puse în slujba șnapanilor. Strategia a dat roade și în zilele noastre chiar dacă ar vrea, locuitorii vechii Dacii nu mai au cu ce să se apere, nici cu ce și nici cu cine. În zonă au intrat și niște trimiși ai Shakalilor euro-atlantici, din triburile Exone și Omeve  dar se pare că neluându-și măsuri de protecție au fost și ei mușcați de insecta aia veninoasă și au început să se altoiască reciproc. Drept urmare, la ambiție,  omeveii s-au aliat cu tribul Muskalilor și vor să își tragă  vânturi între ei, dar nu pot din cauza șnapanilor. Treburile par a se încurca, șnapanii se împart la rândul lor în mai multe clanuri, unii țin cu tribul Shakalilor de peste baltă, alții cu Shakalii teutoni, un trib războinic, alții cu muskalii, alții cu cine le dă mai mult, cert este că niciunii nu țin cu Dromicheții liberi care, deși sunt de un sânge cu ei, au sângele roșu, nu albastru.

Istorie în devenire

Recent, foarte recent, săptămâna aceasta, istoria Mării Negre este completată cu evenimente și decizii care completează nefericit, că altfel nu se putea,  cele prezentate mai sus.

 • Teutonii forțează mâna șnapanilor pentru a pune frână  exonilor și a da liber omeveilor și muscalilor;
 • Shakalii de peste baltă își trimit tot mai mulți luptători în zona Mării Negre, pasămite pentru a-i apăra pe Șnapani,  dar de fapt pentru a-și intensifica dominația în zonă și implementa  imperialismul multilateral dezvoltat;
 • Președintele șnapanilor semnează decretul de promulgare a ” Hotărârii nr. 9/2019 privind  aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale”. Este de mirare că frănarul,  exponent declarat al intereselor tribului teutonilor, a aprobat propunerea șnapanilor din prima, fără să o trimită  la CCR, sau Parlamentului să o revizuiască, deși este o încălcare crasă a dreptului de proprietate al cetățenilor, drept garantat de Constituție, este anti românească și slujește doar interesului triburilor străine.

Lucrurile nu se vor opri aici, Pontus Euxinus va continua să fascineze diverse triburi și shakali pentru că tuturor le place istoria.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu poveștile istorice, arhaismele și tradiția populară, prezint mai jos o traducere updatată a :

 1. Black Sea Oil & Gas SRL (BSOG) = o companie  deținută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.  Este o companie independentă de petrol și gaze cu sediul în România care desfășoară operațiuni de explorare, dezvoltare și exploatare a resurselor convenționale de țiței și gaze naturale. În prezent portofoliul companiei este alcătuit din concesiunea privind perimetrele XV Midia – Zona de Apă de Mică Adâncime și XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre, în care BSOG deține o participație de 65% și calitatea de operator. BSOG este compania operatoare în aceste perimetre, în numele parteneriatului cu Petro Ventures Resources SRL (20% participaţie) şi Gas Plus Dacia SRL (15% participaţie).Compania a fost achiziţionată de fondul Carlyle International Energy Partners (CIEP) în luna august 2015. Compania acţionează pentru a-şi îndeplini mandatul de a pune în producţie resursele sale de gaze naturale descoperite deja în platoul continental al Mării Negre şi de a identifica şi alte oportunităţi de investiţii în România dar şi în regiune.În luna noiembrie 2017, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) s-a alăturat consiliului de administraţie al BSOG în calitate de acţionar minoritar. Nu are nici o lagătură cu scandalul impozitului pe lăcomie.
 2. OMV =  Una dintre cele mai mari companii industriale listate în Austria. În Upstream, OMV are o bază solidă în România și Austria și un portofoliu internațional echilibrat, cu Marea Nordului, Orientul Mijlociu și Africa și Rusia ca regiuni de bază.
 3. Exxon = ExxonMobil este cea mai mare companie petrolieră listată din lume, fiind întrecută ca mărime doar de câteva companii de stat. Având o capitalizare de aproape 500 miliarde $, ExxonMobil este cea mai profitabilă companie din lume, cu un venit net de circa 40 miliarde $ în anul fiscal 2006.Compania deține active în valoare de 740 miliarde USD și a realizat un profit net record în anul 2007, de peste 40 de miliarde USD[2]. Din conducerea companiei fac parte și membrii ai familiei Rockefeller.

Și așa se continuă opera inițiată de Lisimah acum 2400 de ani. Unde ești Dromichetes?

Publicat în ROMANIA-RESURSE NAT. | Lasă un comentariu

Războiul româno-maghiar din anul 1919


Imagini pentru Războiul româno-maghiar din anul 1919

Războiul româno-maghiar din anul 1919 (I)
http://www.dacoromania1.go.ro/nr16/razboiul.htm

Prof. Ilie Furduiu
Etapele premergătoare
Primul război mondial a însemnat pentru Ungaria ocazia de a reduce la tăcere elita naţionalităţilor trimiţându-i pe front. „În timp ce soldaţii aparţinând naţionalităţilor neungare erau decretaţi carne de tun – dintre mobilizaţii români 93Î erau pe front, imensa majoritate a soldaţilor de origine ungară erau reţinuţi acasă, ca mobilizaţi pe loc în diverse administraţii, îndeosebi la căile ferate şi poştă, în industriile de război şi în garnizoanele păstrate pentru paza internă, spre a preveni eventualele răzvrătiti. Din aproape 500.000 români (ardeleni) mobilizaţi, au fost pe front 449.796, iar numai 34.579 au fost sedentari sau auxiliari. Pe câmpul de luptă au murit 41.739 români şi încă 11.275 au pierit în spitale, în pribegie şi în temniţe. Au rămas după urma rănilor căpătate în lupte 24.406 invalizi. Dacă mai adăugăm 38.630 de văduve şi 79.226 orfani de război, avem icoana completă jertfelor aduse de populaţia română a Ardealului în primul războiul mondial”…

„Miile de morminte româneşti sunt mărturia sângelui vărsat în mod inutil de către feciorii ardeleni şi ale criminalelor intenţii ale statului Austro-Ungar. Pe celebrul munte San Gabriele, regimentul austro-ungar 50 din Alba Iulia, compus exclusiv din români, a fost cu desăvârşire distrus. În timpul memorabilelor lupte din vara anului 1917. Regimentul 43 Caransebeş şi 61 Timişoara şi-au lăsat mai mult de jumătate din soldaţii lor români în pământul ce forma „zona di guerra” italiană”.1

După intrarea României în război sunt luate măsuri draconice: românilor li se refuza dreptul de a cumpăra pământ; în zonele de graniţă locuite de români sunt colonizaţi unguri şi ceangăi aduşi din Moldova; legea electorală reduce procentajul votanţilor români; Appónyi „suprimă învăţământul confesional autohton al şcolilor române, instituie comisari ai guvernului cu puteri discreţionare şi creează de-a lungul frontierei româneşti o zonă culturală, în care statifică (devin şcoli de stat) toate şcolile primare româneşti”… „Oraşele şi satele ardeleneşti erau golite de toţi intelectualii şi fruntaşii care-şi păstrează credinţa lor şi nu se prosternaseră în ţărână înaintea tiranilor. Convoaie întregi de români erau îndreptate spre locurile de deportare din pusta ungurească, sau umpleau temniţele ungureşti. Numai în temniţa din Cluj s-au perindat timp de doi ani 26.000 români. O sută treizeci şi doi de preoţi au fost smulşi de la altarele lor şi din mijlocul credincioşilor, dintre aceştia, unsprezece nu s-au mai înapoiat, ci au îngroşat rândul mucenicilor neamului”.2

Românilor nu le era permis nici să-şi venereze martirii neamului. Cei care cutezau să încalce această interdicţie aveau soarta lui Ioan Almăşan din Abrud. Aceasta avea ca icoană chipurile martirilor Horea, Cloşca şi Crişan, sub care ardea o candelă. Descoperit de autorităţile ungureşti din Abrud, este arestat, i se leagă cu un lanţ icoana în spate şi este purtat de acasă (azi str. Detunata nr. 40) prin oraş – ca să-l vadă lumea – până la gară. Cu trenul a fost dus în Ungaria unde a fost întemniţat în închisoarea de la Şopron.3

Intoleranţa şi cruzimea ungurilor era fără margini şi părea de nestăvilit. S-a întâmplat, însă, că a intrat în război S.U.A.. Forţa economică şi militară a SUA a fost determinantă în obţinerea victoriei asupra Germaniei şi Austro-Ungariei.

Noi ca români aveam obligaţia să nu uităm că: „În cursul primului război mondial, Gogu Constantinescu a construit un „sintetizator” de mare ingeniozitate („Constantinescu Fire Control Gear”), bazat pe sonicitate, care asigura o sincronizare perfectă – prima realizare de acest fel din lume – între tirul mitralierei şi rotaţia elicei de avion. S-au construit atunci peste 50.000 de aparate de acest fel 9cunoscute după iniţialele G.C.) utilizte cu un deosebit succes. În vreme ce elicea se învârtea cu peste 35 de turaţii pe secundă, se putea trage, prin ea”, chiar cu mai multe mitraliere deodată”.4

Autorităţile britanice şi americane îi solicită fabricarea a circa 40.000 bucăţi din noul său dispozitiv de sincronizare a tirului mitralierei, printre palele elicei de avion: în timpul zborului, se puteau trage „prin elice” până la 2400 gloanţe pe minut, fără ca aceasta să fie cumva deteriorată”…

Acestei invenţii – după cum vor mărturisii contemporani ai primului război mondial – i se datorează, în parte, superioritatea aviaţiei aliate asupra celei germane”5

Spiritul de solidaritate naţională a românilor de pretutindeni s-a manifestat puternic în S.U.A. „La 22 sept. 1916, românii din New York şi oraşele învecinate cer, în cadrul unei întruniri, preşedintelui SUA. Woodrow Wilson, ajutorul şi aprobarea pentru „formarea unei legiuni române sub comandă americană”… După intrarea SUA în război „în cadrul unităţilor americane care au luptat în vestul Europei s-au aflat numeroşi luptători de origine română. Încă din primele luni de la intrarea SUA în război, aproape 18.000 de cetăţeni americani de origine română au făcut cereri de înrolare”6

După ce s-a introdus „serviciul militar obligatoriu, pentru cetăţenii SUA şi acordarea cetăţeniei nord-americane tuturor emigranţilor înrolaţi în unităţile de voluntari, la 9 mai 1918, a făcut ca numărul românilor aflaţi sub arme în Statele Unite, în toamna lui 1918, să se ridice la circa 32.000-35.000 soldaţi”.7

Germania s-a înşelat când a crezut că are să spargă blocada economică cu ajutorul submarinelor. În timp ce pentru Germania şi Austro-Ungaria lipsa acută de alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte şi materii prime pentru arsenalul de război nu mai putea fi rezolvată, în tabăra adversă venea SUA cu un potenţial economic şi militar de nebănuit.

Cei mai cuprinşi de panică au fost austriecii şi ungurii că li se destramă imperiu. Guvernanţii se gândesc să acorde popoarele monarhiei „deplină viaţă naţională” în cadrul „autoguvernării federative”.8

Împăratul Austro-Ungariei – care se credea iubit de popoarele sale – a publicat la 3/16 oct. 1918 un manifest către „Popoarele mele credincioase”, prin care se anunţa că: „Austria va deveni, în sensul dorinţei popoarelor ei, un stat federativ, în care fiecare popor să formeze o comunitate de stat proprie în cuprinsul teritoriului său”. Acest stat avea dreptul „să conlucreze prin sfaturi naţionale compuse din parlamentul fiecărei naţiuni care să reprezinte interesele popoarelor unul faţă de altul şi faţă de guvernul meu”.9

La acest apel au răspuns românii ardeleni şi bucovineni refugiaţi la Iaşi în 6/18 oct. 1918 declarând: „Românii ardeleni şi bucovineni, aflaţi pe teritoriul Regatului român, în numele nostru şi al fraţilor subjugaţi de acasă, a căror conştiinţă e siluită şi deci în imposibilitate de a se manifesta liber, declarăm cele ce urmează: 1. Cerem să fim liberi de sub jugul monarhiei Austro-Ungare şi suntem hotărâţi să luptăm prin toate mijloacele şi pe toate căile, ca întreg neamul românesc să fie constituit într-un singur stat naţional şi liber. Nu recunoaştem monarhiei austro-ungare dreptul de a se ocupa de soarta românilor din Ardeal şi Bucovina, deoarece veacuri de-a rândul ne-a ţinut în cea mai ruşinoasă robie. Toate încercările de federalizare ale casei de habsburg sunt gesturi disperate ale unei împărăţii osândite să se descompună şi să piară”.10

La 11/24 oct. 1918 românii din Bucovina în frunte cu Sextil Puşcariu de la Universitatea din Cernăuţi cer: „Vrem să rămânem români pe pământul nostru strămoşesc şi să ne ocârmuim singuri, precum o cer interesele noastre româneşti. Nu mai vrem să cerşim de la nimeni drepturile care ni se cuvin, ci în schimbul jertfelor de sânge aduse în acest război – jertfe mai dureroase decât ale altor popoare. Pretindem: ca împreună cu fraţii noştrii din Transilvania şi Ungaria, cu care ne găsim în aceeaşi situaţie, să ne plăsmuim viitorul, care ne convine nouă în cadrul românismului. Cerem să putem aduce la Congresul de pace postulate ale noastre prin reprezentanţii aleşi de noi înşine din mijlocul naţiunii noastre”.11

În 12 oct. 1918 are loc şedinţa Comitetului Executiv al Partidului Naţional Român care a formulat o „Declaraţie de principii” în care se spunea că: „nu recunoaştem îndreptăţirea acestui parlament (de la Budapesta) şi acestui guvern să se considere ca reprezentant al naţiunii române”, apărarea intereselor ei „naţiunea română o poate încredinţa numai unor factori desemnaţi de propria lor adunare naţională… Aşadar afară de Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român, nimenea nu poate fi îndreptăţit să trateze şi să hotărască în treburi care se referă la situaţia politică a naţiunii române”… Toate deciziile luate fără aprobarea românilor „le declarăm ca nule şi fără valoare care nu leagă întru nimic naţiunea română”.12

Alexandru Vaida-Voievod declara în parlamentul de la Budapesta că: „problema noastră nu e altceva decât o latură a democraţiei; dar adevărata democraţie nicăieri în lume nu se poate înfăptui înainte de a se soluţiona chestiunile naţionale, pentru că numai pe baze naţionale şi în cadre naţionale e cu putinţă o dezvoltare în direcţia normală a acestei consolidări”… Dorinţa popoarelor de eliberare naţională… „e acum o problemă internaţională, e problema de onoare a omenirii, care trebuie cinstit rezolvată”… „Şi atunci când cu drepturi egale fiind, ne vom întâlni ca naţiuni egale, vom putea să ne întindem mâna şi pentru viitor, dar între oprimatori şi oprimaţi de când e lumea n-au putut să fie raporturi sincere”13

Ca urmare a notei ultimative dată de români guvernului de la Budapesta pentru predarea administraţiei teritoriilor lucuite de români încep la 13 nov. 1918 tratativele de la Arad.

Despre eşecul tratativelor de la Arad prefectul jud. Arad, dr. Varjossi Lajos a spus: „Eu găsesc cât se poate de natural ca un popor plin de demnitate să nu mai vrea să tolereze robia – cum nici noi (ungurii) nu am tolarat-o faţă de Austria. Întreaga mea convingere sociologică s-ar revolta la gândul ca vreuna dintre naţionalităţi să trăiască în dependenţă şi servitute faţă de Ungaria”14

După eşuarea tratativelor româno-ungare de la Arad, Consiliul Naţional Român Central elaborează „regulamentul pentru alegerea deputaţilor Adunării Naţionale”.

Desăvârşirea formării statului naţional unitar începea să intre în faza finală, „celelalte deziderate se vor face când vom vorbi de o singură naţiune română, de un singur teritoriu românesc, când o ingură stăpânire va lua frânele ocârmuirii în mână şi nici un român nu va mai fi sub oblăduirea străină… Un singur program şi o singură ţintă urmărim: elaborarea tuturor energiilor de sub jugul sub care gem azi şi concentrarea tuturor forţelor în serviciul acestei ţări”, spuneau cei din Blaj.15

La 1 dec. 1918, cei 1228 delegaţi aleşi în circumscripţiile electorale din judeţele Transilvaniei cât şi delegaţi ai tuturor organizaţiilor economice, politice, culturale, religioase, militare şi sportive româneşti de pe întreg teritoriul Transilvaniei, hotărăsc Unirea Transilvaniei cu România. Hotărârea delegaţilor este primită cu mare entuziasm de către cei peste 100.000 de români sosiţi la Alba Iulia.16

Adunarea de la Alba Iulia s-a desfăşurat în linişte. Gărzile naţionale române, care aveau sarcina să asigure ordinea, nu au avut probleme.

„Un obstacol cu totul nedorit în pregătirile, şi mai ales în acţiunile concrete de preluare şi apoi de organizare a administraţiei româneşti în Transilvania l-a constituit convenţia militară încheiată la Belgrad în 13 noiembrie 1918 între generalul francez Franchet d’Esperey, comandantul trupelor aliate din Orient şi guvernul maghiar, condus de contele Károlyi.

Convenţia militară de la Belgrad care se voise, în concepţia guvernului francez, o completare a armistiţiului general încheiat cu monarhia dualistă la 3 noiembrie 1918 la Villa Giusti, prin prevederile sale, nu numai militare, a cauzat multe neajunsuri poporului român şi celui cehoslovac”… „Convenţia militară stipula că trupele maghiare trebuiau să se retragă în termen de 8 zile la nord de o linie demarcaţională care pornea de pe cursul superior al Someşului Mare, trecea prin Bistriţa, Mureş-Sat (cătun contopit comunei Suseni, jud. Mureş), urma cursul Mureşului până la confluenţa cu Tisa”.. „Administraţia civilă va rămâne în mâinile guvernului actual” (maghiar).17

În spiritul adevărului istoric se cuvine să prezentăm şi ce s-a întâmplat dincolo de linia de demarcaţie.

„Comuna Beliş (Iosika falva) este un sat de moţi în Munţii Apuseni, situat în spre izvorul Someşului, la o depărtare de 35 km de Huedin (jud. Cluj)… „În anul 1918 peste întreaga regiune era stăpân necontestat magnatul ungur Ioan Urmanczy, de origine armean, cu întinse legături în guvernul de la Budapesta. Proprietăţile lui se întindeau asupra mai multor comune de moţi, cuprinzând cca. 28.000 iugăre, cea mai mare parte păduri de brad de o valoare imensă.

În timp ce populaţia românească îşi dădea tributul ei de sânge pe fronturi, sângerând din belşug, aruncată intenţionat în luptele cele mai grele, acasă bătrânii şi femeile erau tributarii lui Urmanczy, iobagi moderni. Alături de aceşti moţi oropsiţi, la exploatările forestiere ale lui Urmanczy şi ale societăţii forestiere „Kalotoszegi” (din Călăţele) mai munceau câteva sute de robi: prizonieri de război sârbi, italieni şi ruşi, trataţi şi mai neomenos decât populaţia băştinaşă.

În ziua de 3 noiembrie 1918 proprietarul Ioan Urmanczy aflând că înainte cu trei zile la Budapesta a izbucnit revoluţia, a părăsit castelul de la Beliş plecând la Budapesta”… „Prizonierii de război de la intreprinderea forestieră din Beliş au lăsat imediat lucrul şi s-au prezentat la direcţiunea intreprinderii, cerând să li se dea alimente de drum şi să fie lăsaţi să plece acasă. Au fost refuzaţi. Furia acestor bieţi oameni a izbucnit atunci împotriva exploata­torilor lor neomenoşi. Au dat asalt magaziei de alimente, au omorât pe magazioner, a luat fiecare din alimente cât a vrut, pe urmă au dat foc întreprinderii şi depozitului de lemn, au jefuit castelul lui Urmanczy şi a doua zi nici urmă nu mai era de ei”…

La Budapesta Urmanczy formează un detaşament de voluntari care sosesc la Beliş şi încep masacrarea moţilor învinuiţi de incendiu şi jaf. Sunt batjocoriţi şi împuşcaţi toţi cei care le-au apărut în cale.

Grozăviile comise de detaşament au fost atât de înspăimântătoare, încât au îngrozit pe însuşi căpitanul Ditrich, care a dispus arderea cadavrelor spre a se şterge urmele masacrului oribil. Au fost sechestraţi trei ţărani din comună, care cu ajutorul unui car cu boi au adunat cadavrele şi unul dintre ei a fost forţat să le arunce în jăratecul depozitului de cherestea incendiat. Au fost aruncaţi în foc 25 moţi, între care cinci femei. Nu se ştie precis nici azi numărul celor ce au fost asasinaţi. Se ştie însă sigur, că numărul lor a fost mai mare de 45”.

Iată acum povesteşte momentele de groază trăite de Todea Gheorghe Dadu (64 ani) „Mergând cu soldaţii după mine, de-a lungul drumului am văzut cu groază oameni din sat şi străini împuşcaţi şi rezemaţi de stâlpi. Unii dintre ei aveau câte o sticlă în mână pe care le-o pusese în mâinile lor soldaţii, după ce i-au împuşcat, bătându-şi astfel joc de ei. Am sosit la locul unde astăzi se găseşte crucea. Atunci în acel loc ardea o magazie şi un jăratec înalt de un metru răspândea o căldură ca în iad. Căpitanul a trimis prin comună un car că să adune pe cei împuşcaţi. Ne-au adus 25 de cadavre. Căpitanul s-a răstit la mine: Pe aceştia ai să-i arunci în foc, sau vei fi şi tu împuşcat. Într-o clipă mă trecuseră fiorii morţii. Cadavrele pline de sânge mă făcură să mă gândesc, la copiii mei, care puteau rămâne orfani dacă mă împotriveam. Tremurând, şi ne mai ştiind ce fac, am luat unul şi l-am aruncat în foc. În căldura îngrozitoare, corpul nefericitului s-a umflat într-o clipă, apoi a început să sfârâie şi în câteva momente s-a răspândit un miros pe care n-am să-l uit niciodată… care m-a scos din minţi de groază.

Am luat apoi al doilea, apoi pe al treilea corp. Unii dintre ei mi se părea că mai mişcau. Ezitam. În momentul următor simţii în coaste vârful ascuţit şi rece al baionetei. Am ridicat corpul, am întoprs capul în altă parte şi i-am dat drumul în jăratec. Mi se părea că mai aud un geamăt slab, apoi sfârâitul cărnii care ardea. Aşa am aruncat în foc 25 de cadavre. în urmă au mai fost aruncate în jăratec şi altele”.

Neagu Nicolae (de 71 ani) mărturiseşte că: „înainte de a fi aruncaţi în foc, morţii au fost jefuiţi de soldaţi. Li s-au luat banii, ceasurile, hainele şi cizmele mai bune… Soldaţii au continuat să jefuiască pe urmă şi pe la casele oamenilor. Aproape de la toate casele au furat câte ceva. Pentru ca să fure mai lesne înspăimântau lumea, trăgând focuri de armă. Când toţi fugeau îngroziţi la pădure, veneau soldaţii şi tâlhăreau. Lui Neagu Onuţ al Simi i-au furat porcii, hainele şi cismele noi din cui. Tot aşa la Tripon Nicolae al Gligi i-au furat tot din casă, au spart lăzile încuiate şi au luat tot ce era mai de preţ”18.

Din Bihor, Roman Ciorogariu se adresa Conferinţei de pace de la Paris cu următoarea doleanţă „Toată lumea e plină de ştiri alarmante despre stările din Biharia. Fie-ne permis şi nouă, legitimilor reprezentanţi ai poporului românesc, din acest comitat, să dezvăluim adevărata stare din Biharia, ca să se curme abuzul ce se face”… „Ca din senin ne-am pomenit cu trupe neregulate ungureşti, în diferite culori, dar toate înarmate şi îmbrăcate bine, mai presus de toate turmentate contra românilor”… „S-a început goana după preoţi şi învăţători români, după steaguri româneşti şi jafuri şi omoruri înfiorătoare. Vizuinile munţilor şi oraşelor s-au umplut de preoţi şi intelectuali refugiaţi, cum au scăpat din ghiarele acelor bande, într-o cămaşă şi o haină, expuşi boalelor, de spaimă şi de frig şi pieirii”.

Din lipsă de spaţiu nu putem cita toate sursele bibliografice, rezumându-ne doar la „Calvarul Bihorului”. Extragem din această lucrare numele martirilor, pe localităţi.

Bălnaca (com Şuncuiuş). Ţăranii Gheorghe Groza şi Mitru Ungur au fost puşi să-şi sape groapa, apoi i-au împuşcat. În Bălanca şase ţărani au fost puşi să-şi sape groapa şi împuşcaţi deasupra ei”…

Beiuş. Dr. Ioan Ciordaş şi dr. Nicolae Bolcaş. În noaptea de ¾ aprilie 1919, fură ridicaţi de la casele lor, şi cu un tren special, format numai pentru ei, au fost duşi în satul Lunca, la 19 km depărtare de Beiuş, şi în cursul acelei nopţi, mutilaţi în modul cel mai neomenesc, cu ochii scoşi şi capetele zdrobite; încă vii fură aruncaţi pesteolaltă, într-o groapă săpată în albia pârâului Vărzarilor, ce curge sub grădinile gospodarilor din Lunca. Dezgropaţi după sosirea armatei române, erau înfiorător maltrataţi. Ceafa şi aproape corpul întreg a fost zdrobit într-un mod bestial. Creer, oase, păr şi sânge, erau amestecate. Mâna dreaptă (a lui Ciordaş) era frântă în mai multe locuri iar ochii erau scoşi”.

Beliu (com. jud. Arad). În ziua de 4 nov. 1918, locuitorul Mateoc Nicolaie, tată a 3 copii, a fost împuşcat pe podul din mijlocul comunei, de către comandantul gardei maghiare, Mezei Silard (român ungurizat, învăţător în sat).

Beznea (Delureni, com. Bratea). A fost ucis Brânduş Mihai, ţăran, în etate de 45 de ani, pentru că n-a voit să dea căruţa bolşevicilor.

Bârtin (com. Vadu Crişului). A fost împuşcat judele comunal (primarul) Dumitru Bolojan. Vina: „se împotrivise soldaţilor bolşevizaţi care rechiziţionau tot ce găseau în sat”.

Bojei. La 8 febr. 1919, baionetele călăilor au însuliţat trupul învăţătorului şi teologului Vasile Filip. Patul puştii îi sfarmă oasele. Schingiuitorii îl batjocurau: „strigă Trăiască România Mare”. Glasul stins al martirului şoptea „Trăiască România Mare!”

Bratca: Ţăranii fruntaşi David Ţepele şi Dumitru Ţepele săpau o groapă în care gândeau să-şi ascundă averea. Surprinşi de soldaţii unguri li s-au tăiat urechile şi nasul. Coşul pieptului a fost străpuns cu baioneta şi au fost îngropaţi pe jumătate vii. Au fost acuzaţi că sapă tranşee pentru români, au fost îngropaţi într-o groapă de nisip cu picioarele afară.

Câmp (azi la oraş Vaşcău). Fruntaşul Vasile Radac a lui Ionuţ, întorcându-se acasă de la târgul din Vaşcău, fu împuşcat de unguri.

Câmpanii de Jos. Au fost împuşcaţi ţăranii Tănase Pele-Puiu şi Tănase Pele-Bibu la 11 nov. 1918, după ce au fost batjocoriţi, au fost duşi pe hotar şi împuşcaţi ca nişte câini.

Câmpanii de Sus. Au fost împuşcaţi ca şi cei din Câmpanii de Jos (şi odată cu ei) Ion Pele a Neamţului şi Ilie Cismaş al Naşului.

Ceica. În gară, licenţiatul în litere Sever Alexandru Pele, locotenent în rezervă, care a organizat garda naţională din Tinca, a fost crunt bătut de secui. Trupul ciuntit n-a rezistat. A murit în clinica din Cluj

Ciutelec (sat. com. Tenteu). Teodor Mogdaciu, ucis în curte la jupân Itic, şi Ioan Sorca, împuşcat sub ochii familiei.

Cristiorul de Jos. Au murit, bătuţi fiind de secui: Filimon Dolog a Creţului şi Mihai Dolog.

Cristiorul de Sus. Fetiţa Elene Tomşa a Ionuţului-Hundroaie, de 14 ani, a fost împuşcată pentru că îşi apărase cinstea. Ducându-se la moară fu surprinsă în drum de secui, în vinerea Floriilor, din anul 1919. Românca ştiu să-şi apere cinstea cu un adevărat eroism şi scăpând din mâinile lor fu luată la ţintă şi doborâtă.

Dijir (la com. Abram, jud. Bihor). La 1/14 faur 1919, soldaţii săcui sub conducerea ofiţerilor l-au bătut şi împuşcat pe preotul gr. cat. Mihaiu Dănilă şi după ceea i-au devastat casa.

Finiş. Gheorghe Palcuţ a fost delegat al sătenilor dim Finiş la Alba Iulia, primarul comunei a fost omorât de unguri. Om de carte, rătăcit speriat prin codrii, urmărit ca o fiară sălbatică. Bolşevicii l-au chemat în sat sub cuvânt de onoare că nu i se va întâmpla nimic. L-a adus, desigur şi dorul celor 3 copii mici. Dar în ziua de 17 aprilie 1919, fu împuşcat pe loc, imediat după prezentare. Mergea cu soţia să facă târguieli de Paşti, la Beiuş… prin înscenarea unui tărcăian cu numele Ioan Gyuli, este prins de soldaţii secui-bolşevici şi executat.

Haieu (Sânmartin Oradea). În acest sat a fost asasinată Maria Bara… pentru că era româncă şi a vorbit româneşte.

Hotar (com. Ţetechea). Morarul Moise Grec a lui Dinuţ, originar din Seghişte, om cu vază, ştiutor de carte, sfătuitorul şi îndrumătorul sătenilor, fu ridicat în ziua de 10 nov. 1918 de la casa sa, dus lângă Criş şi împuşcat.

Lugaşul de Jos. Garda maghiară s-a răzbunat asupra familiei Ilea, care trimisese un delegat la Alba Iulia. În luna dec. 1918 ungurii se răzbună pentru faptele harnicului student Ilea Teodor… care s-a întors de la Alba-Iulia. O ceată de gardişti unguri l-au legat pe tatăl Ilea Teodor pe fii săi Teodor, Gavril, Dumitru şi Florian. I-au lovit cu baionetele. În urma acestor lovituri tatăl Teodor a murit. În ziua de 18 aprilie 1919 tânărul fruntaş Bica Florian, de 34 de ani, a fost pus la ţarină de bolşevicii aflaţi în retragere, aceştia au voit să-i ia caii omului, tânărul s-a opus, din cauza asta bolşevicii s-au revoltat şi prin lovituri de baionete şi împuşcare au ucis pe bunul om şi caii lui.

Mădăraş. Fu împuşcat în căruţa sa cu care ducea lemne de foc acasă, Iosif Silaghi Oargă.

Nimăeşti (com. Curăţele). A fost executat în grădina Cazărmilor – din Beiuş – flăcăul Constantin Cucu din Nimăieşti.

Olcea. La 11 nov. 1918 s-a tras în populaţie şi au rămas doi morţi şi mai mulţi răniţi.

Păntăşeşti (com. Drăgăneşti). Ungurii din Tărcaia, oameni de încredere ai soldaţilor secui stabiliţi în regiune, au dat foc comunei Drăgăneşti, au încercat să facă acelaşi lucru şi la Totoreni, iar cu puţin timp înainte de trecerea armatei române în zonă au pătruns în localitatea Păntăşeşti unde au tăiat sânii femeii Iovan Ana, care în urmă a fost ucisă prin plumb.

Pocei. În 3 martie 1919, pe trenul care pleca din Pocei spre Oradea, Mihai Feruţ, locuitor din Pocei a vorbit cu un român în tren româneşte. Soldaţii maghiari înţelegând că el vorbeşte româneşte, l-au atacat şi bătut cu patul puştii în urmă au deschis fereastra şi la comandă l-au dat pe fereastră afară din tren când mergea trenul cu cea mai mare viteză. Nu se ştie ce s-a întâmplat cu el.

Poieni. Ţăranul Gheorghe Tămaş numai cu o mână (era invalid de război) a fost îngropat în pământ până la gât şi împuns cu baionetele, iar când mai era o slabă licărire de viaţă în trupul său i-au adus părinţii ca să fie împuşcat înaintea lor.

Poiana. Micula Pătruţ a popii zis Hopa, fu împuşcat. Vitele i s-au furat şi tăiate pentru bolşevici.

Satu Barbă (co. Abram). Aici au fost schingiuiţi românii Farcaş Ioan şi Chergi Ioan.

Sălişte de Vaşcău. Au fost împuşcaţi olarii Toma Petrişor a Hucului şi Gheorghe Tulran a Dighii. Fiind duşi la târg cu oale, au fost prinşi şi împuşcaţi lângă Lazuri de Hălmagiu, unde mai târziu au fost găsiţi de păstori şi îngropaţi.

Sânlazăr. Fruntaşul sătean Florian Popovici a fost asasinat în modul cel mai odios de către garda ungurească bolşevică. I s-au împlântat baionetele în umeri şi coaste şi a fost hărţuit şi purtat pe uliţi până la nesimţire, apoi împuşcat în curtea sa, în faţa soţiei şi a copiilor micuţi, faptul că a crezut în venirea românilor pe plaiurile lui, încingând la brâu tricolorul românesc.

Sebiş (de Beiuş). Ioan Pop a lui Osel, voind să meargă la moară, la Negru. În comuna Drăgăneşti, s-a întâlnit cu armata ungară, a fost împuşcat şi a doua zi a murit.

Sighistel. Primii patru români de aici, ucişi: Sofron Baicu, Teodor Pele, Macsim Zoica şi Sandre Zoica. Au urmat Ştefan lui Simion, din Băiţa omorât de o schijă de grenadă, Ghergar Vasile, tot din Băiţa împuşcat, Paşca Ilie a Ciontului în vârstă de 60 de ani, omorât de gloanţele, lângă gospodăria s-a făcută scrum, Tuduc Costan a Licuţii, de 73 ani, împuşcat şi ars cu casă cu tot, Boldor Vasile, ars de viu cu casă cu tot, Boldor Măriuca, arsă de vie, Roman Măriuca, arsă, i s-a găsit numai cenuşa şi câteva oase, Haneş Ileana, de 60 de ani, împunsă cu baioneta şi arsă, Paşca Anisie a lui Costi, împunsă cu baioneta şi arsă.

Sohodolul de Vaşcău. La 17 aprilie 1919 este ucis Ştefan Stoiţa a Marcului de către unguri şi secui care se retrăgeau din faţa ofensivei române.

Iliad. A fost ucis un ţăran.

Tărcaia. În sâmbăta Paştilor, 19 aprilie 1919, când între trupele române şi unităţi ale armatei ungare-secuieşti se dădeau lupte pentru Tărcaia, a fost ucis un căpitan român de către bolşevicii din Tărcaia.

Ţeţechea. A fost împuşcat Teodor Corb, iar mama sa Gui Rusandra şi fiul Gaşpar au fost străpunşi cu baioneta.

Ţigăneşti. A fost asasinată femeia lui Ioan Hogea.

