În 1989 România devenise o mare primejdie pentru finanţa mondială


Imagine  Pentru cei ce nu vor sa ştie!!!! În primăvara lui 1989, Nicolae Ceauşescu a anunţat că România şi-a încheiat plata datoriei şi nu mai este nimănui datoare. Mai mult, Ceauşescu a făcut să se voteze o lege prin care i se interzicea guvernului român să mai apeleze la credite străine, să se îndatoreze, aşadar. Totul având drept scop să ferească ţara, în viitor, de riscurile pe care cu atâtea sacrificii le-a înfruntat în anii ’80, anii atât de cumpliţi pentru noi toţi, când Ceauşescu, somat de creditori, a angajat societatea românească în cursa contra-cronometru de plată a datoriilor. Mi-aduc bine aminte de tonul cu care „Europa liberă” a comentat, la început, această situaţie: ni se prevedea un faliment total, falimentul unor neputincioşi, al unor prăpădiţi care au contractat, cu inconştienţă, datorii peste puterile lor de a le returna! Iar faptul că paralel cu plata datoriilor se continuau giganticele investiţii – canale de navigaţie, centrală atomică, metrou, noul centru civic, hidrocentrale, etc. – părea dovada certă a nebuniei megalomane a lui Ceauşescu şi a laşităţii noastre că îl suportăm! Prin anii ’87 – ’88, tonul „Europei Libere” a devenit altul: i se reproşa acum lui Ceauşescu nu incapacitatea economiei româneşti de a-şi plăti cheltuielile, ci i se reproşa însuşi faptul că ne plătim datoriile, căci aceasta ar fi fost o mare prostie, zicea alde d-l Orăscu, doar toate celelalte ţări trăiesc bine mersi fără să-şi achite creditele primite, ci numai dobânzile. Am constatat astfel, cu mare uimire, că, în loc să fie apreciată ca un act de corectitudine, plata datoriilor înfuria anumite persoane sau instituţii, stârnea comentariile cele mai înveninate.
Ca persoană care am fost crescut în teama de a nu rămâne cuiva dator, n-am prea înţeles, la început, această ciudată atitudine. Mai apoi, cugetând oareşicât, am înţeles un adevăr simplu despre cei care trăiesc din a-i împrumuta pe alţii, despre cei care trăiesc din câştigul astfel realizat, adică cămătarii: bancherii te împrumută nu ca să le restitui cât mai repede banii, ci ca să le rămâi la nesfârşit dator, plătindu-le cu regularitate numai dobânzile. Drept care mă întreb cu maximă ingenuitate: ce s-ar întâmpla cu finanţa mondială dacă toate ţările ar proceda cum a procedat România în primăvara anului 1989? Să ne imaginăm că toţi datornicii şi-ar plăti datoriile şi ar hotărî, prin lege, să nu mai facă alte datorii! În ce s-ar transforma sumele imense ce s-ar aduna astfel în depozitele băncilor dacă nimeni nu va mai apela la bănci, să se împrumute! În ce altceva decât în mari grămezi de hârtie inutilă?! Cu alte cuvinte, România devenise, în primăvara anului 1989, o mare primejdie pentru finanţa mondială, pentru cei dedulciţi la traiul din camătă, trai nemuncit! Primejdia constând în puterea exemplului, a forţei de contagiune pe care ar fi putut-o avea „modelul românesc”! Mi-am dat seama de asta şi din înverşunarea deplasată cu care „Europa liberă” a comentat momentul eliberării României de povara datoriilor externe. Nimeni, în Occident nu s-a grăbit să ne felicite. Dimpotrivă! Iar când Ceauşescu şi-a exprimat dorinţa, dar şi putinţa ca România să iasă pe piaţa de credite, acordând împrumuturi cu o dobândă mult mai mică decât cea îndeobşte practicată, pentru a dovedi astfel umanismul societăţii pe care o reprezenta, mi-am dat seama, cutremurat, că Nicolae Ceauşescu, săracu’, şi-a semnat sentinţa de condamnare la moarte! Cred că acest gest, de sfidare şi de demascare a marii finanţe mondiale, a dus cel mai mult la acea concertare de forţe care au reuşit, profitând de generozitatea şi puterea de sacrificiu a tineretului român, nu numai să-1 dea jos pe Ceauşescu de la putere, dar să-1 şi pedepsească personal, fizic, pentru insolenţa sa. Cu consecinţa, „firească”, a revenirii României, cuminţită, în rândurile ţărilor îndatorate până la gât marii finanţe, dând astfel putere de contagiune altui exemplu: cine va mai încerca vreodată, în Europa de Est sau în Africa, în America Latină sau în Asia să procedeze ca Nicolae Ceauşescu, ca el s-o păţească!
Tare aş fi curios să ştiu cât a costat această debarcare a lui Ceauşescu! KGB-ul, la ale cărui servicii a apelat marea finanţa mondială, este o instituţie serioasă, care ţine la preţ! La fel şi celelalte. Mai puţin securitatea română, care, bucşită cum era cu imbecili la toate nivelurile sale, nu este exclus să-şi fi dat concursul pe gratis, din… patriotism, convinsă că se pune în slujba poporului român!
De plătit, fireşte, noi vom plăti costul înlăturării lui Ceauşescu şi-1 vom plăti înzecit, însutit, înmiit, poate.
Aşa nerod şi troglodit cum ne plăcea nouă să-1 credem pe Ceauşescu, acesta a înţeles totuşi un lucru pe care noi, mult mai deştepţi cum ne-a făcut revoluţia, ezităm să-1 recunoaştem, ca să nu ne facem de rîsul lumii. Adică ezităm să-i recunoaştem lui Ceauşescu vreun merit, cât de neînsemnat. Eu unul i-aş recunoaşte deci lui Ceauşescu şi unele merite, măcar pe acela de a fi înţeles relaţia strânsă, în lumea de azi şi de mâine, între suveranitatea naţională şi mărimea datoriei externe a unui stat. M-am dumirit de aceasta deunăzi, când Parlamentul nostru a aprobat să ne împrumutăm cu vreo 300 de milioane de dolari şi nu a tresărit aflând că Fondul Monetar Internaţional ne va acorda acel împrumut numai dacă vom respecta nişte indicaţii superioare. Am scăpat de dracu’, şi am dat peste ta-su! Aşa se face că am scos şi o Constituţie în care se afirmă principiul sacrosanct al suveranităţii naţionale, dar am legat această suveranitate numai de inviolabilitatea hotarelor, care interzice armatelor străine să calce pământul sfînt al Patriei. Chiar nu au înţeles parlamentarii noştri din Constituantă că agresiunea militară a încetat să mai fie la modă? Că este un procedeu tot mai primitiv pentru sensibilitatea omului modern, tot mai desuet şi mai ineficient? Mult mai curată se dovedeşte a fi agresiunea financiară, arma cea mai subtilă şi mai productivă la acest sfârşit de mileniu! Lumea s-a deşteptat, s-a săturat de violenţă, de sânge! De generali şi colonei! Drept care, în locul acestora şi în acelaşi scop, pământul este bântuit în lung şi în lat de experţii financiari ai Fondului Monetar Internaţional, ai Băncii Mondiale pentru, sanchi! Dezvoltare, şi alte „agenturi”! Asta, fireşte, după ce prin diverse mijloace, inclusiv propulsarea de agenţi ai marii Finanţe în fotolii ministeriale ori prezidenţiale, ţara vizată este adusă în situaţia de a cere ea însăşi, cu căciula în mână, împrumuturi şi investitori. (La drept vorbind, ce este investiţia străină altceva decât un împrumut pe care te obligi să nu-l mai returnezi, ci doar să-i plăteşti creditorului dobânzile?) Astfel că suveranitatea noastră naţională, de care se umflă-n pept Constituţia română încă de la primele rânduri, în curând va fi, cu concursul senin al Parlamentului României, numai vorbe în vânt! Va fi cel mai trist neadevăr din câte neadevăruri cuprinde Constituţia României, săraca!
Căci s-a ajuns la o situaţie paradoxală şi extrem de primejdioasă pentru un viitor românesc al copiilor noştri: deşi noi, în România, ne îndreptăm spre o economie de piaţă, deşi ne privatizăm care mai de care, grăbindu-ne să lichidăm proprietatea şi economia de stat, datoria externă care se acumulează în această perioadă de privatizare nu are şi ea un caracter privat, ci este o datorie de stat, a ţării, a poporului român! Cum şi când se va achita de aceste datorii statul român, de vreme ce rolul şi puterea sa în economia noastră urmează să se diminueze în mod sistematic şi programat’? Cine a programat această cacealma a privatizării în folosul oricui, numai în folosul ţării nu?!
Sigur, vor sări câţiva deştepţi să ne aducă aminte că şi guvernul S.U.A., statul american, deci poporul american, are câteva sute de miliarde de dolari datorii faţă de aceeaşi finanţă mondială, faţă de aceleaşi bănci la care suntem şi noi, din nou, datori! Dar, vor uita acei deştepţi să ne precizeze, neştiutori cum suntem, că acele bănci sunt bănci americane, occidentale, interesele lor – ale băncilor şi ale statului american fiind foarte coincidente! Nu am nimic împotrivă să se îndatoreze statul român la Banca Naţională a României sau la Banca Dacia Felix! Să se îndatoreze la mine şi să-i pun eu condiţiile în care accept să-l creditez!
Fireşte, Ceauşescu trebuia dat jos! Şi încă cu mult înainte de decembrie 1989! Şi cel mai bine era dacă s-ar fi dat singur la o parte! Din păcate, aşa cum s-au petrecut lucrurile, de dispariţia lui Ceauşescu nu a ajuns să profite poporul român, aşa cum era firesc, adică să profite cei ce au suferit de pe urma lui Ceauşescu, ci au ajuns să profite duşmanii neamului românesc, aceiaşi care profitaseră şi în anii grei când, prin corvoadă naţională, le-am plătit îndoit şi întreit creditele cu care ne-au momit şi ne-au pricopsit în anii ’70! Acum, când, scăpaţi de datorii, se cuvenea să trăim şi noi ca oamenii, ne-am trezit iar cu ei pe cap, cu aceiaşi binevoitori, veniţi să ne dicteze cum să se facă reforma! Această turnură tragică a lucrurilor de după 22 decembrie 1989, ora 12, a fost posibilă prin acţiunea criminală, repet: acţiunea criminală a unor persoane ce pot fi nominal identificate! Scopul principal al acestora a fost, în modul cel mai clar, să aducă din nou România în rândurile ţărilor îndatorate la finanţa mondială. Adică scopul urmărit şi, în parte, deja atins, a fost pierderea suveranităţii naţionale româneşti. Au azmuţit asupra noastră o mână de exaltaţi maghiari sau secui şi noi am crezut că aceştia sunt cei ce atentează la suveranitatea naţională a românilor. Din nefericire savanţii care au gândit Constituţia României nu au fost nici ei mai deştepţi, astfel că nu şi-au pus problema suveranităţii naţionale decât în termenii constituţiilor din secolul al XIX-lea, făcând din Constituţia noastră un corect compendiu al acestor texte. Nici un semn din partea acestor autori că ar fi înţeles adevăratele primejdii, de azi şi de mâine cu care se confruntă Ţara. Acesta fiind unul din motivele pentru care am votat împotriva acestei constituţii.
Conchid: merită sprijinite numai acele forţe (partide) politice care îşi propun să ferească ţara şi poporul nostru de povara şi primejdiile ascunse în teancul de dolari al îndatorării la alţii. Există aceste forţe?
Nota bene: Textul de mai sus a fost scris în cursul săptămânii patimilor şi va ajunge la cititori în zilele săptămânii luminate. Creştineşte a fost scris, creştineşte să fie citit, iertând greşiţilor noştri aşa cum iertare aşteptăm şi pentru greşelile noastre. Învierea Domnului nostru Iisus este şi învierea adevărului, chiar dacă în Sfînta şi Minunata Poveste a Celui Ce a înviat din morţi lipseşte un singur răspuns. Răspunsul la întrebarea Ce este adevărul? Dar stă în puterea noastră să-l căutăm sine ira et studio, adică senini şi iubitori de aproapele nostru. La mulţi ani!
*
— Din câte înţeleg, acest articol a fost publicat în primăvara lui 1992, de Paşte, în revista „Totuşi iubirea”. A avut vreun ecou?
— Adrian Păunescu şi-a dat seama de importanţa lui şi l-a băgat pe prima pagină, dacă mai ţin eu minte. Ştiu că mulţi cititori l-au decupat şi l-au păstrat ca pe un text deosebit.
— Este, într-adevăr, un text deosebit.
— Ideile din acest articol le-am reluat de la tribuna Parlamentului. Fără nici un ecou în mass media românească.
— După şase ani şi jumătate, aţi aflat dacă există în România „acele forţe (partide) politice care îşi propun să ferească ţara şi poporul nostru de povara şi primejdiile ascunse în teancul de dolari al îndatorării la alţii”?
— Am aflat! Nu există!
— Şi atunci de ce mai activaţi într-un partid?
— Activez într-un partid care încearcă să fie o asemenea forţă. Încearcă cu sinceritate. Dar mai e până să reuşească.
– De ce anume aveţi nevoie?
— Avem nevoie de oameni ca dumneata, care să nu mai stea pe margine şi să comenteze steril greşelile celor din ring!
— Să ştiţi că nu stau tot timpul pe margine, în tribună. Cel puţin în ultima vreme, am coborît şi eu în ring!
— Adică?
— Bunăoară, după discuţiile purtate cu dumneavoastră, am încercat să mă interesez şi eu despre unele aspecte discutate împreună…
— Adică să verifici afirmaţiile mele?
— Vă supără?
— Nu! Deloc! Aşa se procedează! Măcar că răspunderea pentru cele afirmate de mine îmi revine în totalitate! Şi ce ai aflat?
— Am discutat cu o persoană foarte apropiată de dl. Virgil Măgureanu despre acea bancă, acel fond monetar internaţional pe care Ceauşescu a încercat şi urma să-l constituie la începutul lui 1990, împreună cu Iran şi Libia. Nu ştiu dacă de la Măgureanu avea informaţiile, dar persoana despre care vă vorbesc mi-a confirmat întocmai cele ştiute de mine de la dumneavoastră. Ba chiar a şi plusat!
— În ce fel?
— Se pare că deschiderea acelei bănci, cu un capital de 15 miliarde de dolari, era abia prima etapă. Cele 15 miliarde de dolari nici nu însemnau mare lucru pentru cât de sărace sunt ţările sărace! Fondurile cele mai importante urmau să intre de la arabi, firme, persoane fizice şi chiar state, de la arabii care şi-ar fi retras banii din băncile occidentale şi i-ar fi adus la Bucureşti. Foarte pe scurt spus, urma să se adune aici, la Bucureşti, sume din ce în ce mai mari, transformând Bucureştiul într-unul din marile centre financiare ale lumii. În plus, acest centru bancar urma să funcţioneze după alte principii, lăsând principiul profitului pe un plan secundar!…
— Interesantă informaţie! Şi foarte plauzibilă!… Veritabil finis coronat opus… Înseamnă că n-am bătut câmpii! Este o informaţie care se adaugă perfect logic la cele ce ştiam noi… Cred că am greşit evitând să mă mai văd cu dl. Măgureanu!… Da, după ce am fost propus să candidez la preşidenţia României din partea PDAR, am considerat că aşa ar fi cel mai bine, să nu mă văd cu dl. Măgureanu. Cred că am greşit! .Sursa
https://searchnewsglobal.wordpress.com