Vaşcău. Nicolae Bogdan, om cu şcoală, directorul băncii „Şoimul” fu ucis lângă Lunca”.19

„La Făget, un mare centru româneac al Banatului, un aeroplan unguresc a aruncat bombe asupra românilor care ţineau o adunare naţională în piaţa satului şi a făcut un adevărat masacru: „peste 100 de oameni au fost ucişi”.

„Masacrele au început chiar în cursul lunii noiembrie 1918, sub pretextul restabilirii ordinii publice… În cele 300 de omoruri săvârşite în judeţul Arad, din noiembrie 1918 până în februarie 1919. Toate victimele au fost români, ucişi de unguri… Execuţii în masă au avut loc şi în comunele Chereluş, Covăsânţ, Curtici, Giurcuţa ş.a.20

Reintrarea României în război

La 10 noiembrie 1918 România a denunţat tratatul de pace cu Germania şi a reintrat în rândurile aliaţilor. Începând din 16 noiembrie armata română intră în Transilvania şi se opreşte pentru ca Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia să se desfăşoare în linişte.

După 1 Decembrie 1918, armata română a ajuns la linia de demarcaţie, conformă cu armistiţiul de la Belgrad.

Ca urmare a atrocităţilor comise de unguri în ţinutul Clujului, armata română, cu aprobarea aliaţilor a intrat în Cluj.

La chemarea Consiliului Dirigent, ofiţerii şi sodaţii români din fosta armată austro-ungară se integrrează în armata română pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii de la Alba Iulia. Aceasta însemna alungarea cu arma în mână a ungurilor ce maltratau populaţia românească din zona lor de ocupaţie.

În Abrud, centrul marilor victorii repurtate de Avam Iancu a luat fiinţă Detaşamentul „Horea” condus de locotenentul în rezervă av. Avram Vesa. Detaşamentul „Horea” compus din 600 de moţi a început lupta cu ungurii la Hălmagiu şi a continuat la Ciuci (Vârfurile), Dealul Mare şi Tărcaia. Integraţi în armata română, moţii din Detaşamentul „Horea” au luptat până la victoria finală, reputată împotriva armatei bolşevice al lui Bela Kun.

La 4 august 1919 armata română a ocupat Budapesta.

Înaintarea armatei române pe teritoriul Ungariei în vara anului 1919 va fi prezentată într-un al studiu.

Prof. Ilie Furduiu

Bibliografie

Constantin Kiriţescu, 1989, „Istoria războiului pentru întregirea României – 1916-1919”, vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, p. 396.

2. C. Kiriţescu, op. cit., p. 397.

3. Ilie Furduiu, 2001, „Abrud – pagini de eroism”, Ed. Altip Alba Iulia, p. 101.

4. Dinu Moroianu, I.M. Ştefan, 1976, „Maeştrii ingeniozităţii româneşti”, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, p. 158.

5. Daniel Cocoru, 1981, „20 de ştiinţe ale secolului XX”, Ed. Albatros, Bucureşti, pp. 38-39.

6. Mircea Muşat şi Ioan Ardeleanu, 1983, „De la statul geto-dac la statul român unitar”. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, p. 519.

7. Mircea Muşat şi Ioan Ardeleanu, op. cit., p. 590 (îl citează pe I.I. Pârvu „Voluntarii din America”)

8. Ion Clopoţel, 1926, „Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului cu România”, Cluj, pp. 27-28.

9. Ion Nistor, 1923, „Unirea Bucovinei”, Cernăuţi, pp. 78-79.

10. x x x, 1923, „Marea Unire de la 1 decembrie 1918”, Bucureşti, Societatea Astra, pp. 23-24.

11. „Glasul Bucovinei”, nr. 1 din 22 oct. 1918.

12. Ion Clopoţel, op. cit. pp. 37-38

13. „Glasul Bucovinei”, an. I, nr. 3/29 octombrie 1918.

14. „Aradi Hirlap” din 25 nov. 1918.

15. Ziarul „Unirea” din 24 nov. 1918.

16. Ziarul „Românul”, an VII, nr. 27 din 12 XII 1918.

17. Gheorghe Iancu, 1985, „Contribuţia Consilului Dirigent la consolidarea statului naţional unitar român (1918-1920)”.

18. Aurel Gociman, 1932, „Măcelul de la Beliş din 1918”, Bucureşti, pp. 7-74.

19. Stelian Vasilescu, 1994, „Calvarul Bihorului (1918-1919)”, Ed. Galant, Oradea, pp. 7-94.

20. Constantin Kiriţescu, 1989, „Istoria războiului pentru întregirea României – 1916-1919”, vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, pp. 404-417.

*

*

Text recomandat de colegul nostru Adrian „legionarul”.

Publicat în ISTORIE RO.(unguri) | Lasă un comentariu

Dr. Ghiță Funar, gest colegial către Johanis: Achtung! Achtung!


MAI BINE PAPA EXIT DECÂT PAPA ÎMPUȘCAT ÎN ROMÂNIA!

În legătură cu vizita Papei Francisc în România în anul 2019 au fost și sunt încă multe Adevăruri ascunse. Unele dintre ele au fost deja cunoscute ca urmare a informațiilor pe care le-am comunicat prin articolele pe care le-am transmis la numeroși destinatari, inclusiv Ambasadelor străine de la București, în perioada 3-16 februarie a.c. Deocamdată, studiourile centrale, naționale de televiziune nu au avut curajul să abordeze cel mai important subiect și de maxim interes pentru Poporul Român, pentru românii din Țara-Mamă și românii de pretutindeni. Este vorba despre vizita Papei Francisc în România, ce vizează perioada 31 mai-2 iunie 2019, precum și despre programata dezmembrare teritorială a țării noastre, urmată de declanșarea unui război civil în Ardeal.

Vizita Papei Francisc în ziua de 1 iunie a.c. la Șumuleu Ciuc, un cartier al municipiului Miercurea-Ciuc, a fost stabilită de autoritățile de la Budapesta și acceptată de Suveranul Pontif! El a fost informat de către Președintele și Premierul Ungariei că, în prezența sa și a circa un milion de maghiari din Bazinul Carpatic, va fi citită Declarația de autonomie teritorială a Ardealului!

Pentru a se putea realiza obiectivul urmărit de autoritățile de la Budapesta de 100 de ani, de după Marea Unire de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, Papa Francisc a condiționat vizita sa în România de acceptarea de către Președintele Klaus Werner Iohannis a deplasării sale la Miercurea Ciuc în ziua de 1 iunie 2019.

Conducătorii Ungariei nu l-au informat pe Papa Francisc că este pregătită asasinarea sa în ziua de 1 iunie a.c. la Șumuleu Ciuc! Câțiva dintre conducătorii Ungariei au fost informați și și-au dat acordul pentru împușcarea Papei Francisc la Șumuleu Ciuc de către trăgătorii de elită maghiari! Apoi, se vor difuza foarte rapid informații de către Budapesta care să convingă opinia publică mondială că Suveranul Pontif a fost asasinat de către un creștin ortodox român!

Asasinatul pus la cale la Budapesta împotriva Papei Francisc, care să aibă loc în România, urmărește să confirme predicțiile Sfântului Malachia cu privire la lichidarea ultimului „Papă Negru”. Cardinalul Jorge Mario Bergoglio și-a ales numele de Francisc I, după ce a fost desemnat al 226-lea Papă, așa cum a prezis Sfântul Malachia. Șeful iezuiților este numit „Papa Negru” din cauza culorii negre a hainelor pe care le poartă cei din Ordinul respectiv, o societate secretă cu sediul la Roma, lângă Vatican. Scopul Ordinului iezuiților este acela de a conduce lumea cu ajutorul Papei. Puțină lume știe că, Papa Francisc face parte din Ordinul Iezuiților, are gradul de general al Americii Latine, a purtat uniformă neagră și este supranumit „Papa Negru”. Un astfel de Papă se închină lui Lucifer. De când a fost ales Papă la Vatican, în Biserica Catolică scandalurile se țin lanț și mass-media abundă de informații picante pe teme deocheate.

Zilele trecute, Președintele României, Klaus Werner Iohannis, a fost informat de Serviciile Secrete românești despre asasinatul pregătit de Budapesta împotriva Papei Francisc în ziua de 1 iunie 2019 la Șumuleu Ciuc! Cu toate că știe, Președintele Iohannis tace și nu acționează. El ascunde Poporului Român și opiniei publice mondiale Adevărul în legătură cu asasinatul Papei Francisc pregătit de Ungaria cu ocazia vizitei sale în România!

Președintele alogen Klaus Werner Iohannis trebuie ajutat să înțeleagă că-i mai bine Papa Exist decât Papa Francisc împușcat în România de către asasinii maghiari!

Partidele politice parlamentare au luat poziția struțului și, deocamdată, refuză să-i solicite Președintelui României ca să anuleze vizita Papei Francis în România, cel puțin, în anii 2019 și 2020, când Ungaria a făcut toate pregătirile (pe plan intern și internațional) pentru anexarea Ardealului.

Având în vedere importanța și consecințele vizitei Papei Francisc pentru Poporul Român și integritatea teritorială a României este necesar ca Președintele Iohannis să solicite românilor ca printr-un referendum național să sună DA sau NU în legătură cu prezența Suveranului Pontif în țara noastră, în perioada 31 mai-2 iunie 2019.

Dr.Gheorghe Funar

Președintele Partidului România Noastră

Candidat la funcția de Președinte al României, la alegerile din noiembrie 2019

https://ioncoja.ro/

Publicat în ROMANIA (alogeni) | Lasă un comentariu

„Țările bogate sunt cele cu cel mai poluant stil de viață.”


Un politician francez ne propune sinuciderea demografică: Europenii trebuie descurajați să mai aibă copii, pentru a face loc migranților musulmani

Un politician francez ne propune sinuciderea demografică: Europenii trebuie descurajați să mai aibă copii, pentru a face loc migranților musulmani

În timp ce Franța dă în clocot, co-fondatorul Partidului Verzilor declară că beneficiile pentru familiile europene native ar trebui eliminate pentru a le face să aibă mai puțini copii, astfel încât să se creeze „mai mult spațiu pentru migranții musulmani”.
Yves Cochet, fondator al Partidului Verzilor în 1984, în prezent membru ales în Parlamentul European, a pledat, în timpul unui interviu acordat ziarului de stânga Le Nouvel Observateur, în favoarea propunerilor care ar duce la „sinuciderea demografică” a populației franceze native. „Sugerez inversarea politicii noastre care încurajează nașterile, inversând logica ajutoarelor sociale pentru familii. Cu cât veți avea mai mulți copii, cu atât veți avea mai puține beneficii, până la eliminarea completă a lor după a treia naștere!”, spune politicianul francez.
„Când acceptăm Neo-maltusianismul (limitarea conștientă a nașterilor – n.r), suntem repede acuzați de rasism și elitism. Din acest motiv, spun clar că nu vizez aici țările cele mai sărace, care produc mai mulți copii decât alții”, a explicat Cochet.
„Din contră. Țările bogate, precum Franța, sunt primele care trebuie să scadă din punct de vedere demografic. Ele sunt cele cu cel mai poluant stil de viață. Mai mult decât atât, limitarea nașterilor ne-ar permite să-i primim mai bine pe migranții musulmani, care bate la ușile noastre”, a concluzionat el.
Declarațiile politicianului francez vin în condițiile in care, în țări ca Italia sau Ungaria, guvernele conservatoare aflate la putere au decis, în ultimul an, majorarea sumelor acordate potențialilor părinți, pentru a încuraja populația să aibă mai mulți copii.
Populația musulmană a Franței se ridică deja la aproape 9%, țara continuând să se confrunte cu revolte, atacuri teroriste și tulburări civile ca urmare a faptului că nu a reușit integrarea valului de migranți.

https://ioncoja.ro

Publicat în EUROPA(Franta), EUROPA(imigranti) | 1 comentariu

TVR trimite la „Eurovision 2019” concurenta decisă de activiștii L.G.B.T.Q.


Laura Bretan TVR 2019

Vă amintiţi de Conchita Wurst, cântăreţul travestit care a câştigat concursul Eurovision în 2014 ? Istoria se repetă. Trecând peste jocurilor abjecte ale agresiunii anormalului împotriva normalităţii, Laura Bretan, favorita majorităţii publicului în finala „Eurovision România 2019” şi a Selecţiei Naţionale, a transmis un mesaj românilor: „M-am simţit atât de iubită şi adorată. Vă mulţumesc că m-aţi făcut să mă simt ca o prinţesă. Te iubesc, România, din tot sufletul”. Oare care este dimensiunea dezamăgirii din sufletul ei de copil în faţa marii nedreptăţi comise în văzul întregii lumi ? Credem că mesajul adresat românilor poate fi socotit o palmă pe obrazul de toval al TVR. În doar câteva ore, peste 5.000 de români au semnat o petiție[1] prin care cer Televiziunii Române să „reconsidere” câștigătorul ediției de anul acesta a Selecției Naționale Eurovision România. Cetăţenii își exprimă dorința ca publicul să fie recunoscut ca cel care trimite concurentul de anul acesta în competiția de la Tel Aviv. „În urma voturilor exprimate de public, 12 puncte au fost alocate concurentei Laura Bretan, 10 puncte pentru Trooper și 8 puncte pentru Bella Santiago. Ester Peony a primit 3 puncte din partea publicului. « Prin aceasta dorim să fim recunoscuți ca poporul care a schimbat votul și regulile. Cerem de la TVR și de la Eurovision România să reconsidere câștigătorul concursului E.S.C. România 2019 câștigătorul televotului. Să le arătăm juraților că nu suntem nesemnificativi, că decizia noastră este cea care contează […].»”. Cele ce urmează sunt destinate celor care cred că L.G.B.T. nu are treabă cu restul lumii, dar se miră că au eliminat-o pe Laura Bretan de la Eurovision. (Redacţia ART-EMIS).

Mantra pe care susținătorii L.G.B.T. care nu sunt ei înșiși L.G.B.T. o aruncă în fața apărătorilor căsătoriei bărbat-femeie este: Ce aveți cu ei, lăsați-i să facă ce vor, că nu ne afectează”. Vă mai aduceți aminte de la Referendum, da? Ei, iată că afectează! Și va afecta mereu, căci ideologia L.G.B.T. nu este despre comportamentul intim al unor persoane, ci despre cucerirea spațiului public. Reprezentanta României la Eurovision 2019 nu a fost decisă de publicul român, așa cum ar fi fost normal, ci de doi „specialiști” gay din juriul alcătuit de TVR. Laura Bretan, care a câștigat în 2016 concursul „Românii au talent” și a ajuns apoi în finala „Americanii au talent”, era considerată favorită să reprezinte România la Eurovision 2019, care se va desfășura la Tel Aviv.

Din cauza modului în care TVR a stabilit sistemul de punctaj, opinia românilor nu a avut decât 1/7 din pondere în rezultatul final, votul publicului echivalând cu opinia unui singur membru din juriu (6 jurați + publicul). Dorința românilor a fost clară, Laura Bretan obținând numărul maxim de puncte (12) din partea publicului, în timp ce câștigătoarea Ester Peony, favorita „specialiștilor” din juriu, a primit doar 3 puncte. Laura Bretan conducea detașat în preferințele publicului român, iar în declarațiile anterioare, membri din juriu, printre care și Deban Aderemi şi William Lee Adams, se declarau încântați de piesa și interpretarea adolescentei. Surprinzător, însă, cei doi și-au schimbat radical poziția la vot, fiind membrii juriului care i-au acordat Laurei Bretan cele mai mici note, respectiv 4 și 6 puncte (din 12 posibile), ceea ce a situat-o pe favorita publicului din România pe locul 3, la 14 puncte de ocupanta locului întâi, Ester Peony. Aderemi și Lee Adams i-au acordat 12 puncte lui Ester Peony, votul lor fiind decisiv pentru ca Laura Bretan să piardă calificarea.

Ce a determinat schimbarea opiniei lui Aderemi și Lee Adams? Răspunsul este reacția unui anume Eric Kruger, militant pentru drepturile L.G.B.T.Q., fan al Eurovision, care pe 10 februarie a postat un clip în care tânăra în vărstă de 16 ani, Laura Bretan, își arăta susținerea pentru valorile familiei tradiționale, în contextul recentului referendum din România, și îi îndemna pe români „Să spunem un Da hotărât, oriunde și oricând pentru familiile noastre, așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Vă mulțumesc!”.

Laura Bretan, favorita televotului românesc şi clasată în top 3 de aproape toate juriile internaţionale, a fost marcată cu cele mai mici scoruri (4 şi 6 puncte) de William Lee Adams şi Deban, doi frumoşi bărbaţi gay din Marea Britanie care au făcut parte din juriul internaţional al finale din România, în numele wiwibloggs.com. Voturile lor au făcut într-adevăr o diferenţă, având în vedere că între Ester şi Laura a existat o diferenţă de doar 5 puncte. Cu o lună în urmă, Laura a fost favorita lui William şi Deban, dar acum au pedepsit-o cu note mici iar motivul este că ei, ca homosexuali, au simţit că nu este corect să permiţi unui „homofob” să intre în concursul Eurovision. Eurovision este despre muzică, da, dar este şi despre răspândirea unui mesaj de promovare şi susţinere a unor valori precum toleranţă, deschidere şi incluziune pentru toţi, indiferent de rasă, gen şi orientare sexuală.

„Am reuşit, băieţi! A fost o luptă strânsă, puţini s-au aşteptat, dar homosexualii au câştigat din nou! Suntem puternici şi, aşa cum a spus Conchita în discursul ei, suntem de neoprit! Şi pentru Laura Bretan, vă rog să vă gândiţi la acest lucru: Când aruncaţi cu ură în ceilalţi, aşteptaţi-vă să primiţi acelaşi lucru de la ei! Se numeşte karma! Pace tuturor! Succes lui Ester la Tel Aviv! Ea merită victoria!”[2], a postat Kruger pe YouTube după încheierea votului.

Nu cred că mai trebuie adăugate alte comentarii pentru a înțelege motivele pentru care Aderemi și Lee Adams, doi homosexuali declarați, activiști ai drepturilor LGBTQ, care publică pe Wiwibloggs, canal al YouTube, platformă dedicată fenomenului Eurovision, un concurs care, de asemenea, susține drepturile L.G.B.T.Q., au decis să o saboteze pe Laura Bretan, pentru susținerea valorilor familiei tradiționale. Astfel, TVR, finanțată din banii românilor, prin modul în care a înțeles să organizeze sistemul de jurizare și a selectat membrii juriului, va trimite la Eurovision 2019 concurenta decisă de activiștii L.G.B.T.Q., în detrimentul celei preferate de majoritatea românilor.

Grafica – I.M.

Mirela Florescu

–––––––––––––––

[1] Aceasta petitie este impotriva sistemului de votare, nu împotriva concurenţilor, a cantecelor lor sau a caştigatorului – https://www.dcnews.ro/eurovision–petitie-online-semnata-de-mii-de-oameni_637881.html

[2] https://stiripentruviata.ro/celor-care-cred-ca-lgbt-nu-are-treaba-cu-restul-lumii-dar-se-mira-ca-au-eliminat-o-pe-laura-bretan-de-la-eurovision/

Publicat în ROMANIA | Lasă un comentariu

Romania, ţară distrusă cu buna ştiinţă!


General Br. (r) Dr. Gheorghe Văduva, Membru A.O.Ş.R.

General Gnheorghe Văduva

Din 1989 încoace s-au întâmplat lucruri îngrozitoare. Unele dintre ele au şi explicaţii. Ştim că societatea capitalistă este una concurenţială, bătălia economică fiind cumplită, este fără cruţare, nu se menajează nimeni în această bătălie pentru pieţe şi resurse. Asistăm la reconfigurări geopolitice şi geostrategice semnificative, reţeaua amplificând practic acest conflict. Aşa au apărut ameninţări cu totul şi cu totul noi, care nu existaseră până acum. Gradul de interdependenţă a crescut, s-a „spart” bipolaritatea, iar lumea a intrat într-un fel de haos în vederea unei noi organizări. Noi am trecut puţin de această etapă, însă n-am depăşit-o, fiind destul de departe de ceea ce înseamnă noua organizare.

România este o ţară care practic a fost distrusă. Cauzele sunt multiple. Putem da vina pe cei „de-afară” care ne-au făcut tot soiul de şicane, care au intervenit brutal în organizarea noastră, însă nu cred că acesta este răspunsul. Nu era posibil acest lucru fără complicităţi din interior, fără interese personale, sau fără o mare doză de prostie. E adevărat că economia socialistă era una uriaşă cu „picioare de lut”, centralizată, cu planificare, dar funcţiona. România avea o piaţă, oamenii aveau loc de muncă, salarii. Problema e că, după reconfigurare, am dat de o piaţă europeană extrem de eficientă, concurenţială, dură. Nu poţi să intri în ea oricum şi cu orice. Faptul că dintr-odată s-a declanşat agresiunea asupra acestui tip de economie socialistă a dus, în primul rând, la distrugerea sistemului bancar, concomitent cu privatizarea întreprinderilor – practic distrugerea acestora – în toate marile oraşe ale ţării. Nu spun că acele combinate gigantice erau nemaipomenite, însă unele, precum cel de la Călăraşi, deţineau tehnologie de ultimă oră, utilajele importate din Germania fiind încă sigilate în momentul distrugerii acelor coloşi. Totul a fost dat la fier vechi. Ba mai mult, statul român şi-a asumat şi ecologizarea zonei respective. Sunt lucruri cutremurătoare, n-am învăţat nimic din lecţia Argentinei.

Trecerea asta de la un sistem la altul ţine de o bătălie geopolitică, de un nou tip de război, generat de o violenţă politică inexplicabilă. Uitaţi-vă în toată lumea asta, agresiunea a ajuns să vină şi din cultură, deşi în cultura adevărată nu poate exista violenţă, deoarece cultura înseamnă valoare, iar valoarea nu generează războaie. Practic, vorbim despre violenţa de pe piaţa culturală, alimentată cu „produse” culturale. A invada lumea cu produse de acest tip înseamnă a o domina. Filme, cărţi, reţele de socializare… Mai avem apoi violenţa financiară, economică, informaţională…

România a suportat presiuni mari care, ciudat, sunt justificate. Ele vin din această schimbare dintr-un „efect de falie”. Trecerea bruscă la un alt tip de sistem – pe care nici nu l-am identificat prea bine -, deocamdată asistăm la un capitalism vulgar, nemaivorbind de faptul că însuşi capitalismul este într-o perioadă de aşezare pe alte structuri. În tot sistemul, sunt dezbateri intense vizavi de intervenţionismul statului în economiile ce stau să se prăbuşească. Obama a băgat 780 de miliarde, bani publici, în bănci, într-un mediu privat care a creat criza, chipurile pentru a-l revigora. Suntem practic în situaţia crizelor din ’29 şi ’39 încheiate cu Al Doilea Război Mondial. Toată nebunia aceasta a creat un comportament haotic din care nu mai ştim cum se poate ieşi.

Oalele sparte le vor plăti ca de obicei ţările sărace, oamenii de rând. Aşa a fost întotdeauna. Vom plăti propriile noastre neputinţe, uriaşa noastră prostie. Aproape că nici nu-nţelegi cum se poate ca, în ultimii douăzeci de ani, când am avut o grămadă de şanse să corectăm ce-a fost rău în vechiul sistem, să păstrăm ce-a fost bun, am reuşit să distrugem tot: „Electroputere”, „Tractorul”, uzinele mecanice, sistemele de irigaţii, combinate de toate tipurile, tot, tot…! Întreprinderile au fost făcute prin munca oamenilor, nu aveau pe ele amprenta „socialism”.

În Orient se întâmplă un lucru formidabil. Vorbim despre o mare ruptură între lumea democratică şi lumea aceea cramponată în fundamentalism, însă bineînţeles la mijloc este petrolul. Acolo se joacă o carte foarte mare. Sper să le vină mintea la cap şi la unii, şi la alţii, să depăşească această situaţie, altfel, hodoronc-tronc, având izmenele rupte-n fund, ne mai confruntăm şi cu perspectiva intrării într-un război în Orient…

Ne îndreptăm spre o uriaşă catastrofă! În eventualitatea unui război purtat de evrei în Iran, s-ar putea să avem un conflict care să-l copieze pe cel din Irak. Prin implicarea americanilor, vom vedea o forţă colosală care va mătura tot. Atunci vom asista la un război asimetric, purtat după toate regulile acestui tip de război în care este foarte puţin probabil ca Rusia şi China să se implice. Nu cred că va exista un asemenea scenariu. Nimeni nu are interese de globalizare a conflictului. Există peste 12.000 de capete nucleare active în lume, şi, dacă unul singur explodează, s-a cam terminat cu ceea ce înseamnă omenire. Pentru că, evident, vor exploda şi celelalte. Un asemenea război ar putea începe cu un atac israelian asupra capacităţilor nucleare ale Iranului, de tipul celui efectuat tot de evrei, în 1981, asupra reactorului Osirak din Irak. Desigur că Iranul ar riposta. Forţa Iranului nu constă numai în rachetele Shahab, care, din punctul meu de vedere, pot fi contracarate cu uşurinţă de sistemele antiarachetă pe care le au americanii, israelienii şi europenii. Toată zona aceea care este de partea Iranului deţine tot felul de mijloace, inclusiv arme biologice, şi ar putea declanşa o ripostă greu de imaginat şi greu de controlat. Au şi ei specialişti prin toată lumea care pot lansa virusuri cu efecte cumplite. Pe de altă parte, luptătorii fundamentalişti s-au dotat cu armament individual reactiv modern. Uitaţi-vă ce se întâmplă în Afganistan; câteva mii de talibani s-au luptat ani de zile şi se mai luptă cu super-puteri.

Israelul ar trebui să se potolească! Ar trebui să ştie că din momentul în care s-a dotat cu arma nucleară, toate ţările din jur, mai devreme sau mai târziu, se vor dota cu aşa ceva. Nu poţi să te opui acestui proces. S-a creat o discrepanţă strategică uriaşă. Pe de-o parte sunt cele cinci ţări care au câştigat Al Doilea Război Mondial, apoi sunt ţările precum India şi Pakistanul, care s-au dotat cu arma nucleară sub ochii celorlalţi şi e posibil ca multe alte ţări să deţină armament nuclear cumpărat de la alţii. Nimeni nu ştie cu exactitate ce se întâmplă. Sigur, Israelul are interesul să deţină controlul în zonă, însă au fost generate soluţii anomice şi antinomice. Dacă ar fi existat vreo soluţie salvatoare, cu siguranţă, până la această oră ea ar fi fost pusă în aplicare. Criza aceea e cumplită. Butoiul cu pulbere reprezentat odinioară de Balcani în Europa s-a mutat acolo.

Nu cred că e cineva nebun să-şi ridice peste 80 de milioane de oameni în cap. „Primăvara Arabă”, dincolo de realităţile care nu se spun, a relevat tendinţa ieşirii din dictaturi personale. Era conducătorilor matusalemici a trecut. Rămâne totuşi atracţia faţă de coridorul energetic al lumii, adică nordul Africii şi ţările arabe. Se încearcă crearea unor puncte strategice care să nu permită o reacţie comună a ţărilor respective în războiul pentru acapararea resurselor.

La noi, Armata a pregătit o reformă adevărată, însă totul a rămas pe hârtie, deoarece nu s-a primit nimic pentru programele de înzestrare. Mai mult decât atât, domnii ăştia decidenţi politici au atacat armata română din toate părţile, cum le-a venit lor mai bine, făra excepţie. În primul rând că au acordat cu nemiluita gradul de general. Acesta nu se acordă decât coloneilor activi care au competenţe strategice şi doar în limita în care armata are nevoie de ei. Avem cei mai mulţi generali pe cap de locuitor din lume. S-au făcut cu nemiluita, în bătaie de joc. Nu ştiu dacă au făcut-o intenţionat, pentru a umili acest grad care ţine de competenţă strategică şi de încrederea militarilor. Generalul este cel care duce soldaţii la luptă şi este ultima creastă în sistemul de rezistenţă al unei naţii. Atunci când intervine armata, dacă se trece peste acest nivel, s-a terminat cu ţara aia!

Armata se poate pregăti sute de ani pentru a se întrebuinţa o dată, poate zece minute, sau un an. Pe nimeni nu interesează acest aspect: „hai mai lăsaţi-mă cu ameninţările astea!”. Trebuie să le vină ăstora odată mintea la cap. Naţia asta trebuie să înţeleagă că politicienii pe care-i votează trebuie să fie oameni de calitate care să înţeleagă interesele naţionale şi să apere ţara aceasta, pentru că suntem într-un moment de răscruce. Se vrea acum Moldova Mare a lui Ştefan, se vorbeşte că Transilvania este altceva decât România, însăşi stema ţării noastre nu reprezintă un simbol al unităţii naţionale. România nu este o aglomerare de provincii cum au arătat tâmpiţii ăştia-n stemă. Suntem un stat unitar, poate cel mai omogen din Europa. Există o unitate lingvistică de excepţie; limba română nu are dialecte ca în Franţa sau Italia, ci graiuri. Toţi românii din lumea asta se înţeleg, vorbesc aceeaşi limbă, în pofida faptului că ne-au separat şi ne-au distrus de-atâţia ani. Şi nu mai ştiu de ce acest popor înţelegător şi răbdător este certat ba că n-a ieşit la vot, ba că n-a făcut nu-ştiu-ce… Este scârbit de ticăloşii ăştia care-şi bat joc de el. Este ca o turmă de oi mânată de nişte ciobani tâmpiţi într-o prăpastie.

Am convingerea că ne vom trezi la timp şi ne vom păstra ţara aşa cum e acum, pentru că aşa e mai bine şi pentru Europa, şi pentru noi, şi pentru pământul ăsta. Mă scârbeşte însă această violenţă politică stupidă, care se manifestă de fapt în întreaga lume, dar care la noi a atins cote inimaginabile. Noroc cu formele de rezistenţă ale unei Românii tăcute care n-a intrat în aceste jocuri şi care îşi păstrează nivelul de credinţă, de cultură şi de bun simţ. Profesorii Bădescu şi Dungaciu în „Sociologia Frontierelor” aminteau de rezistenţa de sută la sută prin cultură, de renaşterea nu prin Hegel şi Kant, ci prin păstrarea moştenirii naţionale, prin tradiţie, prin obiceiuri, prin Biserică. Nici măcar exodul românesc în lume nu este o atât de mare dramă. Se vor întoarce mulţi mai căliţi, mai pregătiţi, mai bine informaţi.

Eu sper că ne vom maturiza după ce am traversat o perioadă extrem de grea, un examen cumplit… Ar trebui ca şi politicienii să înţeleagă că vremea clanurilor care se bat pentru putere, precum ţiganii,  a apus şi că sunt reprezentanţii acestui popor, slugile acestuia, şi că dezbaterile nu trebuie să fie conflictuale. Să înţeleagă că n-au fost votaţi pentru a-şi etala costumele şi cravatele de firmă, ci pentru a rezolva nişte probleme care dor. Ar mai trebui definit interesul naţional, căci nimeni n-a avut timp de aşa ceva, iar soluţia de redresare va trebui să fie una acceptată de tot spectrul politic.

Notă: Adaptare după dialogul dintre Generalul Br. (r) Dr.  Gheorghe Văduva şi Marcel Bărbătei [1].

–––––––––––––

[1] https://www.cotidianul.ro/romania-o-tara-care-a-fost-practic-distrusa/

https://www.art-emis.ro

Publicat în ROMANIA (distrusa) | 1 comentariu

Mesaj dur din Parlamentul European pentru Iohannis: L-a auzit cineva lăudându-și țara?


Klaus Iohannis

Gabriela Zoană a menţionat succesele României şi a remarcat nu doar lipsa de reacţie a şefului statului pe acest subiect, ci şi absenţa oricăror laude la adresa ţării.

 Europarlamentarul PSD Gabriela Zonă spune că, acum câteva luni,  președintele Iohannis lovea în imaginea României și oferea președinția Consiliului Uniunii Europene Finlandei, care se și oferise să o preia.La nici două luni de la momentul preluării preşedinţiei, mai spune Zoană, ţara noastră performează în fruntea Consiliului Uniunii Europene şi deja a finalizat negocierile şi a închis 47 de dosare, unele dintre ele destul de importante.

Deosebit de important este faptul că ritmul de rezolvare a acestor dosare este mult peste ritmul pe care l-a avut preşedinţia austriacă.

„Sunt succese importante ale României și, dincolo de orice lipsă de reacție în orice direcție și pe orice subiect al președintelui României, aș dori să remarc ceva: l-a auzit cineva, într-un context sau altul, pe Klaus Iohannis, lăudându-și țara pentru performanțele ei în fruntea Consiliului Uniunii Europene? NU!”, a punctat Zoană, potrivit stiripesurse.ro.

Europarlamentarul a susţinut că este vorba despre un comportament imatur al unui om care acţionează strict după propriul interes politic şi nu în slujba interesului tuturor românilor.

Mai mult, aceasta a declarat că așteaptă ziua în care Iohannis va convoca jurnaliștii acreditați la Cotroceni pentru declarații de presă și va anunța succesele României la președinția Consiliului Uniunii Europene sau măcar succesele economice ale României, țara care în 2018 a obținut o creștere de 4,1%, fiind a patra din Uniunea Europeană din acest punct de vedere.

„Probabil că nu o va face niciodată. Ne vor lăuda, ca de obicei, străinii, întrucât președintele României este prea narcisist ca om politic și prea egocentric pentru a admite că Guvernul României obține succese notabile în Europa.”, a conchis Zoană.

BUCUREŞTI, 20 feb – Sputnik, Georgiana Arsene.

https://ro.sputnik.md

Publicat în POLITICA(Iohanis), ROMANIA-EUROPA | Lasă un comentariu

Discursul despre starea națiunii al lui Viktor Orban, neprezentat în România:


Bastionul noului internaționalism este la Bruxelles. Ei promovează o lume fără națiuni, doresc societăți deschise și construiesc o lume cu un guvern mondial

Discursul despre starea națiunii al lui Viktor Orban, neprezentat în România: Bastionul noului internaționalism este la Bruxelles. Ei promovează o lume fără națiuni, doresc societăți deschise și construiesc o lume cu un guvern mondial

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ținut duminică, 10 februarie, obișnuitul său discurs despre starea națiunii din fiecare an.
Pe lângă de-acum cunoscutele măsuri de sprijinire a familiei despre careActiveNews a relatat deja, Orban a menționat și alte subiecte interesante.
Printre altele, premierul maghiar a stabilit un obiectiv important în domeniul economic: să dezvolte o rețea de antreprenori unguri care să-și deschidă afaceri peste granițe, astfel încât să compenseze profitul pe care multinaționalele îl scot din țară.
„Este necesar ca apetitul maghiarilor pentru întreprindere și muncă să nu se lovească de obstacole absurde și să nu fie încătușat de un sistem de taxare nebunesc și să nu se piardă într-un labirint birocratic.Suntem bucuroși să le oferim acestea, dar așteptăm ca în schimb să respecte legea, să plătească taxele și să ofere cât mai multe locuri de muncă și să nu caute să influențeze politicile guvernamentale. Un alt obiectiv istoric îi așteaptă pe antreprenorii noștri: să creeze investiții în afara Ungariei, iar profiturile pe care le vor aduce ne vor permite să contrabalanseze profiturile care sunt scoase din Ungaria. Aceasta este cu-adevărat o misiune națională și ne va lua cel puțin 10 ani ca s-o realizăm”, a spus Orban.
Premierul Ungariei a vorbit și despre aniversarea a 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului. Orban a spus că a crezut că modul comunist de a gândi a ajuns la coșul de gunoi al istoriei, dar se pare că nu este așa.
„Uitându-mă în jur, văd că sunt mulți care au auzit de „Internaționala comunistă” din cărțile de istorie, dar noi trebuia s-o cântăm la finalul fiecărui eveniment școlar. De dragul lor, voi cita din ea: Internaționala va fi rasa umană. Acum 30 de ani am crezut că modul comunist de gândire – desființarea națiunilor și o lume supranațională – la coșul de gunoi al istoriei. Ne-am înșelat. Azi, sloganul este la fel. Ei promovează o lume fără națiuni, doresc societăți deschise și fabrichează o lume cu un guvern mondial. Și din nou îi avem pe cei care ne-au smuls tradițiile și ar vrea să ne inunde cu o cultură străină”, a spus Orban.
Liderul de la Budapesta a spus că în ajunul alegerilor europarlamentare, Ungaria se găsește din nou în postura de a lupta pentru „identitatea noastră maghiară, creștină și pentru protecția familiilor și comunităților noastre, dar și pentru libertate”.
Orban a spus că Ungariei i-ar face bine și niște timpuri de pace, dar știe bine că adepții Internaționalei nu se vor opri niciodată. Azi, a spus Orban, bastionul principal al Internaționalismului este la Bruxelles și arma sa este migrația.
„Doamnelor și domnilor, proiectanții de la Bruxelles au o mulțime de planuri și dacă le vom da ocazia, le vor pune în aplicare.  Un plan în șapte puncte prin care caută să transforme Europa toată într-un continent de imigranți a fost deja terminat la Bruxelles și e gata să fie pus în aplicare. Ei doresc să distribuie, din nou, migranți pe baza cotelor obligatorii. O propunere pentru crearea unei structuri de relocare este deja gata. Ei caută să slăbească drepturile de control al granițelor proprii pentru statele membre. Bruxelles-ul dorește să ne ia puterile suverane, una câte una, dar nu știe ce să facă cu ele. Soroș a anunțat deja că obiectivul său este să protejeze migranții și granițele naționale îi stau în cale”, a declarat Orban.
Orban a afirmat că popoarele Europei se află la o răscruce de drumuri: „Popoarele care acceptă migranți vor crea țări cu populații mixte. Tradițiile istorice ale acestor popoare se vor stinge și o o nouă lume se afirmă. În țările care acceptă migranți se naște o nouă cultură, Musulman-Creștină, în care procentul creștinilor scade continuu”.
Premierul Ungariei i-a criticat pe cei care cred că transformarea Europei va fi lentă, spunând că „oamenii de vârsta mea vor fi martorii transformării a ceea ce au fost odată mari țări creștine. Ne doare sufletul, dar nu putem face prea multe să îi ajutăm”.
Orban a precizat că țările din Europa Centrală au posibilitatea să-și păstreze tradițiile milenare, a bunicilor și străbunicilor noștri. Acesta a făcut apel la unguri „să acționeze acum” pentru a opri ca țara lor să ajungă în situația statelor cu populații mixte.
„Trebuie să-i respingem pe finanțiștii care se cred semizei, pe birocrații de la Bruxelles care îi reprezintă și pe activiștii falsei societăți civile, îngrășați pe banii primilor, care vor să ne învețe cum să trăim și cum, cum să vorbim și să ne creștem copii”, a spus Orban.
Premierul maghiar a mai declarat că stânga europeană „și-a asumat rolul de gropar al națiunilor și al modului de viață creștin”, iar „de când George Soroș l-a numit pe unul Timmermans drept șef al oștilor pro-imigrație, lupta a devenit deschisă”

Despre asta este vorba în alegerile europarlamentare ce vor veni, a conchis Orban.

https://www.activenews.ro/

Publicat în EUROPA ( U.E) | Lasă un comentariu

Deputatul Matei Dobrovie va sesiza CNCD cu privire la cazul Laurei Bretan: T


TVR e finanțat din bani publici și va trimite la Eurovision 2019 concurenta decisă de activiștii LGBTQ, în detrimentul celei preferate de majoritatea românilor

Deputatul Matei Dobrovie va sesiza CNCD cu privire la cazul Laurei Bretan: TVR e finanțat din bani publici și va trimite la Eurovision 2019 concurenta decisă de activiștii LGBTQ, în detrimentul celei preferate de majoritatea românilor

Continuă reacțiile după cazul Laurei Bretan. Deputatul independent Matei Dobrovie a anunțat că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu privire la situația în care a fost pusă cântăreața româncă.

„Reprezentanta României la Eurovision 2019 nu a fost decisă de publicul român, așa cum ar fi fost normal, ci de doi „specialiști” gay din juriul alcătuit de TVR.

Laura Bretan, care a câștigat în 2016 concursul „Românii au talent” și a ajuns apoi în finala „Americanii au talent”, era considerată favorită să reprezinte România la Eurovision 2019, care se va desfășura în Israel.
Laura Bretan a obținut numărul maxim de puncte (12) din partea publicului, în timp ce câștigătoarea Ester Peony, favorita „specialiștilor” din juriu, a primit doar 3 puncte, însă, cei doi și-au schimbat poziția la vot.
TVR e finanțat din bani publici și va trimite la Eurovision 2019 concurenta decisă de activiștii LGBTQ, în detrimentul celei preferate de majoritatea românilor.
Voi sesiza CNCD cu privire la acest tip de discriminare legat de susținerea referendumului pentru familie și voi cere explicații TVR pentru cele întâmplate.
S-a ajuns prea departe. Corectitudinea politică a ajuns să conteze mai mult decât realitatea socială”, a scris Matei Dobrovie.
Publicat în ROMANIA | Lasă un comentariu

Corectitudinea politică dezgroapă și morții.


Legendarul actor John Wayne, linșat post-mortem pentru ce spunea în 1971 despre homosexualitate și „supremația albilor”

Corectitudinea politică dezgroapă și morții. Legendarul actor John Wayne, linșat post-mortem pentru ce spunea în 1971 despre homosexualitate și „supremația albilor”

Unul dintre actorii legendari ai Hollywood-ului, ale căror roluri de cowboy au făcut istorie,  a ajuns să fie linșat post mortem pe rețelele de socializare pentru declarații făcute în anul 1971. Nemai având cu cine să polemizeze, adepții corectitudinii politice au dezgropat un interviu acordat de legendarul actor în urmă cu aproape 50 de ani revistei Playboy, în care vedeta critica egalitatea rasială și homosexualitatea.
În interviul respectiv John Wayne a făcut  o serie de declarații care, cu siguranță, dacă le-ar fi făcut în lumea de azi, i-ar fi atras o avalanșă de procese și chiar ostracizarea de către boșii de la Hollywood. Și asta pentru că John Wayne a numit  „relația sexuală sănătoasă și plină de dragoste” între un bărbat și o femeie ca fiind un lucru „minunat”.  În timp ce homosexualitatea era, în opinia actorului, o „depravare”. John Wayne considera că filmul „Midnight Cowboy”, realizat în 1969 de John Schlesinger, câștigător a trei premii Oscar, considerat la acea vreme primul film cu tematică LGBT, este „ o poveste de dragoste între doi homosexuali”.
Actorul a spus, de asemenea, că nu este de acord cu cei care susțin acordarea unor reparații morale nativilor americani și a acuzat Hollywood-ul pentru „tokenism” ( termen englez care desemnează o politică și practică socială de a efectua gesturi simbolice spre incluziunea membrilor grupurilor minoritare în cadrul celui majoritar, de obicei, acesta este aplicat pentru a crea aparența unei incluziuni sociale și a unei diversități – rasiale, religioase, sexuale, etc.  pentru a se devia posibilele acuzații de discriminare – n.r).
Pentru ca în final, să afirme că ”nu putem, dintr-o dată, să îngenunchem toți și să lăsăm totul pe mâna conducerii negrilor”.
„Cred în supremația albă până când negrii vor fi educați până la punctul de responsabilitate”, spunea John Wayne. „Nu cred că autoritatea și pozițiile de conducere și judecată pot fi lăsate pe mâna oamenilor iresponsabili”.
După cum era de așteptat, toate aceste afirmații, deși făcute cu aproape 5 decenii în urmă, au făcut ca rețelele de socializare să ia foc, pe Twitter declanșându-se un adevărat jihad împotriva legendarului actor, care a murit în 1979.
După moartea sa, mai multe pasaje din acest interviu au fost republicate, pentru a strârni controverse.  În 2016, când un senator republican  a încercat să organizeze comemorarea zilei de naștere a actorului (26 mai) în California, sub denumirea „Ziua lui John Wayne”, un senator democrat i-a respins propunerea, oferind ca argument citatul cu „supremația albă”.
Interviul a fost scos din nou de la naftalină în același an, când fiica lui John Wayne, Aissa, a anunțat că îl sprijină pe Donald Trump pentru funcția de președinte.
Publicat în SOCANT | Lasă un comentariu

Aproape 20 de belgieni primesc și acum pensii speciale din Germania pentru că i-au fost FIDELI lui Hitler


Aproape 20 de belgieni primesc și acum pensii speciale din Germania pentru că i-au fost FIDELI lui Hitler

La 75 de ani după cel de-al Doilea Război Mondial 27 de belgieni încă primesc o pensie suplimentară din Germania pentru „fidelitate, loialitate și ascultare” față de regimul nazist. Asta le-a garantat însuși Adolf Hitler în 1941, dezvăluie cotidianul belgian De Morgen.
Deputații belgieni au votat o rezoluție prin care solicită încetarea acordării de către Germania de pensii de invaliditate foștilor combatanți belgieni care au colaborat cu regimul nazist între anii 1939-1945, numărul actual al beneficiarilor fiind estimat la aproximativ 20, transmite AFP, citată de Agerpres.
„Camera Reprezentanților cere guvernului (…) să pledeze pe lângă guvernul federal german pentru încetarea regimului pensiilor acordate colaboratorilor belgieni”, se arată în textul adoptat marți.
Aceste pensii sunt plătite lunar locuitorilor din Flandra sau Valonia care s-au înrolat în armata germană, precum și celor înrolați forțat în teritoriile anexate din estul Belgiei, a explicat istoricul Christophe Brüll de la Universitatea din Luxemburg, specialist în relațiile germano-belgiene.
De aceste pensii pot beneficia doar persoanele afectate de invaliditate și care nu au fost condamnate pentru crime de război.
Statul belgian nu cunoaște nici numărul, și cu atât mai puțin numele persoanelor care au beneficiat de o astfel de pensie, lista nefiindu-i comunicată niciodată de Germania.
În 2017, cu ocazia unei audieri în Camera Reprezentanților, ambasadorul german de atunci, Rüdiger Lüdeking, a afirmat că, în Belgia, 27 de persoane primeau încă această pensie, în sumă lunară de 385 euro.
Textul votat de deputați subliniază ”nedreptatea suferită de victimele nazismului, care nu primesc alocații, în timp ce colaboratorii belgieni primesc o pensie pentru care nu trebuie să plătească impozite„.
De asemenea, deputații cer guvernului belgian ‘să solicite autorităților din Renania de Nord – Westfalia, responsabile cu dosarele belgiene (…), toate informațiile care pot face lumină’ asupra subiectului.
Pensiile sunt acordate în Belgia în baza unei legi germane din 1951, care le permite victimelor de război germane să primească o pensie complementară.
Numeroși foști naziști, și chiar criminali de război, precum și colaboratori străini, nu doar din Belgia, au putut beneficia de această prevedere.
Publicat în ISTORIE RECENTA (europeana) | 1 comentariu

Deputatul Eugen Tomac cere RETRAGEREA României de la Eurovision în urma discriminării Laurei Bretan:


Mi se pare de neacceptat modul în care progresiștii au ales să o atace și să o denigreze

Deputatul Eugen Tomac cere RETRAGEREA României de la Eurovision în urma discriminării Laurei Bretan: Mi se pare de neacceptat modul în care progresiștii au ales să o atace și să o denigreze

Eu nu inteleg ce naiba mai cautam intr-o cloaca politica a vestului? Avem nevoie de mizeriile lor de melodii votate politic?

Deputatul Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară (PMP), a declarat astăzi că România ar trebui să se retragă de la Eurovision, în urma „ca urmare a probelor și suspiciunilor rezonabile care conduc la concluzia că desemnarea candidatului României s-a produs ca urmare a discriminării pe motive religioase și de orientare sexuală”. Este vorba, bineînțeles, despredepunctarea Laurei Bretan de către cei doi jurați homosexuali.

„Cer retragerea României de la ediția din acest an a EUROVISION ca urmare a probelor și suspiciunilor rezonabile care conduc la concluzia că desemnarea candidatului României s-a produs ca urmare a discriminării pe motive religioase și de orientare sexuală.

Mă număr printre cei 3.531.732 de români care au votat DA la Referendumul pentru familie. Am înțeles perfect mesajul celorlalți români care au ales să nu gireze încercarea lui Dragnea de pervertire politică a referendumului, la fel cum înțeleg și respect opțiunea tuturor celor care cred în căsătoria dintre persoane de același sex. Nu mi-aș permite niciodată să desconsider sau să discriminez pe cineva pentru felul în care a înțeles să își susțină principiile și valorile cu privire la această temă.
Tocmai de aceea, mi se pare de neacceptat modul în care progresiștii au ales să o atace și să o denigreze pe Laura Bretan, o tânără extrem de talentată care, din punctul meu de vedere, nu a greșit cu nimic în momentul în care a ales să-și exprime opțiunea. Această tehnică de a pune pumnul în gură, culmea, pretextând respectarea principiului corectitudinii politice, este o manifestare nedemocratică.
Înțeleg foarte bine că EUROVISION este un concurs care impune modele. Dar, așa cum Conchita Wurst, cunoscută drept femeia cu barbă, a reușit să câștige ediția din 2014, mi se pare firesc ca și o tânără care promovează valorile creștine să aibă măcar dreptul să ne reprezinte la Tel Aviv, așa cum au ales românii prin intermediul televotingului”, arată el într-o declarație de presă.

Acesta i-a cerut directoruluiTeleviziunii Publice, Doina Gradea, să vină să explice în Parlament modul în care a fost ales juriul pentru acest concurs.

„Directorul TVR, Doina Gradea, are obligația legală și morală să vină în Parlament și să explice modalitatea de selecție a juriului internațional și dacă a existat sau nu vreo directivă ideologică de natură să o împiedice pe Laura Bretan, câștigătoarea votului românilor, să fie desemnată reprezentantul României pentru ediția din acest an a EUROVISION. De asemenea, Doina Gradea trebuie să ne spună ce măsuri a luat pentru a asigura accesul și tratamentul egal al tuturor concurenților, indiferent de gen, orientare religioasă sau sexuală.

Poate și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării ar trebui să se ocupe mai mult de astfel de derapaje, în detrimentul amendării unui jurnalist care descria un „pavian cu mantie” sau a Președintelui României care vorbea despre „penali”.
Europa este definită ca un spațiu al diversității și acceptării, nu un spațiu al răzbunărilor meschine și al uniformității.”, a încheiat el.

https://www.activenews.ro/

Publicat în ROMANIA | 3 comentarii

DOSAR PENAL PENTRU TIMMERMANS


 – Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie a format dosarul penal 295/P/2019, in care Frans Timmermans si Augustin Lazar trebuie sa dea cu subsemnatul. Dosarul s-a constituit la plangerea Lumea Justitiei, care a sesizat falsificarea grosolana a Raportului MCV din 13.11.2018. Art. 10 Cod penal: „Legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de catre un cetatean strain, contra statului roman” (Document)

Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans si Procurorul General al Romaniei Augustin Lazar vor trebui sa se prezinte la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) ca sa dea cu subsemnatul. Nu singuri, ci impreuna cu sefa reprezentantei Comisiei Europene in Romania Angela Cristea, comisarul european pe Justitie Vera Jourova si semnatarii ultimului Raport MCVSe va intampla asta in dosarul constituit in urma plangerii formulate de Lumea Justitiei, care a sesizat falsificarea grosolana a Raportului MCV din 13.11.2018.

In cursul zilei de miercuri, 20 februarie 2019, Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie a informat redactia Lumea Justitiei ca plangerea impotriva lui Timmermans, Jourova, Cristea si Lazar a fost inregistrata la aceasta structura, fiind constituit dosarul nr. 295/P/2019 (vezi facsimil).

Grup infractional organizat, abuz in serviciu, fals intelectual, comunicare de informatii false

Lumea Justitiei a formulat in 30 ianuarie 2019 denunt impotriva lui Frans Timmermans, Vera Jourova, Angela Cristea si Augustin Lazar pentru fapte de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu, fals intelectual, comunicare de informatii false, toate in legatura cu falsificarea Raportului MCV. Demersul nostru a fost facut in temeiul art. 7 din Codul Deontologic al Jurnalistilor elaborat de Clubul Roman de Presa – “Ziaristul are responsabilitatea civica de a actiona pentru instaurarea justitiei si dreptatii sociale”. Or, Lumea Justitiei ca publicatie specializata nu poate asista impasibila la denaturarea si falsificarea realitatii de anumiti functionari europeni, in coniventa cu inalti functionari romani.

Initial, denuntul a fost depus la DIICOT, insa de aici el a fost trimis catre Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie.

In caz ca cineva are indoieli ca procurori romani ar putea ancheta demnitari europeni, amintim prevederile art. 10 alin. (1) din Cod penal, unde se arata ca:

Legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de catre un cetatean strain sau o persoana fara cetatenie, contra statului roman, contra unui cetatean roman ori a unei persoane juridice romane”.

Iata denuntul formulat de Lumea Justitiei:

DENUNT

impotriva faptuitorilor:

1. FRANS TIMMERMANS, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene si Comisar european pentru o mai buna legiferare, relatii institutionale si Carta drepturilor fundamentale…;

2. VERA JOUROVA, comisar european pentru Justitie, Drepturi fundamentale si Cetatenie, pentru…;

3. ANGELA CRISTEA, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, pentru …;

4. AUGUSTIN LAZAR, procurorul general al Romaniei, pentru… Organul de cercetare penala va clarifica in mod deosebit aspectele descrise la Cap. II. 3. pct. 6.6. din prezentul;

5. Faptuitorii din echipa de redactare a Raportului MCV, ce urmeaza a fi identificati, intrucat Raportul MCV nu este semnat, participatiile urmand a fi stabilite de organul de ancheta penala, pentru…

Faptele au fost savarsite prin adoptarea „Raportului Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si de Verificare” (Raportul MCV) din 13.11.2018 cu incalcarea atributiilor de serviciu prescrise de Tratatul Uniunii Europene (TUE) si legislatia in materie, prin falsificarea realitatilor privind domeniul justitiei in Romania, prin comunicarea de informatii false privind statul roman si prin initierea, constituirea, aderarea si sprijinirea, sub orice forma, a unui grup infractional organizat. Actiunile faptuitorilor sunt asociate gravelor actiuni de politie politica realizate de institutiile de represiune ale statului cu incalcarea Constitutiei si ordinii de drept – descrise in Denunt – fiind aduse grave vatamari intereselor statului roman si fiind pusa in pericol securitatea nationala.

* * *

I. LEGISLATIA APLICABILA

1.1. Potrivit art. 1 (5) din Constitutie: ”In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”

Potrivit art. 10 Cod penal: „(1) Legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de catre un cetatean strain sau o persoana fara cetatenie, contra statului roman, contra unui cetatean roman ori a unei persoane juridice romane.”

Faptuitorii, cetateni olandez si ceh, sunt functionari ai Comisiei Europene si au calitatea de subiect activ al normelor de incriminare, subiect pasiv al infractiunilor fiind statul roman. Legea penala romana este aplicabila.

1.2. Faptuitorii au calitatea de „functionar public”, potrivit art. 175 (1) lit. b) si (2) Cod penal, „exercitand o functie de demnitate publica si o functie publica de orice natura”, precum si „un serviciu de interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public.” In calitatile lor de Prim-vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar european pentru o mai buna legiferare, relatii institutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale; Comisar european pentru Justitie, Drepturi fundamentale si Cetatenie; sef al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania; membri ai echipei de redactare – faptuitorii indeplinesc functii de demnitate publica si functii publice, exercitand un serviciu de interes public – in sensul legii penale – in legatura cu drepturile si obligatiile statului roman, stat membru al Uniunii Europene.

1.3. Art. 297 Cod penal este o norma de ocrotire a „relatiilor sociale a caror normala formare, desfasurare si dezvoltare nu ar fi posibila fara asigurarea bunului mers al activitatii autoritatilor publice, institutiilor publice (…), a persoanelor juridice de interes public sau a oricaror alte persoane juridice, impotriva abuzurilor functionarilor publici, sau a altor persoane care exercita o insarcinare in cadrul unei persoane juridice, iar, pe de alta parte, din relatiile sociale privind ocrotirea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau al unei persoane juridice, precum si egalitatea in drepturi, fara nicio discriminare, a persoanelor fizice.” (Noul Cod Penal Comentat, Vol. II, V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, M. Gorunescu, M. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Chis, C. Paun, N. Neagu, M. C. Sinescu).

Prin actiunile si inactiunile lor, faptuitorii au abuzat in exercitarea atributiilor de serviciu cu incalcarea Tratatului Uniunii Europene (TUE), Constitutiei Romaniei si legislatiei de organizare si functionare a statului roman, in scopul vatamarii intereselor statului roman.

1.4. Art. 321 Cod penal ocroteste ”relatiile sociale bazate pe increderea publica acordata autenticitatii si veridicitatii inscrisurilor oficiale sau in realitatea si autenticitatea inscrisurilor oficiale.” (NCP comentat, Vol II, pg. 696), ”fapta aducand atingere relatiilor sociale referitoare la increderea publica pe care trebuie sa o inspire un inscris oficial” (NCP comentat, Vol II, pg. 702).

Raportul MCV a fost intocmit prin alterarea unor fapte sau imprejurari, prin omisiunea de a insera date si imprejurari esentiale in legatura directa cu obiectivele Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), precum si folosirea de tehnici infractionale de distorsionare a realitatii si adevarului despre starea justitiei in Romania, in scopul folosirii Raportului impotriva intereselor statului roman.

1.5. Art. 404 Cod penal ocroteste „relatiile sociale referitoare la dreptul si obligatia statului roman de a avea asigurate datele si informatiile, precum si documentele in deplina corectitudine a transmiterii si comunicarii lor, pentru stabilitatea si corectitudinea relatiilor statului cu cetatenii, cu organismele internationale, in cadru de deplina securitate nationala.” (NCPC, Vol. II, antecitat).

Prin actiunile si inactiunile lor, in exercitarea atributiilor de serviciu, faptuitorii au produs si au comunicat date si informatii nereale privind statul roman, iar recomandarile – pretinse obligatorii – realizate in temeiul acestor date si informatii falsificate, au fost formulate, de asemenea, fraudulos, prin falsificarea si in contra realitatilor care guverneaza functionarea statului roman, fiind comunicate in spatiul public intern si international. Prin aceste actiuni si inactiuni consideram ca a fost afectata securitatea nationala a Romaniei.

1.6. Art. 367 cod penal ocroteste ”relatiile sociale privind convietuirea sociala, ordinea si linistea publica afectate grav prin crearea asocierilor criminale. in cazul in care grupul criminal organizat pune in aplicare programul sau infractional, apare ca obiect juridic secundar care consta in relatiile sociale care constituie obiectul juridic al infractiunilor care constituie scopul asocierii.” (NCPC, Vol, II, antecitat). Prin actiunile si inactiunile lor, in exercitarea atributiilor de serviciu, faptuitorii au constituit un grup infractional, fondat pe cooperarea si coeziunea subiectiva in scopul producerii rezultatului ilicit unic (Raportul MCV), in formele ”initierii, constituirii, aderarii si sprijinirii, sub orice forma”.

1.7. Tratatul Uniunii Europene prevede aria competentelor institutiilor Uniunii, iar Mecanismul de Cooperare si Verificare, instituit prin Decizia Comisiei din 13 decembrie 2006, prevede domeniile in care Comisia isi poate desfasura activitatea, precum si caracterul masurilor care pot fi intreprinse. Raportul MCV din 13.11.2018 incalca flagrant cele doua acte juridice, atat in privinta competentelor, cat si a naturii masurilor solicitate statului roman.

1.8. Legile privind rolul si competentele Parlamentului Romaniei, Guvernului Romaniei, Curtii Constitutionale a Romaniei, Consiliului Superior al Magistraturii, institutia Ministrului Justitiei, institutia Presedintelui Romaniei in actul de legiferare si aplicare a legii, precum si Deciziile Curtii Constitutionale privind numirea si revocarea procurorilor de rang inalt. Alte legi, care vor fi mentionate in cuprinsul Denuntului.

* * *

II. IN FAPT,

La data de 13.11.2018, faptuitorii, in conformitate cu obligatiile de serviciu, au dat publicitatii „Raportul Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de cooperare si verificare” (Raportul MCV).

Raportul este structurat in 4 puncte: 1. Introducere; 2. Situatia Generala; 3. Evaluarea progreselor inregistrate in ceea ce priveste aplicarea recomandarilor prezentate in Raportul din ianuarie 2017 (care cuprinde 4 subpuncte, 3.1., 3.2, 3.3. si 3.4); 4. Concluzii.

Consideram ca Raportul este, in integralitatea lui, un produs infractional:

a) prin prezentarea incorecta a situatiei legislatiei si a actiunilor legislative din Romania;

b) eludarea si/sau omisiunea problemelor reale cu care s-a confruntat si se confrunta sistemul justitiei din Romania – printre altele preluarea controlului justitiei de serviciile secrete si coordonatorii politici ai acestora sau nenumarate dosare fabricate din interese politice -, in contra scopului pentru care a fost instituit MCV-ul;

c) afectarea, prin legislatia supusa modificarii, a drepturilor si libertatilor cetatenilor si scopul MCV de a justifica si a mentine starea de abuz, impotriva garantiilor constitutionale si a tratatele privind drepturile si libertatile fundamentale;

d) distorsionari grave ale premiselor si solutiilor privind modificarile legislative care au fost adoptate de statul roman in procesul constitutional de legiferare, in scopul blocarii si eliminarii lor;

e) partizanatul explicit cu grupuri nelegitime care au confiscat autoritatea judecatoreasca, politizand-o si punand-o in slujba unor interese nelegitime, contrare principiilor statului de drept;

f) transformarea Raportului intr-un instrument de presiune si de santaj la adresa Romaniei, in contra prevederilor Tratatului Uniunii, prin incalcarea si depasirea competentelor Uniunii si prin sfidarea principiilor statului de drept si a stiintei dreptului pozitiv, a Constitutiei Romaniei, Conventiei Europene a Drepturilor Omului si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Intregul Raport a fost realizat cu intentia directa de distorsionare/falsificare a realitatilor privind organizarea si functionarea statului roman, in contra adevarului juridic si a principiilor statului de drept, fiind afectata securitatea nationala prin prejudicierea intereselor majore de buna functionare a statului, precum si compromiterea statului roman in raport cu Uniunea si celelalte state membre ale Uniunii.

II.1. PREZENTAREA MASURILOR DIN CONCLUZIILE RAPORTULUI MCV DIN 13.11.2018

Prezentam mai jos masurile continute in Concluziile Raportului, pe care faptuitorul le prezinta a fi cu caracter imperativ pentru statul roman:

1. Cu privire la legile justitiei:

1.1. „Suspendarea imediata a punerii in aplicare a legilor justitiei si a ordonantelor de urgenta subsecvente.”

1.2. „Revizuirea legilor justitiei, tinand seama pe deplin de recomandarile formulate in cadrul MCV, precum si de recomandarile Comisiei de la Venetia si ale GRECO.”

2. Cu privire la numiri/revocari in cadrul sistemului judiciar:

2.1. „Suspendarea imediata a tuturor procedurilor in curs de numire si revocare a procurorilor de rang inalt.”

2.2. „Relansarea unui proces de numire a unui procuror-sef DNA cu experienta dovedita in urmarirea penala si a infractiunilor de coruptie si cu un mandat clar pentru DNA de a continua efectuarea de anchete profesioniste, independente si impartiale in materie de coruptie.”

2.3. „Numirea imediata, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, a echipei interimare de conducere a Inspectiei Judiciare si numirea, in termen de trei luni, prin concurs, a unei noi conduceri ai Inspectiei Judiciare.”

2.4. „Respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la numirea in posturi de conducere a procurorilor sau la revocarea procurorilor care ocupa posturi de conducere, pana la instituirea unui nou cadru legislativ in conformitate cu recomandarea 1 formulata in ianuarie 2017.”

3. Cu privire la Codul penal si Codul de procedura penala:

3.1. „Inghetarea intrarii in vigoare a modificarilor aduse Codului penal si a Codului de procedura penala.”

3.2. „Redeschiderea procesului de revizuire a Codului penal si a Codului de procedura penala, tinand seama pe deplin de necesitatea de a se asigura compatibilitatea cu dreptul UE si cu instrumentele internationale de lupta impotriva coruptiei, precum si de recomandarile formulate in cadrul MCV si de avizul Comisiei de la Venetia.”

II. 2. CELE 8 MASURI DIN CONCLUZIILE RAPORTULUI SUNT ILICITE. CONSIDERENTE:

1.1.Toate cele 8 masuri vizeaza procesul de legiferare: suspendarea imediata a aplicarii unor legi sau ordonante de urgenta, revizuirea unor legi, inghetarea producerii si intrarii in vigoare a unor legi, redeschiderea procesului de revizuire a codurilor penal si de procedura penala, dar si transformarea avizului consultativ al CSM in actul de de numire sau revocare a procurorilor de rang inalt in aviz obligatoriu, masura care are semnificatia unui act de legiferare „sui generis” realizat chiar de Comisie. De asemenea, vizeaza blocarea si reluarea unor proceduri legale privind numirea si revocarea procurorilor de rang inalt sau relansarea procedurii de numire a procurorului sef DNA, activitati care nu au temei legal si instiga la incalcarea ordinii de drept; blocarea si reluarea acestor proceduri reprezinta, de asemenea, incalcarea unor Decizii ale Curtii Constitutionale.

1.2. Mecanismul de Cooperare si Verificare nu reprezinta izvor de drept nici la nivelul legislatiei comunitare, nici la nivelul dreptului intern al Romaniei sau Bulgariei. MCV, asa cum este definit prin Decizia Comisiei din 13.12.2006, potrivit pct. (7) si (8), a avut vocatia, in situatia neatingerii „obiectivelor de referinta”, de a pune in aplicare clauzele de salvgardare in temeiul art. 37 si 38 din Actul de aderare.

Aplicarea clauzelor de salvgardare (ex post) se putea realiza in maxim 3 ani de la aderare: Romania aderand la UE la 1 ianuarie 2007, aceste clauze puteau fi aplicate Romaniei pana cel mai tarziu la 1 ianuarie 2010. Prin urmare, Raportul MCV din 13.11.2018 este lovit de caducitate, fara a putea produce consecinte juridice. Din cauza faptului ca Raportul MCV nu face referire la clauze de salvgardare si nici la temeiul de drept al solicitarii masurilor, rezulta, fara dubiu, ca faptuitorul a avut reprezentarea ca documentul este caduc, respectivele masuri fiind lovite de nulitate. Infractiunea de abuz in serviciu este dovedita.

1.3. In contra celor de la punctul 1.2., faptuitorii au emis Raportul ca fiind obligatoriu pentru statul roman, structura si cerintele actului oficial avand explicit acest caracter. Raportul este redactat ca imperativ, exorbitant, fiind transformat in mijloc de retorsiunea politica, modul de redactare fiind cel al unui Dictat politic si legislativ. Data fiind functiile faptuitorilor, nivelul de decizie al acestora in cadrul Comisiei, parghiile si influenta acestora, Raportul este prin sine insusi un act de retorsiune impotriva statului roman, realizat cu mijloace si in scopuri infractionale, prin incalcarea atributiilor de serviciu si folosirea Comisiei in mod abuziv, in contra art. 4 din Tratatul Uniunii (TUE).

1.4. Potrivit art. 12 din TUE (versiune consolidata), Parlamentele nationale nu se afla sub autoritatea si sub controlul institutiilor Uniunii. Cu atat mai mult MCV nu poate avea o astfel de vocatie.

Art. 12 din TUE are urmatorul continut: ”Parlamentele nationale contribuie in mod activ la buna functionare a Uniunii: (a) prin faptul ca sunt informate de catre institutiile Uniunii si prin primirea de notificari privind proiectele de acte legislative ale Uniunii in conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor nationale in cadrul Uniuni Europene; (b) prin respectarea principiului subsidiaritatii in conformitate cu procedurile prevazute de Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii; (c) prin participarea, in cadrul spatiului de libertate, securitate si justitie, la mecanismele de evaluare a punerii in aplicare a politicilor Uniunii in acest spatiu, in conformitate cu articolul 70 din Tratatul privind functionare Uniunii Europene, si prin implicarea in controlul politic al Europol si in evaluarea activitatilor Eurojust, in conformitate cu articolele 88 si 85 din respectivul tratat; (d) prin participarea la procedurile de revizuire a tratatelor, in conformitate cu articolul 48 din prezentul tratat; (e) prin faptul ca sunt informate cu privire la cererile de aderare la Uniune, in conformitate cu articolul 49 din prezentul tratat; (f) prin participarea la cooperarea interparlamentara dintre parlamentele nationale si Parlamentul European, in conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor nationale in cadrul Uniunii Europene.”

Respectivul articol este confirmat de Hotararea nr. 216/2012 a Guvernului Romaniei privind accelerarea implementarii obiectivelor de referinta prevazute in cadrul MCV: din Comisia MCV nu fac parte Parlamentul si Curtea Constitutionala, institutii care nu se afla sub autoritatea Comisiei Europene sau a celorlalte institutii ale Uniunii. Din respectiva Comisie MCV fac parte: Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Europene, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Agentia Nationala de Integritate. Pe de alta parte, Decizia Comisiei Europene din 13 decembrie 2006 de instituire a MCV nu a fost ratificata de Parlamentul Romaniei.

Prin urmare, CE si MCV nu au autoritate asupra Parlamentului, toate masurile privind modificari legislative de tip imperativ fiind neavenite. Masurile din Raportul din 13.11.2018 vizeaza modificari legislative si au caracter imperativ, o incalcare de catre faptuitori a TUE, ceea ce reprezinta savarsirea infractiunii de abuz in serviciu.

1.7. Masurile intra in conflict cu Constitutia Romaniei, numirile si revocarile procurorilor de rang inalt, precum si rolul ministrului justitiei si al presedintelui Romaniei, facand obiectul unor Decizii ale Curtii Constitutionale, o noua si flagranta incalcare a TUE: activitatea Curtilor Constitutionale si sfera de reglementare de rang constitutional nu intra in aria de competente ale tratatului Uniunii. (Constitutia Romaniei raspunde standardelor europene, fiind avizata, anterior adoptarii, de catre Comisia de la Venetia). in urma actiunilor flagrant abuzive ale faptuitorilor, printr-un act ferm, Curtea Constitutionala a rupt relatiile cu Comisia Europeana privind MCV prin Comunicatul din 18 martie 2018, in urma hotararii plenului CCR din 18 martie: ”Pornind de la rolul, locul si atributiile Curtii Curtii Constitutionale in cadrul statului de drept, care o obliga sa aiba o pozitie de neutralitate in relatiile dintre autaritatile publice si ii impun obligatia de rezerva in ceea ce priveste exprimarea unor puncte de vedere ce fac obiectul dezbaterilor publice, cu eventuale conotatii politice, Plenul Curtii si-a manifestat dorinta de a nu mai fi implicat in programul delegatiilor Comisiei Europene in contextul MCV. De altfel, Curtea Constitutionala nu este vizata de problematicile/obiectivele urmarite prin instituirea MCV.” Raportul MCV, prin intregul sau continut, desfide independenta Curtii Constitutionale, contestand rolul acesteia de ”garant al suprematiei Constitutiei” (art. 142 alin. 1 din Constitutie), prin mijloacele infractionale definite de normele de incriminare mai sus aratate.