Publicitate
Acest articol a fost publicat în SOCIALISM. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

81 de răspunsuri la În 1989 România devenise o mare primejdie pentru finanţa mondială

 1. Si totusi, platirea acestei datorii, si anume felul in care a insistat s-o plateasca nu a contribuit la suferinta poporului roman, prin impunerea de o grosolana si ridicola austeritate? Zilele astea UE impune austeritate in Grecia, si FMIul in Argentia – nu e un lucru de dorit nimanui asa chinuieala. In schimb la noi Ceasca si-a asumat el ideia, ce sa spun. Tito la rindul lui a acceptat la credite cu duiumul tot asa fara sa plateasca nimic inapoi. In schimb, e drept sa zici uite ce s-a intamplat cu Iugoslavia.

  Apreciază

  • da, austeritate grosolana …zi cum vrei, nu ti se pare ca acum este mai rau
   de realizari nu mai vorbesc, de demnitate nici atat , iti place acum ca esti sclav….

   Apreciază

   • adrian zice:

    Ma apuca rasul cand va aud vorbind despre situatia de „sclav” din ziua de astazi. Simplul fapt ca pot sa ma plimb unde vreau si sa am acces la lucrurile pe care mi le doresc/permit …pentru mine este o diferenta suficient de mare intre cele doua „regimuri”.

    Apreciază

   • Lupul Dacic zice:

    Pai asta este pretul platit pentru tot ce am pierdut. Suntem liberi sa ne plimbam intr-o cusca mai mare. Stiu ca te apuca risul…. doar atita poti. Stii partea aia cu cap ai, minte ce-ti mai trebuie?

    Apreciat de 2 persoane

   • Mihai zice:

    Adrian, daca mai traia Ceausescu inca 5 ani si ai fi vazut cat de bine ne era si la ora actuala, cu plimbari si cu tot ce ai mai fi vrut.

    Apreciază

  • gicu de la sculărie zice:

   Să nu uităm că Ceașcă nu voia să fie la”mâna”finanței mondiale pentru ,asemeni tuturor dictatorilor,nu-i plăcea
   să i se spună LUI ce să facă și nu-i păsa de popor! Cine a trăit vremurile știe foarte bine cum ne-a înfometat și cum a continuat s-o facă chiar și după ce a terminat cu plata datoriilor!

   Apreciază

   • mie nu mi-a placut ceausescu niciodata dar cine zice ca ne-a infometat e un mare mincinos , in 89 era un prag de 4 la suta de saracie iar acum avem unul de 60 la suta .
    la bistrita avea-m de toate de veneau si cei din judetele vecine la cumparaturi .
    problema mare era la cei ce aveau functii de conducere , unii erau lasi , lingusitori , mincinosi le pasa doar de scaunul lor

    Apreciat de 1 persoană

   • Lupul Dacic zice:

    Personal nu am auzit niciodata ca un om sa moara de foame sau anemic asa cum sunt foarte multi oameni acum. Intradevar, alimentarile erau goale dar toata lumea avea frigiderul, congelatorul separat si camara pline. Toti ne descurcam cumva. La cozi, pe sub mina, comenzi, de la tara si toti aveam. Iar pietele erau pline cu legume si fructe naturale si romanesti.
    Cei care spun ca nu aveau atunci inseamna ca erau cumplit de puturosi. Toamna toata lumea isi prepara conserve si umplea congelatorul. Femeile erau gospodine cu adevarat. Toata lumea gatea in casa. De aia eram sanatosi, ca mincam natural si gatit in casa.
    Doar ca toate astea am ajuns sa le apreciem acum…na, acum avem termeni de comparatie.

    Apreciat de 1 persoană

   • dan spataru zice:

    Va infometau baietii desteptide la judetene,nu ceausescu.Da voua asta v-a lipsit:circul si viata de cacat care o duceti azi!!!

    Apreciat de 1 persoană

   • nicu zice:

    nu am vazut oameni morti de foame ,D GICU.DAR,. oameni luati de pe strada si dusi la munca ,DA si mai dadea si case daca nu aveai unde sta ,unde muncesc majoritatea copiilor nostri ?

    Apreciat de 1 persoană

  • alin zice:

   Las” ca vin alti si exploateaza aurul din apuseni! nu noi Ceasca taran cu 4 clase a condus tara ca nimeni sa nu stie ce are el in cap ,FMI acesti „CAMATARI LEGALI” vroiau aurul apusenilor dar cand ceasca a aflat ce zacaminte se mai gasesc in apuseni a in fometat poporul …….. ca sa plateasca datoria de 15mld de dolari la acei camatari .
   A lasat tara cu 0 dolari datorii cati conducatori au mai procedat asa?

   Apreciat de 1 persoană

 2. g01an zice:

  Faci cateva greseli factuale, care nu ar trebui sa mire pe nimeni considerand ca singura justificare pentru parerile expuse sunt comentariile de la Europa Libera, facute de niste oameni care nu erau constienti de substraturile politice.

  In primul rand uiti convenabil de politica de dumping dusa de Romania, inca dinainte de anii ’80, in piete in care activa vestul si incerca sa intre URSS-ul. Asta mai mult decat orice altceva, ne-a pus vecinii in cap si pe laudatorii din vest care numai de asta erau buni.

  In al doilea rand, la mijlocul anilor ’80, Romania a chemat Banca Mondiala si FMI. Avem statistici de atunci legate de indicatorii macro-economici care au fost verificati extern. Desigur, poate ca nu se dorea creditarea Romaniei din nou, poate ca se dorea doar obtinerea de credibilitate externa pentru a putea crea din Romania o putere financiara. Dar, exista cateva aspecte pe care le uita cei care regreta fostul regim: tehnica industriala a Romaniei era la nivelul anilor ’60. Romania trebuia re-tehnologizata in anii ’90 (poate ca ar fi trebuit sa inceapa chiar din anii ’80) pentru a putea face cu economiile emergente, India, China care au concurat pe piata produselor industriale brute in special intr-un mod in care nici vestul, nici fostul bloc comunist nu a putut face fata. Este usor sa vorbim retro-activ, ca stim ca exact asa s-a intamplat. Vestul s-a reprofilat, au investit masiv in servicii, ceea ce ar fi fost o solutie si pentru Romania si s-a multumit sa cumpere materie prima din China/India. Romania si-a pierdut o parte din piata. Desigur, daca s-ar fi retehnologizat la timp sau ar fi reprofilat o parte din fabrici (ar fi trebuit sa producem mai multe produse finite ieftine, de exemplu, electrocasnice, mobila, samd), poate avea vreo sansa. Cu ce bani s-ar fi facut asta? In mod sigur, Romania isi lasase portita deschisa la FMI pentru orice idee de genul asta…

  Cu ultimul paragraf, ce vreau sa spun, este ca toata bucata aia in care incercai sa explici ca Romania voia sa renunte la credite straine nu are niciun fundament in realitate. Romania era deja creditor extern, imprumutase tari din lumea araba si din africa cu sume mari. Sunt multe speculatii, nu am surse, am auzit si eu miturile. Sunt sigur ca voia sa devina un jucator din ce in ce mai important. Dar avea nevoie de niste sume mari de bani de investit in continuare, bani care nu avea cum sa-i obtina altfel. Exista si posibilitatea ca marele lider sa se incapataneze, si chiar daca nu era plumbat, sa fi ales sa nu modernizeze economia. Corect. Dar industria ar fi dat faliment oricum din lipsa de cerere, asa cum s-a si intamplat in anii ’90. Produceam la preturi mai mari decat cererea din piata.

  Romania avea toate premisele sa supravietuiasca anilor ’90. Agricultura, productia din industriile in care avem resurse, productia de produse romanesti care aveau piete consacrate (exp: mobila), productia de energie ieftina in Romania, toate acestea ar fi putut tine tara pe linia de plutire cat se facea tranzitia. Cu o singura conditie, sa nu existe acel soc al schimbarii de putere, care a dus la destramarea structurile care directionau economia. Romania ar fi avut nevoie de lideri care sa-si asculte expertii, nu sa le dea directive pornite din imaginatia proprie si personala. Si daca nu s-ar fi incapatanat impotriva unor inventii „capitaliste” cum a fost calculatorul si am fi creat o industrie in jurul acestuia, atat hardware cat si software (in loc sa exportam gratuit ingineri care nu mai aveau de munca la noi), daca am fi atras investitii straine in loc de credite, Romania ar fi aratat altfel astazi. Corect. Dar hai mai bine sa investim aceasta energie de analiza in: ce putem face de astazi inainte, fiind in situatia in care suntem?

  Apreciat de 1 persoană

 3. g01an zice:

  Dupa cum spuneam, avem nevoie de sa ne folosim facultatile mintale, imaginatia. Ce am omis, este ca neaparat trebuiesc folosite constructiv, pozitiv. Ai insirat o lista de cateva lucruri, toate negative, toate distructive, lipiste de orice masura de moderatie si inspiratie.

  Este si motivul pentru care mintile creative aleg sa pleaca in vest. In Romania ai sanse mult prea mari sa te lovesti de aceasta atitudine distructiva, de mediocritate. Vrei sa faci un bine tarii tale? Sinucide-te! Cu cat moare mai repede generatia voastra, cu atat avem mai mari sanse sa ne revenim… Cum suna asta? Oricum, consumi energie degeaba, dar mai stai si in calea oamenilor care vor sa faca treaba.

  Apreciază

  • g01an zice:

   @naie: din taxele pe salariul meu ii platesc salariul si lu frate-miu, care e in armata si la cei batrani, ca sa poata lucra in continuare la spital judetean pe un salariu mizer, sa aibe grija de jeguri umane ca tine care traiesc ca parazitii momentan, poate iese ceva de capul vostru si mai ramane nitel si pentru pensia lu’ ma-ta!! si cam atat, pentru a ta, nu pot decat sa intorc buzunarele si sa-ti arat trompa la elefant…

   problema ta, si a tarii asteia este ca au ramas doar 4 milioane ca mine. si majoritatea castiga ciurucuri.

   iar daca erai asa belicos, unde plm erai cand tara asta era furata? unde plm erai bai, jeg uman? unde erau astia cu pensiile de acum? ati stat cu mainile in san si acum te dai cocos pe net, tu si toata generatia ta de cersetori si acum depindeti de pensia de la stat. cum era vorba aia? ciocu’ mic!! doar ca puteti sa vorbiti/sa scrieti, nu inseamna ca aveti si ce… sunteti vinovati ca v-ati vandut tara sau ca ati stat cu mana in san in timp ce se intampla asta! ciocu’ mic si la munca, nu la intins mana!!

   Apreciază

   • citadela zice:

    Stai calm bre, nu te mai lua de oameni aiurea si las-o mai moale cu recomandarile de sinucidere…din pacate incercarile alea vor veni si ele, insa nu mor caii cind vor ciinii.

    In 89 TOTI AM TRADAT, IN MOD COLECTIV(sau ca la colectiv, mai pe romaneste). Nu-i vina nimanui am fost manipulati si mai rau este CA CONTINUAM SA FIM( de exemplu tu nici acum prin ce afirmi nu crewzi ca suntem o tara sub acupatie si inrobita, in plin jaf).
    Si faptul ca nu poti observa acest lucru tine de maiestria fortelor de OCUPATIE care ti-au creat iluzia ca esti aliatul lor si ce-i mai hilar, ca cica esti EGALUL LOR. Tehnologia revolutiilor colorate aplicata tarii noastre a FOST FARA PRECEDENT in istoria lumii. Este o creatie destul de noua, si este explicata deja foarte bine de analisti PUNCT CU PUNCT. De zeci de ani au fost crescuta pepiniera de tradatori cu rol central iar populatia Intregii Europei de Est si Rusia a fost manipulata si cucerita din citeva miscari FINANTATE LA GREU DE DECENII!!! Cu China INSA NU LE-A iesit pasenta deoarece acolo nu au putut strecura/creste procentajul NECESAR de tradatori care sa incline balanta spre victoria CABALEI…cu asiaticii cu ochi mici e mai naspa!:).

    Apreciat de 2 persoane

 4. aur zice:

  deci este totul adevarat pieselele montate de occident pt a guverna citeva tari din est nu sint dictate din america sau belgia ci din ISRAEL si spatele lui deci corect neamul lui MOISE vrea sa stapineasca lumea partial au reusit si au reusit sa faca si citeva tari slugi (sclvie moderna ) deci interesul lor este sa fi dator pina mori vrdeti exact asta se intimpla acum in ungaria romania slovacia bulgari si restul tarilor din est PACAT dar asta este

  Apreciază

 5. Vali T zice:

  toate comentariile de acest gen nu ar trebui sa dezvolte un comportament aiuristic si imbecil.
  dar, aprob cele spuse de interlocutorul meu cu minte mai multa – intr-adevar, nu violenta e solutia rezolvarii acestor neajunsuri (pe care multi ar alege-o, de altfel), insa putina ciomageala nu ar strica.
  ar fi multe de adaugat, dar o sa ma rezum la cateva:
  1: regimul comunist s-ar fi „indulcit” daca ar fi facut apel la populatie direct, expunand problemele si solicitand sprijinul populatiei, astfel incat, dupa depasirea si lichidarea datoriilor, sa inceapa „bunastarea”
  2. economiile de curent si caldura nu trebuiau sa existe, si asa lumea era stresata de lipsa principalelor alimente, iar cartelarea trebuia gandita sa nu duca la lipsuri.
  3.trebuiau deschise si stimulate, piata agricola privata si micile intreprinderi, dandu-le astfel incredere oamenilor si deschizandu-se multe oportunitati.

  Apreciază

  • citadela zice:

   Ceausescu poate avea habar de citeva dintre lipsuri dar nu de toate, in mare parte era sabotat.
   Spune-mi atunci de ce oare magazinele goale pe care le vizita, brusc, se umpleau de marfa..daca ERA IN CUNOSTINTA DE CAUZA si CREATORUL AUSTERITATII, ca doar nu era oligofren sa se induca singur in eroare. EL ERA CONVINS ca magazinele alimentare sunt cit de cit bine aprovizionate asa cum i se prezentau de catre TRADATORII DIN JURURL LUI CARE LUCRAU DIRECT CU AMBASADELE vestice PENTRU A_L DOBORI , exact dupa tehnologia aplicata si acum in Ucraina unde structurile de putere l-au tradat cu MAIDANUL pe presedintele ianucovici, cel ales democratic si constitutional.

   Apreciat de 2 persoane

   • wassy1971 zice:

    EXACT ASA…A fost SABOTAT de mai toti „cáteii” din preajma lui…Alimente au fost,dar nu erau scoase la vánzare toate ci erau „pitite” si vándute „pe sub máná” ,cu un pret mai mare,la cunostiinte,oameni cu functii..Páinea era pe cartelá si uneori,incá de la ora 16 vedeam anuntul prins pe geam „nu mai avem páine” iar la sfársitul programului ieseau pe usa din spate persoane (chiar cu saci plini) cu páine (cu care hráneau porcii) in timp ce multi rámáneau fárá páne in casá..Si asa era peste tot si la toate produsele nu numai la alimente..Am fost mintiti ,furati si infometati nu de Ceausescu ci de cei ce gestionau márfurile magazinelor de tot felul..inclusiv simpli vánzátori..Exemple sunt cu sutele..Eu nu cred cá nu vá sunt cunoscute aceste fapte..toatá lumea stie despre asta..

    Apreciat de 2 persoane

 6. Lucian zice:

  Am vazut un documentar romanesc despre Ceausescu, in care ziceau romanii ca atunci cand venea Nicu’ in vizita, umpleau rafturile cu bunatati si cu mere de lemn, vopsite. Oare de ce? Cine le dadea ordine si ii manipula pe oameni sa faca asta?

  Apreciat de 1 persoană

 7. nae zice:

  Lasa ca o ducem bine acum cu toti.Sintem sclavi de acum in 1000 de ani.Sintem liberi,putem sa plecam in strainatate ca sa fim sclavi.Mamele si nevestele noastre,inginerii si profesorii nostri sint plecati in strainatate ca sa munceasca? Ca ce muncesc majoritatea,ii sterg la fund pe batrinii lor,pentru ca lor le este scirba.La ce mai muncim in strainatate? La capsuni in Spania,tot ai nostri sint sclavi,pentru ca ai lor nu merg sa munceasca la cimp.Sintem sclavii europei.Sintem fortati si obligati ca sa ne lasam familia si copii singuri acasa.Nimic pe lume nu merita acest sacrificiu.Oare cit vom mai putea suporta? Cind ne vom razvrati? Nu este departe ceasul.Tic tac,tic tac,tic tac,ceasul ticaie au inceput Grecii sa se razvrateasca si vor urma altii,ne va veni si noua rindul.Vom fi iar ce-am fost si chiar mai mult.

  Apreciat de 2 persoane

 8. florin zice:

  ceausescule ,ceausescule,daca dadea-i drmu incet dar sigur la papica,mai pleca lumea pe afara ,dar cu masura,nu mai igradeai lumea ,nu te dadea nimeni jos ,te aplauda ca aveam nu mai aveam datorii ,dar tu ai ingradit lumea si mai rau , ratii la oua,cartofi,fasole -adica si mai rau decat atunci cand aveam datorii

  Apreciază

 9. un lucru e sigur ,pe CEAUSESCU ,l-au dat jos marile puteri ale lumii ! noi am fost prostiti pe fatã ! toate guvernele dupã CEAUSESCU ,au sãrãcit si distrus ROMÂNIA ! tinerii din ziua de azi sunt niste zombii crescuti de televizor fãrã patriotism si iubire de tarã ,

  Apreciat de 1 persoană

 10. Cezar zice:

  Mai sunt retardati si acum care cred ca ce a facut Ceausescu a fost ok ? Whaw .
  La urma urmei e democratie , va exprimati acum un drept care atunci nu il aveati : sa spuneti ce va trece prin tartaca aia goala.