1.8. Masurile din Raport ignora ca Romania a aderat inca din 1993 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, care face parte din dreptul intern. Prin urmare, intreaga legislatie in materie penala, inculsiv cu privire la drepturile si obligatiile procesuale ale statului si celorlalte parti, este realizata in concordanta cu Conventia, sub controlul Curtii Constitutionale. Pe de alta parte, Deciziile Curtii Europene sunt obligatorii. Conventia Europeana a Drepturilor Omului este, totodata, un tratat la care a aderat deopotriva Uniunea Europeana, potrivit art. 6 (2) din Tratat: ”Uniunea adera la Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Competentele Uniunii, astfel cum sunt definite in tratate, nu sunt modificate de aceasta aderare. (3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si astfel cum rezulta din traditiile constitutionale comune ale statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii.” Pe cale de consecinta, Codul penal si Codul de procedura penala trebuie sa respecte standardele Conventiei, iar Uniunea, de asemenea, sa se supuna acestor standarde. Codurile aflate in vigoare au fost adoptate prin asumarea raspunderii guvernului sau prin ordonanta de urgenta in trecut si au fost declarate in mare parte neconstitutionale de Curtea Constitutionala, in urma controlului de constitutionalitate ulterior, tinandu-se cont inclusiv de Conventia Europeana si Deciziile Curtii Europene. Spre deosebire de codurile in vigoare, codurile aflate in curs de legiferare au urmat procesul legislativ comun, cu dezbateri in Parlament, fiind luate in considerare multiple propuneri ale Consiliului Superior al Magistraturii si asociatiile magistratilor, fiind, totodata, supuse controlului anterior intrarii in vigoare a Curtii Constitutionale.

Intr-un mod vadit abuziv, Raportul MCV sustine vechile coduri, dorind blocarea celor in curs de legiferare, ultimele avand drept scop si modificarea textelor declarate neconstitutionale nemodificate. in mod sistematic, MCV se situeaza de partea abuzurilor si vechilor coduri in mare parte neconstitutionale, care nu respecta drepturile si libertatile cetatenilor, apara nenumaratele abuzuri facute de procurorii pe care ii sustine neconditionat, dosarele fabricate, probele obtinute prin santaj si amenintare, ignora miile de dosare deschise judecatorilor de procurori ca mijloace de santaj, sustine dosarele comandate politic. Actiunea faptuitorilor impotriva actului de legiferare in materie penala, care este atributul exclusiv al statelor membre, iar nu al Comisiei, in temeiul principiului subsidiaritatii, este, deopotriva, impotriva Conventiei Europene a Drepturilor Omului si Curtii de la Strasbourg.

Faptuitorii, in exercitarea atributiilor de serviciu, au folosit MCV, pe de o parte, pentru a institui in Romania statul politienesc, impotriva statului de drept, pe de alta parte, pentru a mentine statul politienesc reprezentat de persoane al caror comportament abuziv a fost constatat de Curtea Constitutionala.

1.9. Masurile solicita imperativ Romaniei acte legislative concrete privind suspendarea, modificarea, anularea sau adoptarea unor legi care reglementeaza „functii esentiale ale statului” (art. 4 (2) din TUE), fiind negat chiar rolul si dreptul statului roman de a legifera si, prin aceasta, fiind contestat insusi atributul statalitatiiPe cale de consecinta, Raportul MCV incalca si depaseste competentele atribuite Uniunii, fiind un demers infractional.

1.10. Este incalcat direct art. 69 din Constitutie, potrivit caruia: „(1) In exercitarea mandatului, deputatii si senatorii sunt in serviciul poporului. (2) Orice mandat imperativ este nul.” Prin solicitarile imperative de modificare a legilor si Constitutiei, Raportul incalca respectivul text, transformand mandatul deputatilor si senatorilor intr-unul imperativ. Aceste solicitari incalca si depasesc cadrul TUE, competentele atribuite de tratat Uniunii, potrivit art. 3 (6), art. 4 (1), (2), (3), art. 5 (1), (2) din tratat.

II. 3. PERICOLUL REPREZENTAT DE MASURILE DIN RAPORT LA ADRESA FUNCTIONARII STATULUI ROMAM SI LA ADRESA SECURITATII NATIONALE; CONDITII IMPOSIBILE SI ILICITE

Masurile prezentate la punctul 4 din Raport – Concluzii – sunt inacceptabile nu numai din cauza lipsei competentei MCV de a face astfel de recomandari. Masurile sunt inacceptabile si prin cerintele lor, care intra in sfera „conditiilor imposibile, ilicite si imorale”. Acest principiu general de drept se reflecta in art. 6 (1) din Legea nr. 24/2000 republicata privind tehnica legislativa„Proiectul de act normativ trebuie sa instituie reguli necesare, suficiente si posibile care sa conduca la o cat mai mare stabilitate si eficienta legislativa.” De asemenea, art. 1402 din Noul Cod Civil prevede: „Conditia imposibila, contrara legii sau bunelor moravuri este considerata nescrisa, iar daca este insasi cauza contractului, atrage nulitatea absoluta a acestuia”, textul fiind o consacrare a principiului general de drept.

Acelasi principiu este reflectat in art. 53 (2) din Constitutie privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, care se aplica a fortiori in cazul de fata: „Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.”

Prezentam mai jos motivele pentru care masurile sunt conditii imposibile, ilicite si imorale, dovada a actiunilor abuzive ale faptuitorului, in sensul art. 297 Cod penal.

1.1.„Suspendarea imediata a punerii in aplicare a legilor justitiei si a ordonantelor de urgenta subsecvente.”

1.1.1. Masura este irationala, imposibil de aplicat, Raportul solicitand ultimativ („suspendare imediata”) blocarea aplicarii celor trei legi ale justitiei in integralitatea lor. Este vorba despre Legea 303/2004, modificata si completata prin Legea 242/2018, privind statutul judecatorilor si procurorilor, intrata in vigoare la 18 octombrie 2018; Legea 304/2004, modificata si completata prin Legea 207/2018 intrata in vigoare la 23 iuliue 2018, privind organizarea judiciara; Legea 317/2004, modificata si completata prin Legea 234/2018, privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, intrata in vigoare la 11 octombrie 2018. Nu exista nicio institutie constitutionala sau legala care sa desfiinteze o lege aflata in vigoare in integralitatea ei „imediat”, printr-o actiune exorbitanta, fara a adopta in prealabil o alta legislatie in domeniul respectiv, care sa o abroge pe prima, in baza procedurilor de legiferare consacrate constitutional si legal. Nu este vorba despre o eroare, pentru ca masura vorbeste despre ”suspendarea imediata a punerii in aplicare”, inducand ideea ca s-ar putea reveni la vechile legi, ceea ce este, din nou, imposibil, respectivele legi fiind abrogate la momentul intrarii in vigoare a celor noi, fara a exista posibilitatea legala de revenire la cele vechi: Legea 24/2000 reglementeaza expres aceasta situatie. incalcarea Legii 24/2000 si a Constitutiei de catre faptuitori este flagranta.

1.1.2. Aplicarea masurii este absurda, consecintele imediate si directe ale ”suspendarii” – punerea intr-o situatie de ineficienta juridica – reprezentand, logic juridic, disparitia intregului sistem judiciar si, implicit, a statalitatii in Romania. Potrivit argumentului reducerii la absurd, respectiva masura ar avea urmatoarele consecinte: instantele de judecata, inclusiv Inalta Curte, toate parchetele si intregul Minister Public, Consiliul Superior al Magistraturii ar disparea ca institutii. Controlul de legalitate ar fi, de asemenea, suspendat, fiind puse in situatie de blocaj (suspendare) toate celelalte institutii: Guvernul, Ministerele, administratia publica locala, Curtea Constitutionala etc., acestea functionand corelat cu sistemul judiciar, intrinsec functionarii celorlalte puteri in stat, legislativa si executiva. O asemenea masura incalca si depaseste flagrant competentele Uniunii, care nu are atributul de a suspenda statalitatea membrilor sai. Aparitia unei astfel de cerinte intr-un act oficial al Uniunii Europene reprezinta compromiterea institutiilor sale. Aceasta cerinta dovedeste caracterul de Dictat politic al Raportului.

2. „Revizuirea legilor justitiei, tinand seama pe deplin de recomandarile formulate in cadrul MCV, precum si de recomandarile Comisiei de la Venetia si ale GRECO.”

2.1. Masura apare ca un accesoriu al primei masuri privind „suspendarea imediata” a legilor justitiei. Prima masura fiind nula absolut, a doua, accesorie, este lovita, de asemenea, de nulitate absoluta.

2.2. Raportul induce grav in eroare, deoarece in procesul legislativ privind legile justitiei s-a tinut seama de recomandarile Comisiei de la Venetia si GRECO, precum si de recomandarile la zi ale MCV, in masura in care institutiile legiuitoare au considerat necesar. Sustinerea ca aceste organisme ar trebui sa substituie integral Parlamentul Romaniei, sa-l transforme intr-o institutie de decor, reprezinta un act infractional al MCV, acesta fiind act oficial al Comisiei. Instrumentul recomandarilor, astfel cum este si definit, poate fi folosit numai in raporturi de cooperare, cu atat mai mult cu cat in domeniul functionarii statului si al politicii penale nu exista aquis comunitar.

2.3. Legile respective au trecut de filtrul Curtii Constitutionale, institutie care nu se afla sub autoritatea Comisiei si MCV, si fiind adoptate de Parlament, care, de asemenea, nu se afla sub autoritatea Comisiei si MCV.

3. „Suspendarea imediata a tuturor procedurilor in curs de numire si revocare a procurorilor de rang inalt.”

3.1. In urma dezvaluirilor care au socat intreaga opinie publica nationala cu privire la abuzurile uriase comise de Directia Nationala Anticoruptie, au fost probate actiuni sistematice de falsificari de probe, santajarea martorilor, fabricarea de dosare prin denunturi false comandate de procurori, folosirea martorilor sub acoperire in mod ilegal, in scopul ascunderii adevarului, de asemenea, practici prin care denuntatorii au fost folositi in aceeasi cauza ca martori si, deopotriva, martori sub acoperire etc., un adevarat modus operandi de punere sub acuzare prin probe falsificate a unor inalti demnitari si oameni politici in scopul eliminarii lor din viata publica, distrugerea unor institutii ale statului (precum serviciul secret al Ministerului Afacerilor Interne) prin punerea sub acuzare fara probe a intregii conduceri a acestuia – pentru ca ulterior, dupa eliminarea d

in functii a persoanelor incomode, acestia sa fie scosi de sub urmarire penala etc. Acest sistem de coruptie institutionala generalizata s-a dovedit, de asemenea, ca a fost constituit prin adoptarea de Protocoale secrete incheiate de toate institutiile din autoritatea judecatoreasca cu Serviciul Roman de Informatii: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectia Judiciara, Protocoale prin care SRI a controlat intreaga instructie penala si activitatea tuturor acestor institutii in ansamblul lor.

3.2. Au cazut victime acestui sistem prim-ministri ai Romaniei, ministri, deputati, senatori, judecatori si procurori, un judecator al Curtii Constitutionale, un procuror general al Romaniei, sefii serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne, sute de membri ai unor partide politice in calitatile lor de primari, consilieri, consilieri judeteni, dar si oameni de afaceri, patroni de trusturi media. Dupa judecarea acestora de catre instantele de judecata sau chiar in cursul urmaririi penale, au fost declarati nevinovati, dar dupa ce scopul indepartarii lor in functii a fost atins. Acest sistem de politie politica a fost organizat si a functionat sub autoritatea cea mai inalta a statului roman si a vizat eliminarea persoanelor incomode si neobediente, in scopul instituirii unui regim de mana forte in Romania.

3.3. Acelasi sistem de politie politica, al carui instrument exorbitant au fost dosarele penale instrumentate abuziv de procurori, a incercat blocarea activitatii si destructurarea Guvernului si Parlamentului Romaniei, cu intentia directa de a aduce sub controlul procurorilor si serviciilor secrete intregul proces legislativ: in mai multe situatii procurorii DNA au facut demersuri concrete in sensul punerii sub acuzatie a unor demnitari in legatura cu procesul legislativ, cu acelasi modus operandi de fabricare de dosare penale politice.

Aceste demersuri de politie politica au fost denuntate prin Decizia nr. 68 din 27 februarie 2017 a Curtii Constitutionale”Ministerul Public, ca parte a autoritatii judecatoresti, s-a considerat competent sa verifice oportunitatea, respectarea procedurii legislative si, implicit, legalitatea adoptarii ordonantei de urgenta a Guvernului. O astfel de conduita echivaleaza cu a incalcare grava a principiului separatiei puterilor in stat, garantat de art. 1 alin. (4) din Constitutie, deoarece Ministerul Public nu doar ca iti depaseste atributiile prevazute de Constitutie si lege, dar isi aroga atributii care apartin puterii legislative sau Curtii Constitutionale. (…) Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si-a arogat competenta de a efectua o ancheta penala intr-un domeniu care excedeaza cadrului legal, ce poate conduce la un blocaj institutional din perspectiva dispozitiilor constitutionale ce consacra separatia si echilibrul puterilor in stat. (…) actiunea Ministerului Public creeaza o presiune asupra membrilor Guvernului care afecteaza buna functionare a acestei autoritati sub aspectul actului legiferarii, avand drept consecinta descurajarea/intimidarea legiuitorului delegat de a-si exercita atributiile constitutionale. Declansarea unei ample anchete penale care s-a concretizat prin descinderi la Ministerul Justitiei, ridicarea de acte, audierea unui numar mare de functionari publici, secretari de stat si ministri a determinat o stare de tensiune, de presiune psihica, chiar pe durata derularii unor proceduri de legiferare, creandu-se premisele unui blocaj in activitatea de legiferare. Astfel, sub imperiul unei temeri declansate de activitatea de cercetare penala si de formularea unor viitoare acuzatii care pot determina incidenta raspunderii penale, Guvernul este blocat in activitatea sa de legiuitor. imprejurarea creata goleste de continut garantia constitutionala referitoare la imunitatea inerenta actului decizional de legiferare, de care beneficiaza membrii Guvernului, garantie care are ca scop tocmai protejarea mandatului fata de eventuale presiuni sau abuzuri ce s-ar comite impotriva persoanei care ocupa functia de ministru, imunitatea asigurandu-i acesteia independenta, libertatea si siguranta in exercitarea drepturilor si obligatiilor ce ii revin potrivit Constitutiei si legilor. Prin conduita sa, Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie a actionat ultra vires, si-a arogat o competenta pe care nu o poseda – controlul modului de adoptare a unui act normativ, sub aspectul legalitatii si oportunitatii sale, ceea ce a afectat buna functionare a unei autoritati.” (par. 120-121)

3.4. A fost nevoie de o noua decizie a Curtii Constitutionale, Decizia 611 din 3 octombrie 2017, pentru a constata un nou conflict constitutional, de data aceasta intre Parlamentul Romaniei si Ministerul Public – prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Nationala Anticoruptie -, prin care Curtea constata ”crearea unui blocaj in activitatea comisiei speciale de ancheta (aspect mentionat si in raportul partial intocmit in cauza), blocaj care a determinat Parlamentul Romaniei sa adopte o hotarare prin care prelungeste termenul de activitate al comisiei cu 60 de zile, in vederea continuarii demersurilor legale pentru realizarea obiectivelor in scopul carora a fost declansat controlul parlamentar.” Blocajul a fost creat prin refuzul repetat si explicit al Procurorului-sef DNA de atunci, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta in fata comisiei de ancheta parlamentara, cu incalcarea atributiilor legale ale comisiei. Curtea a constatat, in acest context, ”ca in conditiile in care persoana invitata sa participe la sedintele comisiei de ancheta este o persoana care reprezinta, in virtutea functiei sale de conducere, o autoritate publica care nu se afla sub control parlamentar – Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie , in aplicarea principiului colaborarii loiale intre institutiile/autoritatile statului, aceasta are obligatia sa ia parte la lucrarile comisiei in toate cazurile si indiferent de obiectul anchetei parlamentare (…). Prin conduita sa, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie nu numai ca inlatura a priori orice colaborare loiala cu autoritatea care exercita suveranitatea poporului – Parlamentul Romaniei, ci refuza sa participe la clarificarea unor aspecte legate de un eveniment de interes public (participarea in seara zilei de 6 decembrie 2009, data la care s-a desfasurat scrutinul national pentru alegerea Presedintelui Romaniei, alaturi de alte persoane care detineau functii publice – directorul Serviciului Roman de Informatii, directorul adjunct al Serviciului Roman de Informatii si senatori, in locuinta domnului senatori Gabriel Oprea) care, daca s-ar dovedi real, ar avea un impact major negativ in plan social, politic si juridic, prezervand, astfel, o stare de incertitudine cu privire la veridicitatea evenimentelor cercetate. Or, prin activitatea si atitudinea sa, persoana care ocupa o functie de conducere intr-o autoritate publica a statului trebuie sa asigure prestigiul functiei exercitate, care impune o conduita legala, sociala si morala in acord cu rangul demnitatii publice, cu gradul de reprezentare si cu increderea oferita de cetateni in autoritatea statului. Exercitarea functiilor publice de conducere, ca de altfel a oricarei functii publice in stat, nu poate fi rezumata doar la indeplinirea drepturilor, obligatiilor si indatoririlor pe care le impune mandatul detinut, ci presupune a priori loialitatea fata de toate valorile si principiile consacrate prin Constitutie si respect fata de celelalte autoritati publice cu care intra in raporturi de colaborare. Din aceste context rezulta obligatia principiala a oricarui reprezentant al autoritatilor publice de a se prezenta si de a oferi documentele/inscrisurile sau informatiile utile si concludente in fata comisiilor parlamentare de ancheta in scopul clarificarii unor imprejurari de fapt care sa conduca la aflarea adevarului intr-o chestiune de interes public.”

Chiar si dupa aceasta Decizie a CCR, procurorul sef Laura Codruta Kovesi a refuzat sa se prezinte in fata Parlamentului, cu sprijinul implicit al Procurorului General, Augustin Lazar, sfidand prin aceasta Parlamentul, institutia care reprezinta poporul roman si exercita suveranitatea nationala. Sprijinul autorilor MCV pentru Laura Codruta Kovesi a fost implicit si explicit.

3.5. A treia decizie a Curtii Constitutionale, Decizia 757 din 23 noiembrie 2017, a limitat expres sfera de activitate a DNA, condusa de Laura Codruta Kovesi, dispunand expres: ”In privinta oportunitatii emiterii actului administrativ individual, unitatea de parchet nu are competenta de a incepe urmarirea penala” si ”nu exista niciun mecanism de control al oportunitatii emiterii actului administrativ. Prin urmare, daca legea permite realizarea unei anumite operatiuni administrative, in sensul in care o lasa in marja de apreciere a organului administrativ, nu poate fi pusa in discutie cenzurarea oportunitatii aprecierii acestuia din urma.” Aceasta a fost a treia decizie a Curtii Constitutionale, prin care s-au constatat incalcari ale legii supreme de catre DNA sub conducerea si autorizarea sefului institutiei, cu privire la doua hotarari de Guvern, procurorii apreciind asupra oportunitatii acestora.

3.6. In contextul celor mentionate la ptc. 3.1, 3.2, 3.3. si 3.4 de mai sus, in temeiul art. 132 (1) din Constitutie, care confera autoritate ministrului justitiei asupra activitatii procurorilor care trebuie sa se desfasoare ”potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic”, ministrul justitiei a declansat procedura de revocare din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Respectivul document contine mai multe constatari ale activitatii procurorului sef. Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, s-a opus agresiv revocarii, asumandu-si si devenind complice cu Procurorul Sef DNA, facand eforturi pentru paralizarea procedurii, in contra abuzurilor evidente si deosebit de grave, de natura sa puna in pericol intreaga ordine de drept, dar si drepturile si libertatile cetatenilor.

3.7. Prin Decizia nr. 358 din 30 mai 2018 a Curtii Constitutionale a fost clarificata procedura de numire/revocare a procurorilor de rang inalt. Masura 3 din Concluziile MCV din 13.11.2018 a ignorat total aceasta Decizie, cu toate ca, fiind vorba despre o hotarare a Curtii Constitutionale, aceasta Decizie este opozabila Comisiei Europene, care nu are vocatia de contesta Constitutia Romaniei – expresie a suveranitatii poporului -, a carei suprematie este un principiu fundamental al democratiei. In acest context, masura 3 din Concluziile Raportului MCV este nula si neavenita de la bun inceput. In conditiile in care Decizia nr. 358/2008 a Curtii ar fi fost luata in considerare, masura 3 nu ar mai fi fost posibila, ceea ce indica intentia directa infractionala a faptuitorilor, de a nu respecta si a contesta Decizia CCR, ”general obligatorie”.

3.8. Decizia 358/2018 a Curtii statueaza ca Ministrul Justitiei ”are un rol central” (paragraf. 103 din Decizie) in procesul de numire/revocare a procurorilor de rang inalt, prin ”autoritatea” conferita acestuia de art. 132 (1) din Constitutie. in procedura de numire ”ministrul detine o larga marja de apreciere, din moment ce limitarile impuse de lege, sub forma conditiilor necesare a fi intrunite, in mod obiectiv, de catre procuror pentru a fi numit in functia de conducere, sunt minime…”(paragraf 101 Dec.), iar in procedura de revocare ”ministrul justitiei are o marja de apreciere minima, din moment ce limitarile impuse de lege sunt extrem de stricte, si, in aceste conditii, Presedintele Romaniei ii poate opune numai dreptul sau de a verifica legalitatea propunerii, putand-o refuza doar in cazul in care propunerea nu respecta conditiile legii, caz in care procedura inceteaza.” (paragraf 102 Dec.). Decizia analizeaza pe larg intregul cadrul legal si constitutional, ridicand respectivele norme procedurale la rang constitutional, ceea ce excede de plano competentelor MCV de a solicita instituirea unor alte proceduri de numire/revocare a procurorilor de rang inalt.

3.9. La data de 24 octombrie 2018, Ministrul Justitiei a declansat procedura de revocare din functie a Procurorului General, Augustin Lazar, printr-un amplu Raport de evaluare. Ministrul a identificat 20 de motive grave, fiecare dintre acestea fiind suficiente pentru revocare, revocarea fiind solicitata, insa, pentru cumulul acestora:

a) contestarea repetata a autoritatii puterii legiuitoare (Parlament si Guvern);

b) contestarea repetata a autoritatii Curtii Constitutionale;

c) nelegalitatea numirii sale in functia de procuror general;

d) semnarea unui Protocol cu Serviciul Roman de Informatii in afara cadrul legal (procurorul general mintind opinia publica si contestand chiar el, inainte ca Protocolul sa devina public, existenta unor astfel de protocoale);

e) sustinerea procurorul sef DNA in actele sale – pentru care acesta a si fost revocat -;

f) exces de putere cu privire la modificarea unui raport al Inspectiei Judiciare – modificarile facute de procurorul general fiind ulterior desfiintate de instanta de judecata -;

g) discursul eminamente politic, cu acuzatii fara precedent la adresa institutiilor statului;

h) practicarea si incurajarea unor comportamente contrare obligatiilor constitutionale si legale, mesaje publice cu incalcarea obligatiilor de rezerva impuse magistratilor;

i) abdicarea de la garantii constitutionale precum respectarea prezumtiei de nevinovatie si a demnitatii umane;

j) contestarea deciziilor Curtii Constitutionale, in sensul incurajarii nerespectarii lor de catre procurori;

k) probleme grave de management, utilizarea pe scara larga a delegarilor pe functii de conducere; scaderea operativitatii in activitatea Ministerului Public;

l) critica publica a judecatorilor, nemultumit de solutiile pe care acestia le pronunta;

m) dubla masura si tergiversarea procedurilor legale;

n) incalcarea unui ordin al procurorului general in ancheta privind evenimentele din 10 august 2018;

o) incalcarea legii prin semnarea unor Protocoale prin care se interfereaza atat in activitatea Parlamentului, cat si instantei de judecata si crearea unei justitii ”secrete” incompatibile cu dreptul la un proces echitabil si principiile statului de drept;

p) ascunderea adevarului legat de Protocoalele secrete si deturnarea opiniei publice;

r) comportament in contra codului deontologic al magistratilor.

3.10. Situatia descrisa mai sus a fost adusa la cunostinta faptuitorilor de autoritatile romane, oficial, aceste demersuri fiind de notorietate publica. Fapturitorii, sfidand realitatile grave, incompatibile cu statul de drept, drepturile si libertatile cetatenilor, au ignorat in tot aceste realitati, actiunile institutiilor – Parlament, Guvern, Ministerul Justitiei, Consiliul Legislativ, Curtea Constitutionala, societatea civila reprezentata de asociatii ale magistratilor care au participat la actul de legiferare, in scopul de a redacta si adopta un Raport MCV care a avut rolul de a mistifica realitatile din Romania, a compromite statul roman prin informatii falsificate si a justifica un Dictat politic, sub amenintarea institutiei pe care faptuitorii o reprezinta.

3.11. In fapt, masura ”suspendarii imediate a tuturor procedurilor aflate in curs de numire si revocare a procurorilor cu rang inalt” are ca scop direct pastrarea in functie a Procurorului General Augustin Lazar, unul dintre reprezentantii sistemului de politie politica instaurat in Romania – semnatar al unui protocol secret ilegal intre PICCJ si SRI, perfectat in decembrie 2016 (declarat in afara legii de catre Curtea Constitutionala prin Hotararea din 16 ianuarie 2019).

Acest comportament al faptuitorului s-a manifestat si prin sustinerea Laurei Codruta Kovesi si DNA, inainte, in timpul, dar si dupa revocarea acesteia, in pofida abuzurilor grave, repetate, a incalcarilor flagrante a ordinii constitutionale si ordinii de drept, a patronarii unui sistem care a calcat in picioare drepturile si libertatile cetatenilor, a bulversat institutiile statului prin dosare fabricate, de natura sa bulverseze functionarea Guvernului, a Parlamentului, Curtii Constitutionale cu vadite scopuri de politie politica.

3.12. Aceasta masura dovedeste fara dubiu ca faptuitorii Frans Timmermans, Vera Jourova, Angela Cristea si altii si-au incalcat atributiile de serviciu, care ii obligau la respectarea Constitutiei Romaniei, si ca acestia sunt intr-o relatie de complicitate cu sistemul de politie politica instaurat in Romania, folosindu-se in mod fraudulos de Comisia Europeana, ale carei functii le-a deturnat si uzurpat, in slujba unor interese de grup.

4. ”Relansarea unui proces de numire a unui procuror-sef al DNA cu experienta dovedita in urmarirea penala a infractiunilor de coruptie si cu un mandat clar pentru DNA de a continua efectuarea de anchete profesioniste, independente si impartiale in materie de coruptie.”

4.1. Masura este neavenita, deoarece nu se refera la chestiuni de drept, ci la o anumita persoana, situatie care excede reglementarilor TUE: ”numire a unui procuror sed al DNA cu experienta dovedita in urmarirea penala a infractiunilor de coruptie”.

4.2. Din textul masurii rezulta ca Raportul solicita expres ca persoana care va conduce DNA:

1) sa fi facut parte exclusiv dintre procurorii care au facut parte din DNA, adica din echipa Laurei Codruta Kovesi, situatie care contravine legislatiei in vigoare, care prevede criterii obiective de eligililtate (o anumita vechime in functia de procuror, lipsa unor sanctiuni disciplinare, calificativul dat de CSM persoanei respective). Aceasta limitare pe care MCV si faptuitorul o doresc este legata de intentia de a se pastra modul de lucru abuziv si inchis promovat de Laura Codruta Kovesi, care a fost revocata din functie chiar pentru abuzurile sale;

2) masura evoca, de asemenea, ”continuitatea” modului de functionare a DNA, in conditiile in care fostul procuror sef DNA a fost revocat tocmai pentru abuzuri grave, incalcari repetate ale Constitutiei, dosare contrafacute, actiuni impotriva puterii legislative, asa cum am aratat la pct. II. 3 din prezentul. Textul indica in mod direct complicitatea faptuitorilor cu vechea conducere abuziva si sustinerea acestuia pentru toate actiunile nelegale si neconstitutionale ale acestuia, impotriva Parlamentului, Guvernului, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspectiei Judiciare si Curtii Constitutionale.

4.3. Masura este un act de presiune la adresa Ministrului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii si Presedintelui Romaniei, institutiile implicate in procedura legala de numire a procurorului sef DNA, chiar a legalitatii acestei proceduri.

4.4. In fapt, si din aceasta masura, coroborata cu celelalte masuri, rezulta interesul faptuitorului de a se pastra status quo-ul DNA de politie politica, iar, pe de alta parte, sa nu se creeze conditiile dezvaluirii unor complicitati in interiorul vechii echipe conduse de fostul procuror sef, care a incalcat repetat si brutal Constitutia. Acest interes din partea faptuitorilor este suspect si nu poate avea legatura cu obiectivele Comisiei, ci numai cu interese de grup pe care acesta le urmareste, folosindu-se de functiile lor in mod abuziv.

5. ”Numirea imediata, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, a echipei interimare de conducere a Inspectiei Judiciare si numirea, in termen de trei luni, prin concurs, a unei noi conduceri a Inspectiei Judiciare.”

5.1. Prin Comunicatul oficial al CSM din 14.11.2018, adoptat de plenul CSM, aceasta institutie definita de art. 133 alin. 1 din Constitutie ca ”garantul independentei justitiei”, a protestat vehement impotriva Raportului MCV din 13.11.2018, devoaland abuzurile acestuia, pe care nu si le insuseste si transmite ca nu va pune in opera masurile care il privesc. Comunicatul reprezinta una dintre probele care vor fi luate in considerare pentru punerea sub acuzare penala a faptuitorilor, pentru infractiunile care fac obiectul prezentului Denunt.

5.2.1. Prima acuzatie adusa de CSM la adresa Raportului MCV si, implicit, a faptuitorului, se refera la o presupusa ”presiune” pentru de care este acuzat Consiliul asupra inaltei Curti de Casatie si Justitie (pct. 3.3 din Raport, pg. 15): ”In continutul raportului se imputa Consiliului Superior al Magistraturii ca a exercitat presiune asupra inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin faptul ca nu a reinnoit mandatul presedintelui Sectiei penale a acestei instante. O astfel de constatare este inacceptabila, deoarece numirea in functiile de conducere de la Inalta Curte de Casatie si Justitie , este prerogativa exclusiva a Sectiei pentru judecatori si intra in marja sa de apreciere. in plus, raportul ignora constatarile obiective ale Sectiei pentru judecatori, care au fundamentat hotararea de respingere a candidaturii si care au fost prezentate amplu in cuprinsul acesteia. Pe de alta parte, faptul ca nu a fost reinnoit mandatul presedintelui Sectiei penale nu poate influenta in niciun fel judecata in cauzele penale cu care este investita Inalta Curte de Casatie si Justitie. Mai mult, judecatorul in discutie a fost delegat ulterior in functia de presedinte de sectie, calitate pe care, prin delegare, o exercita si in prezent, continuand sa solutioneze cauzele penale cu care a fost investit. in plus, premisele eronate pe care se fundamenteaza concluzia raportului ar insemna ca nu ar fi posibila in nicio situatie numirea in aceasta functie a altui judecator, fapt care, evident, nu poate fi acceptat.” Concluziile CSM constata acelasi tip de abuzuri continute in Raport, precum cele constatate in prezentul Denunt.

5.2.2. A doua acuzatie adusa de CSM priveste chestiunea Inspectiei Judiciare (pct. 3.1 din Raport, pg. 5, 6): ”Referitor la concluzia raportului vizand necesitatea numirii imediate de catre Consiliul Superior al Magistraturii a echipei interimare de conducere a Inspectiei Judiciare si a numirii, in termen de 3 luni, prin concurs, a unei noi conduceri a Inspectiei Judiciare, precizam ca la nivelul Consiliului este in curs de derulare procedura de transparenta decizionala prealabila adoptarii noului Regulament pentru numirea in functie a inspectorului sef al Inspectiei Judiciare, ceea ce impieteaza asupra celeritatii procedurii.” CSM respinge, prin aceasta, Raportul, constatand fara echivoc ca masura este neavenita si nu poate substitui legislatia interna, rolul si functia constitutionala ale CSM. Opozitia ferma a CSM indica, din nou, abuzul Raportului, reaua-credinta si interesul faptuitorilor de a fi incalcate regulile de drept care reglementeaza activitatea CSM, exercitarea abuziva a atributiilor de serviciu ale faptuitorilor.

5.2.3. A treia acuza adusa de CSM priveste constatarea falsa a Raportului, potrivit careia prin Ordonanta nr. 92/2018 s-ar fi ”consolidat competenta ministrului justitiei de a declansa proceduri disciplinare in mod specific impotriva procurorilor.”

CSM retine, in mod justificat: ”In realitate, modificarile legislative operate succesiv in cursul anului 2018 au eliminat calitatea de titular al actiunii disciplinare pe care ministrul o avea anterior. Aceasta calitate a fost inlocuita cu o simpla posibilitate a ministrului justitiei de a sesiza Inspectia Judiciara, ca orice persoana interesata, in vederea efectuarii de verificari in legatura cu abaterile disciplinare savarsite de judecatori si procurori.”

CSM constata, inca o data, ca Raportul MCV a fost realizat prin mistificarea realitatilor sistemului judiciar romanesc. In fapt, sustinerea Raportului are ca obiectiv direct atacarea rolului ministrului justitiei in sistemul judiciar, rol reglementat de Constitutie, lege si multitudinea de Decizii ale Curtii Constitutionale, subminarea autoritatii ministrului, ceea ce CSM respinge in mod clar, ca fals.

5.2.4. O alta acuzatie de fals constatata de CSM in acelasi Comunicat se refera la multiplele acuze aduse de Raport, potrivit carora, pe de o parte CSM nu si-ar indeplini obligatia constitutionala de aparare a independentei justitiei raportat la actul legislativ, iar, pe de alta parte, Parlamentul si Guvernul ar ignora din motive politice (in sensul blocarii luptei anticoruptie), propunerile CSM. CSM desfide, din nou, Raportul MCV si pe faptuitor, devoaland in subsidiar lipsa de impartialitate si interesele de grup din spatele acestora de a submina procesul legislativ din Romania: ”In cadrul procedurilor privind adoptarea legilor justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii a avut o atitudine pozitiva, formuland numeroase propuneri menite sa imbunatateasca reglementarile legale in domeniu, multe dintre acestea fiind, de altfel, insusite in procesul legislativ. Consecvent aceleiasi abordari, chiar in conditiile in care legea nu prevede cerinta avizarii, Consiliul a evaluat propunerile legislative vizand codurile in materie penala si civila care i-au fost transmise de catre legiuitor si, pe baza observatiilor comunicate de instante si parchete, a formulat un numar insemnat de propuneri de adaptare a legislatiei, o parte dintre acestea fiind insusite in procedura parlamentarp derulata pana in prezent.”Comunicatul CSM transmite faptuitorilor ca refuza politica de Dictat, care nu au legatura cu realitatea.