  Apreciază

  • ciocan constantin zice:

   da si mai ai alt drept?doar atata ai castigat dupa revolutie A PARDON SI UMILINTA ,SCAVIA, CHINURILE PRIN STRAINATATE,NESIGURANTA ZILEI DE MAINE,HOTIA SI CORUPTIA LA SCARA NATIONALA,DISTRUGEREA PATRIMONIULUI NATIONAL si multe altele care unul catine nu are cum sa le inteleaga

   Apreciat de 1 persoană

 11. stanciu ioan zice:

  si nu mai tot dati cu Ceausescu ca el era cel ce hotara totul.el aproba studii si teme aprofundate ,studiate ,experimentate, in ani si ani,cercetari efectuate de profesionisti, in TOATE domeniile. cred ca ne-ar lua multe pagini sa aprofundam toate domeniile si personalitatile din vastele domenii de dezvoltare a ROMANIEI. SI ASTA A DERANJAT PE mititeii lumii. peste ani multi vor intelege diferenta intre societati.nu comerciale ci politice.

  Apreciat de 1 persoană

 12. Irina Moldovan zice:

  Un comentariu , care din pacate, arata un adevar. Noi, cei care stim prin ce am trecut,lipsa la toate, alimente, incaltaminte, haine etc. am fost satui.Eu stiu, ca, eram bucuroasa ,cand primeam ceva alimente din Ungaria de la neamuri. De ce o tara comunista ca si Ungaria, avea de toate si noi stateam pe la cozi ptr.niste pui vineti. Undeva si regimul lui Ceausescu, a gresit. Acum, parerea mea de acesti camatari F.M.I si U.E etc. este la fel, cum este scris in acest articol. Mi-am dat seama , vazand, ca, se distruge toata tara, programat. Camatarii, raman camatari. Traiesc f. bine, fara munca.Cine munceste, nu are timp sa castige.Politicienii corupti, sunt multimilionari si acest regim capitalist ” DEMOCRATIE” din Romania, a fost pe placul lor,au furat, tot ce se putea fura.

  Apreciază

 13. Doru zice:

  Ma amuz cum deapana toti amintiri si isi dau cu parerea care mai de care. Sclavi sunt toti,de la omul de rand pana la politicieni. Nu conteaza in ce tara traiesti. Stati linistiti ca nici americanii nu-s mai privilegiati. O duc si aia greu,poate mai greu decat voi astia care comentati aici. Camatarii astia de care vorbiti voi aici nu prea tin cont de faptul ca esti american,roman,britanic etc. Noua romanilor ne place sa credem ca suntem importanti dar nu suntem cu nimic mai presus decat altii,de altfel,camatarii au mai mult de castigat de pe urma tarilor bogate,iar Romania nu intra in categoria asta. Revenind la camatarii de la FMI,trebuie sa recunoastem ca ei sunt cei care conduc lumea si trebuie sa ne obisnuim cu idea. Simplul fapt ca speram ca intr-o zi,lumea sa se rascoale si sa-i spanzure de garduri,arata cat de naivi suntem. Si chiar daca se rascoala,pe cine spanzura? Ca la camatarii FMI nu ajunge nimeni. De fapt nici nu stim cine sunt. Ne rasculam,ne batem si ne omoram intre noi dupa care ne intoarcem frumos la casutele noastre plangandu-ne de mila. Adevarul e ca chiar daca i-am sti pe baietii astia destepti,nu le-am face absolut nimic. Si stiti de ce oameni buni. Pentru ca ne cerem singuri sa fim condusi,infometati,omorati etc. sclavi cu alte cuvinte. Noi oamenii,nu putem trai daca nu suntem condusi de cineva,asta e adevarul. In ziua de azi daca nu conduci,esti condus. Si daca iti asumi responsabilitatea si nu stii sa conduci,esti inlicuit. Iar daca esti unul dintre cei care stiu sa conduca,antunci esti un parazit (camatar) care profita intr-un fel sau altul de naivitatea sau prostia celor multi si neinsemnati. Cu alte cuvinte: viata este grea… Mai ales cand esti prost… Sunt sigur ca nea Nicu ar confirma asta daca ar mai fi printre noi.

  Apreciat de 1 persoană

  • Traian Ioan zice:

   Ai perfectă dreptate, Doru!
   Toți oamenii sunt proști. Și Nicolae Ceaușescu a fost prost, dar el a trebuit să fie prost și să aibă încredere în evreul Henry Kissinger și nu numai în el, pentru a se ajunge în situația de acum, din aceste zile când trebuie să judecăm pentru a afla Adevărul.
   Aveți puțină răbdare. Ce se petrece acum în întreaga lume, nu este o simplă întâmplare!
   Trebuie să citesc toate comentariile, ca să aflu cu cine am de-a face.

   Apreciază

 14. dan zice:

  ceausescu,la fel ca multi conducatori romani contemporani,a crezut ca are drept de viata si de moarte asupra romanilor.el hotara ce si cat trebuie sa mancam,cata lumina si caldura sa avem,ce program tv sa urmarim,etc…etc…a chinuit acest popor ca si base.si pentru ce?unde suntem.dupa base trebuie sa ii multumim ca mai suntem in viata.un conducator nu trebuie sa devina paranoic cu poporul si tara sa.el este acolo ca oamenii sa traiasca bine,sa aiba locuri de munca bine platite.la noi trebuie sa traiasca bine doar alesii iar poporul munca si austeritate.foarte putini conducatori au facut exceptie de la aceasta regula .pentru asta suntem astazi aici.

  Apreciază

 15. Io zice:

  Din pacate nu realizam ca suntem prea mici pentru un razboi asa mare…..Ceausescu, in nebunia lui a fost printre putinii care au facut ce-au vrut si asta datorita fatului ca a avut de-a face si cu politica comunista si cu cea capitalista (dupa vizita sa din 1970 daca nu gresesc in USA). De atunci si-a dat seama ca trebuie fie sa te supui unui regim, fie celuilalt….in consecinta, avand legaturi fantastice cu tarile arabe (de unde se puteau mulge multi bani) si s-a hotarat sa mearga pe mana lui…..de altfel asa s-a si terminat politica dusa de el, gresind in a crede ca nimeni nu-l poate dobori si va reface ordinea mondiala. Un conducator superinteligent care a murit pe mana lui, uitand ca poporul trebuie informat si nu subjugat.

  Apreciază

 16. ilie3797 zice:

  … aşa că-că , doar programul CHEMTRAILS îi soluţia .
  Iar programul diverSIONISTO DEMONcratic CHEMTRAILS (vezi pe YouTube , pe Goagăl , dar mai ales ==The Guidestones din Elbert County , statul Georgia din iu.es.ei ==) ;
  … Deci , programul ăsta pervers-ş-diabolic se bazează doar pe :
  inestimabilele , nobilele şi înălţătoarele idealuri-ş-valori ale CONSTITUŢIEI colonialo-demoNcrato-sclavagiste (şi neo.sclavagiste) a cotropelniţelor demoNcrate ale Imperiului DEMONcratic Americânesc şi Imperiului DEMONcratic UE .
  … aşa.că.că : -Jos dictatura ! … –Trăiască moartea prin tortură lentă ! … -Trăiacă genocidul planetar diverSIONISTO-DEMONcratic !
  …. -Uraa.. !! … -Uraa.. !! … -Uraa.. !! … (ura) .

  Apreciază

 17. nick zice:

  Uitarea….e periculoasa……..cum puteti sa uitati mizeria in care am trait!……

  Apreciază

 18. Emilian zice:

  Ceausescu a fost un mare patriot român. Cine n-a inteles trreaba asta pana acum este fie mult prea tanar, fie n-a avut cine sa-i zică/sa-i explice, fie este prada manipularii ordinare care s-a facut prin Scoala si Mass Media in ultimii 25 de ani.

  Suferintele de pe vremea lui Ceausescu erau cauzate de ne-romanii din conducerea diferitelor institutii, pe care Ceausescu nu i-a identificat ca INAMICI ai poporului roman si nu i-a zburat din functii. A crezut ca sunt romani doar pentru ca vorbeau romaneste si aveau nume romanesti, nestiind cat de mult si bine se ascunde un anumit neam printre celelalte neamuri ale planetei. SI nici de CAT TIMP. Acei ne-romani cu identitate falsa de romani ocupau functii importante in Stat si l-au sapat pe Ceausescu pana au putut organiza Lovitura de Stat din 89 si lichidarea lui. Ei au lucrat continuu la infometarea poporului si intoarcerea poporului impotriva lui Ceausescu, care, in realitate, el Ceausescu, habar n-avea ca poporul sufera. Toti cei care trebuia sa il informeze in legatura cu asta fie erau dusmani straini cu nume romanesti fie romani care l-au tradat. Exemplele cu magazinele si pietele care se umpleau chiar inainte sa vina Ceausescu in vizita arata clar ca se dorea de cineva ca el sa creada ca poporul o duce bine. Doar nu se mintea singur? Exista un film cu Ceausescu in care se vede cum testeaza o paine dintr-un magazin din Bucuresti si zice DEZAMAGIT ceva de genul „e pâine mai bună în provincie…”. Cărui dictator care isi infometeaza poporul ii pasa de CUM E PAINEA? Ceausescu NU avea puterea suprema in stat asa cum crede multa lume. Si el credea ca o are, dar de fapt nu era asa situatia…

  Tara era ultra bogata, producea cu mult peste necesarul populatiei si suficient pt a plati datoria externe (ceea ce s-a intamplat) si pt investitii imense de care ne bucuram si noi astazi. Dar…ce trebuia sa ajunga la populatie (alimente etc) pur si simplu nu ajungea din cauza criminalilor ne-romani din conducerea CSP si altor institutii care voiau sa intoarca populatia impotriva lui Ceausescu.

  “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13)

  Alta chestie care demonstreaza ca Ceausescu ERA RUPT de realitate este marturia video a lui Andrei Kemenici, temnicerul sotilor Ceausescu in garnizoana Targoviste inainte de batjocura aia de proces. Video aici (ultimele dorinte ale ceausestilor): http://www.trilulilu.ro/video-politica/ultimele-dorinte-ale-ceausestilor-vezi-ce-pretenti .

  NU VA MAI UITATI LA TV! NU VETI AFLA NICIODATA ADEVARUL DE ACOLO!

  Emilian, Ce-i cu noi?

  Apreciat de 1 persoană

 19. Facocerul zice:

  ba baieti ba…mai lasati comentariile…romanu…vorba lunga…saracia omului :))) cat de adevarat….

  Apreciază

 20. meshteruyoda zice:

  ce de lume care stie politica! Ba , hai sa gandim analitic. Mai intai …de unde detineti voi toate informatiile astea? din media? de pe teve? din presa ? Cum le verificati veridicitatea? Pe mine , crezi ca ma doare ca vindea ala tara sau mai stiu eo ce? Ma doare ca nu aveam paine, ca era bataie pe carne, ca era ..puscarie!!! Nu ca acum as avea mai mult. Am la discretie…dar scump.

  Pai……cum sa zic…prefer asa. Si sa revin la oaia neagra a nostra, pai….eu refuz sa cred texte din astea cum ca , ceasca , era rupt de realitate. Eeeeee ce sa zic? Cand „turnatoria” era la mare moda, ma gandesc ca la „conducere” ajungeau numai minciuni asa-i???