5.2.5. CSM contesta intregul Raport, modul partinitor si inadecvat in care a fost redactat acesta, cu referire implicita si la celelalte institutii luate drept tinte de faptuitori, intentia acestora de a ”crea o perceptie gresita” asupra functionarii justitiei in Romania: ”in legatura cu unele aspecte retinute in Raport, pentru a asigura o corecta informare a opiniei publice, se impune a fi semnalate si unele erori factuale sau de apreciere, in legatura cu activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, de natura sa creeze o perceptie gresita cu privire la aceasta autoritate publica.”

5.3. Cele prezentate la acest punct indica, fara dubiu, pe de o parte, ca Raportul nu reflecta situatia reala a starii justitiei din Romania, fiind realizat prin abuz de putere si incalcarea atributiilor de serviciu.

6. ”Respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la numirea in posturi de conducere a procurorilor sau la revocarea procurorilor care ocupa posturi de conducere, pana la instituirea unui nou cadru legislativ in conformitate cu recomandarea 1 formulata in 1 ianuarie 2017.”

6.1. Masura echivaleaza cu transformarea Raportului MCV in act legislativ sui-generis, de abrogare si modificare a legislatiei in vigoare, care prevede ca avizele CSM sunt consultative. In mod concret, institutiile statului sa nu tina cont de cadrul legal si constitutional, ci direct de masura dictata de MCV. Mecanismul nu poate avea functie legislativa, motiv pentru care, inca de la inceput, aceasta masura este ilegala si inacceptabila, fiind un nou abuz, o incalcare a atributiilor de serviciu ale faptuitorilor.

6.2. Masura are caracterul de act extraordinar, de suspendare a legislatiei in vigoare, pana la momentul unei noi reglementari, cea dictata de MCV. Prin aceasta masura, dar si prin celelalte masuri cu caracter imperativ care au ca efect inlaturarea legislatiei in vigoare ”imediata” si obligatorie, este incalcat art. 126 (5) din Constitutie, Comisia consituindu-se in ”instanta extraordinara”, astfel de institutii fiind interzise de Constitutie.

6.3. Este incalcat art. 61 (1) din Constitutie, care prevede ca Parlamentul este ”unica autoritate legiuitoare a tarii”, precum si art. 108 si art. 115 din Constitutie, privind delegarea legislativa a Guvernului. Este incalcata, de asemenea, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, care reglementeaza intregul proces legislativ la care participa multiple institutii ale statului, la care se adauga controlul Curtii Constitutionale. Acestui proces legal faptuitorii opun un act fara valoare normativa, de Dictat politic, care submineaza statalitatea in Romania.

6.4. In fapt, o astfel de masura anuleaza rolul Ministrului Justitiei prevazut de art. 132 (1) din Constitutie, dar si rolul Presedintelui, actul numirii si revocarii procurorilor in functii de conducere fiind translatat Consiliului Superior al Magistraturii, care nu are ”autoritate” constitutionala asupra activitatii procurorilor, care fac parte din puterea executiva.

6.5. Masura dovedeste partizanatul politic al faptuitorilor, ca reprezinta un grup de interese nelegitime: in 2009, desi a primit aviz negativ din partea CSM, Laura Codruta Kovesi a fost numita de Presedinte in functia de procuror general, cu toate ca avizul CSM a fost negativ. Modificarea pozitiei Comisiei dovedeste ca masura este ”cu dedicatie”, in sustinerea unor persoane pe care faptuitorii si le doresc la conducerea parchetelor din Romania, probabil pentru a sluji interesele unor grupuri nelegitime, iar nu o pozitie de principiu. Faptuitorii si-au folosit functiile cu incalcarea atributiilor de serviciu, ceea ce reprezinta savarsirea infractiunii de abuz in serviciu.

6.6. Faptul ca faptuitorii pretind ca avizul CSM sa fie obligatoriu, in contra legii, cu privire la Augustin Lazar, induce si o puternica suspiciune de natura infractionala, si anume ca acestia au cunoscut dinainte sau chiar au ordonat ca avizul Sectiei de procurori sa fie negativ la propunerea de revocare a Ministrului Justitiei. Astfel, Sectia de procurori a CSM fixase termen pentru prezentarea propunerii de revocare a ministrului la 05.11.2018. in mod neobisnuit, procurorul general Augustin Lazar a pretextat ca nu se poate prezenta din motive personale, astfel ca Sectia de procurori a amanat prezentarea pentru 19.11.2018. Intre timp, la 13.11.2018 a fost dat publicitatii Raportul MCV, care solicita imperativ ca avizul negativ al CSM sa fie obligatoriu. Astfel, la 19.11.2018, data prezentarii propunerii de revocare, Raportul MCV era public si putea sa fie invocat de Augustin Lazar in contra Ministrului Justitiei, ceea ce n-ar fi fost cu putinta, daca prezentarea propunerii de revocare ar fi fost facuta la 05.11.2018. Ca un indiciu ca este posibil sa existe o intelegere de natura infractionala intre Augustin Lazar si autorii Raportului, in scopul blocarii ilegale al demiterii lui, este declaratia publica a Ministrului Justitiei, Tudorel Toader, chiar in cursul prezentarii propunerii de revocare in fata CSM, ca are are informatii ca avizul negativ fusese deja redactat, inaintea prezentarii propunerii, in interiorul CSM.

Se ridica urmatoarele intrebari:

1) Din ce motiv CSM a fixat termen de prezentare a revocarii la 05.11.2018, cand propunerea ministrului fusese transmisa la CSM la 24.10.2018, termenul fiind neobisnuit de lung?

2) La solicitarea de amanare din 05.2018 a procurorului general, din ce motiv CSM a acordat, din nou, un termen atat de lung, pentru 19.11.2018?

3) Publicarea Raportului MCV la 13.11.2018 a fost o coincidenta si tot o coincidenta faptul ca acesta a solicitat imperativ, impotriva reglementarii legale, ca avizul negativ sa fie obligatoriu?

4) Ce informatii a detinut Ministrul Justitiei la 19.11.2018, termenul de prezentare a propunerii de revocare, ca in interiorul CSM se redactase deja avizul negativ, ceea ce indica faptul ca membrii CSM luasera deja decizia, inainte de prezentarea propunerii, intr-un cadru ilegal?

5) Din ce motiv, in toate declaratiile publice, procurorul general invoca Raportul MCV in apararea sa, ignorand motivele din propunerea Ministrului?

6) Numeroasele referiri la Raportul MCV ale lui Augustin Lazar, in spatiul public, ca argument impotriva initiativei de revocare a Ministrului Justitiei, reflecta complicitatea sa la redactarea Raportului?

Aceste intrebari creeaza o puternica suspiciune ca Raportul MCV a reprezentat un aranjament infractional intre procurorul general, faptuitorii responsabili de MCV si Sectia de procurori a CSM, impotriva ministrului justitiei si cu incalcarea procedurii legale, in scopul acordarii protectiei procurorului general. Banuiala existentei unei astfel de intelegeri este legitima, nu doar ca raspuns la intrebarile de mai sus, ci si raportat la acel modus operandi care reprezinta practici curente in sistemul de justitie din Romania, de stat politienesc, pe care faptuitorii, autori ai MCV il sprijina si il apara in cuprinsul intregului Raport. Avertismente ca, in spatele MCV ar exista intelegeri oculte, au fost transmise de nenumarate ori Comisiei de catre Guvernul Romaniei, avertismente care au fost ignorate total. Situatia generala de ilegalitate a MCV confirma indirect o astfel de realitate, care ar expune Comisia Europeana unor suspiciuni de practici de tip mafiot.

6.7. Masura execede competentelor prevazute de tratatul de aderare si reprezinta incalcarea flagranta a atributiilor de serviciu ale faptuitorilor, prin incalcarea legii, si savarsirea infractiunilor prev. si ped. de art. 297, art. 321, art. 404 si art 367 Cod penal.

7. ”Inghetarea intrarii in vigoare a modificarilor aduse Codului penal si Codului de procedura penala”

7.1. Nu exista institutia ”inghetarii” procesului legislativ intr-un stat democratic, aceasta echivaland cu suspendarea statalitatii respectivului stat membru si, deopotriva, a suveranitatii poporului, care se exercita ca stare de drept statala neincetat. Masura, ca act de aplicare imediata in viziunea faptuitorilor, reprezinta negarea statalitatii in Romania.

7.2. Politica penala a statelor membre nu intra in sfera de responsabilitate a Uniunii, nefiind atribuita de tratatul de aderare. in acest domeniu nu exista acquis comunitar. Inghetarea procesului legislativ in domeniul penal – in integralitatea lui, fiind vorba despre cele doua coduri care reglementeaza procesul penal in intregul lui, reprezinta o abolire directa a TUE, negarea statalitatii in Romania. Savarsirea infractiunilor consideram ca este dovedita.

7.3. Actualele Coduri au fost adoptate sau prin asumarea raspunderii guvernamentale, sau prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului, fara nicio dezbatere publica si fara controlul prealabil al Curtii Constitutionale. Sustinerea faptuitorilor a respectivelor coduri, impotriva unor coduri adoptate in procedura ordinara cu control constitutional, este nerationala si dovedeste lipsa de impartialitate, partizanatul politic si complicitatea la actele de politie politica. Acest act nu este singurul care conduce la o astfel de concluzie, faptuitorii folosind Comisia in interesul unor grupuri nelegitime.

7.5. Existenta unui grup de control al procesului legislativ in Romania subteran, atat la nivel intern, cat si international, este o chestiune care pune in pericol securitatea nationala.

8. ”Redeschiderea procesului de revizuire a Codului penal si a Codului de procedura penala, tinand seama pe deplin de necesitatea de a se asigura compatibilitatea cu dreptul UE si cu instrumentele internationale de lupta impotriva coruptiei, precum si de recomandarile formulate in cadrul MCV si de avizul Comisiei de la Venetia.”

8.1. Masura incalca TUE, deoarece politica penala a statelor membre nu intra in sfera de reglementare a Uniunii, ci este dreptul exlusiv al statelor membre. Astfel, masura este neavenita si reprezinta incalcarea atributiilor de serviciu ale faptuitorilor.

8.2. Nu exista, cum fals sustine faptuitorul, un ”drept al UE” in materie penala si nici un acquis comunitar, situatie unanim cunoscuta si recunoscuta international. Prin urmare, masura reprezinta un act de inducere in eroare, de presiune politica inacceptabila, de santaj asupra statului roman.

8.3. Prin aceasta masura Raportul MCV incalca in mod direct art. 4 din tratatul de aderare: ”(1) In conformitate cu articolul 5, orice competenta care nu este atribuita Uniunii prin tratate apartine statelor membre. (2) Uniunea respecta egalitatea statelor membre in raport cu tratatele, precum si identitatea lor nationala, inerenta structurilor lor fundamentale politice si constitutionale, inclusiv in ceea ce priveste autonomia locala si regionala. Aceasta respecta functiile esentiale ale statului si, in special, pe cele care au ca obiect asigurarea integritatii sale teritoriale, mentinerea ordinii publice si apararea securitatii nationale. in special, securitatea nationala ramane responsabilitatea exclusiva a fiecarui stat membru.”

8.4. Art. 4 antecitat a fost incalcat prin toate cele 8 masuri, Comisia incalcand direct principiul egalitatii intre statele membre, in primul rand prin mentinerea MCV dupa 2010 – trei ani de la aderarea Romaniei din 2007 -, data limita in care se puteau aplica clauze de salvgardare ex post. Chiar si in situatia in care MCV nu a fost calificat ca un instrument in legatura cu clauzele de salvgardare, prin aplicarea extensiva a principiului accesorium sequitur principalem termenul de aplicare al acestuia nu putea depasi trei ani de la aderareCitam din Tratatul care reglementeaza competentele Comisiei: ”Daca exista intarzieri sau riscuri iminente cu privire la transpunerea sau implementarea deciziilor cadru si a angajamentelor relevante, a instrumentelor de cooperare si a deciziilor privind recunoasterea mutuala in materie civila intr-un nou stat membru, conform Titlului IV al Tratatului (TEC), Comisia, din proprie initiativa sau la solicitarea unui stat membru, poate, in primii trei ani de la intrarea in vigoare a Tratatului de Aderare, sa ia masurile necesare si sa specifice conditiile de aplicare a acestora.” Prin prelungirea fara temei legal al MCV dupa 2010, Comisia incalca in mod grav propriul tratatul, abolind principiul egalitatii statelor membre, prezentul Raport fiind ilegal si neavenit, fara a fi opozabil statului roman. Faptuitorul a incalcat atributiile de serviciu, circumscrise competentelor Uniunii atribuite prin TUE.

* * *

III. PROTOCOALELE SECRETE, PRIN CARE A FOST DISTRUSA JUSTITIA SI INCREDEREA IN JUSTITIE, AU FOST CONSIMTITE DE RAPORT: DOVADA COMPLICITATII FAPTUITORILOR CU ACTIUNILE DE POLITIE POLITICA DIN ROMANIA

1. Descoperirea de catre Parlament a Protocoalelor secrete dintre Serviciul Roman de Informatii si institutiile Autoritatii Judecatoresti; semnificatia Protocoalelor

1.1. In urma exercitarii controlului parlamentar asupra activitatii serviciilor secrete, Comisia de control privind activitatea Serviciului Roman de Informatii (SRI) a descoperit ca, in urma unor Decizii secrete ale Consiliului Suprem de Aparare a tarii (CSAT) din 2005, au fost semnate Protocoale secrete intre SRI si institutiile Autoritatii Judecatoresti, dupa cum urmeaza: Ministerul Public prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectia Judiciara si Inalta Curte de Casatie si Justitie.

1.2. Activitatile realizate sub mecanismul Protocoalelor au vizat:

1) realizarea probatiunii in dosarele penale cu implicarea ofiterilor de informatii, 2) informari despre persoane cercetate care erau aduse de SRI la cunostinta judecatorilor sau procurorilor, fiind interzis avocatului sa ia cunostinta;

3) raportarea de catre magistrati a evolutiilor si stadiilor dosarelor penale catre ofiterii de informatii;

4) crearea de echipe comune intre magistrati si ofiterii de informatii in legatura cu instrumentarea dosarelor penale;

5) contactul direct si nelimitat intre ofiterii de informatii si judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, inclusiv in scopul discutarii a modului de interpretare a probelor si solutiile care urmau a fi pronuntate;

6) colaborarea cu serviciile secrete, in scopul realizarii prerogativelor constitutionale si legale, a Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare. Aceste activitati concrete, asa cum s-a dovedit, au avut loc cel putin in perioada 2009 – 2018, momentul dezvaluirii acestor Protocoale si au caracterul indubitabil de politie politica;

7) ascultari ale telefoanelor, precum si acte de urmarire a populatiei in masa, inclusiv in spatiul privat, in afara cadrului legal: aceste practici au fost, dupa dezvaluirea lor, constatate ca ilegale de catre instante si Curtea Constitutionala;

1.3. Imediat dupa dezvaluiri, toate institutiile semnatare au denunte imediat Protocoalele, aceasta fiind dovada indubitabila ca respectivele institutii au cunoscut inca de la momentul semnarii ca Protocoalele sunt nelegale si neconstitutionale si si-au asumat starea de nelegalitate, cu determinarea specifica a politiei politice. O mare parte dintre generalii din structura de comanda a SRI au fost indepartati, la presiunea opiniei publice. Dosarele penale aflate in curs, despre care s-a dovedit ca au fost realizate cu aplicarea Protocoalelor au fost respinse de instantele de judecata, iar instante de judecata au declarat respectivele Protocoale nelegale, desfiintand actele realizate in baza Protocoalelor. Asociatiile judecatorilor au criticat vehement Protocoalele, precum si Consiliul Superior al Magistraturii, iar Presedintele inaltei Curti a incercat sa circumstantieze, pentru a salva in extremis credibilitatea institutiei, grav afectata in fata opiniei publice. Ministrul Justitiei a denuntat, de asemenea, Protocoalele, in mod oficial.

1.4. Au fost, de asemenea, facute publice situatii fara precedent in statele democratice, precum ascultari telefonice in masa ale populatiei, membri Comisiei parlamentare avansand numarul colosal de 6 milioane de persoane, mare parte fiind obtinute fraudulos prin invocarea securitatii nationale, cu toate ca fenomenul terorist este practic inexistent in Romania, comparativ cu alte state europene, acolo unde mandatele de ascultare sunt cu mult mai putine. Costurile acestor ascultari din bani publici au fost uriase, bani cheltuiti ilegal, de ordinul sutelor de milioane de euro.

1.5. Protocoalele secrete au incalcat in mod flagrant principiul legalitatii procesului penal, consacrat de art. 23 (1) din Constitutie: ”Nicio pedeapsa nu poate fi stabilita sau aplicata decat in conditiile si in temeiul legii.” Au fost, de asemenea, incalcate flagrant art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 din Codul de procedura penala, practic toate principiile care guverneaza procesul penal (legalitatea procesului penal, prezumtia de nevinovatie, aflarea adevarului, caracterul echitabil al procesului penal, dreptul la libertate si siguranta, dreptul la aparare, respectarea demnitatii umane si a vietii private).

1.6. Situatia descrisa mai sus dovedeste o adevarata abolire a statului de drept in Romania, atat mijloacele folosite, prin abolirea cadrului legal si constitutional, dar si folosirea lor sistemica, de control para-institutional, secret si exorbitant, al intregului sistem al justitiei, in afara oricarui control democratic si cu inlaturarea tuturor posibilitatilor de exercitare a drepturilor cetatenilor, si reprezinta o adevarata confiscare a statalitatii in Romania de catre grupuri nelegitime, care au scos institutiile de forta din cadrul constitutional si legal si le-au folosit in interes propriu. Protocoalele secrete reprezentand adaugiri si modificari ale legii penale si procesual penale, reprezinta, deopotriva, un atac la adresa Parlamentului, ”singura autoritate legiuitoare a tarii” (art. 61 din Constitutie), institutiile semnatare ale acestora uzurpand functia de legiferare fara drept.

2. Raportul MCV din 13.11.2018 a refuzat sa ia act de situatia Protocoalelor secrete care au abolit statul de drept, in contra solicitarilor exprese ale Guvernului si majoritatii europarlamentarilor romani, dar si a multor europarlamentari din alte state. Prin tacere, Comisia si faptuitorii s-au dovedit complicii actiunilor subterane impotriva statului de drept in Romania

2.1. Informatiile de mai sus au fost publice si au facut obiectul unei ample dezbateri care a antrenat intreaga societate romaneasca si toate institutiile din sfera justitiei, dar si Parlamentul, Guvernul Romaniei si SRI. Informatiile au fost accesibile faptuitorilor si Comisiei din surse deschise. Mai mult, in cadrul procesului de elaborare a Raportului MCV din 13.11.2018, Guvernul si alte institutii cu rol oficial in mecanism, au solicitat insistent ca realitatile din sfera justitiei si situatia Protocoalelor secrete sa faca obiectul Raportului, avand legatura directa cu statul de drept. Faptuitorii au refuzat, in scopul evident de a acoperi aceasta sinistra realitate, care a luat nastere si a supus terorii intreaga societate chiar in perioada exercitarii MCV.

Comportamentul faptuitorilor indica faptul ca abuzurile si Protocoalele au fost puse in aplicare cu consimtamantul reprezentantilor Comisiei Europene, acestia folosind Comisia in scopuri de politie politica si de tip mafiot.

La acest capitol, subscrisa, prin Razvan Savaliuc, urmare a unor ani de studii asupra coruperii sistemului de justitie din Romania, am trimis vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans amplul Raport privind activitatea subversiva din Justitie si serviciile de informatii din perioada 2005-2017” realizat de redactia Lumea Justitiei in luna noiembrie 2017 si transmis cu posta speciala de la Bruxelles pe numele lui Frans Timmermans (in limba germana) si a Verei Joukova (in limba engleza) comisarul european pe justitie. Faptuitorul Frans Timmermans ne-a raspuns la 29.01.2018 ca a luat la cunostiinta despre continutul sesizarilor noastre cu privire la actele normative secrete (protocoalele) dintre serviciile de informatii, parchete si instante, care au transformat Romania intr-un „camp tactic”, dar ca nu il intereseaza, deoarece: “criteriile din cadrul MCV nu se extind la activitatile de informatii si controlul democratic asupra acestor activitati si din acest motiv nu fac obiectul rapoartelor MCV.”

Reproducem in continuare raspunsul primit:

<<<<<<<<

Comisia Europeana

Secretariatul General

Directoratul E – Coordonarea politicilor II

SG.E.1. – Cetateni si securitate

Bruxelles, SG/E1/LDL/cj/ – 29.01.2018

Domnului Razvan Savaliuc

Email: rsziua@yahoo.com

Stimate domnule Savaliuc,

Va multumim pentru Raportul din data de 9 noiembrie adresat vicepresedintelui Frans Timmermans, in care v-ati exprimat ingrijorarea cu privire la situatia din RomaniaVa scriu in numele lui si va cer scuze pentru raspunsul tarziu pe care vi-l trimit.

Comisia Europeana supravegheaza foarte atent progresele din Romania legate de reforma justitiei si combaterea coruptiei in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). In acest context la data de 15 noiembrie, a publicat un ultim raport (2) referitor la progresele Romaniei. Raportul respectiv precum si celelalte rapoarte anterioare pot fi consultate la pagina web: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania

In contextul MCV, Comisia urmareste cu atentie diversele dezbateri referitoare la justitia romana. Independenta justitiei, separarea puterilor si colaborarea dintre institutiile statului sunt teme importante in contextul MCV, abordate detaliat de catre Comisie in cadrul rapoartelor prezentate. Dorim totusi sa subliniem faptul ca criteriile din cadrul MCV nu se extind la activitatile de informatii (n.n. – inteligence) si controlul democratic asupra acestor activitati si din acest motiv nu fac obiectul rapoartelor MCV.

In baza raspunderii pe care o are fata de cetatenii romani dar si fata de Uniunea Europeana, Comisia trebuie sa colaboreze strans in continuare cu Romania, pentru a atinge scopurile MCV. Cu ocazia discursului din septembrie 2017 referitor la Starea Uniunii, presedintele Juncker a subliniat importanta statului de drept si a independentei justitiei in toate statele membre ale Uniunii Europene (2).

Cu prietenie,

Julien Mousnier

sef de unitate

(1) https://ec.europa.eu/info/files/comm-2017-751_de.pdf

(2) https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_de

>>>>>>>

Este evident pentru orice observator de bun simt ca nu poti ca oficial al Comisiei Europene sa iti arogi dreptul de a monitoriza sistemul de Justitie a unui stat, dar cand ti se aduce la cunostinta ca serviciile de informatii au corupt justitia, sa pretinzi ca asta excede atributiilor MCV.

2.2. Aceeasi strategie, de a actiona prin omisiune si escamotare, au folosit-o faptuitorii in numele Comisiei si cu privire la celelalte chestiuni extrem de grave:

1) dosare fabricate de procurori prin falsificari de probe;

2) santajarea denuntatorilor si martorilor;

3) falsificarea inregistrarilor telefonice in fata instantelor;

4) hartuirea liderilor politici prin dosare deschise si inchise apoi, dupa eliminarea acestora din functiile publice;

5) fortarea, prin dosare fabricate, a unor ministri si prim-ministri sa demisioneze; 6) existenta a sute de hotarari judecatoresti de achitare a unor politicieni sau demnitari, dupa ce acestia au fost arestati preventiv si au fost distrusi public, fiindu-le distrusa si cariera politica si familia;

7) actiunile sistematice impotriva familiilor celor care au fost transfomati in tinte de DNA;

8) calcarea in picioare a prezumtiei de nevinovatie, existand un sistem de linsaj mediatic, DNA fiind in coniventa cu jurnalisti care sunt ofiteri sub acoperire;

9) intentia directa, declarata public de catre fostul sef DNA, de a ataca deputati, senatori, prim-ministri ai Romaniei, in scopul instigarii opiniei publice impotriva Parlamentului si Guvernului;

10) focusarea actiunilor DNA asupra unei zone precise din politca romaneasca in beneficiul celeilalte grupari, dosarele celor aflati sub protectie fiind tinute in nelucrare si folosite ca arme de santaj;

11) faptul ca la DNA au fost constituite mii de dosare penale la adresa judecatorilor, membri CSM, membri ai Inspectiei Judiciare, sensul logic fiind ca acestea au fost folosite ca arme de santaj, pentru obtinerea unor solutii nedrepte etc.

2.3. In mod concret, Raportul MCV a refuzat sa ia act si sa analizeze situatii extrem de grave, care, prin ele insele au reprezentat atacuri tulburatoare la adresa statului de drept, precum:

1) arestarea preventiva si eliminarea din functie a unui judecator al Curtii Constitutionale, care ar fi refuzat sa se conformeze unor ordine venite din zona serviciilor secrete la solutionarea unor Decizii ale Curtii: respectivul judecator a fost achitat ulterior de instanta suprema ca nevinovat;

2) arestarea fostului Presedinte ASF, care a fost eliminat din functie si, ulterior, a fost declarat nevinovat de instanta suprema;

3) incercarea de santajare a unui alt judecator al Curtii Constitutionale de catre Presedintele Romaniei in functie, pentru a fi determinat sa dea o solutie in favoarea acestuia, situtie in care consilierul prezidential prin care a fost facuta interventia a fost fortat sa demisioneze;

4) punerea sub acuzatie a intregii structuri de comanda a serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne, in acelasi timp cu actiunea de destructurare a acestui serviciu, care nu se afla sub controlul SRI, ulterior toti ofiterii demisi din functie din cauza punerii sub acuzatie fiind scosi de sub urmarire penala chiar de catre procurorul ierarhic superior;

5) fabricarea unui dosar penal la adresa unui procuror general al Romaniei in functie, obligat sa demisioneze pentru lipsa de obedienta, acesta fiind inlocuit cu actualul procuror general printr-o procedura ilegala, acesta din urma fiind si semnatar al unui Protocol secret;

6) punerea sub acuzatie si trimiterea in judecata a Presedintelui Senatului Romaniei, declarat ulterior nevinovat de catre instanta suprema, acesta fiind pus sub ascultari telefonice si urmariri chiar si in spatiul privat 7 ani de zile de catre procurori si structurile de forta, persoana care este un puternic adversar al incalcarii statului de drept;

7) dosarele deschise de DNA pentru punerea sub acuzare a unor demnitari si functionari in legatura cu actul legislativ, situatie in care a intervenit Curtea Constitutionala si a declarat demersul procurorilor neconstitutional, asa cum am aratat mai sus;

8) arestarea preventiva a unui judecator al inaltei Curti de Casatie chiar din sala de judecata, pentru ca un alt judecator intrat in complet sa pronunte o solutie despre care exista indicii ca a fost comandata politic. Ulterior, judecatorul respectiv a decedat in conditii suspecte in inchisoare, cu putin timp inainte de liberare, in urma unor abuzuri grave ale lucratorilor din penitenciar, existand suspiciunea ca ca acesta trebuia impiedicat sa faca dezvaluiri la iesirea din inchisoare cu privire la practicile DNA si SRI;

9) decesul in penitenciar, tot in conditiile unor practici abuzive unui important om de afaceri aflat in cu zona politica;

10) deschiderea de dosare penale unor ministri si prim-ministri, pentru a fi obligati sa demisioneze, ceea ce s-a si intamplat, ulterior acestia fiind declarati nevinovati;

11) eliminarea chiar din structura DNA a procurorilor incomozi, care au refuzat sa se alinieze practicilor abuzive si care au denuntat aceste practici, prin fabricarea de dosare penale inclusiv la adresa acestora etc.

2.4. Eliminarea din Raportul MCV a tuturor situatiilor de mai sus reprezinta, o falsificare grosolana a realitatilor privind sistemul justitiei si statul de drept in Romania. Aceasta omisiune naste suspiciunea ca Comisia, prin intermediul faptuitorilor, a consimtit inca de la inceput crearea acestui sistem secret de confiscare a statului si politie politica, transformandu-se dintr-un instrument de implementare a statului de drept, intr-un instrument de distrugere a acestuia.

2.5. Raporturile MCV realizate sub autoritatea faptuitorilor nu numai ca au escamotat, inducand in eroare forurile europene si opinia publica interna si internationala si ascunzand realitatile cumplite cu privire la distrugerea statului de drept in Romania, dar au acordat sprijin si legitimitate politiei politice, comparabila cu gulagul comunist al anilor 50 ai secolului trecut si Europa anilor 20 – 30 ai secolului trecut. Raporturile MCV au felicitat si i-au sustinut neconditionat pe fostul procuror sef DNA si actualul procuror general al Romaniei, responsabili de aceasta situatie sinistra, de incalcari sistematice ale drepturilor si libertatilor cetatenilor.

2.6. De asemenea, Rapoartele MCV au fost instrumente de compromitere a tuturor eforturilor realizate de cea mai mare parte a societatii romanesti si institutiile politice fundamentale, Parlamentul, Guvernul, Curtea Constitutionala, inclusiv vocile din Consiliul Superior al Magistraturii, prin acuzatii publice directe sau indirecte la adresa celor ca au evocat si probat abuzurile, pentru a-i descuraja. in acelasi timp, Rapoartele MCV realizate sub coordonarea faptuitorilor au avut rolul de a incuraja si legitima o adevarata miscare de esenta insurgenta, care a dinamitat societatea romaneasca prin discursul urii si al violentei extreme, care a actionat sistematic impotriva ordinii de drept. In acest context, Rapoartele MCV au fost concepute ca un atac deschis la adresa democratiei in Romania, situatie care a pus in pericol securitatea nationala a Romaniei.

2.7. Citam mai jos referirea cuprinsa in Raportul MCV cu privire la Protocoalelor secrete, in scopul acoperirii gravitatii acestora, caracatitei care a fost constituita in baza lor. Referirea este facuta la Capitolul 2 al Raportului – Situatia generala -, situatie care indica, chiar prin modul de redactare, ca problema nu va fi urmata de masuri si recomandari: ”Un astfel de factor mai general in constituie alegatiile dezbatute in spatiul public conform carora protocoalele de cooperare dintre institutiile juridiciare, in principal organele de urmarire penala si Serviciul Roman de Informatii al Romaniei, au fost o sursa de abuzuri sistematice, mai ales in cazurile de coruptie. Aceste protocoale secrete au fost invocate drept motiv pentru adoptarea unor modificari legislative intempestive si pentru criticile severe la adresa magistraturii. Modul de functionare a serviciilor secrete nu tine de competenta UE si nu intra in sfera obiectivelor de referinta ale MCV. Instantele sunt cele care au rolul de a stabili daca alegatiile in cauza privind abuzurile sunt intemeiate sau nu si daca ar fi necesara o ancheta deschisa si impartiala pentru a stabili daca au existat sau nu deficiente sistemice, ca de exemplu strangerea ilegala de probe sau exercitarea unei influente ilegale asupra magistratilor, si daca garantiile juridice existente trebuie sa fie consolidate. Este, fara indoiala, important sa se asigure un cadru in baza caruia serviciile de informatii sa se afle sub o supraveghere adecvata, infractiunile sa poata fi investigate si sanctionate in mod eficient, respectandu-se pe deplin drepturile fundamentale, si publicul sa poata avea incredere ca independenta sistemului judiciar este garantata. Expertiza altor state membre ar putea fi utila pentru crearea unui sistem mai consolidat de masuri de supraveghere la care recurg organele de urmarire penala, precum si colaborarea dintre serviciile de informatii si organele de urmarire penala, care este este esentiala pentru investigarea infractiunilor grave, cum ar fi terorismul si criminalitatea informatica.”

Din acest text al Raportului (pag. 2, 3) tragem urmatoarele concluzii concrete:

2.7.1. Ca ar fi vorba despre ”alegatii dezbatute in spatiul public”, iar nu dovezi concrete, care au constat in cuprinsul Protocoalelor, care au adaugat la legea penala si procesual-penala. Faptuitorii, de la bun inceput, desfid semnificatia Protocoalelor, pentru a justifica ignorarea acestora. Actiunea este o forma infractionala privind abuzul in serviciu, falsul intelectual si comunicarea de informatii false, constituirea de grup infractional organizat.

2.7.2. Faptuitorii completeaza ca protocoalele secrete ar fi fost numai un pretext pentru ”modificari legislative intempestive si pentru critici severe la adresa magistraturii”, in sensul exagerarii si cautarii unor justificari incorecte pentru modificarea legislatiei. ”Criticile severe” au fost formulate, in opinia faptuitorului, la adresa ”magistraturii”, iar nu a actelor abuzive, sustinere, din nou, tendentioasa si falsa, in acelasi stil al pervertirii adevarului. Afirmatia dovedeste complicitatea si escamoteaza grava realitate.

2.7.3. Prin aceeasi retorica, prin care faptuitorul desfide realitatile juridice din Romania definite ca stat politienesc pe modelul gulagului comunist, luandu-si rolul de avocat al statului nelegitim, este invocata lipsa de competenta a MCV-ului in aceasta chestiune. Astfel, se afirma ca activitatea serviciilor secrete nu intra in aria de competente a Comisiei. Din nou, o afirmatie mincinoasa, deoarece aceste Protocoale nu privesc activitatea serviciilor secrete, care este reglementata legal, ci activitatea institutiilor judiciare: aceste institutii judiciare au semnat Protocoalele cu serviciile secrete si au dat instructia penala pe mana acestora, in frunte cu Laura Codruta Kovesi si Augustin Lazar, persoanele ridicate de MCV la rang de eroi ai justitiei. Nu este vorba despre ”functionarea serviciilor secrete”, cum pretinde MCV-ul, ci despre functionarea justitiei confiscata de serviciile secrete in afara cadrului legal. Abordarea deturneaza in mod clar scopul pentru care a fost instituit MCV-ul, de implementare a statului de drept, transformat in instrument de sprijinire si aparare a statului dictatorial. Sunt incalcate atributiile de serviciu ale faptuitorilor, in sensul legii penale.

2.7.4. De asemenea, faptuitorul gaseste si solutia de a se spala pe maini, ca instantele sunt cele care trebuie sa stabileasca despre ”alegatiile privind abuzurile”cu toate ca, in mod evident, Protocoalele sunt acte normative – astfel cum le-a calificat si Ministrul Justitei -, care adauga la legea penala, fara ca sursa lor sa fie puterea legislativa, fiind vorba de fapt despre o chestiune de drept, de sistem, iar nu chestiuni din sfera probatiunilor, care sunt la aprecierea instantelor de judecata. Este vorba despre o chestiune de existenta sau non-existenta a statului de drept, insasi existenta Protocoalelor reprezentand o stare de pericol la ordinea constitutionala. Interpretarea faptuitorilor, in scopul omisiunii din Raport a situatiei reale a Protocoalelor, reprezinta justificarea statului politienesc si incurajarea acestuia, situatie incompatibila cu atributiile de serviciu si scopul oficial al MCV.

2.7.5. Raportul nu spune niciun cuvant despre Protocoalele incheiate cu Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii sau Inspectia Judiciara, situatii pe care nici macar retorica ”alegatiilor”, a lui ”daca ar fi necesar”, a lui ”a se stabili daca au existat sau nu deficiente sistemice””expertiza care ar putea fi utila” n-ar fi putut sa justifice.

2.7.6. Fara a continua analiza, este evident ca, in esenta, faptuitorii au folosind MCV-ul in scopul deturnarii de la adevaratele probleme din Romania, in scopul pastrarii statului politienesc. Discursul dubitativ din Situatia generala, a fost inlocuit in Concluzii cu stilul imperativ si ultimativ, propriu Dictatului politic, prin care se solicita dizolvarea statalitatii in Romania: aceasta tehnica de inducere in eroare, falsificare a realitatii si creare artificiala a premiselor unei acuzatii impotriva Romaniei, a fost folosita in Romania in procesele politice ale anilor 50 ai secolului trecut prin retorica bolsevica. Prin tehnici de aparent ”rationament juridic” au fost trimise in lagarele de exterminare intreaga elita interbelica a Romaniei, in numele ”poporului roman”.

2.8. Actiunea omisiva intr-un act juridic, pretins opozabil statului roman, reprezinta un atac la adresa principiilor dreptului pozitiv, la adresa competentelor si atributiilor Comisiei Europene, precum si la adresa statului roman, a Constitutiei Romaniei, Tratatului Uniunii, a poporului roman si a statelor Uniunii. Actiunea omisiva sistematica reprezinta incalcarea atributiilor de serviciu ale faptuitorilor prin savarsirea infractiunilor mentionte mai sus.

3. Enumerarea altor actiuni ale faptuitorului de negare si demonizare a statalitatii Romaniei, prin incalcarea Tratatului Uniunii si a Obiectivelor MCV hotarate prin Decizia Comisiei

Intregul corp al Raportului este un sir de neadevaruri, distorsionarea realitatilor juridice si institutionale fiind consecinta unui modus operandi, pe care l-am descris mai sus. Scopul direct a fost pervertirea obiectivelor MCV privind ”obiectivele de referinta”, si anume ”responsabilizarea si eficienta sistemului judiciar si ale organelor de aplicare a legii (…) in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei”, in opusul lor, in obiective pentru instaurarea politiei politice, subminarea Constitutiei si democratiei, Raportul fiind transformat in Dictat politic, prin savarsirea de infractiuni.

Enumeram mai jos alte actiuni ale faptuitorilor care dovedesc ca Raportul MCV este in opinia noastra integral un produs infractional:

3.1. Contestarea directa si vehementa a revocarii fostului procuror sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in contra dispozitiilor exprese ale Constitutiei, Decizilor Curtii Constitutionale si legislatiei in materie. Comisia nu are competente si atributii privind dispozitiile Constitutiei, situatie statornicita prin mai multe decizii exprese ale Curtilor Constitutionale din Europa. Curtea Constitutionala, de asemenea, nu intra in sfera de activitate a Comisiei, potrivit Tratatului Uniunii. Astfel, la pagina 5 din Raport se afirma: ”Odata cu modificarile de ordin juridic, deciziile specifice au evidentiat consecintele concentrarii puterii in mainile ministrului justitiei. Un prim exemplu il reprezinta revocarea procurorului sef DNA, la cererea ministrului justitiei. intr-o prima etapa, presedintele Romaniei a respins propunerea de revocare, convorm avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Cu toate acestea, o decizie a Curtii Constitutionale din luna mai (Dec. 358/2018) cu privire la procedura de revocare a consolidat tendinta acordarii de competente sporite ministrului: in urma hotararii, presedinele a trebuit sa semneze decretul de revocare in luna iulie.” Aprecierile sunt ofensatoare la adresa statului roman, facute cu incalcarea si depasirea competentelor Comisiei. in fapt, Curtea Constitutionala nu ”a consolidat tendinta acordarii de competente sporite ministrului justitiei”, ci a interpretat art. 132 (1) din Constitutie, constatand rolul pe care ministrul il avea atribuit de Constitutie. Prin aceasta interpretare abuziva, faptuitorii contesta de fapt autoritatea CCR si Decizia acesteia, pentru ca, ulterior, sa dispuna masuri de Dictat la adresa statului roman: fapta reprezinta infractiune. inca o data faptuitorul a dovedit complicitatea cu actiunile anti-constitutionale ale fostului procuror sef DNA, actiuni constatate chiar de Curtea Constitutionala. Faptuitorul, in demersul sau de pervertire a realitatii juridice, nu face nicio referire la motivele invocate pe larg de ministrul justitiei in Actul de revocare, motive de o gravitate extrema: este folosita aceeasi tehnica de manipulare (modus operandi).

3.2. Aceeasi atitudine o are faptuitorii si cu privire la cererea de revocare a actualului procuror general, caruia i se aplica aceeasi Decizie a Curtii Constitutionale. in acelasi stil omisiv infractional, faptuitorul nu face nicio referire la motivele extrem de grave din propunerea de revocare a ministrului: incalcari repetate ale legii si constitutiei, partizanat politic, ilegalitatea numirii, patronarea Minister Public transformat in politie politica. Faptuitorii desfid inclusiv ca procurorul general este semnatarul unui Protocol secret cu SRI prin care s-a adaugat la legea penala. in acelasi context, faptuitorii ataca Parlamentul pentru optiunea de a sesiza Curtea Constitutionala, un drept constitutional al legislativului, in scopul sprijinirii procurorului general, unul dintre capii regimului politienesc, potrivit motivatiei ministrului justitiei, pe care faptuitorii se feresc a o mentiona. (vezi pag. 5 din Raport)

3.3. in acelasi context faptuitorul ataca Guvernul pentru optiunea de a sesiza Curtea Constitutionala cu privire la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Temerea faptuitorilor fata de Curtea Constitutionala este permanenta, mesajul fiind ca sistemul judiciar sa fie lasat sa functioneze in afara cadrului constitutional, ca o casta, rupt de regulile democratiei constitutionale si impotriva drepturilor si libertatilor cetatenilor, infeudat unor grupuri de interese. (vezi pag. 5).

3.5. O pozitie, de asemenea, inacceptabila si anti-juridica, o are faptuitorul cu privire la Inspectia Judiciara, evocand ”motive de ingrijorare”, printre altele pentru ca ”Inspectia Judiciara a organizat o serie de controale la biroul procurorului general si la Directia Nationala Anticoruptie.” ”ingrijorarile” faptuitorilor sunt legate de temerea ca Inspectia Judiciara sa nu constate abuzuri ale procurorului general si ale DNA, folosind Raportul pentru a intimida Inspectia, pentru a nu fi descoperite ilegalitatile. Faptuitorul isi reconfirma rolul de aparator al abuzurilor si de protector al celor care au incalcat legea, atacul la adresa Inspectiei Judiciare fiind incontestabila. Reaua-credinta a faptuitorului este dovedita si prin observatia: ”Faptul ca, in cel putin doua cazuri, informatiile au ajuns la presa inainte de incheierea controlului, a dat nastere unor mari controverse”: nu aceeasi a fost abordarea in cazul sutelor de dosare DNA din care au fost livrate presei probe, chiar si contrafacute, inainte ca suspectii sa fi fost audiati, fiind formulate si acuzatii de catre procurori, cu incalcarea flagranta a prezumtiei de nevinovatie timp de cel putin 10 ani, practic zi de zi, DNA fiind transformat intr-o institutie de tip bolsevic, pentru distrugerea unor destine, dar si masacrarea intregii clase politice, intr-o actiune fara precedent in lumea democratica. Acele actiuni au fost sustinute si aplaudate de faptuitori, complice la o actiune ampla de intoxicare a opiniei publice si control al statului prin inducerii fricii si urii in intreaga societate. in schimb, asa cum se vede si din acest Raport, faptuitorul nu accepta dezbaterea publica impotriva abuzurilor DNA, dorind inhibarea activitatii Inspectiei Judiciare. (Vezi pagina 6 din Raport).

3.6. Raportul supune CSM intimidarii si presiunilor, prin aceleasi tehnici manipulatorii, incompatibile cu statul de drept, in beneficiul magistratilor abuzivi, carora faptuitorul doreste sa le asigure impunitatea: ”Consiliul Superior al Magistraturii nu a fost in masura sa actioneze ca un factor efectiv de control si echilibru pentru a apara independenta institutiilor judiciare supuse presiunilor (…)””Desi in 2018 institutiile judiciare si unii judecatori si procurori au facut obiectul unor critici publice deosebit de dure din partea reprezentantilor guvernului si ai parlamentului, Consiliul si-a manifestat retincenta privind adoptarea de decizii ex officio ca raspuns la atacurile la adresa independentei sistemului judiciar.” (vezi pag. 6 din Raport).

Faptuitorul foloseste aceeasi tehnica manipulatorie, de distorsionare a realitatii, in atacul la adresa CSM:

1) in cuprinsul Raportului nu se face trimitere la situatii concrete in care CSM nu si-ar fi indeplinit atributiile de aparare a independentei justitiei, pentru ca acuzatia sa nu poata fi contrazisa;

2) Faptuitorul vorbeste despre ”institutii supuse presiunilor”, cu toate ca criticile au vizat persoane – judecatori si procurori – in legatura cu cauze concrete, abuzuri si probe dincolo de orice dubiu -, iar nu ”institutii”. Tehnica, de esenta infractionala, folosita numai in dictaturi, este inacceptabila intr-un act oficial: persoanele sunt asimilate institutiilor, iar cine le critica, critica institutiile insele, statul de drept etc. Orice critica este, prin sine insasi, un act periculos impotriva statului. Prin aceasta tehnica faptuitorul a aparat abuzurile grave, inclusiv incalcarile Constitutiei de Laura Codruta Kovesi si Augustin Lazar, acestia, in acceptia faptuitorilor, fiind institutiile si statul intrupate;

3) Aceeasi tehnica diversionista, care nu are nicio legatura cu rationamentul juridic, o foloseste faptuitorul vorbind despre ”critici deosebit de dure din partea reprezentantilor guvernului si ai parlamentului”: a) exista un singur reprezentant al guvernului, primul-ministru, folosirea pluralului fiind de la inceput un exces, dorinta de a da amploare unor fapte inexistente: daca au existat critici din partea unor ministri in nume propriu, asta nu inseamna ca ei au reprezentat guvernul ca institutie, ceea ce faptuitorul afirma, cu intentia directa de a ataca institutia guvernului; b) parlamentul este reprezentat numai de catre cei doi presedinti ai Camerelor si numai in situatia in care acestia exercita rolul de reprezentare. Faptuitorii nu se refera la astfel de situatii, ci ataca Parlamentul in ansamblul sau, referindu-se la declaratiile politice ale parlamentarilor, care sunt libere. Aceasta tehnica este incompatibila cu obligatiile de serviciu ale faptuitorilor, care, in actiunea infractionala de a apara abuzurile, compromit institutiile institutiile in ansamblul lor;

4) Faptuitorii solicita CSM-ului sa condamne ex ofiicio pe oricine ar avea indrazneala sa dezvaluie abuzurile unor persoane, prezentate ca intrupare a statului si justitiei, persoane care trebuie sa se bucure de o protectie totala. Intentia este de a se asigura impunitatea persoanelor responsabile de fapte grave de coruptie si de abuzuri pe care le putem califica de tip mafiot, care au facut obiectul dezvaluirilor in dosarele fostului deputat Sebastian Ghita, familiei Cozma de la Ploiesti, Mariana Rarinca, judecatorului constitutional Toni Grebla etc., unde au fost vehiculate numele procurorilor Negulescu, Onea, Kovesi, judecatoarei Livia Stanciu, alti inalti magistrasi. Demersul faptuitorilor, de intimidare a CSM, reprezinta o grava incalcare a atributiilor de serviciu.

3.7. Prezentam mai jos cateva texte din Raportul MCV, prin care faptuitorii isi insusesc abuziv prerogativa controlului intregului proces legislativ, in scopul protejarii statului politienesc:

3.7.1. La pagina 7 din Raport se afirma: ”De la ultimul raport MCV, criticile aduse sistemului judiciar si magistratilor in mass-media si din partea reprezentantilor guvernului si ai parlamentului au continuat. in cursul anului 2018 au fost constante criticile care au vizat sistemul judiciar in ansamblul sau, in special institutiile care au ca obiect de activitate cazurile de coruptie la nivel inalt, precum si magistrati individuali. Aceasta implica un risc clar la adresa increderii opiniei publice in sistemul judiciar. Acest lucru confirma nevoia unor actiuni destinate sa descurajeze provocarile care se manifesta in mod deschis la adresa independentei sistemului judiciar si a autoritatii hotararilor judecatoresti.”

Asa cum am afirmat deja, sintagma ”reprezentanti ai guvernului si ai parlamentului” este eronata, de natura sa acuze cele doua institutii, criticile fiind facute de ministri sau parlamentari, iar nu in numele institutiilor. De la bun inceput, afirmatia este de natura sa inhibe libertatea de expresie si dreptul de a face declaratii politice neingradit, sub protectia imunitatii. Pe de alta parte, din cuprinsul textului nu rezulta ca aceste ”critici” ar fi nefondate, ci temerea ca aceste critici ar slabi ”increderea opiniei publice in sistemul judiciar”in acelasi stil diversionist, faptuitorii doresc trecerea sub tacere a uriaselor abuzuri ale justitiei, in numele luptei anti-coruptiei, o parte dintre ele fiind mentionate mai sus, care au facut obiectul real al puternicilor critici ale modului de infaptuire a justitiei:

a) oameni politici si demnitari arestati pe nedrept;

b) folosirea sistematica de probe false, denuntatori santajati, practicile de santajare si amenintare a subiectilor de drept penal si a familiilor lor, incalcarea prezumtiei de nevinovatie;

c) preluarea intregului control al instructiei penale si a institutiilor din justitiei de catre Serviciul Roman de Informatii;

d) controlul formarii guvernului sau a majoritatii parlamentare prin dosare penale fabricate etc. Toate aceste uriase abuzuri, care au distrus mii de oameni nevinovati, nu trebuie discutate in spatiul public in opinia faptuitorilor Timmermans si Jourova, pe motiv ca ar slabi ”increderea opiniei publice in sistemul judiciar”. Aceasta atitudine este contrara statului de drept si democratiei, Curtea Europeana dispunand mai multe decizii dreptul la libera dezbatere si critica, inclusiv cu privire la hotarari definitive ale instantelor. Faptuitorii, de fapt, apologia statului in care persoanele sa fie condamnate de catre opinia publica, iar nu de justitie, pierderea ”increderii” fiind, in mod explicit, o temere ca nu cumva, opinia publica afland de abuzuri, sa nu mai sustina statul politienesc. Or, pentru aceasta, ”criticile” trebuie oprite si chiar reprezentantii cetatenilor, parlamentarii, sa fie adusi la tacere. in conditiile in care faptuitorii au omis sa faca referire la realitatile din justitie mentionate mai sus, demersul lor, de a deveni protectorii statului politienesc, este inacceptabil. ”increderea opiniei publice” nu se poate castiga, intr-un stat de drept, prin blocarea, interzicerea criticilor, ci prin eliminarea abuzurilor: atacul la adresa cuvantului liber al parlamentarilor in acest context este inacceptabil, fiind incalcata Constitutia Romaniei. in mod vadit, faptuitorii doresc escamotarea abuzurilor, prin omisiunea totala din Raport, si impunerea unui Dictat al tacerii, de protejare a abuzurilor. Cei doi Comisari europeni si-au incalcat grav atributiile de serviciu.

3.7.2. La pagina 9 din Raport se contesta dreptul de legiferare al Parlamentului, fiind contestat intregul ansamblu de institutii cu rol in procesul de legiferare: ”Modificarile in cauza constituie o revizuire profunda a codurilor din 2014, inclusiv cu privire la procedurile anchetelor penale si ale procesului, precum si in ceea ce priveste echilibrul dintre interesul public pentru sanctionarea infractiunilor, drepturile victimelor si drepturile suspectilor. De asemenea, modificarile restrang domeniul de aplicare al coruptiei ca infractiune, care, daca ar fi confirmate atunci cand legile se intorc in parlament dupa decizia Curtii Constitutionale, ar atrage dupa sine reevaluarea progreselor inregistrate pana in prezent in cadrul MCV.” 1) Politica penala ale statelor membre nu intra in domeniul Tratatului de aderare. Prin aceasta, faptuitorii ataca procesul legislativ privind politica penala si savarseste infractiuni, opiniile sale fiind neopozabile. 2) Cu ce autoritate hotarasc faptuitorii cu privire la ”echilibrul dintre interesul public pentru sanctionarea infractiunilor si drepturile victimelor si drepturile suspectilor”? Care sunt studiile, cercetarile, pe care acesta le poate invoca in acest sens? Care institutii au facut astfel de cercetari pentru a fi invocate de faptuitor? Evident, nu exista nicio autoritate si, in spatele afirmatiei este acelasi Dictat politic si juridic. Nu exista aquis comunitar in sfera dreptului penal. Faptuitorul, in mod ridicol, se substituie pe sine cu ”interesul public” in Romania, in conditiile in care in sistemelele de drept europene, spre pilda, nu exista abuz in serviciu, iar pedepsele sunt mult mai mici decat in sistemul romanesc de drept. Abuzul in serviciu este vadit. 3) Care sunt criteriile pe care le-au luat in considerare, studiile, cercetarile, etc., pentru a aprecia ca ”modificarile restrang domeniul de aplicare al coruptiei ca infractiune”? Nici nu exista o infractiune cu aceasta denumire. Textul este un atac ridicol, dar extrem de grav, care contesta dreptul parlamentului de a legifera, in dispretul situatiei reale a justitiei din Romania. Raportul nu are niciun fundament juridic si stiintific, fiind o rusine pentru un functionar inalt al Comisiei. Prin atacul lor la adresa dreptului Parlamentului de a legifera si aprecierile stupide, care se pretind reguli de drept, de fapt aprecieri ale unor politruci cu viziune totalitara, care sprijina exclusiv statul represiv si abuziv, faptuitorii si-au incalcat atributiile de serviciu. Acestia considera ca, printr-un asemenea document inept, pot substitui intregul ansamblu institutional al procesului de legiferare: Ministere, Guvern, Parlament, Consiliul Legislativ, Curtea Constitutionala, Presedintele Romaniei etc.

3.7.3. La pagina 10 din Raport se contesta dreptul constitutional al Guvernului de a emite ordonante de urgenta, in aceeasi nota a imposturii in materie de legiferare: ”Cu toate acestea, optiunea recurgerii la procedurile de urgenta a limitat foarte mult eficacitatea si credibilitatea acestor abordari deschise. in continuare este greu de inteles care sunt motivele obiective pentru adoptarea procedurilor de urgenta, precum si faptul ca urgenta nu a fost reevaluata ulterior, avand in vedere indoielile fundamentale exprimate cu privire la proiecte.” Textul este inept, fara a aduce in discutie niciun argument, criteriu, cercetare, fundamnetare sau principii de drept. Cu atat mai mult cu cat s-a interferat intr-un domeniu – cel legislativ – care nu intra in aria de competenta a Comisiei. Aceeasi retorica abuziva si amenintatoare, care nu are alt fundament decat intentia faptuitorilor de a ataca institutiile statului roman si procesul de legiferare in sustinerea si apararea statului politienesc.

Faptul ca in inchisorile din Romania stau mii de persoane condamnate prin probe false si cu aplicare Protocoalelor secrete nelegale, ca Curtea Europeana a Drepturilor Omului condamna Romania in mod curent pentru abuzuri ale judecatorilor, ca societate romaneasca este revoltata de sistemul de politie politica, implantat in perioada de aplicare a MCV, nu sunt chiar deloc ”motive de ingrijorare” pentru inaltii functionari ai Comisiei, care actioneaza, din contra, impotriva statului de drept in Romania, folosindu-se chiar de pozitiile lor si abuzand de puterea conferita prin votul cetatenilor europeni. Singura motivatie pentru acest comportament este ca faptuitorii, Comisari europeni, au actionat in afara mandatului de functionari ai Uniunii, in favoarea unor grupuri de interese nelegitime. Situatia infractionala in care se afla este dovedita.

3.8. PICCJ – DNA institutia centrala a politiei politice, semnatara a Protocoalelor secrete si autoare a tuturor abuzurilor prezentate mai sus, care au avut ca tinta inclusiv destructurarea Guvernului si Parlamentului, obiect al mai multor Decizii ale Curtii Constitutionale, este transformata in victima de catre faptuitori. Scopul: prezentarea tuturor celorlalte institutii ca institutii corupte, iar Romania un stat corupt

3.8.1. Punctul 3.3. al Raportului este dedicat exlusiv apararii abuzurilor DNA si contestarii celorlalte institutii din sfera justitiei: ”Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a constituit o tinta predilecta in ceea ce priveste exercitarea unei presiuni de natura sa aduca atingere independentei sale.” (pag. 15). Unul dintre argumente este infiintarea Sectiei pentru cercetarea infractiunilor savarsite de magistrati.

Cu toate ca Raportul constata ca respectiva Sectie a fost declarata constitutionala de Curtea Constitutionala si MCV nu mai are dreptul de a o contesta, faptuitorul afirma ca respectiva Sectie reprezinta o vulnerabilitate la adresa luptei impotriva coruptiei: ”Infiintarea, in temeiul legilor justitiei modificate, a noii sectii de anchetare a infractiunior comise de magistrati da nastere unei ingrijorari deosebite in ceea ce priveste lupta impotriva coruptiei, intrucat o noua structura ar putea fi mai vulnerabila in ceea ce priveste independenta decat a fost cazul pana in prezent in ceea ce priveste DNA, dat fiind ca ar putea fi utilizata ca instrument suplimentar de intimidare a magistratilor si de exercitare de presiuni asupra acestora.” (pag. 16). Faptuitorii omit motivele reale care au condus la infiintarea Sectiei, opuse sustinerilor acestora disimulate. Motivatia oficiala a fost, din contra, asigurarea independentei si protectiei magistratilor care ii cerceteaza de magistrati, pentru a se evita situatii precum cele prezentate mai sus, in care procurorii DNA ii santajau pe judecatorii care judecau cazuri de coruptie cu dosare penale deschise la adresa lor, pentru a obtine solutii de condamnare, chiar daca dosarele erau falsificate. La DNA au fost gasite cateva mii de dosare deschise judecatorilor din intreaga tara si lasate in nelucrare, evident in scop de santaj. Tot la DNA au fost deschise dosare de coruptie unor membri ai CSM sau ai Inspectiei Judiciare, cei care urmau sa-i judece disciplinar pe procurorii DNA. Pe de alta parte, posibilele abuzuri ale procurorilor DNA erau inchise tot la DNA, care era parchetul competent de investigare a acestora. Practic, DNA a fost transformat intr-o institutie inchisa de politie politica, dupa modelul Gestapo-ului si SS-ului naziste. Faptuitorii omit aceste realitati, situatie care dovedeste ca a cunoscut sistemul de politie politica al DNA, l-a girat, iar acum, cand aceste realitati urmeaza a fi descoperite, continua sa sustina aceasta institutie sinistraPolitia politica a fost instituita in Romania chiar dupa crearea MCV (2006), ceea ce creaza suspiciunea ca a aceste mecanism a fost folosit in scopul implementarii politiei politice in Romania, situatie care va face obiectul cercetarilor.

3.8.2. O alta preocupare a faptuitorilor priveste controlul explicit al Parlamentului si Guvernului, a dreptului poporului roman de a vota liber. Acestia, prin intermediul Raportului, interfereaza in activitatea Parlamentului, ceea ce reprezinta de la bun inceput o incalcare a atributiilor de serviciu, parlamentele neputand a fi controlate de catre Comisie. Citam din Raport: ”Recomandarea 10 vizeaza raspunderea parlamentului pentru deciziile sale cu privire la cererile formulate de organele de urmarire penala de autorizare a masurilor preventive, cum ar fi perchezitiile sau arestarile, precum si cu privire la cererile de autorizare a anchetarii unui membru al parlamentului atunci cand acesta/aceasta detine sau a detinut si functia de ministru.(…). Rapoartele MCV anterioare au subliniat importanta unor criterii transparente pentru a ajuta parlamentul sa demonstreze ca isi exercita aceasta competenta in mod obiectiv.” (pagina 17). Fara drept, faptuitorii induc ideea ca institutia Parlamentului ar fi corupta, ar proteja prin institutia imunitatii parlamentarii de actiunile DNA. Aprecierea este inacceptabila, Comisia neavand dreptul sa cenzureze in niciun fel votul liber al deputatilor si senatorilor, situatie generala in toate Constitutiile democratice. Astfel, faptul ca faptuitori vorbeste de o ”raspundere a parlamentului” cu privire la exercitiul mandatului parlamentarilor in cazul institutiei imunitatii, in scopul instituirii unei cenzuri asupra liberei exercitari a mandatelor parlamentarilor, reprezinta un atac direct asupra suprematiei Constitutiei si Parlamentului ca organ reprezentativ al poporului roman. Este vorba, din nou, de un atac la adresa democratiei constitutionale. De altfel, faptuitorii sunt deplin constienti de faptul ca se afla in afara cadrului legal si abuzeaza de functii, interferand in activitatea parlamentara, Raportul consemnand la pagina 2: ”Raportul din ianuarie 2017 a constatat ca au existat factori societali, juridici si politici care, desi nu intra in domeniul de aplicare al MCV si nu fac obiectul recomandarilor sale, ”au un impact direct asupra capacitatii de a realiza reformele si, in special, au ingreunat sarcina Romaniei de a demonstra ca reforma a prins radacini perene”. Printre aceste elemente se numara: o practica legislativa care trebuie sa elaboreze principiile unei mai bune legiferari, confruntarea dintre actorii statali si un context mediatic dificil”de asemenea, la pagina 3 din Raport se mentioneaza: ”in raportul din noiembrie 2017 se sublinia deja necesitatea ca guvernul si parlamentul sa asigure un proces legislativ deschis, transparent si constructiv, in care independenta sistemului judiciar si avizele instantelor judecatoresti sa fie apreciate si luate in considerare in mod corespunzator.” in primul pasaj faptuitorii recunosc faptul ca procesul legislativ nu intra in competenta MCV. Totusi, intregul MCV se refera exclusiv la procesul legislativ, sub pretextul ”luptei impotriva coruptiei” si a ”independentei justitiei”, faptuitorii, intr-un mod inacceptabil, solicitand subordoarea Parlamentului si Guvernului in procesul legislativ autoritatii judecatoresti, de fapt, subordonarea fata de DNA condus de Laura Codruta Kovesi si Ministerului Public condus de Augustin Lazar. Toate aceste cerinte sunt inacceptabile si neavenite, negandu-se, pe de o parte, principiul separatiei puterilor in stat, pe de alta parte a rolului legislativ al Parlamentului, suprematiei Constitutiei si suveranitatii poporului roman. Aceste asertiuni sunt aberatii juridice, care compromit institutia Comisiei Europene, iar, in contextul prezentului Denunt, o dovada irefutabila a complicitatii faptuitorilor cu statul politienesc comparabil cu Gestapo-ul nazist si KGB-ul bolsevic.

Preocuparea principala a MCV-ul este, in esenta, controlul organelor alese ale poporului: Parlamentul si Guvernul, cu mana politiei politice reprezentata de magistrati abuzivi si corupti. incalcarea obligatiilor de serviciu ale faptuitorilor, de respectare a TUE, a statului de drept, a democratiei si a drepturilor si libertatilor cetatenilor – in primul rand dreptul de a alege, reprezinta savarsirea de infractiuni.

3.8.3. Referirile de la pct. 3.8.1. si 3.8.2. indica preocuparea faptuitorului de a elimina orice factori de control ai activitatii procurorilor DNA, cu riscul ingerintei ilegale in activitatea Parlamentului si negarea libertatii votului, dovedind faptul ca, in opinia faptuitorului, DNA a reprezentat si trebuie sa reprezinte si pe viitor un instrument de politie politica, prin care sa fie controlat Parlamentul si Guvernul, iar activitatile infractionale ale DNA sa nu poata fi verificate de o Sectie independenta de procurori.

* * *

IV. COMISIA DE LA VENETIA SI GRECO – ORGANISME CARE NU FAC PARTE DIN ORGANISMELE UE – FOLOSITE ABUZIV IN RAPORT, CU INCALCAREA TRATATULUI UNIUNII SI INCaLCAREA ATRIBUTIILOR DE SERVICIU

1.1. Comisia de la Venetia si GRECO sunt doua organisme care functioneaza sub autoritatea Consiliului Europei, fara a face parte dintre organismele Uniunii Europene si fara a se afla, prin urmare, sub autoritatea Comisiei Europeneai carei functionari sunt faptuitorii. Consiliul Europei este independent de Uniunea Europeana.

1.2. Comisia de la Venetia este un organ consultativ al Consiliului Europei, format din specialisti in drept constitutional: organismul a fost creat in 1990, dupa caderea zidului Berlinului, in special pentru a oferi asistenta juridica in domeniul constitutional statelor foste comuniste. Acest organ nu are in domeniu de activitate lupta impotriva coruptiei, nu dispune de aparat de lucru si nici de expertiza de specialitate domeniu. Comisia emite opinii cu privire la chestiuni de drept constitutional legate de constitutiile statelor membre la Consiliului Europei, precum si in chestiuni privind legislatia para-constitutionala (legi care decurg din constitutii dar reglementeaza domenii apropiate de constitutii). Statul Comisiei fiind consultativ, avizele pe care le adopta nu au caracter obligatoriu, nu sunt impuse statelor, abordarea acesteia fiind non-directiva, bazata pe dialog.

1.3. GRECO – Grupul statelor impotriva coruptiei – a luat fiinta in 1999, in cadrul Consiliului Europei, avand ca obiectiv: ”sa imbunatateasca capacitatea membrilor Consiliului de a lupta impotriva coruptie asigurandu-se, prin intermediul unui proces dinamic de evaluare si de presiune mutuala intre parti, ca acestea respecta normele Consiliului Europei in materie de lupta impotriva coruptiei. El contribuie la identificarea lacunelor in politicile nationale de lupta impotriv coruptiei si indeamna astfel Statele sa procedeze la reforme legislative, institutionale si practici necesare. GRECO este de asemenea un forum pentru a fi impartasite cele mai bune practici in materie de prevenire si de detectare a coruptiei.” (prezentare oficiala Website). Activitatea GRECO este reglementata de un Regulament, care prevede doua etape de actiune: 1) etapa de evaluare, care se realizeaza prin analiza situatiei statului membru de catre o echipa de evaluatori, cu participarea reprezentantilor statului respectiv si ai societatii civile. Dupa analiza, este redactat un proiect de raport care este transmis statului pentru comentarii, inainte ca acesta sa fie supus unui examen de adoptare de catre GRECO. in conditiile in care evaluarea constata ca legislatia si practica nu sunt satisfacatoare, se formuleaza concluzii, la care statele sunt invitate sa reactioneze intr-o perioada de 18 luni, fara a fi tinute de nicio obligatie; 2) a doua etapa este ”procedura de conformitate”, in cazul in care statele nu respecta recomandarile, GRECO ”reexamineaza recomandarile respective” intr-o perioada suplimentara de 18 luni. in conditiile in care statele refuza sa se conformeze, Regulamentul interior al GRECO prevede ”deschiderea unei proceduri speciale, bazata pe o abordare progresiva, cu privire la membri pentru care s-a considerat ca punerea in practica a recomandarilor a fost total nesatisfacatoare.” Prin urmare, GRECO, in situtia unui refuz al statelor de a se conforma, nu are la indemana instrumentele de sanctionare in scop disuasiv ale Uniunii Europeane, care nu are legatura cu Consiliul Europei, fiind institutii complet diferite, cu scopuri si modalitati de functionare separate. Faptul ca sunt state membre ale Consiliului Europei Rusia sau Turcia, a presupune ca acestora le-ar fi aplicabile normele Tratatului Uniunii Europene, este o absurditate, un argument suficient pentru a se intelege diferenta majora dintre cele doua organizatii.

1.4. In calitatea lor de functionari al Uniunii Europene, supusi exclusiv normelor TUE si regulamentelor de organizare si functionare ale acesteia, faptuitorii au savarsit infractiunea de abuz in serviciu, preluand competente si atributii ale organismelor altei institutii – Consiliul Europei -, carora le-a conferit un alt scop si semnificatie, ca si cum ar fi organisme ale Uniunii si ar raspunde reglementarilor TUEActiunea este extrem de grava, deoarece faptuitorii, prin abuz de putere, modifica forta si semnificatia juridica reala a actelor Comisiei de la Venetia si GRECO, atribuind acestora componenta sanctionatorie politica si juridica din TUE, in afara cadrului legal. MCV este un mecanism care apartine exclusiv Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri concrete stabilita cu statul roman, care nu poate uzurpa competente si atributii ale altor organisme, care sunt reglementate de alt tratat (Consiliul Europei) si functioneaza dupa alte reglementari. Faptuitorul a incalcat deopotriva TUE, dar si tratatul Consiliului Europei, creand un precedent extrem de periculos la nivelul dreptului international.

1.5. Principala directie pe care faptuitorul o confera in raport cu Comisia de la Venetia si GRECO este de a folosi MCV pentru a transforma recomandarile acestora in Dictat politic si juridic, cu instrumentele Uniunii, cu toate ca respectivele recomandari nu sunt obligatorii in cazul Comisiei de la Venetia, iar, in cazul GRECO obligatiile sunt de o cu totul alta natura decat cele care pot surveni din TUE.

Faptuitorii Frans Timmermans si Vera Jourova au distorsionat competentele Uniunii si ale Consiliului Europei in scopul pedepsirii pe nedrept a Romaniei.

1.6. Folosirea frauduloasa a Comisiei de la Venetia si GRECO a fost cauzata de lipsa de argumentatie a Raportului sub aspect stiintific, continutul politic si partizan al acestuia. Aparitia in cadrul MCV a celor doua organisme a avut rolul de a crea inca o aparenta juridica si de fapt. Dar, asa cum se observa, recomandarile concrete ale Comisiei de la Venetia sau GRECO nici n-au fost evidentiate de Raport. Faptuitorii au folosit o tehnica manipulatorie grava a face partase cele doua organisme obiectivelor lor subterane de sprijinire a statului politienesc, recomandarile fiind scoase din contextul abordarilor si constatarilor proprii si asociate unui demers diferit, manipulator si disimulat.

1.7. Fata de cele expuse mai sus, raportarile faptuitorului la Comisia de la Venetia si GRECO din MCV sunt lovite de nulitate si nu au niciun efect.

1.8. Raporturile statului roman cu cele doua organisme ale Consiliului Europei tin exclusiv de procedurile Consiliului Europei si urmeaza calea acelor proceduri. O parte dintre recomandari au fost adoptate de Parlament, celelate, care au un caracter facultativ, urmeaza a face obiectul demersurilor comune intre statul roman, pe de o parte, si Comisia de la Venetia sau GRECO pe de alta parte, fara interventia Uniunii prin intermediul CE, care nu are aceste competente reglementate in cadrul TUE.

* * *

V. DISIMULAREA: SPRIJINIREA SI APARAREA ABUZURILOR SI STATULUI POLITIENESC, DISIMULATE SUB APARENTA SUSTINERII ”INDEPENDENTEI SISTEMULUI JUDICIAR” SI ”LUPTEI IMPOTRIVA CORUPTIEI”

1.1. Sub aspectul laturii subiective, faptuitorii au actionat cu intentie directa. Intregul Raport a fost conceput si realizat in scopul sprijinirii si apararii statului politienesc, cu obiectivul subminarii statului de drept, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.