  Nu ma lungesc cu polologhia dar am sa fac o paralela esentiala. Stiti cum a fost inventata religia? sau ..ma rog… zeii zeitatile…bla bla… Acum mai multe mii de ani , decat spune cartea aia de povesti, biblia, o mana de preoti au „ghicit” miscarea ritmica a astrelor. Astfel ca puteau calcula aproximativ, sau stiau in ce zi se va produce o eclipsa totala de soare. Si au mers in fiecare oras pe traseul eclipsei si au zis : ” Trebuie sa ne dati un car plin cu aur, altfel ..avem puteri …si vom ascunde soarele, ca sa va dovedim” Uni nu i-au crezut. Si iata ca soarele a disparut…. S-au pishat pe ei de frica si le-au dat auru ..

  Cam asa e si cu ceasca asta. Eu cred ca era vandut cu mult timp inainte.Orice tantalau si-ar fi dat seama ca daca ataci prima treapta din piramida lui maslow, se lasa cu ciomageala. Imi e imposibil sa cred ca nu stia el „smecheria ” cu productia tripla de lapte-boabe la hectar….Dar el…. venea voios si constata galantarele pline…Eu cred ca venea ….pentru ca venea si atat. Refuz sa cred ca esti manager , ai 150 de angajati , si nu iti iei toate masurile sa fii informat la minut, despre potentiale revolte, potentiali agitatori, sau care e spiritul echipei….

  Cum de mass-media era tinuta in lantz??? Acum e invers. Cine zice ca nush cine controleaza mass media…pai….cum sa zic……..Poate scrie oricine, de exemplu pe internet, pe blog…
  Intreb si eu…..lumea… Nu sunt , poate cel mai inteligent, sau cel mai erudit de pe planeta, dar nah…. sunt in sectiunea „comentarii” si imi dau si eu cu parerea…. Deci…intreb :

  -Ce nu ai acum ca sa reusesti si aveai pe vremea lu ceasca? Aveai informatie ….NU….acum ai? DA. Aveai acces la media? NU! acum ai? DA. Bine, o sa zici ca media e „comandata”. da..dar si tu ai liberul arbitru.vrei sa crezi , bine….Nu vrei sa crezi? Si mai bine. Da, media manipuleaza. Asa si??? Cine e de vina, ca tu stai hipnotizat cu ochii pe sticla acolo?

  Hai sa nu ne mai ascundem dupa desht. Pe vremea lu nae prin intreprinderi si uzine, frate , se „tocea ceasul”…. Nu prea se omora nimeni cu munca. Dar, nu asa ,”toata lumea avea servici”… De unde se platea atatea salarii , raportat la productie? Munca , care putea fi facuta cu 10 oameni se facea cu 100 . CUM?? PLATINDU-I PROST. Dar , senzatia era ca esti platit bine, pentru ca nu prea aveai ce sa cumperi, pentru ca optiunile erau limitate. ( ce coincidenta, nu? ) . Pai atunci cum mai plateai datoriile nationale daca trebuia sa platesti atata lume? Dar daca ne gandim bine , lumea era INTENTIONAT tinuta in lesa.Cum? Pai in doua etape. Una la serviciu ( unde te duceai de drag, „munceai” mai luai si un ban….) si apoi de la ora 16 , trebuia sa iti procuri hrana. Unde era o adevarata batalie. Ieseai invingator , poate aproape de ora 23, dupa care , obosit , dar oarecum bucuros ca ai iesit victorios, mergeai la culcare. Erai si „ajutat” cu o mica pana de curent….ca nah….stii tu….datorii nationale….bla bla bla….fas…fas..fas….Si astfel , tu ba cetateanule , nu constituiai o „amenintare”. In ziua de azi s-a schimbat doar strategia.. Cum nu mai poti restrictiona accesul la informatie, atacul e modern… Sistemul social…apoi se ataca sistemul medical….si apoi invatamantul…

  Ne plangem atat…ca tzara…ca problemele tzarii…. ca tzara…. … Dar nu am auzit vorbindu-se de problemele locuitorilor ei. Ca sunt doua chestii foarte diferite: problemele tzarii si problemele locuitorilor acelei tzari. Iar ala care trage concluzii scrise, ca si autorul textului astuia, …nu cred ca a vizitat personal 20 de milioane de locuitori sa-i intrebe care i treaba…. Fiecare are un cap + creier care i s-a dat la nastere DEGEABA si pe care il poate folosi gratis…. E problema fiecaruia ca il foloseste sau nu.Daca pot pacali toti vecinii sa imi dea mie salaru lor pe o luna am sa o fac. Stiu…o sa imi spuneti in cor ca sunt un om fara constiinta……Asa e ma?????? Si daca ma duce capu ce atz’ vrea sa fac? Sa il „scuz” eo pe vecinu, care nu scapa nicio telenovela, care nu deschide o amarata de carte, care bea vartos, sa il scuz pentru „lenea” lui asa-i? Sa suferim „la comun” nu? la comun…..imi suna cunoscut…comunism……Im pare rau ca nu pot fi de acord….

  Manipularea „prostului” s-a facut din vremuri destul de vechi. Uite o expunere buna.
  http://www.piticigratis.com/2014/03/misterele-dacilor-laser/

  Apreciază

  • Ba yoda zice:

   din trei propozitii te contrazici de 4 ori!!analizeaza ceea ce ai scris si o sa-ti dai seama….nu sti pe ce lume traiesti si nici nu o sa-ti dai seama vreodata!prosteste-ti vecinii si nu te mai obosi sa postezi….o faci doar sa atragi critici distructive asupra ta!!!

   Apreciază

  • A.D. zice:

   Ce nu este acum ? Probabil multe. In primul rand, nu este scoala (pentru cei de rand). O populatie imbecilizata, care se foieste in scaun dupa cateva minute/secunde, fiindca s-a … plictisit. Si nu e vorba doar de Romania si romani, cocosati de Democratie. E vorba de imbecilii lumii occidentale, care inca traiesc bine: scoala n-au, dar nu isi dau seama (n-au vazut-o niciodata, un procentaj imens dintre ei; dar nici asta nu isi dau seama, fiindca fizic sunt trecuti prin scoli, fara sa inteleaga ce vad). In particular, cei care stiu lipsurile din anii ’80, fara sa spuna de unde proveneau.

   Nu pot crede ca Ceausescu „nu stia” ca magazinele sunt goale. Ca productia este umflata. Dar nici nu putea sa arate „semne de slabiciune”, in lupta lui cu „Democratia”, fiindca stia ce ii rezerva aceasta Romaniei (doar si el a trait in ambele sisteme, nu doar noi).

   Nu stiu daca niciunul din copiii lui (ori ai fratilor lui) nu scapau niciodata de capul lor prin magazine, sa mearga la el sa ii spuna. Nu cred ca acestia s-ar fi temut de el atat de tare. De altfel, Valentin spunea pe undeva ca incercase sa ii spuna cate ceva, dar fara succes (varsta/etc. …).

   Nu am inteles niciodata cum a putut accepta circul omagial de tip asiatic, fara sa inteleaga ca isi intoarce oamenii impotriva. Sa fi fost, pentru el, singura cale de a impiedica vulgul sa sara in bratele „Democratiei” ? Prea prosti sa se poata discuta rational cu ei ? Era el prea putin abil, pentru a discuta rational ? Ar fi lasat prea mult vulg neconvins prada sireneor Democratiei ?

   Nu am inteles niciodata ce a sperat el din partea industriei. In ’78, cumpara licenta pentru RomBAC. Cativa ani mai tarziu, aflam de la radio (de la „binevoitori”) ca RomBAC-ul era interzis pe marile aeroporturi ale lumii, pentru poluare sonora! Nu mai erau motoarele produse de Rolls Royce ? Le „imbunatatisera” romanii ? Ori circul cu Dacia 1300, zvonita ca dusa la vale, in absenta subansamblelor frantuzesti … Si multe asemenea, chiar daca eu poate nu le stiu concret.

   Nu am vazut comentarii (articole!) serioase despre rolul intelectualitatii (fie escroci de teapa Plesu, Patapievici, Merkel etc., fie cei activi in cercetare – gen Cristian P., fizician cercetator la o firma mare olandeza) in succesul Democratiei asupra maselor, prin tacerea lor incalificabila. In ciuda eforturilor remarcabile a d-nei Lup, nu cred ca vine aici vreun om important (ca intelect, plus pozitie sociala), sa spuna lucruri adanci D-l P., de care aminteam mai sus, s-a dat la fund prompt, indata dupa ce a fost intrebat daca scoala olandeza este tot atat de catastrofala ca si in alte colturi ale Democratiei. Era totusi simplu sa raspunda: „te inseli; uite de ce sunt in stare:” Au fost intelectualii impiedicati sa produca ? Din experienta cu politicienii „Democratiei”, presupun ca nici cei ai PCR nu erau mai buni (in parte si fiindca cei de valoare erau „anticomunisti”, ori macar fiindca stiau ca nu ar/vor fi ascultati … Complicat.

   PCR-ul se lauda prin manuale ca reusise sa creeze intelectualitatea de stanga! Aiurea …

   Voi ce ziceti ?

   Apreciază

 21. Gabriel zice:

  Felicitări pentru articol, îți dau perfectă dreptate !

  Apreciază

 22. andrei zice:

  Am 27 ani , aveam 1 an la revolutie ,nu stiu de ce sunt vinovat sa duc traiul intro tara fara viitor mai avand si un copil in varsta de 2 ani , din cate vad si citesc pe blogul asta cei batrani is si fara minte si aici nu vb numai de cei batrani ,”vbesc si de cei care au profitat de tampenia si prostia poporului iesind dintr-un sistem cat de cat bun si intrat intr-o patura de ceata umbland orbeste de colo, nestiind pe ce drum sa apuce „, bucurandu-se de „pot sa merg unde vreau, sa cumpar ce imi doresc ” da dar acum poti face asta gudurandu-te ca un caine maidanez pe langa o macelarie ,pentru ca nu ai un chior in buzunar sa-ti cumperi de mancare si te milogesti la straini si tare te mai bucuri cand vin alegerile parlamentare sati mai de-a un kil de faina si un litru de ulei , asta -i bun nu cel ce va scos din rahat . scuzati limbaju si pentru ce-i care or sa ma judece sa stiti ca nu am sa ma obosesc sa raspund , traim intro tara „democratica ” . ar fi mult mai multe de spus dar nu stiu cum sa le scriu pe toate odata .

  Apreciat de 2 persoane

 23. cand nu ai nimic de spus, comentezi. autorul articolului spune ceva, ceilalti comenteaza. si o fac fara sa citeasca. daca cineva citeste „confesiunile unui asasin economic” de john perkins, nu-si mai da cu parerea, doar asa ca sa se afle in treaba. altfel, „sa traiti bine!” si mult, zic eu.

  Apreciază

 24. flori flori zice:

  Am trait in mizerie zicea un anume domn , dar nu stiu la ce mizerie se referea dansul dar sigur ne erau atatia hoti de tara , milionari in dolari sau euro , de unde ?????????????????

  Apreciază

 25. olimpianul zice:

  ceausescu reprezenta sistemul comunist,un sistem criminal care spunea ca cine nu e cu noi e impotriva noastra.cei care au avut rude care au profitat de pe urma rosilor e normal sa i apere pe comunisti pentru ca ei ia facut oameni.ceausescu facea parte din clica care avea tot ce i trebuie,era in top.daca era asa de patriot,de ce existau gospodariile de partid,entitati care aprovizionau clasa conducaroare?de ce nu se respecta proprietatea?de ce copiii dusmanilor de clasa erau pusi pe linie moarta si erau fortati sa si renege parintii care le a dat viata?lagarul de concentrare din romania s a dus insa puterea economica a tarii a fost luata de trepadusii care au facut avere in epoca de trista amintire.jos cu javrele comuniste recte ponta si ai lui…

  Apreciat de 1 persoană

  • Lupul Dacic zice:

   Se vede din postarea ta cita ura ai in tine…de fapt nu stiu de ce spui ca ” ca cine nu e cu noi e impotriva noastra”, pentru ca esti la fel.
   Daca nu ai fi atit de orbit de democratia asta „indestulatoare” pentru marea majoritate a tarii, ti-as recomanda miile de articole de pe blog, si as incerca cumva un dialog civilizat cu un om care mai care ceva neuroni functionali. Dar esti o persoana care nu are nici o sansa sa inteleaga ceva, din pacate.
   Asa ca, te rog frumos, du-ti ura in alta parte, pentru ca aici esti in plus…

   Apreciază

   • olimpianul zice:

    lupule se pare ca esti rosu pana n maduva oaselor.familia mea a fost prigonita de sistemul comunist.nu ca in memorialul durerii,dar destul.strabunicul meu a fost batut o saptamana de comunisti in pitesti,numai pentru simplul fapt ca era macelar si era socotit chiabur.fata lui,bunica mea mergea in doua bastoane,bolnava de reumatism sa voteze impotriva comunistilor.la inceput i au furat pamantul,apoi i au demolat casa facuta in 1927.

    Apreciază

   • Lupul Dacic zice:

    Imi pare rau de familia ta, dar trebuie sa intelegi ca boierii ( chiaburii), erau foarte putini prin comparatie cu poporul roman care e u popor de TARANI. Si de regula boierii nu prea aveau singe de roman decit poate tangential.
    Acum ce vrei?…nu au fost destule sute de ani sclavi la boieri?
    Bunicul tau fiind macelar, era de fapt un mic negustor si asta a intrat in partea de capitalisti.

    Daca o sa vb. cu orice om in virsta, o sa-ti spuna ca comunismul i-a scos din mizerie si le-a facut dreptate. Partea cu memorialul durerii, a fost facut cu urmasii acelor boieri care aveau ce pierde material. Daca ar fi fost facut cu sutele de mii de tarani romani, ar fi fost altceva. Normal ca ala a inebunit cind a vazut ca ii ia averea…si uite asa drama unor oameni a devenit peste zeci de ani subiectul unor documentare. Dar oare de ce acele documentare nu arata cam ce fel de oameni erau acei boieri si ce averi aveau si strinse pe spetele cui? Mda…cam ca acum.

    Nu sunt comunista pentru ca nu cred in comunismul adus de evrei. Prefer nationalismul nostru fara nici o intervetie din afara.

    Apreciază

   • olimpianul zice:

    se pare lupule ca de fapt esti lupoaica.te apreciez ca ma lasi sa postez aici,dar atat.sistemul comunist este o utopie care spune ca toti oamenii trebuie sa fie egali.in realitate,oamenii nu au cum sa fie egali.este imposibil.chiar in epoca rosie exista elita comunista ,recte parintii tai si robotii care trebuiau sa cante cum le dicta dirijorul.nu exista initiativa privata,dar cel mai rau nu se respecta dreptul de proprietate,iti dau un exemplu cum functioneaza statul de drept.in regatul unit exista o autostrada hull manchester.normal ca proprietarii care erau in drumul autostrazii trebuiau sa plece.au fost despagubiti regeste pt,ca toti au plecat,in afara de unul,un cioban care sub nici o forma nu a vrut.constructorii au deviat benzile si l au inconjurat.i au facut tunele ca sa i dea acces la pasuni,sistemul capitalist nu este perfect dar este mai bun ca cel comunist.chiar si china care este rosie de atatia ani s a dezvoltat pe seama sistemului capitalist.den xia o ping a venit cu ideea o tara doua sisteme.daca occidentalii o izolau china era inca in teroarea rosie.unde ai vazut tu in sistemul capitalist atatea crime pe care le ati facut voi tortionarii rosii.gulag ,canal,inchisorile comuniste sunt adevaruri istorice pe care nu poti sa le negi.voi ati adus iadul pe pamant si mortii vor dreptate.imi spui sa ma duc pe alte situri.de ce te supara adevarul?
    /

    Apreciază

   • Lupul Dacic zice:

    Off, mai mai..iar trebuie sa scriu aceleasi lucruri 🙂
    Se pare ca tu nu ai multe cunostiinte si evident ai muuulte lacune. Cele 2 sisteme sunt create de unul singur. Ambele au parti bune si rele, DAR prin comparatie socialismul ( pentru ca asta am avut noi) este net superior prin faptul ca ii asigura omului de rind, toate cele necesare vietii. Adica, casa, loc de munca decent, asistenta medicala buna si gratis, invatamint de performanta perfect (oricit de idiot ai fi, tot iesi mai destept decit acum in capitalism), o viata sigura si fara stres, o alimentatie controlata de stat si fara prea multe excese in chimicale, un sistem decent de valori…iti ajunge?…mai sunt dar astea sunt cele principale de care un om are nevoie pentru o viata normala. Si astea toate le-am avut cindva.
    Chiar tu spui de China…acolo sunt 2 sisteme deoarece si-au dat seama ca e mai rentabil pentru sefi. Asa nu-si mai bat capul sa le asigure cele de mai sus, pentru ca sunt foarte multi si e foarte greu. A bagat capitalismul si asta inseamna legea junglei…cel mai mare in inghite pe cel mic. Selectie naturala, nu? Doar ca si acolo capitalismul da semne mari de oboseala.

    Tot spui de partea cu proprietatea. Pai noi in socialism aveam dreptul la o casa ca proprietatea noastra daca o cumparam. Personal parintii mei au avut. Dar chiar daca nu ai fi vrut, statul iti asigura la fel ca la mine…adica tot o locuinta la fel de ok si cu o chirie foarte mica. Asa au trait generatii de oameni si toti au considerat acea casa/ap. ca a lor pe veci deoarece nimeni nu i-ar fi dat afara niciodata cit ar fi trait. Care e diferenta dintre unul care munceste o viata in capitalism pentru 4 pareti ( evident ai bancii pina ii achiti, adica undeva la pensie), si cel care primeste gratis acei 4 pareti de la statul socialist? Pai fa tu diferenta si vezi…

    Parintii mei nu au cintat nimanui pentru ca erau oameni care nici macar nu erau membrii de partid. Tatal meu a fost asa de destept ca atunci cind au venit sa-i propuna le-a spus ca se considera un om care inca nu merita favoarea asta si o sa se mai gindeasca in timp. Vezi ce frumos le-a inchis gura?

    Cit despre englezi si occidentali cu sistemul lor capitalist, care consideri ca e super…am mii de articole pe blog. Tot sa citesti si sa vezi ce retarzii sunt cam toti europenii, iar de peste ocean nici nu am are rost sa discut.

    Faptul ca iti spun sa nu mai scrii e ca MA PLICTISESTI,si pe 98-99% din cei care citesc acest blog. Adica e timp pierdut si pentru noi si pentru tine.
    Adevarul este unul singur…acela in care romanul vede cum o duce de 25 ani in capitalism. Si da….ma supara ca suntem condusi de o clasa tradatoare care evident nu este a noastra ci a vesticilor cu sistemul lor capitalist cu tot.

    Tu nu esti decit un trepadus care racneste pe net, fara sa priceapa nimic din tot ce se intimpla in jurul lui. Normal ca imi pare rau ca esti asa…daca te-ai fi trezit, elita ar fi avut un sclav obedient mai putin. Dar nu toti suntem capabili, din pacate pentru noi TOTI.
    Sa te rog sa nu mai scrii?..as vrea, dar tare imi este ca nu vei intelege civilizat si pina la urma comentariul ulterior al tau, va ajunge la gunoi…mda. Si nu pentru ca sunt impotriva ta ci blogul are un anumit nivel si prefer sa nu-l umplu cu tot felul ce comentarii a prost…

    ps…vad ca esti in Anglia. Stai calm ca si eu cunosc de la sura ce e acolo. Daca as incepe sa spun ce popor de handicapati ( la propriu) si retarzi sunt englezii, pai cred ca nu as termina nici peste 3 zile. Daca inca o duc bine, este ca economia tarii este sustinuta e imigranti, altfel ar ajunge sa-si manince de sub unghii. Plus cit fura de la alte tari pe care le exploateaza. Dar asta e ceva general in tarile vestice capitaliste. Ei o duc bine pentru ca ii exploateaza pe altii. Sistemul capitalist este structurat in felul urmator : la 9 salariati/scalvi/exploatati, unul e bogat.
    Daca tu esti unul din cei bogati atunci te inteleg de ce faci apologia capitalismului, dar daca nu esti decit un sclav ca majoritatea inseamna ca iti place jugul si chiar il iubesti.
    Gata…am scris destul, dar oricum nu o fac pentru tine ci pentru altii care citesc si mai au sanse de trezire.

    Apreciază

  • Traian Ioan zice:

   Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, și cine nu strânge cu Mine risipește. (Matei 12:30).
   Spusele sunt puse de apostoli, în gura evreului Iisus, care a fost crezut a fi Hristos.
   Acest slogan a fost preluat de comuniști, numai că atât Gheorghe Gheorghiu Dej cât și Nicolae Ceaușescu au fentat comunismul adus de evreii din Rusia. Iar Nicolae Ceaușescu a demonstrat lumii că forma socială optimă de Guvernare este Național Socialismul. Și asta a fost una din cauzele pentru care a fost ucis de evrei și sfinți.

   Apreciază

 26. Mihai Busa zice:

  Am trait in ambele sisteme, primii 35 de ani in comunism, urmatorii 25 in ceea ce avem azi, ca nu pot sa-i spun capitalism. Ambele au avut si au si lucruri bune si rele. A fost frig si foame, au fost salarii mici dar sigure, s-a si lucrat in unele domenii, chiar daca unul ducea alti 7-8 in spate, s-a construit in draci in toate domeniile. Unele au fost cu folos (ca apartamentele, multe fabrici unde toti aveau o slujba, am invatat ca scolile erau pe bune, nu pe bani, am muncit din greu daca nu am avut pile, am razbit pentru ca societatea era mult mai bine stratificata si erai recunoscut ca valoare daca o aveai. Ce a venit dupa aceea? O viitura care a scos la suprafata mii de tone de gunoaie umane, care azi se dau mari capitalisti si se comporta mai rau decat strainii. Am lucrat si cu ai nostrii si cu cei de afara. Acum am tras linie si astept sa va vad ce veti mai face voi cei tineri, ca noi am cam dat-o in bara. L-am omorat pe Ceasca cam degeaba si dupa 25 de ani incepem sa-i recunoastem unele merite. Le are ca taranul care nu are scoala, dar are bun simt si munceste, uneori o da in bara alteori reuseste. Asteptam mai ales de la cei din diaspora care au vazut si altceva sa aduca lucrurile bune de acolo (know-how, solidaritate, curatenie), nu numai pe cele rele : droguri, somaj, etc. si sa ajute la construirea unei societati bazate pe valoare si meritocratie, daca vor sa mai aiba o tara in care sa se intoarca candva si in care sa poata trai.

  Apreciat de 1 persoană

  • Traian Ioan zice:

   Nu ai ce aduce bun din capitalism!
   Capitalismul ca toate societățile organizate de cotropitorii evrei sunt societăți parazite.
   Sclavagism, feudalism, colonialism de 2500 evreii conduc lumea prin minciună, hoție și crime, caracteristicile lor biblice.
   Societatea Național Socialistă este o societate simbiotică.

   Apreciază

 27. olimpianul zice:

  si inca ceva a spune ca ceausescu saracu dadea fiecaruia de munca si era bine in sistemul comunist este o grosolanie fara margini.omul era socotit sckavul rosilor,un robot,care daca vorbea impotriva regimului era bagat la zdup.se rasucesc mortii in mormant,inclusiv bunica mea,la cat rau a ti putut sa faceti ba mai mult ati luat si puterea economica si pe cea politica.noroc cu diaspora care l a pus cu botul pe labe,pe fratele tau, lupul neocomunist ponta,asa ca vezi ti lungul nasului….

  Apreciază

  • Lupul Dacic zice:

   Dragul meu, tu habar nu ai ce vorbesti si nu are rost sa mai iti pierzi timpul aiurea aici. Sfatul meu este sa te duci pe un alt blog pro-capitalism si sa scrii acolo tot ce iti trece prin cap. Iti garantez ca o sa gasesti altii ca tine cu care sa te intelegi bine. Aici nu faci decit sa stirnesti o oarecere mila si scirba. Imi pare rau…

   Apreciat de 1 persoană

  • Olimpian înseamnă un creer deschis la dialog şi încărcat de înţelepciune! Din păcate ceea ce debitezi e cava….. care nu merită comentarii!

   Apreciază

   • olimpianul zice:

    pentru toti socialistii si rosii de pe acest site si in special pentru lupoaica:in primul rand sistemul comunist a facut genocid,a omorat oameni.intelegeti acest lucru?70 de milioane in china,30 de milioame in rusia si alte milioane in celelalte tari comuniste.a fost un sistem criminal si inca este in coreea de nord.cel mai bun exemplu este acolo.oamenii mananca iarba in coreea de nord si coreea de sud este tigru economic asiatic.diferenta este izbitoare.voi care sunteti aici ati avut istorie comunista n spate,altfel nu ati lua niste barbari in brate.esti o femeie care gandeste lupoaico,te duce mintea,cum e posibil sa aperi acest sistem?ti a luat cumva diavolul mintile?e o vrajeala fara margini sa spui ca parintii tai au fost neutri.ce faceau furau de la cooperativa ca sa poata sa si creasca copiii?erau clar in sistem,pt ca altfel erai pasiva in comentariu.poti sa faci multe rele in viata dar crima nu se poate uita si nu se iarta.daca venea sistemul capitalist peste familia ta si va omora.mai existai sa mi dai replica?aprofundeaza lucrurile si da mi dreptate ca altfel te trag de urechi si ti le fac de magar.nu v ar fi rusine…

    Apreciază

   • Lupul Dacic zice:

    Eram convinsa ca nu te lasi 🙂
    Ok…comunistii au omorit, dar capitalisti nu au facut si fac acelasi lucru cu mai toata omenirea?
    Sa incepem cu noi in perioada interbelica. Stii de greva de Grivita care s-a terminat intr-o baie de singe?
    Stii de rascoala taranilor din 1907?
    Care era forma de stat atunci? Monarhie cu institutii capitaliste.

    Cine duce toate razboaiele in lume? Americanii si occidentalii. Si pentru ce? Cred ca stii raspunsul. America de cind e ea si vestici sunt capitalisti sau comunisti? In urma lor ramine numai moarte si distrugere.

    Alte crime ale capitalistilor ar fi asupra tuturor, deoarece urmaresc profitul si puterea.Ele constau in alimentatie foarte chimizata si modificata genetic ( vezi Monsanto, care este cel mai mare criminal de pe planeta asupra a tot ce e viata). Medicamente care au efecte secundare mult mai grave decit boala pe care o trateaza. Adica nu te omoara pe loc ci in timp. Vaccine care contin OTRAVURI ( puse expre acolo si nu au decit un singur rol..cred ca stii care). De ce crezi ca au distrus institutul Cantacuzino si majoritatea medicamentelor romanesti inclusiv fabricile ( eventual au fost vindute si se produc cu totul alte medicamente, mult mai rele decit ale noastre)?
    Crezi ca mai e nevoie sa-ti spun de alte nenorociri pe care le „fabrica” capitalistii pentru a controla si manipula omenenirea? Din nou iti spun sa citesti blogul…

    Daca tu consideri ca toti oamenii care mor in conflictele si razboaiele provocare de capitalisi, inclusiv alimentatia noastra a tuturor atit de chimizata, medicamentele care doar iti prelungesc agonia si altele de imbolnavesc si mai grav, vaccinele care omoara sute de mii de copii anual prin Africa si alte tari din lumea a 3,pentru ca sunt testate pe ei, si binenteles alte mii care mor din cauza efectelor secundare inclusiv la noi si peste tot in lume….daca DOAR astea ( nu mai spun de altele), ti se par ca nu ar fi CRIME provoacate cu buna stiinta de CAPITALISTI…ce sa mai zic?
    Chiar si cele 2 razboaie mondiale au fost pornite de la CAPITALISTI. Si cite milioane de oameni au murit in cele 2 razboaie?


    Nu este treaba ta ce au lucrat parintii mei, si a nimanui. NU am de ce sa ma justific in fata ta sau altuia pentru viata mea. Tocmai ca ma duce mintea destul de bine, deoarece am fost educata si crescuta intr-un sistem normal, cu o sociatate si invatamint de calitate care mi-a dat sansa sa stiu ce inseamna un sistem de valori si sa GINDESC cu creierul meu. Daca as fi fost educata in sistemul capitalist de acum….vezi bine ca aproape 3 sferturi din cei care termina liceul sunt semianalfabeti, conform statisticilor oficiale.

    Eu nu apar un sistem ci distrugerea poporului din care fac parte. Din pacate asa cum a fost comunismul ala adus de evrei pe tancurile rusesti si ulterior toata perioada de aur a Ro. ( singura din toata istoria noastra zbuciumata si amarita, care chiar a fost de aur prin comparatie cu tot ce a fost inainte si dupa), nu a facut decit sa amine distrugerea, vinzarea si terminarea romanilor si Romaniei de catre monarhia capitalista adusa de masonii din tara cu complicitatea celor din afara, prin omorirea lui Cuza. Ce se intimpla de 25 de ani este doar reluarea de acolo unde au ramas odata cu venirea comunstilor.

    Intelege ca pasivitatea despre care vb. tu ca eu ar fi trebuit sa o am daca nu as avea nus ce interes,asta ar denota o persoana fara coloana vertebrala, promiscura, destul de limitata intelectual….na, cam cum sunt cei educati in capitalism. Dar am destule pretentii de la mine si consider ca a nu a avea o parere clara si ferma despre viata mea si ce este in jurul meu, inseamna sa ma complac in distrugerea care o vor altii peste capul meu. Asta nu o sa o accept NICIODATA. De asta exista blogul…sa le arat si altora cine ne vrea raul si sa-i TREZESC.

    Ma faci sa rid cu diavolul…stii, blogul este printre altele si antii religii 🙂 Scaraotschi e doar o inventie a unora destepti ca sa-i sperie pe prosti.
    Vezi ca intreci masura cu trasul de urechi…ai grija ca proasta crestere pe care ai capatat-o din invatamintul capitalist, e de prost gust in fata altora care te vad asa cum esti. …adica ai citit si inghitit pe nemestecate toata propaganda capitalista.

    Regret dar orice ai scrie, din acest moment ajunge direct la gunoi…esti BANAT.Personal nu am intilnit nici un spalat pe creieri, fie de religie, fie de mass media capitalista, care sa inteleaga civilizat cind i se spune printre cuvinte ca e in plus undeva. Toti parca sunt pe pilot automat..

    Apreciază

  • antisemit zice:

   da-ti foc si stinge-te cu benzina basistule

   Apreciază

 28. roadimanAdi zice:

  Asta a fost greșeala lui , ca si-a făcut datoria . In țara asta cine isi face datoria are soarta lui , este înlăturat , lucru care este de gândit !..

  Apreciază

 29. Lupup american zice:

  Te rog sa citesti pana la capat ce iti scriu si daca vrei sa stergi, daca nu, lasa asa mesajul meu!

  Lupule, aceeasi tema romaneasca …. ne plangem de mila si scriem pe „blog” mai nou.
  Pai hai sa iti povestesc eu despre ce e bine si ce a fost rau.

  Imparteala lumii de dupa razboi….stii nu? Baietii aia tari, au baut vodka pana au behait si au semnat un tratat in urma caruia, au navalit comunistii peste noi, ne-au luat tot ce aveam, (mai mult de 100000 de ori decat au luat nemtii in WW2) si au indobitocit romanii de rand pana in ultimul hal, prin scoli mincinoase si prost pregatite, la limita nivelului de lume a 3-a, au propovaduit politica mincinoasa, indoctrinare si indobitocire in masa. Au tinut sub teroare populatia, au ucis, au torturat, au incarcerat in penitenciare si au pus intelectualii la munci silnice, pentru simplu fapt ca gandeau. I-au invatat pe romani ca in loc sa fie mandri, tre sa fie slugarnici, scarbe ordinare, turnatori, lenesi, ca de munceau sau nu luau salariu pana in „89.

  „Degenerarea” de dupa 90, nu se datoreaza actualei puteri ci comunismului, milioane de tineri au crescut in familii de betivi tampiti si inculti.

  Sa nu uitam de sutele de mii de copii la limita de jos a inteligentei, iq trecut pasiv in randul celor normali, cand saracul copil era pe bune retardat si ne intrebam de ce? Simplu, alimentatie, indoctrinare si crestere in familii similare, limitarea cunoasterii si dezvoltarii intelectului.

  Pai nu aveam dreptul sa ne cultivam, sa cunoastem binele si rau, nu aveam dreptul de a ne exprima, de a trai liber si ne minteau alimentandu-ne cu gunoaie facute din ceva ce numeau ei soia si era un lux sa ai carne, unt, lapte, branza si alte alimente de baza la masa si tu vb de lucruri bune facute in comunism? Vorbesti serios??