1.2. Un asemenea demers grav nu se putea realiza decat prin actiuni si un comportament disimulateTehnica disimularii consta in argumentul ca MCV sustine si apara ”lupta impotriva coruptiei”. Intregul Raport din 13.11.2018 este construit in acest scop aparent. Pornind de la aceasta teza, orice critica, dezvaluire sau indoiala cu privire la corectitudinea actului de infaptuire a justitiei in numele ”luptei impotriva coruptiei”, reprezinta un pericol care trebuie inlaturat. Realitatile din sistemul de justitie abuziv – confiscat de un grup de persoane care au transformat institutiile statului in instrumente de santaj politic, de eliminare a adversarilor politici si de control nedemocratic al Parlamentului si Guvernului in scopul instituirii unui regim de mana forte, dictatorial -, nu numai ca au fost trecute sub tacere de catre faptuitori: acestia au transformat MCV in instrument de pedepsire a oricui a indraznit sa denunte si sa schimbe acest sistem de politie politica, in scopul asezarii in cadrul constitutional.

1.3. Actiunea faptuitorilor a fost sistematica si continua, de a sprijini si apara grupul de persoane care au confiscat justitia folosind-o ca arma politica, pe parcursul intregului lor mandat de Comisar si Prim-vicepresedinte al CE si Comisar pentru Justitie. Cu incalcarea flagranta a atributiilor de serviciu, acestia au dispus si consimtit sa fie omise orice referiri in MCV cu privire la principiile generale ale statului de drept si functionarea unei justitii impartiale si echitabile:

a) principiul legalitatii procesului penal;

b) principiul aflarii adevarului;

c) principiul respectarii prezumtiei de nevinovatie;

d) principiul dreptului la aparare;

e) principiul procesului echitabil si impartial;

f) principiul respectarii demnitatii umane. Toate dezvaluirile mentionate mai sus, privind procese penale instrumentate de DNA, au fost special si sistematic ignorate de Raport, in logica infractionala ca, daca sunt ignorate, acestea ar fi, de fapt, justificate.

Componenta disimularii contine componenta justificarii, acoperirii si acordarii impunitatii responsabililor pentru politia politica din Romania. Reiteram faptele pe care Raportul are intentia de a le justifica si a le conferi legitimitate si legalitate, printr-o tehnica manipulatorie consfintita de statele dictatoriale:

– a) arestarea preventiva a unui judecator al Curtii Constitutionale in exercitarea mandatului (Toni Grebla), dupa ce acesta s-a pozitionat impotriva exceselor SRI. Dupa detinerea acestuia in arest si pierderea functiei, urmata de un proces instrumentat fara probe, instanta suprema a dispus achitarea acestuia pentru inexistenta faptei. Un asemenea caz este de o gravitate extrema, punand in pericol securitatea nationala;

– b) fabricarea unui dosar penal procurorului general in functie (Tiberiu Nitu), in urma caruia acesta a fost indepartat, pentru ca in locul lui sa fie numit in mod ilegal un procuror general care a sustinut fatis abuzurile, situatie constatata chiar de Curtea Constitutionala, semnatar al unu Protocol secret. Ulterior, dupa pierderea functiei, fostul procuror general Tiberiu Nitu a fost declarat nevinovat:

– c) deschiderea unui proces penal presedintelui Senatului Romaniei in functie (Calin Popescu Tariceanu), trimiterea acestuia in judecata si compromiterea imaginii acestuia. Ulterior, acesta a fost achitat de instanta suprema. A fost dezvaluit faptul ca acesta a fost pus sub urmarire totala, de la ascultari telefonice la inregistrari in spatiile oficiale si cele private, timp de 7 ani, in afara cadrului legal, fara a se descoperi vreo ilegalitate, chiar in timpul exercitarii mandatului de senator.

– d) punerea sub acuzare a intregii structuri de comanda a serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne, in paralel cu destructurarea acestei institutii printr-o ordonanta de urgenta a unui guvern care s-a asezat de partea abuzurilor in justitie in mod declarat. Destructurarea unui serviciu secret extrem de important al statului in mod intepestiv, prin ordonanta de urgenta, si cu punerea sub acuzatie penala a intregii structuri de comanda in acelasi timp, este o chestiune care pus in pericol securitatea nationala. Ulterior acuzatiile aduse ofiteri superiori ai serviciului au fost infirmate de procurorul ierarhic superior, care a constatat ca nu a existat nicio proba pentru formularea acuzatiilor;

– e) constituirea unui dosar penal si cercetarea in forta a unor demnitari pentru activitatea de legiferare, prin luarea cu asalt a institutiilor statului constitutionale de DNA, in scopul blocarii si compromiterii actului de legiferare (OUG 13/2017). Ulterior, Curtea Constitutionala a declarat intreaga operatiune de politie politica neconstitutionala, printr-o Decizie referitoare chiar la aceasta actiune a DNA;

– f) arestarea preventiva chiar din instanta de judecata a unui judecator al Curtii de Apel Bucuresti (Stan Mustata) de catre DNA, pentru ca un alt judecator sa fie numit in respectivul complet (Camelia Bogdan) la termenul in care s-a pronuntat solutia de condamnare a unui adversar politic notoriu al DNA. Ulterior, judecatorul Stan Mustata a fost condamnat si, cu putin timp inainte de liberare, a decedat in conditii suspecte, existand indicii ca decesul a fost provocat, in conditiile in care judecatorul acuzase din detentie ca se urmareste suprimare vietii sale, pentru a nu face dezvaluiri la iesirea din detentie. A fost facuta publica o inregistrare realizata in ascuns cu Presedintele Romaniei in functie la data faptelor, Traian Basescu, care a relatat explicit cum arestarea judecatorului Stan Mustata, inainte de procesul adversarului sau politic, chiar la sediul instantei, a fost planuita de seful operativ al Serviciului Roman de Informatii (generalul Florian Coldea), ca si inlocuirea acestuia cu judecatoarea Camelia Bogdan, in scopul condamnarii la pedeapsa maxima a lui Dan Voiculescu, fost senator si sef de partid politic, precum si patron al trustului de presa care a facut dezvaluiri constante ale abuzurilor procurorilor si judecatorilor. Respectiva judecatoarea a fost exclusa din magistratura in cele din urma de Consiliul Superior la Magistraturii.

– g) deschiderea de dosare penale multiple unor oameni politici pentru a fi impiedicati sa fie numiti in functii de ministri sau prim-ministri in mod intempestiv de DNA, chiar la momentul propunerii lor, intentia de a bloca nominalizarea acestora prin dosarul penal. Aceasta practica a functionat mai mult de un deceniu, fiind un modus operandi al DNA. Prin aceasta practica a fost controlat procesul politic de formare a guvernelor Romaniei, dar si a Parlamentului. Ulterior, persoanele respective au fost declarate nevinovate.

– h) dovezi certe privind falsificarea de probe, obtinerea de denunturi mincinoase sub santaj, amenintari sistematice la adresa martorilor sau/si familiilor celor cercetati, falsificarea transcrierii convorbirilor telefonice de catre procurori si lucratori ai serviciilor secrete in scopul obtinerii unor solutii de condamnare din partea judecatorilor, in dosare nenumarate ale DNA. Cu privire la astfel de cazuri procurori ai DNA au fost, deja, pusi sub acuzare de catre procurori, sub presiunea uriasa a opiniei publice, dupa ce ani de zile au fost ignorate acuzatiile, desi probele prezentate in spatiul public au fost coplesitoare. Prin urmare, este vorba despre constatari ale abuzurilor facute chiar de catre organe de urmarire penala, iar nu de ”alegatii” ale unor martori, denuntatori sau alte persoane.

– i) semnarea de Protocoale secrete cu serviciile de informatii (SRI etc) si ICCJ chiar de catre fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi si actualul procuror general Augustin Lazar, aflat in procedura de revocare, persoane sustinute si laudate ani de zile de MCV sub patronajul faptuitorilor, in conditiile in care la adresa acestora existau probe directe de savarsire de abuzuri grave, printre care si cele enumerate mai sus. Aceste Protocoale sunt acte concrete, iar nu ”alegatii”, cum le califica faptuitorii, in scopul de a refuza constatarea ca acestea reprezinta actiuni extreme impotriva statului de drept.

De asemenea, impotriva celor doi magistrati, pe care faptuitorii ii sprijina si apara in Raportul oficial MCV, Laura Codruta Kovesi si Augustin Lazar, au fost dispuse Decizii ale Curtii Constitutionale, situatie fara precedent in lumea democratica, din nou, probe clare si indiscutabile ale abuzurilor acestora. In ultimul timp, Inspectia Judiciara si CSM au declansat numeroase verificari disciplinare.

– j) constituirea unei Comisii de ancheta parlamentara cu privire la o intalnire conspirativa in ziua alegerilor prezidentiale din 2009, la care au participat sefii SRI, politicieni de rang inalt, dar si procurorul general al Romaniei in functie, ulterior procuror sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Laura Codruta Kovesi a refuzat sa se prezinte la audierile din Comisie, cu toate ca Curtea Constitutionala a dispus o Decizie care a dispus obligatia legala a acesteia de a se prezenta. Chiar si dupa acest abuz impotriva Constitutiei, faptuitorii si MCV au continuat sa o sustina pe d-na Kovesi si sa considere revocarea ei un abuz, cu acuze grave la adresa ministrului Justitiei, de politizare a revocarii, situatie inacceptabila din parea unei institutii a Uniunii, de acoperire a unor acte de o gravitate extrema, incompatibile cu functia de procuror sef sau procuror in orice stat democratic.

– k) constituirea la DNA a mii de dosare penale pe numele judecatorilor si procurorilor, ai unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare, in scopul implicit de santaj la adresa acestora, pentru ca acestia sa pronunte hotarari la comanda DNA. in acelasi timp, refuzul de a cerceta cauze privind abuzurile unor procurori DNA, inclusiv a procurorului sef DNA, in urma unor plangeri sau denunturi.

– l) dispunerea de ascultari telefonice declarate ilegale de instantele de judecata si Curtea Constitutionala in masa, care au vizat milioane de cetateni, cu incalcarea drepturilor si libertatilor acestora pe o perioada de mai mult de un deceniu de catre DNA in colaborare cu SRI.

– m) situatia Liviei Stanciu care, din fost procuror comunist, a fost numita in functia de Presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie printr-o decizie exclusiv politica, scandalizand intregul corp al judecatorilor. Aceasta a declarat oficial ca ICCJ este ”partenerul DNA” in actul de infaptuire a justitiei. Ulterior, a fost dezvaluit ca ICCJ semnase un Protocol de colaboare cu SRI, iar ofiteri SRI ”colaborau” cu judecatorii ICCJ in activitate de administrare a probelor in dosare penale si formulau consultatii pentru judecatori la pronuntarea solutiilor. Activitatea ofiterilor SRI in dosare penale a fost confirmata oficial ca fiind prezenta si in cadrul urmaririi penale, existand indicii ca acestia redactau inclusiv rechizitorii, sub protectia Protocoalelor secrete ilegale. Marturii din interiorul sistemului au devoalat existenta de informatii care erau rezervate numai judecatorilor, fiind interzis avocatilor sa ia la cunostinta de acestea. Pozitia in sistem a d-nei Livia Stanciu, de Presedinte ICCJ, dovedeste existenta unui sistem de politie politica institutionalizata, la nivelul cel mai inalt, al conducerii inaltei Curti.

– n) cazul in care Livia Stanciu, in calitate de presedinte al ICCJ, a formulat un denunt impotriva Marianei Rarinca la DNA, pentru motivul ca Rarinca ii solicita Liviei Stanciu o datorie in bani de pe urma prestatiilor facute in sluba defunctului ei sot. Mariana Rarinca a fost arestata preventiv pentru 6 luni, pentru ca, ulterior, sa fie declarata nevinovata printr-o hotarare definitiva a instantei. In urma scandalului de proportii, DNA, in mod fatis ca instrument de politie politica, a deschis o cale extraordinara de atac, pentru ca Rarinca sa fie condamnata pentru o perioada egala cu cea executata deja in arestul preventiv, in scopul evident de a salva imaginea presedintelui in functie al ICCJ Livia Stanciu. Atacarea de catre DNA a unei hotarari definitive este fara precedent, fiind folosita, evident, pentru acoperirea abuzului sefei instantei supreme in functie la acea data.

– o) Livia Stanciu a fost implicata, de asemenea, in dosarul controversat al actualului Presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, fiind cea care a condus completul care l-a condamnat pe acesta in prima instanta intr-un dosar calificat de coruptie. Aceasta nu a motivat sentinta de condamnare dupa pronuntare, nici nu a semnat-o pana cand a parasit functia de presedinte/judecator al ICCJ, situatie care a fost constatata ca incalcand art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

– p) Livia Stanciu a pronuntat, de asemenea, o solutie de condamnare definitiva, in mandatul de judecator ICCJ, impotriva lui Mircia Gutau, primar in functie al mun. Ramnicu Valcea, cu toate ca toate instantele inferioare pronuntasera solutii de achitare. Dupa executarea pedepsei de 4 ani cu executare, Mircia Gutau a castigat procesul contra statului roman la Curtea Europeana a Drepturilor Omului iar, la rejudecare, a fost achitat de instanta suprema;

– r) pentru ”meritele” sale, Livia Stanciu a fost nominalizata judecator al Curtii Constitutionale de catre Presedintele Klaus Iohannis, dupa ce, in prealabil, ICCJ sub conducerea Liviei Stanciu ii daduse o solutie favorabila lui Klaus Iohannis, chiar in timpul campaniei electorale pentru presedintia Romaniei din 2014, acesta fiind acuzat de o institutie a statului integrata in sistemul anti-coruptie, Agentia Nationala de Integritate (ANI). In alte cauze similare, alti primari (acuzele ANI au fost formulate pentru mandatul de primar al d-lui Klaus Iohannis la Sibiu) au primit solutii contrare.

– s) situatia in care procurorul general Augustin Lazar, aflat in prezent in procedura de revocare pentru fapte extrem de grave, s-a sesizat la solicitarea publica a Presedintelui Romaniei impotriva comandantilor Jandarmeriei Romane, care au aparat ordinea de drept la 10 august 2018 impotriva unor actiuni violente care au avut drept scop explicit ocuparea sediului Guvernului Romaniei. Au fost pusi sub acuzare, intempestiv, comandantii Jandarmeriei, in conditiile in care Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a refuzat anchetarea celor care au initiat si realizat violentele. Cercetarea a fost realizata prin detasarea unui procuror al Parchetului Militar cu incalcarea unui Ordin al procurorului general: dupa incalcarea Ordinului, procurorul general a revocat respectivul Ordin. Prin declansarea anchetei, ca si in cazul eliminarii intregii structuri de comanda a serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne, a fost inlaturata din functie intreaga structura de comanda a Jandarmeriei. Dupa patru luni de la punerea sub acuzare a acestora, intempestiv, fara cercetari prealabile (in rem), ancheta a fost, practic, blocata, scopul deschiderii dosarului fiind atins, dupa acelasi modus operandi descris mai sus.

– s) situatiile nenumarate in care CSM a blocat cercetarea disciplinara a fostei procuror sef DNA Laura Codruta Kovesi, una dintre acestea realizandu-se prin cenzurarea actului de Sesizare al Inspectiei Judiciare de catre CSM. Inspectia Judiciara a contestat decizia CSM in instanta, instanta dispunand ulterior, prin hotarare definitiva, obligarea la refacerea Actului de Sesizare, cu introducerea pasajelor eliminate de CSM in scopul de a pronunta o solutie favorabila procurorului sef DNA.

– t) deschiderea de procese penale intempestive si fabricate, la adresa unor procurori DNA care au refuzat comenzile politice si au devoalat actiunile de politie politica ale DNA din interior, in scopul eliminarii acestora din DNA si din magistratura. Ulterior, acestia au castigat in instanta, fiind repusi in functii, actiunile abuzive al fostei sefe DNA si a procurorilor obedienti fiind dovedite prin hotarari judecatoresti definitive: spre exemplu cazul procurorului DNA Mihaela Iorga. In acelasi context, dupa publicarea unei inregistrari prin care sefa DNA solicita punerea sub acuzare a unor ministri si a unui fost prim-ministru procurorilor din subordine, aceasta a trecut la represiuni interne pentru a identifica pe procurorii care au facut si dat presei inregistrarile, solicitand supunerea tuturor procurorilor DNA la testul poligraf. Metoda, comparabila cu cele ale Gestapo-ului si SS-ului nazist sau KGB-ului sovietic, a fost declarata de CSM abuziva, fara a fi antrenata raspunderea sefei DNA in functie. Procurorii care au refuzat testul poligraf au fost eliminati din DNA, cu complicitatea CSM (Mihaela Iorga a fost pusa si sub acuzatie penala, cum am aratat mai sus).

– t) situatia fostului deputat Sebastian Ghita, care a denuntat-o pe fosta sefa DNA, la acea data procuror general al Romaniei, pentru luare de mita in legatura cu aducerea in tara a unei persoane in procedura de extradare in 2009 (Nicolae Popa). Acesta a denuntat ca ar fi fost solicitat sa plateasca din bani privati avionul de aducere in tara a persoanei extradate, procurorul sef avand interesul personal de a fi numita in functia de procuror sef DNA, daca extradarea se facea de indata, in conditiile in care transportul cu avion de linia ar fi periclitat extradarea care, se pare, punea probleme de legalitate. intr-o prima faza dosarul a fost inchis, cu sprijinul unor lucratori ai Ministerului Afacerilor Interne, care au emis o adresa ca avionul ar fi fost platit de institutie. Recent, dosarul a fost redeschis, dupa denuntul aceluiasi fost deputat, conform caruia chitanta care proba efectuarea platii de catre o firma privata, fusese sustras de un procuror DNA din contabilitatea firmei private, pentru a sterge urmele. Ancheta este in curs la Sectia de investigare a infractiunilor savarsite de magistrati. Fostul deputat Ghita a facut dezvaluiri fulminante cu privire la sistemul de politie politica din Romania, fiind parte acest sistem o perioada de timp. Pentru a fi eliminat, i s-au fabricat, de asemenea, dosare penale. Fugit din tara pentru a scapa de razbunare, acesta a facut obiectul unui dosar de extradare din Serbia, instanta din Serbia refuzand extradarea prin constatare abuzurilor institutiilor din Romania. Fostul deputat se afla si in prezent in Serbia, sub protectia autoritatilor sarbe.

– u) situatia Protocoalelor secrete. Asa cum am aratat mai sus, acestea au fost denuntate imediat dupa momentul dezvaluirii de institutiile semnatare: SRI, Ministerul Public, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii, dovada institutionala a ilegalitatii acestora. Aceasta situatie, confirmata de publicarea Protocoalelor si pozitiile oficiale ale institutiilor implicate din sistemul judiciar, a fost calificata de faptuitor in cuprinsul MCV din 13.11. 2018 drept ”alegatii”, cum am aratat mai sus, refuzand in aceasta maniera sa ia act de o realitate care reflecta statul politienesc la nivel de sistem, de politica de stat. Actiunea de omisiune, faptuitorii au dovedit complicitatea cu sistemul de politie politica, prin deturnarea scopului legal al MCV de sprijinire a implementarii statului de drept. Prin acest act, faptuitorul a incalcat Decizia de infiintare a MCV in mod direct, obiectivele oficiale ale MCV, incalcand atributiile de serviciu prin savarsirea de infractiuni.

– v) dupa dezvaluirile din mass-media si probele coplesitoare cu privire la existenta unui sistem de politie politica si a unui modus operandi a DNA in mod special, dar si la nivelul instantelor de judecata si al SRI, precum si prin dezbaterile privind modificari legale la textele care reglementeaza raspunderea magistratilor sau plecarea din sistem a fostei conduceri SRI, au urmat sute de achitari in dosarele DNA dispuse de instantele de judecata. Achitarile a sute de persoane anchetate, condamnate nedefinitiv sau/si arestate preventiv sunt publice si au creat o stare de soc in intreaga societate romaneasca. Aceste hotarari de achitare, din nou, n-au fost relevante in MCV pentru starea sistemului de justitie din Romania, desi probele sunt indubitabile.

– w) la data de 7 noiembrie 2018, CCR a dispus o Decizie prin care s-a constatat existenta unui conflict constitutional intre Parlament si ICCJ, fiind declarata nelegalitatea compunerii Completurilor de 5 judecatori ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie inca din 2014. In respectivele completuri au fost nominalizati judecatori fara tragere la sorti, ceea ce a creat posibilitatea ca unii judecatori, suspectati de legaturi subterane cu serviciile secrete si sistemul de politie politica, sa intre sistematic in dosare cu greutate politica pentru a pronunta hotarari comandate politic. Hotararile pronuntate de aceste instante vor fi rejudecate. Practica nelegala este atribuita acelorasi grupuri de interese care au controlat justitia: completurile de 5 judecatori ale ICCJ, declarate ilegale de CCR, au fost numite de justitiabili ”completurile mortii” si au judecat asa-zisele mari dosare de coruptie ale politicienilor si demnitarilor de rang inalt. Respectiva practica a fost cu putinta in contextul aplicarii MCV in Romania, faptuitorii laudand sistematic ”lupta impotriva justitiei”, in conditiile in care in justitie au existat asemenea orori, care au fost cu putinta numai in dictaturile anilor 20 – 30 din Europa sau in Rusia bolsevica.

Faptuitorii, comisari europeni, care sunt platiti din banii cetatenilor europeni, au transformat MCV in opinia noastra intr-un ”instrument al mortii”, in slujba statului politienesc.

1.4. Situatiile enumerate mai sus nu pot fi tratate ca ”particulare” sau ”exceptii”, fiind vorba despre actiuni de politie politica instaurata statal, sistematic si generalizat. Actiunile de abuz pe care MCV le trateaza ca ”alegatii”, opinii, sunt, in fapt realitati juridice probate de institutii ale statului (hotarari judecatoresti sau alte acte oficiale) care au hotarat asupra existentei abuzurilor. Situatiile enumerate mai sus, care sunt numai cu titlu de exemplu, au legatura intre ele: aceleasi institutii implicate, la nivelul acelorsi sefi ai institutiilor represive, cu comanda unica intr-o actiune para-statala, cu scopul final de a controla guvernul si parlamentul si intreaga societate romaneasca.

1.5. Faptuitorii s-au folosit de MCV, disimuland sustinerea si apararea politiei politice prin pretextul apararii luptei impotriva coruptiei, si au generat un conflict puternic cu institutiile care s-au ridicat pentru a salvgarda democratia si statul de drept. Reactiile Guvernului, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justitiei, Curtii Constitutionale si Parlamentului, de respingere a MCV-ului, au luat o forma institutionala. Raportul MCV a ales sa atace toate aceste institutii cu legitimitate constitutionala si populara, sub protectia Comisarilor europeni, complici cu statul politienesc.

1.6. Nu poate fi conceputa lupta impotriva coruptiei cu negarea principiilor dreptului si Constitutiei, in afara ordinii de drept. Actele enumerate la punctul 1.3 ale prezentului Capitol, intelese in ansamblul lor, creeaza o imagine care depaseste ca pericol Mafia italiana din anii 80 – 90 ai secolului trecut in Italia.

In Italia a fost vorba despre o penetrare a institutiilor statului de organizatia criminala, or in cazul Romaniei este vorba despre o confiscare cvasi-totala a institutiilor statului intr-o forma para-statala, reglementata para-statal prin Protocoalele secrete si instituita cu sprijinul MCV. Nu se poate accepta o lupta impotriva coruptiei corupta si politizata. Faptuitorii, prin MCV, au dorit impunerea modelului statului dictatorial. Actul de disimulare, de a justifica abuzurile in numele unei lupte anti-coruptie iesita din cadrul democratic, este o aplicare a doctrinei ”ratiunii de stat”, potrivit careia interesul general este deasupra interesului indivizilor si, in numele acestuia, drepturile si libertatile indivizilor pot fi eliminate. Doctrina ”ratiunii de stat” este fundamentul statelor dictatoriale, fiind opusa doctrinei ”statului de drept”, potrivit careia fundamentul statului sunt drepturile si libertatile individuale, garantate constitutional, statul fiind instituit si limitat in puterile lui prin norma de drept, al carei subiect devine si statul, ca orice particular.

1.6. Situatiile cuprinse la prezentul Capitol reprezinta pericol la adresa securitatii nationale.

* * *

VI. MCV CALIFICA ”CRITICILE” FACUTE DE MASS-MEDIA ASUPRA ABUZURILOR DIN JUSTITIE CA ”RISC CLAR LA ADRESA INCREDERII OPINIEI PUBLICE IN SISTEMUL JUDICIAR”, CONTESTAND DREPTUL LA LIBERA EXPRIMARE SI DEMOCRATIA

1. Libertatea de exprimare si dezvoltarea unei mass-media independente au fost cele mai mari castiguri ale societatii romanesti dupa 1989, simbolizand iesirea din sistemul inchis si concentrationar al comunismului. Mass-media a devenit cel mai important factor in procesul de democratizare a tarii si a reformei clasei politice.

2. Mass-media a avut un rol esential cu privire la lupta impotriva coruptiei, fiind principalul actor in dezvaluirea celor mai multe cazuri de coruptie, ajunse ulterior pe masa magistratilor. Cu mult inainte de infiintarea DNA, mass-media a fost principalul ”paznic al democratiei” si al banului public in Romania, situatie de neconstestat. Aceeasi mass-media a reflectat puternic activitatea DNA in prima perioada a functionarii acesteia, chiar excesiv, cu incalcarea prezumtiei de nevinovatie. N-ar fi existat o ”lupta impotriva coruptiei” fara contributia decisiva a mass-media, cu efecte majore la nivelul opiniei publice.

3. De la momentul aparitiei in spatiul public a informatiilor cu privire la abuzurile sistemice in justitie si politizarea luptei impotriva coruptiei, mass-media independenta a fost principalul factor de dezvaluire a acestor abuzuri. Sute si mii de anchete jurnalistice au scos la iveala probe indubitabile cu privire la probe falsificate de procurori, amenintari si santajari de martori, denuntatori, familiile acestora, legaturile unor magistrati cu lumea interlopa, serviciile secrete sau oameni politici, practicile abuzive de tip mafiot din lumea justitiei. Dezvaluirile au reflectat o problema a intregului sistem de justitie, socand intreaga opinie romaneasca. Aceeasi activitate a avut-o, constant, mass-media, si cu privire la viata politica.

4. Ceea ce a creat nedumerire, urmata de o adevarata furie a opiniei publice, a fost faptul ca sistemul judiciar, prin sefii acestor institutii, cunosteau abuzurile si fusesera partasi la acestea, iar, dupa dezvaluiri, au blocat procedurile de tragere la raspundere a magistratilor vinovati, creand in jurul lor un zid de aparare. Sistemul judiciar s-a dovedit el insusi corupt, procurorii si judecatorii, care au distrus cu dosare fabricate mii de destine si au pulverizat o mare parte a clasei politice la comanda politica sau institutii, fiind acoperiti cu impunitatea de acelasi sistem de politie politica. Pentru o perioada foarte mare de timp, dezvaluirile din mass-media s-au confruntat cu refuzul DNA si al altor institutii de a da raspunsuri si a incepe anchete. in mod inevitabil s-a ajuns la un conflict deschis, mass-media independenta refuzand sa cedeze.

5. Au urmat actele de retorsiune, fiind inceputa hartuirea jurnalistilor, sub amenintarea deschiderii de dosare penale, principalele trusturi de presa de dezbateri publice fiind puse sub anchete penale in mod nejustificat, situatii de notorietate publica.

6. Dupa un adevarat si lung razboi, care a antrenat intreaga societate romaneasca, fiind dezvaluite abuzuri extreme ale unor procurori, judecatori, ofiteri superiori ai serviciilor secrete, oameni politici si oameni de afaceri, in fata reactiei opiniei publice institutiile represive au fost nevoite sa faca pasi inapoi. Parlamentul a raspuns dezvaluirilor Comisii de ancheta. in cadrul acestor Comisii au fost descoperite Protocoalele secrete si au fost facute publice probe indubitabile cu privire la actiunile de politie politica. In acelasi timp, fata de refuzul institutiilor de forta de a reactiona, Parlamentul si Guvernul au deschis proceduri in fata Curtii Constitutionale, care, in cea mai mare parte, a constatat abuzurile.

7. Practic, principalul factor de destructurare a politiei politice a fost mass-media, care a antrenat prin dezvaluirile fulminante intreaga societate romaneasca, sistemul de politie politica comparabil cu mafia italiana sau regimurile dictatoriale din Europa anilor 20 – 30 si Uniunea Sovietica controlata de KGB.

8. In prima perioada, cand mass-media a sustinut neconditionat si chiar excesiv lupta impotriva coruptiei, dupa dezvaluiri, mass-media a descoperit inclusiv faptul ca a fost manipulata. Aceasta prima prima perioada, mass-media a fost laudata de MCV. Dupa dezvaluiri, aceasta, insa, a devenit o tinta pentru MCV, alaturi de Guvern, Parlament, Curtea Constitutionala si Consiliul Superior al Magistraturii, fiind evident scopul acestuia de a sprijini si a apara statul politienesc.

9. In Raportul din 13.11.2018, faptuitorii realizeaza un atac inacceptabil la adresa mass-media independenta, intr-un domeniu care nu are legatura cu MCV, al libertatii presei, in scopul instituirii cenzurii, in contra art. 30 (2) din Constitutie: ”Cenzura de orice fel este interzisa”. Raportul contine aprecieri grave impotriva presei independente. La pagina 2 din Raport se precizeaza: ”Raportul din ianuarie 2017 a constatat ca au existat factori societali, juridici si politici care, desi nu intra in domeniul de aplicare al MCV si nu fac obiectul recomandarilor sale, au un impact direct asupra capacitatii de a realiza si, in special, AU INGREUNAT sarcina Romaniei de a demonstra ca reforma a prins radacini perene. Printre aceste elemente se numara: o practica legislativa care trebuie sa elaboreze principiile unei mai bune legiferari, confruntarea dintre actorii statali si UN CONTEXT MEDIATIC DIFICIL.” Mai jos, tot la pagina 2, se continua: ”Niciunul dintre acesti factori (inclusiv media – n.n.) NU A INREGISTRAT O IMBUNATATIRE dupa raportul din ianuarie 2017. Au fost adoptate in mare graba modificari legislative majore, prin utilizarea de proceduri de urgenta, consultarea fiind minima. Judecatorii si procurorii s-au confruntat in continuare cu ATACURI PERSONALE IN MASS-MEDIA, MECANISMELE REPARATORII FIIND INEFICIENTE.” Raportul revine la chestiunea mass-mediei la pagina 7, subcapitolul Coduri de conduita, realizand un atac de o gravitate extrema, incompatibil cu democratia si libertatea de expresie, folosind impotriva acesteia conceptul de ”risc”, termen consacrat domeniului securitatii nationale: ”De la ultimul raport MCV, criticile aduse sistemului judiciar si magistratilor iN MASS-MEDIA (…) au continuat. in cursul anului 2018 au fost constante criticile care au vizat sistemul judiciar in ansamblul sau, in special institutiile care au ca obiect de activitate cazurile de coruptie la nivel inalt, precum si magistrati individuali. Aceasta IMPLICA UN RISC CLAR LA ADRESA INCREDERII OPINIEI PUBLICE in sistemul judiciar.”

Raportul MCV condamna, de asemenea, in repetate randuri, Consiliul Superior al Magistraturii, pentru ca nu a fost capabil ”sa protejeze reputatia, independenta si impartialitatea magistratilor”, referindu-se evident la asa-zisele ”crititici” din mass-media. Astfel, la pagina 12 din Raport se precizeaza: ”Consiliul Superior al Magistraturii NU A FOST IN MASURA SA ASIGURE O POZITIE FERMA IN ACEASTA PRIVINTA (protejarea reputatiei magistratilor – n.n.), in pofida SITUATIEI GENERALE PRIN CRITICI PUBLICE la adresa magistratilor si a institutiilor judiciare.”

9.1. Afirmatiile de mai sus din Raport au ca tinta mass-media, calificata drept ”risc” la adresa increderii opiniei publice, termenul de ”risc” fiind propriu limbajului privind securitatea nationala si terorismul, ceea ce este inacceptabil. in fapt, MCV isi dezvaluie disperarea cu privire la dezvaluirea abuzurilor, mass-media fiind asociata permanent cu initiativele parlamentarilor. MCV pune problema la modul amenintator, vorbind despre mass-media ca ”factor care a ingreunat sarcina Romaniei de a demonstra ca reforma a prins radacini perene”, accentuand ca ”mecanismele reparatorii” impotriva criticilor nu sunt ”eficiente”.

9.2. Raportul, insa, nu face nicio apreciere, daca aceste ”critici” din mass-media sunt reale sau nu. Faptul ca nu evalueaza in niciun fel, reprezinta o dovada ca nu are argumente, iar criticile sunt intemeiate. De altfel, MCV-ul nici n-ar fi putut sa afirme ca criticile sunt nereale, dezvaluirile in marea lor majoritate au fost confirmate ca fiind reale prin hotarari judecatoresti, acte ale organelor de urmarire penala, decizii ale CCR, realitati care nu pot fi contestate, precum Protocoalele secrete ilegale etc. In acest context, observatiile din Raport sunt abuzive, avand semnificatia directa a unei presiuni si intimidari a mass-media independente. Din cauza faptului ca faptuitorii nu au in atributiile de serviciu evaluarea mass-mediei, acestia au savarsit infractiunea de abuz in serviciu si cu privire la acest aspect.

9.3. In acelasi timp, Raportul contine o apreciere extrem de grava, si anume ca lipsa ”increderii opiniei publice” este ”un risc” privind sistemul de justitie. Or, intr-un stat de drept, justitia se realizeaza ”in numele legii”, acesta fiind un principiu fundamental al statului de drept. Justitia realizata pentru ”increderea opiniei publice” – in termeni dictatoriali (regimurile comuniste sau fasciste) ”in numele poporului” – nu are legatura cu infaptuirea justitiei in statul de drept. ”increderea opiniei publice” nu face parte din garantiile legale pentru independenta justitiei. intr-un stat democratic ”increderea” se obtine printr-o justitie corecta, administrata in baza unor legi democratice, o justitie acceptata de cetateni ca impartiala si echitabila, in folosul societatii. Or, faptuitorii, in aceeasi retorica a sprijinirii si apararii statului politienesc, considera ca ”increderea opiniei publice” este chiar un factor constitutiv al infaptuirii actului de justitie, in traditie dictatoriala. Aceste sustineri sunt incompatibile cu functiile de Comisari ai Uniunii Europene, faptuitorii incalcand grav atributiile de serviciu, fondate pe competentele prescrise de Tratul Uniunii, inducand practici de esenta totalitara cu privire la domeniul justitiei. Prezenta unor astfel de persoane in conducerea institutiilor UE, reprezinta un pericol major la adresa statelor membre, precum si la adresa Uniunii.