  Au dat putere incultului si cretinului, frica si groaza era militia si de asemenea sefi care ajuneau pe nepotisme in functie ei fiind incompetenti notorii.
  Au facut din bijuteria aceasta numita Romania, o tara superba din pacate astazi locuita! (aluzie si la aceia, care dupa ani il plang pe nea Nicu)

  Ajunem la datorii achitate si lipsuri.
  Pai toata lumea asta de cand cerul si pamantul a creat puteri pe datorii, imprumuturi si bani altora, insa e greu sa prelucrezi informatia.
  Dar te voi ajuta:
  Iei bani, ii inmultesi, dai inapoi ce datorezi cu dobanda, ca de…… e normal sa il platesti pe ala care ti-a dat sa faci si ramai cu un castig. Insa ne lovim din 90 incoace tot de comunsti si urmasii lui Ceausescu, ca de, de unde sa gasim clasa politica daca nu dintre comunisti, deci, raul si lipsa coloanei vertebrale si furturile si delapidarile si nenorocirile facute in Romania de catre guvernarile de dupa 90 se datoreaza tot comunistilor.
  Frate, asa au invatat ei, sa fure, sa faca sp[agi, sa minta, sa ia de gratis, sa faca jafuri si sa manipuleze prostimea.
  iar tu ii lauzi??
  Pun pariu ca te numeri printre cei care au luat de la stat casa gratis si nu au muncit o zi pt ea, ca te numeri printre cei care aveau „pile” pe vremea comunismului si ca ai suferit cand ai aflat ac tre sa muncesti ca sa ai, ca varianta gratis e o telenovela!

  Apreciază

  • Lupul Dacic zice:

   Iti voi lasa comentariul ( si SINGURUL, pentru ca sunt satula pina peste cap de oameni care nu gindesc si doar fac apologia capitalismului asa cum au fost indoctrinati, adica cauta toate relele sa le verse in capul lui Ceausescu prin ‘greaua mostenire”), si iti voi raspunde, chiar daca imi este lehamite.

   De cind e lumea, omul este educat prin impunere. Adica la scoala insemna o educatie care nu lasa loc de intors si imediat sanctionat daca nu invata, iar in societate prin LEGI, clare, corecte si aplicate imediat, fara a face diferente de pozitia fiecaruia.
   Intradevar cei care ne conduc de 25 ani fac parte din cei cu state vechi. Aici sunt 2 mari probleme. Una ar fi ca aproape toti acesti oameni nu sunt romani ci EVREI. Cred ca nu e necesar sa-ti mai spun altceva despre ei si oricum ai cu nemiluita articole de blog. Partea a 2: Toate institutiile actuale, inclusiv parlament, partide politice sunt componenta de baza a capitalismului/democratiei. Daca aceste institutii nu sunt conduse de oameni responsabili si cu dragoste de tara lor, pot sa aduca in faliment o tara.
   Deci, concluzia este urmatoarea: daca revolutia ( lovitura de stat), nu ar fi fost condusa din afara tarii cu complicitatea evreilor de aici ( care ulterior ii vezi de 25 ani), si trecind la democratie cu toate institutiile aferente, pentru a le fii mai usor sa distruga tot ce am avut, daca toate astea nu s-ar fii intimplat noi eram una din acele singure tari care nu mai aveam datorii externe, o industrie care producea absolut tot ce aveam nevoie, resurse naturale de toate felurile, agricultura nemodificata genetic si o alimentatie sanatoasa, generatii intregi de copii care atunci cind ar fi terminat o facultate erau unii dintre cei mai buni ingineri din lume, dovada stau toate constructiile din Ro. printre care sunt cele mei performante si bune din lume ( vezi baraje, poduri, etc), si lista poate continua…
   Daca acesti copii de care spui sunt vai de ei, pai nu parintele este primul vinovat ci sistemul. Daca parintele lui ar fi fost educat corect la vremea lui, daca avea un loc de munca decent si linistit, automat acel parinte avea o inteligenta si cultura normala, un mod de viata firesc, iar copii lui sigur ar fi avut educatia corecta. Doar ca bineteles si scoala trebuia sa fii fost una asa cum am avut-o. iar sociatetea se forma din acesti oameni, care gindeau si nu o societate de retarzi cum avem. Toate astea sunt calculate de cei care ne conduc…NIMIC nu este lasat la voia intimplarii de 25 ani.
   Faptul ca spui asta: „„Degenerarea” de dupa 90, nu se datoreaza actualei puteri ci comunismului, milioane de tineri au crescut in familii de betivi tampiti si inculti.”, imi dovedeste ca esti destul de tinar si habar nu ai cum erau oamenii atunci. Parerea mea este ca lasi mass media capitalista si sa cauti adevarul.
   Ma faci sa rid cind spui ca ne-au luat comunistii mai malt decit inainte de razboi. Tu realizezi nebunia? pai regii, au furat tot ce se putea din resursele naturale. plecau garnituri cu cisterne de petrol afara in disperare ani de zile, lemn la fel, aur, etc. Iar cind au venit comunstii, unde pacatele mele sa le duca??? La rusi?…hahaha. Pai aia aveau ei destul…Frateeee…citeste istoria, care o vrei tu..of…mare ti-e gradina si multi…

   Despre celelalte prostii care le debitezi, nu mai am rabdare sa scriu… esti atit de limitat incit te rog sa ma ierti, dar nu merita sa-mi mai pierd timpul.
   Chiar daca duci discutia din general in personal si dupa cum meriti, ar trebui sa nu-ti raspund, dar o fac totusi. Daca ai fii fost capabil de mai mult, ai fii retinut ( din ce am scris mai sus) ca parintii mei au cumparat casa inainte de revolutie. Adica au preferat sa plateasca rata decit chiria la stat. Dar personal nu inteleg care e problema pe care o ridici…cred ca nici tu nu stii ce ai vrut sa spui. Oricum, faptul ca oamenii aveau case GRATIS de la stat, asta e cea mai mare nota pentru sistemul socialist in detrimentul caitalismului. Oricum…ti-ai dat singur cu firma in cap 🙂
   Baietas 🙂 , pai eu aveam servici cu ceva ani inainte sa revolutie…na, ce sa-ti mai spun? Si aveam tot. Si nu numai eu ci toti. Doar nu-ti imaginezi ca nu aveam mobila, bucataria utilata normal, etc. Pe vremea aia nu era o problema sa-ti mobilezi si utilezi casa. Toti ne permiteam in mod normal orice era pe piata. Si era tot ce vrei inafara de mincare( asta un ultimii ani). Vezi destule clipuri de ce viata frumoasa si linistita aveam: https://lupuldacicblogg.wordpress.com/category/documentare-din-socialism/. Sa citesti corect 🙂 , pentru ca alea sunt facut de capitalisti. Adica nu e propaganda comunista si ADEVARUL.
   Fara suparare dar este ultima data cind mai las un comentariu scris de oameni „educati” si crescuti in capitalism. Mizeriile au si ele o limita pe blog. Esti banat si orice comentatiu scris prosteste de acum, va fi sters…nu conteaza a cui este.

   Apreciază

 30. antisemit zice:

  bravo

  Apreciază

 31. ciprian zice:

  singura solutie bagajelu la cala si in anglia :))) acolo te bagi maturator si traiesti bn chiar daca platesti 350 .400 de lire chiria .

  Apreciază

 32. Pitc zice:

  Romania s-ar fi dezvoltat frumos…. daca ar fi rezistat Ceausescu. Un mare DACA. SUA, URSS si satelitii lor lucrau febril sa-l inlature. Cred ca Romania ar fi fost supusa unor embargouri ucigatoare, sub o gramada de pretexte. Deja posturile de radio de peste tot nascoceau minciuni faraonice despre situatia din Romania. Doar actualele „informatii” referitoare la Coreea de N. le intrec. Am fi pierdut si Transilvania, Ungaria fiind gata de o invazie, bine sustinuta de lumea „democratica”. Nu, Ceausescu nu mai putea rezista. Romania a iesit invinsa si prizoniera din razboiul rece. Dar macar am pastrat Transilvania si nu o vom pierde, pentru ca facem parte din NATO, la fel ca ungurii.

  Apreciază

 33. Laura zice:

  Părintele meu mi-a povestit in ’89 ca Ceausescu dorea sa faca el o banca. Asa ca era periculos pt externi. Si romanii niste naivi.

  Apreciat de 1 persoană

 34. Ovidiu zice:

  Am trăit 10 ani sub regimul comunist , ai mei părinți mama venită la 14 ani in bucuresti iar tatăl din Teleorman au lucrat amândoi la o secție de împletituri răchita in sectorul 2 . Prin urmare nu aveau decât 8 respectiv 10 clase , simpli muncitori intr-o întreprindere , însă eu cu fratele meu nu am știut niciodată ce înseamnă sa ,, mori de foame , sa nu avem ce mânca sau mai știu eu ce grozavii mai citesc pe aici ” cum spunea cineva mult mai sus ,, alimentarele goale , dar acasă frigiderele pline ” probabil suntem magicieni noi romanii însă asta este adevarul . Acum ma veți numi comunist ? Aveam doar 10 ani când a fost ucis Ceaușescu , iar ai mei erau prea ,, țărani prosti si inculți ca sa fie membrii de partid , dovada ca si in ziua de azi locuiesc intr-o baraca data in 1976 de regimul comunist ” însă nu i-am auzit vreodată sa spună ca înainte de 89 era rău iar acum este bine . Seara buna !

  Apreciat de 1 persoană

 35. Dan - Capitan de PLai ?! zice:

  Se pare ca am cinstea de a fi primul pe luna lui Cuptor a anului de gratie 2016… Am 47 de ani si pot spune ca a-ti exprima o parere avizata despre cotitura din „89 este extrem de dificil… De exemplu noi am castigat bani seriosi sub Ceausescu prin fabricarea si vanzarea de armament… Este oare moral acest lucru, cand una din poruncile din Biblie este SA NU UCIZI !? Insusi Papa Francisc ne-a trezit spunand ca cei ce produc arme si se numesc crestini sunt niste fatarnici. De asemenea Anghel Rugina ne-a dezvaluit la „Marius Tuca talk-show” despre Grupul care conduce Planeta… Este o batalie din umbra pe resursele Terrei, o discrepanta majora intre saraci si imbuibati, democratia este o gluma ptr. a calma pleava… Eu unul ma rog ca singura Imparatie care va semana Pacea, Iubirea, Bunastarea si Lumina Creatorului sa se astearna cat mai curand pe tot cuprinsul agresatei noastre comunitati internationale! Daca Fiul Omului va reveni poate ca vom fi mantuiti, salvati de la mizerie, josnicie si umilinta. Please, all of us, start to learn English as much as you can, quality and quantity together. IN GOD WE TRUST (NOT IN LIES) !!! Be Blessed !!!

  Apreciat de 1 persoană

  • Traian Ioan zice:

   Ioan 15:26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
   Fiul omului de care vorbești, este un evreu care s-a crezut dumnezeu căruia-I vorbește Dumnezeu prin Profetul Ezechiel.
   Evreul Iisus a fost ucis de frații lui, evrei pentru că a spus vorbe pe care nu i le-a poruncit Tatăl. Nu-ți dau explicații acum pentru că nu-i locul și, îndeosebi, momentul.

   Apreciază

 36. Moldovan zice:

  Nu trebuia sa ascunda de poporul lui trebuia sa faca public si poporul il cred cal sprijinea pina la capat

  Apreciază

 37. AM FOST MANIPULATI CA SI ACUM CU TELEVIZORUL .MANCAREA SI FACTURILE CA SA NU AVEM TIMP SA GANDIM !FIECARE DINTRE NOI TREBUIE SA INCERCE SA FACA CEVA SI POATE IMPREUNA VOM REUSI !

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.