9.4. Raportul nu face nicio referire despre o realitate care reprezinta un adevarat pericol pentru statul de drept: prezenta in mass-media a ofiterilor acoperiti ai Serviciului Roman de Informatii sau agentii de influenta a acestui serviciu, care si-a largit competentele in toate domeniile societatii romanesti, dupa modelul vechii Securitati. Existenta acestor ofiteri sub acoperire ai SRI, organism puternic controversat in urma recentelor dezvaluiri, a distorsionat intreaga dezbatere publica. Cei mai importanti vectori de opinie independenti din societatea civila au calificat public trusturile de presa coordonate de serviciile secrete ca ”Unitati Militare de Presa”. Aceste trusturi, cu surse de finantare suspecte sau indatorate pentru neplata taxelor si impozitelor la stat in valoare de zeci de milioane de euro – deci santajabile – sunt cele care, in mod sistematic sprijina si apara abuzurile statului politienesc in mod deschis. O asemenea ingerinta a serviciilor secrete, care afecteaza grav libertatea de exprimare intr-o societate democratica, manipuland in masa opinia publica, este o chestiune vitala pentru existenta statului de drept, fondat pe transparenta si adevar. Despre aceste trusturi, ofiterii acoperiti si implicarea serviciilor secrete in manipularea opiniei publice – cele care sustin statul politienesc – MCV refuza sa ia act, de asemenea, in mod complice. Aceasta noua omisiune reprezinta, de asemenea, o incalcare a atributiilor de serviciu a faptuitorilor.

9.5. Atacul MCV la adresa mass-media independente reprezinta un atac la opiniei publice in general, in scopul ne-informarii corecte a acesteia sau/si a dezinformarii acesteia. Prin cele de mai sus, mass-media independenta se adauga tintelor explicite ale MCV: Parlamentul, Guvernul, Curtea Constitutionala, Consiliul Superior al Magistraturii, in demersul de a sprijini si apara statul politienesc.

* * *

VII. NOTA INFORMATIVA DIN 04.12.2018 FAPTUITOAREI ANGELA CRISTEA, SEFA REPREZENTANTEI C.E. IN ROMANIA, ADRESATA PRESEDINTELUI COMISIEI EUROPENE, JEAN-CLAUDE JUNCKER; DOVADA IMPLICARII POLITICE PARTIZANE SI DEZINFORMARII COMISIEI DE CATRE GRUPUL ORGANIZAT RESPONSABIL DE RAPORTUL MCV

La 04.12.2018 a fost transmisa o Nota informativa a faptuitoarei Angela Cristea, catre Presedintele CE, Jean-Claude Juncker, sub titlul ”Talentatul Domn Dragnea”. Nota are un continut exclusiv politic si denigrator la adresa Presedintelui Camerei Deputatilor si presedinte al PSD, Liviu Dragnea, dupa modelul Notelor informative ale Securitatii din timpul regimului comunist al lui Nicolae Ceausescu.

Nota reprezinta o demonizare a Presedintelui Camerei Deputatilor si dovada ca acesta a devenit tinta grupului organizat descris in prezentul, in scopul compromiterii acestuia pe plan extern. In fapt, Nota reprezinta un atac la adresa Parlamentului, pentru modificarile legislative din domeniul justitiei, care au ca scop eliminarea politiei politice din Romania, a abuzurilor savarsite prin incalcarea ordinii constitutionale si a statului de drept.

Nota incalca flagrant atributiile Reprezentantei CE la Bucuresti, Angela Cristea incalcand si depasind competentele Comisiei in raport cu statele membre, care sunt reglementate de Tratatul Uniunii. Continutul Notei, exclusiv politic, bazat pe informatii false, in scopul compromiterii Presedintelui Camerei Deputatilor, cu incalcarea atributiilor legale de serviciu, reprezinta in opinia noastra elementele constitutive ale infractiunilor de abuz in serviciu, fals intelectual si comunicarea de informatii false de catre faptuitoare.

In calitatea sa de sefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti este la randul ei direct responsabila de continutul Raportului MCV din 13.11.2018, urmand a fi cercetata si a raspunde pentru respectivul act oficial al Comisiei, descris in prezentul Denunt.

Va rugam sa dispuneti punerea sub acuzare a faptuitorilor si trimiterea lor in judecata pentru savarsirea infractiunilor descrise mai sus„.

* Cititi aici Raportul MCV din 13.11.2018

* Cititi aici articolul din Lumea Justitiei privind raspunsul lui Frans Timmermans

* Cititi aici comunicatul CSM din 14 noiembrie 2018

http://www.luju.ro/

Publicat în ROMANIA-JUSTITIE | 1 comentariu

Extraterestrul Marduk a fost regele Pământului? Inamicul său, Enlil, a fost Iehova din Biblie?


Fragmentul de mai jos este un extras din cartea “Marduk: Regele Anunnaki al Pământului” de Sasha Alex Lessin și Janet Kira Lessin. Eu n-am făcut altceva decât să traduc acest fragment. Voi decideţi dacă este adevărat sau nu.

Anu, succesorul legal al planetei Nibiru al regelui Lahma, a semnat un tratat cu regele Alalu care l-a ucis pe Lahma. Anu a renunțat în a fi succesorul lui Lahma și a fost de acord să-l lase pe nepotul lui Alalu, Marduk, să-l succeadă pe Alalu. Totuşi, Anu a renegat, abrogând tratatul, alungându-l pe Alalu și luându-i coroana lui Marduk. Atunci, Marduk a emigrat pe Pământ, unde s-a alăturat tatălui său, Enki, cercetător ştiințific. Toţi aceştia erau celebrii extratereştri Anunnaki.

Marduk a construit Babilonul şi s-a stabilit în Orientul Mijlociu. În anul 3450 î.Hr. comandantul suprem Anunnaki, Enlil (Iehova din Biblie), l-a pus pe fiul său Ninurta, să bombardeze Babilonul lui Marduk. În anul 2924 î.Hr., Ninurta a distrus cosmodromul Sinai al lui Marduk. Fratele lui Marduk, Nergal, a bombardat Sodoma, Gomora și malul sudic al Mării Sărate, pentru a-l ucide pe fiul lui Marduk, Nabuc. Spre surprinderea lui Enlil, o furtună radioactivă a rezultat din bombele atomice aruncate, ucigându-i pe sumerienii pământeni. Enlil a părăsit Pământul, lăsându-l lui Marduk.

P.S. Precum se observă, această istorie se aseamănă mult cu cea prezentată de celebrul autor Zecharia Sitchin. Iar atunci, “zeii” trăiau sute de ani…

https://www.lovendal.ro/

Publicat în SECRETELE ZEILOR | 4 comentarii

Liderul PLUS Dacian Cioloș A Uitat Cum Păstorea OMG-Urile Monsanto


ADacian Cioloș milita în urmă cu 10 ani, din postura de Ministru al Agriculturii, pentru ca România să fie prima țară care să adere la Codex Alimentarius, un cod de norme alimentare care stabilea că organismele modificate genetic (OMG) sunt mai bune pentru alimentație decât plantele cultivate în mod tradițional. Adoptarea acestor norme a făcut ca Monsanto, cea mai mare companie americană care se ocupă de producerea OMG-urilor, să experimenteze cultivarea soiurilor de plante în România. Acum, liderul politic Plus spune că nu a avut nimic de-a face cu ”explozia” însămânțărilor cu OMG.

De profesie inginer agronom, liderul partidului PLUS Dacian Cioloș a facilitat în urmă 10 ani intrarea în agricultura românească a companiei Monsanto, care se ocupă de dezvoltarea organismelor modificate genetic.

Dacian Cioloș a fost ministru al Agriculturii în perioada octombrie 2007-decembrie 2008, iar în mandatul său suprafața cultivată cu porumb (MON 810) modificat genetic din România a crescut spectaculos de aproape 20 de ori. După ce Cioloș a părăsit ministerul, în anul 2009, culturile cu MON 810 s-au redus la jumătate, de la 6130 ha la 3243 ha. Acest tip de porumb, singurul cultivat în UE, este profitabil pentru că se produce ieftin și rezistă la dăunători. Soiul a fost dezvoltat de compania americană Monsanto, multinaționala care a inventat organismele modificate genetic și care produce circa 90% din cultura OMG aflată pe piață.

Întrebat cum se situează acum față de politica de sprijinire a cultivării plantelor modificate genetic pe care a avut-o în urmă cu 10 ani, liderul Plus a declarat că nu a sprijinit niciodată acest gen de politici agricole.

”Nu a existat nicio decizie a mea de a introduce OMG-urile în România. Niciuna! OMG-urile existau deja în cultura din România, odată cu intrarea în UE. Aceste OMG-uri erau interzise prin legislația UE”, a declarat Dacian Cioloș pentru Gazeta de Cluj.

Ciolos în cluburi elitiste

Într-o serie de documente wikileaks sunt prezentate o serie de rapoarte ale Ambasadei SUA în care se evidențiază îngrijorarea americanilor față de opozanții OMG din România. ”România e considerată de Departamentul de Stat ca o prioritate pentru agricultura biotehnologică și, dacă se aprobă, se va trece la un program intens de conferințe în mediul urban și rural și la o campanie media de creștere a notorietății avantajelor agriculturii biotehnologice”, menționează documentul Wikileaks.

În perioada petrecută în Franța, Cioloș l-a avut drept mentor pe  Michel Barnier, fost ministru al Agriculturii și de două ori comisar francez al Comisiei Europene. Wikileaks ne trimite la legăturile lui Cioloș. ”E un fost bursier al guvernului francez, are un doctorat în economie agricolă la Universitatea Montpellier și a fost angajatul unei federații de fermieri francezi. În acea perioadă l-a cunoscut pe ministrul francez al agriculturii, Michel Barnier, de care a rămas apropiat. Barnier l-a vizitat oficial pe Cioloș și amândoi s-au angajat să coopereze strâns pe probleme de agricultură”.

Barnier, contrar curentului puternic anti-OMG din Franța, a sprijinit cultivarea organismelor modificate genetic prin diverse stratageme. El a anunțat din 2008 autorizarea culturilor OMG cu scop științific sub pretextul că există riscul ca o singură companie să dețină monopolul. ”Vorbim despre o întreprindere americană, Monsanto. Eu n-am chef ca această companie să fie singura din lume, în următorii 30 ani, care va produce semințe OMG și va dirija toate culturile din lume”, afirma Barnier într-un interviu acordat radioului RMC Info.

Politicianul român a făcut parte și din Consiliul de Administrație Friends of Europe. Acest grup de gânditori de elită este foarte influent în Europa. Cioloș nu este singurul român ”prieten al Europei”, aici mai sunt Daniel Dăianu, membru în CA al Băncii Naționale a României și Sorin Ducaru, fost asistent al secretarului general NATO. Interesant este că Dacian Cioloș se află în conducerea unei organizații non-profit sponsorizată de companii multinaționale. În 2014, bugetul Friends of Europe a fost de peste 2,5 mil.euro, o treime din sumă provenind din sectorul corporatist.

De remarcat și că președintele Friends of Europe, vicontele belgian Etienne Davignon, a prezidat mai mult de un deceniu grupul Bilderberg. Acum a rămas membru al Comitetului Director. Bilderberg este o organizație discretă, exclusivistă și extrem de puternică, având ca membri fondatori pe magnații Rockefeller și bancherii Rotschild. Bilderberg promovează globalizarea și consideră depășită suveranitatea națională.

Otrava din porumb

În urmă cu 10 ani, Clujul se afla printre primele județe care cultiva porumb modificat genetic de la compania americana Monsanto și, culmea, o mare parte din suprafețele de teren agricol aparțineau USAMV Cluj. Majoritatea suprafețelor cultivate cu porumb OMG sunt în județul Arad, urmat de Cluj, Călărași și Brăila. În 2007 erau cultivate cu porumb modificat genetic 289 hectare, în 2008 – 6.130 hectare, iar in 2009 ariile cultivate scăzând la 3.243 hectare, toate fiind cultivate de către circa 60 de fermieri, potrivit datelor furnizate de Academia Română.

În aprilie 2007, s-a aprobat tacit cultivarea în România a unui soi de porumb modificat genetic cu denumirea MON810. Semințele respective au fost dezvoltate de Monsanto.

Pe de alta parte, Polonia a interzis complet cultivarea porumbului modificat genetic MON810 pe teritoriul său. Potrivit AFP, ministrul polonez al agriculturii, Marek Sawicki, a spus că polenul acestui porumb ar putea avea efect nociv asupra albinelor. Ulterior, șapte țări europene – Belgia, Marea Britanie, Bulgaria, Franța, Germania, Irlanda și Slovacia – au blocat o inițiativă a președinției daneze a Uniunii Europene privind autorizarea culturilor de organisme modificate genetic (OMG) pe continent. De asemenea, Franța a interzis temporar cultivarea de porumb MON810.

Coincidențe ”modificate genetic”

În perioada 1997-2000 companiile producătoare de semințe din SUA au testat și înregistrat în România cel puțin șapte soiuri MG: șase dintre acestea referitoare la porumb, iar cel de-al șaptelea în legătură cu soia 55.

Pe vremea când Dacian Cioloș era ministrul Agriculturii a fost inițiat experimentul agricol „Initium”. Aceasta substanță otrăvitoare, aprobată la nivel european produsă de concernul german BASF, este folosită pe larg pentru producția cartofilor și roșiilor. Initium a primit aprobare pentru a fi experimentată în 2008, primele experimente din Europa făcându-se în Transilvania, când ministru Agriculturii era Dacian Ciolos. În România substanța a intrat în circulație după ce Dacian Ciolos a ajuns comisar european.

Sursa: https://gazetadecluj.ro

https://www.stiri-extreme.ro/

Publicat în ALIMENTATIE(O.M.G.), POLITICA(DacianCiolos) | 3 comentarii

Bill Gates, Creator Și Susținător Al Vaccinării, Refuză Vaccinarea Copiilor Săi


Fostul medic personal al lui Bill Gates a spus că fondatorul companiei Microsoft, creator și susținător al vaccinării, „a refuzat vaccinarea copiilor săi…”

„Eu nu știu cum este acum, dar vă pot spune cu responsabilitate că el a refuzat categoric vaccinarea copiilor săi”, a spus doctorul la un simpozion medical privat din Seattle, adăugînd: „Ei erau copii minunați, foarte deștepți și veseli. El a spus că totul va fi în ordine și că ei nu au nevoie de niciun fel de vaccinuri.”

Potrivit martorilor oculari, aceste cuvinte au provocat un val de indignare în rîndul medicilor de la simpozion, care l-au acuzat pe vorbitor că încalcă confidențialitatea pacientului. Însă cînd el a vorbit despre aceasta numai cu alți medici, el nu a încălcat codul de conduită medicală.

Gates are trei copii cu soția sa, Melinda: Jennifer, Rory și Phoebe, Ei s-au născut între anii 1996 și 2002 și, potrivit fostului său medic personal, ei toți sînt nevaccinați și perfect sănătoși.

Vestea că Bill Gates nu-și vaccinează copiii, în ciuda faptului că el este cel mai activ participant al campaniei de vaccinare obligatorie, nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Studiile arată că elita nu-și vaccinează copiii. Dar, în același timp, ea insistă ca oamenii obișnuiți să și-i vaccineze.

Elita nu se vaccinează

Conform unui studiu recent, în California, copiii care nu sînt vaccinați sînt de culoare albă și provin din cele mai bogate familii din Los Angeles.

Ponderea copiilor nevaccinați s-a dublat, din 2007 pînă în 2013, de la 1,54% la 3,06%. Acest lucru reprezintă peste o jumătate de milion de copii care au renunțat la vaccinări, iar 17 000 dintre aceștia sînt din familii bogate.

Potrivit datelor CNN, numărul de familii care refuză categoric vaccinarea copiilor lor a fost cel mai mare în majoritatea zonelor cu populație albă, cu un nivel ridicat de venituri, cum ar fi Orange County, Santa Barbara și Bay Area.

Într-un studiu publicat în Jurnalul American de Sănătate Publică (American Journal of Public Heath) au fost cercetate peste 20.000 de școli din California și s-a constatat că refuzurile vaccinării au fost de două ori mai multe în rîndul copiilor care frecventează școli private de elită.

„Părinții foarte bogați și privilegiați cunosc multe despre vaccinuri și nu doresc să-și asume riscuri atunci cînd vine vorba de sănătatea copiilor lor. Ei sînt preocupați de reacțiile adverse, inclusiv autismul.”

Bill Gates, cu siguranță, nu este un prost ca să-și injecteze copiii cu otrava pe care el însuși a creat-o, știind bine că vaccinurile sînt menite să grăbească depopularea planetei.

1. Să ne amintim cel puțin programul lui de vaccinare împotriva poliomielitei.

Programul de vaccinare al lui Bill Gates pentru poliomielită eradică copiii, nu poliomielita.

„Centrul de Control al Bolilor confirmă faptul că OPV sau vaccinarea orală cu poliomielită a milioane de copii din întreaga lume îi forțează să dezvolte o poliomielită derivată din vaccin, în urma căreia aceștia mor.

În loc să impună interdicția de vaccinare, așa cum era de așteptat, Centrul a decis că cel mai bun mod de a rezolva această problemă este menținerea unei rate ridicate de vaccinare în toate țările!”

2. Însă cea mai sinceră recunoaștere a lui Gates a fost făcută la o conferință din California în 2010, cînd a scos vălul de pe aspectul aproape necunoscut al carității sale – declinul demografic.

Gates a amintit despre acest fapt la conferința închisă din Long Beach, California, „TED2010 Conference”. El a declarat: „Astăzi, pe glob sînt 6,8 miliarde de oameni. Acest număr va crește la aproximativ 9 miliarde. Acum, dacă într-adevăr vom face un lucru mare în ce privește noile vaccinuri, ocrotirea sănătății, reproducerea, noi îl vom reduce, posibil, cu 10 sau ce 15 la sută.”

Unul dintre cei mai influenți oameni din lume a spus în mod clar că așteaptă un vaccin care va fi utilizat pentru a reduce creșterea populației. Cînd Bill Gates vorbește despre vaccinuri, știe despre ce vorbește. În ianuarie 2010, la Forumul Economic Mondial de elită, de la Davos, Gates a anunțat că, în decursul următorului deceniu, Fundația va aloca 10 miliarde de dolari (aproximativ 7,5 miliarde de euro) pentru crearea și furnizarea noilor vaccinuri pentru copii.

3. În 2016, Gates a recunoscut că vaccinurile se creează pentru depopularea planetei.

Deci, nu este nimic surprinzător în faptul că oamenii bine informați nu-și vaccinează copiii.

Sursa: aparatorul.md

https://www.stiri-extreme.ro

Publicat în VACCIN(articole) | 1 comentariu

America baga Germania in faliment


trump mare America baga Germania in falimentDepartamentul pentru Comert al SUA functioneaza, parca, dupa principiile trumpiste: singur impotriva tuturor! Un recent raport al acestui departament il informeaza pe seful statului ca s-a ajuns la o concluzie ingrijoratoare: importul de automobile este o amenintare la adresa securitatii nationale a Statelor Unite! Evident ca in raport sunt trecute si o serie de masuri pentru prevenirea problemelor de orice fel, iar una dintre acestea vizeaza in mod direct piata europeana. Concret, Departamentul pentru Comert il sfatuieste pe Donald Trump sa impuna taxe vamale de 25% pe toate masinile aduse in America din Uniunea Europeana.

Acum, doar naivii mai cred ca masura nu-i una cu dedicatie. Ba este si ea are in vizor companiile auto din Germania, ca doar n-or importa americanii Dacii Logan produse la Mioveni! Trump are trei luni la dispozitie sa decida daca va impune sau nu aceste taxe vamale. Trei luni in care diplomatia americana va lucra la foc automat, iar Angela Merkel trebuie sa gaseasca o solutie pentru a stopa nemultumirile Unchiului Sam. In caz contrar, faliment scrie pe industria auto germana, cred specialistii!

Cea mai mare fabrica BMW, in Carolina

Deocamdata, la nivel declarativ, nemtii nici nu vor sa auda de asa ceva. Angela Merkel se declara socata, insa modul in care Trump a gestionat (si castigat, din cate se pare) razboiul comercial cu China cam da frisoane Berlinului. Washingtonul nu glumeste, chiar daca Germania a construit in Carolina de Sud cea mai mare fabrica BMW din lume.

merkel auto America baga Germania in falimentCancelarul Merkel pozeaza in victima, insa stie ca, pe tabla de sah a politicii internationale, Trump e nebunul care si-a pierdut rabdarea. „Suntem mandri de masinile noastre, iar aceste masini sunt fabricate si in Statele Unite. Una dintre cele mai mari fabrici este in Carolina de Sud. De fapt, chiar cea mai mare fabrica BMW este acolo. Nu in Bavaria, in Carolina de Sud! Si de acolo masinile sunt exportate catre China. Oare acele masini sunt mai putin periculoase pentru ca in loc sa fie construite in Bavaria sunt construite in Carolina de Sud? Acum ni se spune ca au devenit un risc pentru securitatea nationala a Statelor Unite. Asta ne sperie”. Oho, si ar trebui sa va sperie, scrie presa de pe Coasta de Est, caci Donald Trump nu glumeste. Dupa ce a pedepsit China, vrea sa faca acelasi lucru si cu Germania!

Complot pentru „arestarea” lui Trump

Un fost director al FBI afirma intr-un interviu acordat CBS ca, in 2017, al doilea om din justitia americana (Rod Rosenstein) cauta solutii pentru inlaturarea de la putere a lui Donald Trump! Deja presa de peste Ocean vorbeste despre o tentativa de lovitura de stat administrativa, iar senatorul republican Lindsey Graham s-a si grabit sa ceara o investigatie. Din cate se pare, complotistii sperau sa-l dea jos de la putere pe Trump prevalandu-se de ce scrie in cel de-al 25-lea Amendament. „Rod Rosenstein era foarte ingrijorat de capacitatea presedintelui”, isi aminteste ex-directorul Andrew McCabe. Cel de-al 25-lea Amendament il autorizeaza pe vicepresedinte, impreuna cu o majoritate a Cabinetului, sa-l declare „inapt” pe presedinte SUA sa isi indeplineasca atributiile.

http://www.national.ro

Publicat în ECONOMIE-FINANCIAR ( international) | 2 comentarii

Cine vrea sa otraveasca Romania?


Fabrici occidentale in care exista o linie de productie separata pentru tarile est-europene. Produse contaminate cu paraziti expuse fara nicio remuscare la rafturile hypermarketurilor. Preturi diferite pentru alimente si bauturi, dar mai ales o alta calitate a marfii. Zi dupa zi suntem bombardati cu stiri despre ce mancare stricata au mai descoperit inspectorii ANSVSA; ba o bacterie periculoasa, ba un soricel uitat in punga de paine, ne-am obisnuit sa auzim asemenea grozavii incat ni se par normale. Dar nu sunt! Dupa ce a fost asasinata economic, Romania e siluita sa ia parte la acest macabru experiment alimentar, in cadrul caruia ni se testeaza si rezistenta la decenta, mandrie si orgoliu.

 

auchan Cine vrea sa otraveasca Romania?

De cativa ani, suntem supusi unor sinistre experimente alimentare

S-a dat alerta pe tara, hypermarketurile se inghesuie sa retraga de la vanzare somonul afumat. Kaufland, Auchan si Carrefour au lansat pe piata un program de recrutare de pacienti pen

tru Spitalul Victor Babes, iar acum vor sa-l inchida. Listeria descoperita in produsele vandute de cei trei mari jucatori statea frumos ambalata si intr-un anumit tip de somon afumat dedicat copiilor; si era o bacterie asa de proaspata, abia ce o adusesera in Romania, import din ianuarie!

Tara mare, conducatori mici

Romania este groapa de gunoi a Uniunii Europene! Ca ne place sau nu sa recunoastem, acesta-i singurul adevar! Cine are interesul sa ne otraveasca, nu stiu, iar pe alesii din Parlament nici ca-i intereseaza cat negru sub unghie.

carrefour angajari Cine vrea sa otraveasca Romania?cs kaufland Cine vrea sa otraveasca Romania?Despre autoritati, chiar si de ar vrea nu pot taia in carne vie. Nu au voie, e ordin pe unitate ca marile companii din domeniu sa fie mangaiate, nu pedepsite, cel mult certate, insa nicidecum trase la raspundere. Pai, vedem ce s-a ales de ofensiva anuntata recent de Stat impotriva multinationalelor din retail. De exemplu, ANPC se lauda ca tocmai ce a aplicat 42 de amenzi si 12 avertismente firmelor de profil din zona Olteniei. Daca au gresit, sa plateasca, e firesc, desi asta cu avertismentul mi se pare fabuloasa; au fost atentionate sa nu mai vanda produse expirate si din cand in cand sa mai stearga praful macar de pe raionul alimentar? In fine, revin. 42 de amenzi la 28 de magazine. In total, 468.000 de lei. Adica, nici 3500 de euro de hypermarket, maruntis la acest nivel. 3500 de euro intra pe casa la un Carrefour sau Kaufland in mai putin de juma’ de ora si asta intr-o zi slaba, de luni pana joi, ca weekend-ul are alte cifre.

Cateva „fleacuri” de 3500 de euro: prezenta la vanzare a unor produse expirate!, afisarea la raft a unei tari de provenienta a produselor (legume-fructe) alta decat cea reala, carnuri depozitate intr-un spatiu frigorific plin de pete de rugina si, atentie!, sange.

Listeria era la reducere?

Dar, sa revenim la listerioza noastra. Medicii atrag atentia ca infectia poate fi una grava daca nu este tratata la timp. Printre simptome, se numara durerile musculare, de cap si starea febrila.

De neconceput atitudinea unuia dintre producatorii amendati. Sefii Ocean Fish admit cu seninatate ca stiau despre prezenta bacteriei Listeria in somonul afumat comercializat, dar spun ca nu reprezinta niciun pericol pentru sanatatea oamenilor! Cei de la Ocean Fish chiar sunt revoltati ca povestea asta a fost facuta publica, semn ca ei vand listerioza nu de ieri, de-alaltaieri. „Se incadreaza in limitele stabilite de regulamentul european; conform buletinului de analiza, rezultatul este sub limita de 10 unitati, limita maxima admisa fiind de 100 de unitati formatoare de colonii pe gram. Marii crescatori de somon din Atlantic, vorbesc de Norvegia, Insulele Feroe, Islanda, ne trimit buletine pentru fiecare lot in parte. Acesta este un somon proaspat care vine desirat, pe gheata, in fabrica din Afumati. Aceasta Listerie, care poate fi prezenta in majoritatea pestelui proaspat, este pana in 100 de colonii per gram, deci e inofensiva. Totusi, exista o lacuna in lege. Laboratoarele care au dat acest raspuns iti spun doar atat: este detectat, domnule, dar cat, nu am facut numaratoarea”, spune Rares Popa, director de calitate. Cu alte cuvinte, Ocean Fish a facut teste, a descoperit Listeria, dar a bagat-o la vanzare, ca e o lacuna in lege si taman pe acolo s-a strecurat si bacteria. Fasneata cum o stim, Listeria a gasit calea spre rafturile Carrefour, Auchan, Kaufland etc.

Mai smecheri, cei de la Negro 2000 (celalalt comerciant de Listeria afumata) adopta pozitia strutului si nu sufla un cuvant. Normal, doar n-o sa le pese lor de clientii imbolnaviti. S-apoi, e un lucru stiut ca nu-i prost cine cere, cine da (bani pe produsele lor) e fraierul!

Publicat în ALIMENTATIE | 5 comentarii

Învingători și învinși


Reparațiile de război redevin actuale: grecii şi polonezii solicită fiecare o notă de plată. Însă această problemă nu poate avea o soluție albă sau neagră, crede jurnalistul Norbert Mappes-Niediek, corespondentul austriac pentru Europa de Sud-Est al mai multor publicații de limbă germană.

Indiferent cât de eronate ar fi solicitările Poloniei privind despăgubirile de război ele nu pot fi pur și simplu respinse.
Germania trebuie, ar trebui să plătească reparații morale pentru distrugerile și crimele în masă produse în cel de-al Doilea Război Mondial: astfel sună solicitările poloneze, care revin recurent în centrul atenţiei încă de la finele perioadei comuniste şi care s-au intensificat odată cu preluarea puterii de către partidul de guvernământ Dreptate și Justiție.

Va alimenta dezbaterea sentimente anti-germane?

Berlinul respinge de fiecare dată cu aceleaşi argumente cererile polonezilor. Problema despăgubirilor a fost încheiată, politic și juridic, cu mult timp în urmă, a afirmat actualul preşedinte federal Frank Walter Steinmeier, pe când era încă ministru de externe.

Juridic, solicitările au fost probabil rezolvate, dar politic nici pe departe. Cea mai recentă cerere trimisă de președintele polonez Andrzej Duda evidențiază din nou acest neajuns.

Din nicio analiză germană nu lipseşte avertismentul potrivit căruia, executivul conservator de dreapta de la Varşovia utilizează despăgubirile de război pentru alimentarea sentimentelor anti-germane.

Cerea ar fi, deci, o manevră de distragere a atenției publice de la efectele așa numitei reforme a justiției, care ar leza principiile europene. Argumentul este corect, dar nu atinge nucleul problemei.

Grozăviile și crimele din cel de-al Doilea Război Mondial sunt condamnate atât în Germania cât și Polonia, dar având la bază paradigme diferite. Pentru Germania și foştii adversari de război din Occident, semnificația eminamente naţională, întâlnită în perioada de după încheierea conflagraţiei şi în Vest, a fost înlocuită cu o interpretare politică. Nimeni nu mai dă vina pe caracterul naționalist german, când se referă la naziști sau la Holocaust și tot mai puțini identifică rădăcina răului în istoria prusacă sau în idealismul german.

Șase milioane de polonezi uciși

În Polonia, evoluția a fost inversă. În comunism, nu se mai menționau aproape deloc „germanii” criminali, fie și numai pentru a nu-l deranja pe fratele socialist din RDG. Vina era atribuită „celor mai agresive părți ale capitalului monopolist”. O trimitere obscură, aplicabilă oriunde în lume, indiferent de naționalitate. Cu toate că regimul nazist de ocupație îmbrăcase, cu precădere în Polonia, un caracter evident naționalist.

Polonezilor, „suboameni slavi” cum îi numeau naziștii, trebuia să li se inoculeze un complex de inferioritate. Era nevoie, din perspectivă nazistă, ca ei să devină un popor de sclavi, fără demnitate, fără propria elită, doar cu educație elementară, din simplul motiv că erau polonezi. Din 35 de milioane de polonezi, şase milioane au fost uciși. O proporţie uriașă, mai mare decât în orice altă țară europeană.

Pe acest fundal emoțional, nu ar fi necesar să mai mire că această perioadă groaznică este privită din perspectivă națională.
Fiecare critică, fiecare acuzație, fiecare mustrare din partea Germaniei este asociată în oarecare măsură cu naziștii de către polonezi. Mai nou se schimbă și rolurile de victimă și făptaș. În Germania de astăzi, tendințele autoritare și naționalismul virulent din Polonia și Ungaria sunt asociate cu perioada nazistă.

Într-o formulare exagerată, din unghi german, antisemiții i-au ucis pe evrei. Din unghi polonez, evreii au fost anihilaţi de germani. Faptele istorice dau însă dreptate polonezilor.

Berlinul apără însă o poziţie justă când afirmă că nu au ce căuta în Uniunea Europeană solicitările privind reparaţii de război. Această comunitate a fost încă de la înființare o uniune formată din învingătorii și învinșii celui de-al Doilea Război Mondial, din victime și făptași. Atare insistenţe de natură națională ar fi distrus imediat fragila construcție.

Francezii au avut de câștigat după ce s-au împăcat cu agresorul german: la capătul dușmăniei istorice au urmat stabilitatea politică și prosperitatea economică. Polonezii nu au avut parte de o asemenea experiență. Dimpotrivă, atât în timpul războiului, cât şi după încheierea lui, deși învingători morali, ei au avut mai mult de suferit decât germanii, învinşii morali.

Misiunea extinderii spre est

Solicitarea reparaţiilor de război, deși de înțeles, merge spre nicăieri. În Germania, nu este suficientă doar respingerea solicitărilor. Şi nu doar tonul pe care se face aceasta este important. Există o doleanţă legitimă. Dacă stabilim ca punct de plecare exemplul franco-german de reconciliere, extinderea spre est presupune netezirea standardelor diferite de viaţă între noile şi vechile state membre.
Armonizarea aceasta stagnează de ani buni şi dacă nu va fi aplicată consecvent, extinderea riscă să eșueze. Cererea utopică a Poloniei de a primi despăgubiri de război în valoare de 690 de miliarde de euro, după cum a solicitat raportorul Seimului, alimentează presupunerea că cererea nu trebuie citită ad litteram.

Tocmai din acest motiv este nevoie de un răspuns politic și moral cât se poate de clar. Succesul Poloniei reprezintă un interes comun: acesta ar fi necesar să fie mesajul. Ideea sancţionării Poloniei şi a altor state est-europene, prin tăierea fondurilor pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate, nu face decât să înrăutățească situația.

http://www.yogaesoteric.net/

Publicat în EUROPA | 2 comentarii

Evadare eșuată din colivia de aur


O prințesă din Emirate, care a fugit din țară pentru că voia să ducă o viață normală, și-a plănuit timp de 7 ani ani dispariția din țara ei foarte bogată, dar pe care o consideră o închisoare.

Fiica conducătorului din Dubai și, în același timp, prim-ministrul din Emiratele Arabe, prințesa Latifa, 33 de ani, a vrut să înceapă o nouă viață departe de tatăl miliardar și și-a plănuit atent evadarea. Însă aventura ei a luat sfârșit după 8 zile, când, potrivit unor martori, trupe de comando au interceptat iahtul în care se afla, iar prințesa a fost dusă înapoi în Dubai, relatează The Guardian.

Tentativa ei de „evadare” a avut loc la începutul anului trecut, iar de atunci Latifa nu a mai fost văzută de nimeni. Acum, aventura ei este subiectul unui documentar BBC – Escape from Dubai.

Latifa bint Mohammed al-Maktoum este fiica șeicului Mohammed bin Rashid al-Maktoum, unul din cei mai puternici și mai bogați oameni din țară. Latifa este cea de-a doua fiică ce încearcă să fugă din „colivia de aur” în care șeicul își ține familia. Sora ei mai mare, Shamsa, ar fi încercat să-și însceneze o răpire în anul 2000, pe când se afla în Marea Britanie.

Într-o filmare făcută cu puțin timp înainte de tentativa de evadare, Latifa spune că a mai încercat să fugă din Emirate la vârsta de 16 ani, dar a fost capturată la graniță, închisă timp de 3 ani, bătută și torturată. Având acea experiență, și-a pregătit timp de 7 ani a doua fugă, fiind ajutată de cea mai bună prietenă, Tina Jauhiainen, finlandeză, și de un francez, Hervé Jaubert, om de afaceri și ofițer de marină, care a reușit să fugă din Dubai în 2011, din cauza unor probleme cu autoritățile.

Latifa a plecat spre Oman cu prietena ei, Tina. În timpul acestei călătorii a fost făcută și ultima fotografie cu prințesa. Din Oman, Latifa a plecat pe mare spre India, de unde urma să ia avionul spre Statele Unite, unde intenționa să ceară azil politic.

Latifa a fost, însă, capturată în largul coastelor indiene, la opt zile după ce a fugit din Dubai. Nu a mai fost văzută de atunci, iar prietenii ei din afara țării și-au exprimat îngrijorarea. Șeicul a refuzat să facă vreun comentariu, la solicitarea realizatorilor documentarului. Dar o sursă apropiată acestuia ar fi spus că Latifa „este cu familia ei” și „se simte excelent”.

http://www.yogaesoteric.net/

Publicat în LUMEA | Lasă un comentariu
%d blogeri au apreciat asta: